EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1363

Uredba Komisije (EU) 2022/1363 z dne 3. avgusta 2022 o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednostih ostankov za 2,4-D, azoksistrobin, cihalofop-butil, cimoksanil, fenheksamid, flazasulfuron, florasulam, fluroksipir, iprovalikarb in siltiofam v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP)

C/2022/5495

OJ L 205, 5.8.2022, p. 207–225 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1363/oj

5.8.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 205/207


UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1363

z dne 3. avgusta 2022

o spremembi Priloge II k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednostih ostankov za 2,4-D, azoksistrobin, cihalofop-butil, cimoksanil, fenheksamid, flazasulfuron, florasulam, fluroksipir, iprovalikarb in siltiofam v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 14(1)(a) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za 2,4-D, azoksistrobin, cihalofop-butil, cimoksanil, fenheksamid, flazasulfuron, florasulam, fluroksipir, iprovalikarb in siltiofam so bile določene v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005.

(2)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je med pregledom navedenih MRL v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005 za nekatere informacije za nekatere proizvode navedla, da niso na voljo. Razpoložljive informacije so zadostovale, da je Agencija lahko predlagala MRL, ki so varne za potrošnike, podatkovne vrzeli pa so bile skupaj z datumi, do katerih naj bi se manjkajoče informacije v podporo predlaganim MRL predložile Agenciji, navedene v Prilogi II k navedeni uredbi.

(3)

Za 2,4-D je vlagatelj predložil take informacije o analiznih metodah za mandeljne, brazilske oreške, indijske orehe, kokosove orehe, lešnike, oreške makadamije, pekane, pinjole, pistacije, orehe in druge lupinarje, Agencija pa je ugotovila, da je bila ta podatkovna vrzel zadovoljivo odpravljena (2). Zato bi bilo treba za navedene proizvode ohraniti obstoječe MRL v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 in iz navedene priloge črtati zahtevo po predložitvi dodatnih informacij. Za ajdo in druga neprava žita pa take informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov niso bile predložene, zato je Agencija ugotovila, da podatkovna vrzel ni bila zadovoljivo odpravljena ter da lahko odgovorni za obvladovanje tveganja razmislijo o nadomestitvi navedenih MRL z mejo določljivosti (3). Zato je za navedene proizvode MRL v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 primerno ohraniti na meji določljivosti in iz navedene priloge črtati zahtevo po predložitvi dodatnih informacij.

(4)

Za azoksistrobin je vlagatelj predložil take informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov za motovilec, endivijo/eskarijolko, krešo ter druge kalčke in poganjke, rukvico/rukolo, ogrščico ter rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic). Agencija je ugotovila, da je bila ta podatkovna vrzel zadovoljivo odpravljena (4), ter na podlagi novih informacij predlagala znižanje MRL za navedene proizvode. Zato bi bilo treba MRL za navedene proizvode v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 določiti na ravni, ki jo določi Agencija, in iz navedene priloge črtati zahtevo po predložitvi dodatnih informacij. Vlagatelj je skupaj s potrditvenimi podatki v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 396/2005 predložil tudi vlogo za spremembo obstoječih MRL za azoksistrobin v solati, Agencija pa je priporočila4 znižanje MRL za navedeni proizvod. Zato bi bilo treba MRL za solato določiti na ravni, ki jo določi Agencija. Agencija je med pregledom iz člena 12 ugotovila podatkovno vrzel glede toksikološkega profila metabolitov L1, L4 in L9 za prašiče (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice, užitna drobovina), govedo (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice, užitna drobovina), ovce (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice, užitna drobovina), koze (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice, užitna drobovina), perutnino (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice, užitna drobovina), mleko (goveda, ovc, koz, konjev) in ptičja jajca. Vlagatelj takih informacij ni predložil4. Agencija je ugotovila4, da se navedeni metaboliti ne pojavljajo v mišičevju, vendar vlagatelj ni predložil popolne opredelitve njihovega toksikološkega profila, zato je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja, pri čemer je treba upoštevati, da obstoječe MRL za navedene proizvode odražajo mejne vrednosti ostankov po Codexu (CXL). Zato bi bilo treba za navedene proizvode ohraniti obstoječe MRL v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 in v navedeni prilogi ohraniti zahtevo po predložitvi dodatnih informacij.

(5)

Za cihalofop-butil je vlagatelj predložil take informacije o analiznih metodah za riž, Agencija pa je ugotovila, da je bila ta podatkovna vrzel zadovoljivo odpravljena (5). Zato bi bilo treba za navedeni proizvod ohraniti obstoječo MRL v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 in iz navedene priloge črtati zahtevo po predložitvi dodatnih informacij.

(6)

Za cimoksanil je vlagatelj predložil take informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov za namizno grozdje, vinsko grozdje, solato in špinačo. Agencija je ugotovila, da je bila ta podatkovna vrzel zadovoljivo odpravljena (6), ter predlagala ohranitev ali znižanje MRL za navedene proizvode. Zato bi bilo treba MRL za navedene proizvode v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 določiti na ravni, ki jo določi Agencija, in iz navedene priloge črtati zahtevo po predložitvi dodatnih informacij. Agencija je ugotovila6, da podatkovne vrzeli glede analiznih metod za zeliščne čaje in hmelj ter obstojnosti pri shranjevanju za stročnice, zeliščne čaje in hmelj niso bile odpravljene in da bi bilo treba MRL za navedene proizvode ohraniti na meji določljivosti. Zato bi bilo treba MRL za navedene proizvode v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 določiti na ravni, ki jo določi Agencija, in iz navedene priloge črtati zahtevo po predložitvi dodatnih informacij.

(7)

Za fenheksamid take informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov in parametrih dobre kmetijske prakse za kivije/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni) niso bile predložene. Vendar je Agencija ugotovila, da zahtevane informacije niso več potrebne (7), saj je bila ocena izvedena na podlagi starejših zahtev po podatkih, zato dodatni poskusi za ugotavljanje ostankov in informacije o dobri kmetijski praksi niso več potrebni. Zato bi bilo treba za navedeni proizvod ohraniti obstoječo MRL v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 in iz navedene priloge črtati zahtevo po predložitvi dodatnih informacij.

(8)

Za flazasulfuron je vlagatelj predložil take informacije o obstojnosti pri shranjevanju za namizne olive in olive za proizvodnjo olja, Agencija pa je ugotovila, da je bila ta podatkovna vrzel zadovoljivo odpravljena (8). Zato bi bilo treba za navedene proizvode ohraniti obstoječe MRL v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 in iz navedene priloge črtati zahtevo po predložitvi dodatnih informacij.

(9)

Za florasulam je vlagatelj predložil take informacije o analiznih metodah za govedo (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice, užitna drobovina), ovce (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice, užitna drobovina), koze (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice, užitna drobovina) in mleko (goveda, ovc, koz, konjev), Agencija pa je ugotovila, da je bila ta podatkovna vrzel zadovoljivo odpravljena (9). Zato bi bilo treba za navedene proizvode ohraniti obstoječe MRL v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 in iz navedene priloge črtati zahtevo po predložitvi dodatnih informacij.

(10)

Za fluroksipir je vlagatelj predložil informacije o analiznih metodah, obstojnosti pri shranjevanju, karenci pred spravilom in poskusih za ugotavljanje ostankov za jabolka in čebulo. Vlagatelj je predložil tudi dodatne informacije o analizni metodi, uporabljeni pri poskusih za ugotavljanje ostankov, za materino dušico. Agencija je ugotovila, da so bile te podatkovne vrzeli zadovoljivo odpravljene (10) (11). Zato bi bilo treba MRL za navedene proizvode v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 določiti na ravni, ki jo določi Agencija, in iz navedene priloge črtati zahtevo po predložitvi dodatnih informacij. Agencija je ugotovila, da je bila podatkovna vrzel glede analiznih metod za česen in šalotko odpravljena, za por, žita, zeliščne čaje iz cvetov in sladkorni trs pa ne, zato je potreben nadaljnji premislek o obvladovanju tveganja. Ugotovila je tudi, da so bile podatkovne vrzeli glede obstojnosti pri shranjevanju in metabolizmu za prašiče (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice, užitna drobovina), govedo (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice, užitna drobovina), ovce (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice, užitna drobovina), koze (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice, užitna drobovina) in mleko (goveda, ovc, koz, konjev) zgolj delno odpravljene, zato je potreben nadaljnji premislek o obvladovanju tveganja. V končnem poročilu o pregledu (12) za to snov je bilo ugotovljeno, da razpoložljivi podatki zadostujejo tudi za odpravo navedenih podatkovnih vrzeli. Zato bi bilo treba za navedene proizvode ohraniti MRL v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 in iz navedene priloge črtati zahtevo po predložitvi dodatnih informacij.

(11)

Za iprovalikarb take informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin za solato, endivijo/eskarijolko in rukvico/rukolo niso bile predložene, Agencija pa je ugotovila, da predhodno ugotovljena podatkovna vrzel zato ni bila odpravljena (13) in da lahko odgovorni za obvladovanje tveganja razmislijo o nadomestitvi navedenih MRL z mejo določljivosti. Zato je za navedene proizvode MRL v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 primerno določiti na specifični meji določljivosti in iz navedene priloge črtati zahtevo po predložitvi dodatnih informacij.

(12)

Za siltiofam je vlagatelj predložil take informacije o analiznih metodah za ječmen, rž in pšenico, Agencija pa je ugotovila, da je bila ta podatkovna vrzel zadovoljivo odpravljena (14). Zato bi bilo treba za navedene proizvode ohraniti obstoječe MRL v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 in iz navedene priloge črtati zahteve po predložitvi dodatnih informacij.

(13)

Komisija se je glede potrebe po prilagoditvi nekaterih mej določljivosti posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije. Navedeni laboratoriji so ugotovili, da tehnični razvoj omogoča določitev nižjih mej določljivosti za nekatere proizvode.

(14)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(15)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(16)

Da bi se omogočili normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodni ukrep za proizvode, ki so bili proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(17)

Državam članicam, tretjim državam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba pred začetkom uporabe spremenjenih MRL omogočiti primerno obdobje, da se bodo lahko pripravili na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale ob spremembi MRL.

(18)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo se še naprej uporablja za proizvode, ki so bili proizvedeni v Uniji ali uvoženi v Unijo pred 25. februarjem 2023.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 25. februarja 2023.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 2,4-D (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo 2,4-D). EFSA Journal 2014;12(9):3812.

(3)  Evropska agencija za varnost hrane; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb (Pomanjkanje potrditvenih podatkov po pregledu MRL iz člena 12 za 2,4-D, fenheksamid in iprovalikarb). EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(4)  Evropska agencija za varnost hrane; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels for azoxystrobin (Ocena potrditvenih podatkov po pregledu MRL iz člena 12 in sprememba obstoječih mejnih vrednosti ostankov za azoksistrobin). EFSA Journal 2020;18(8):6231.

(5)  Evropska agencija za varnost hrane; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance cyhalofop (variant evaluated cyhalofop-butyl) (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo cihalofop (ocenjena je bila varianta cihalofop-butil)). EFSA Journal 2015; 13(1):3943.

(6)  Evropska agencija za varnost hrane; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 review for cymoxanil (Ocena potrditvenih podatkov po pregledu iz člena 12 za cimoksanil). EFSA Journal 2019; 17(10):5823.

(7)  Evropska agencija za varnost hrane; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb (Pomanjkanje potrditvenih podatkov po pregledu MRL iz člena 12 za 2,4-D, fenheksamid in iprovalikarb). EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(8)  Evropska agencija za varnost hrane; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flazasulfuron (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo flazasulfuron). EFSA Journal 2016;14(8):4575.

(9)  Evropska agencija za varnost hrane; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance florasulam (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo florasulam). EFSA Journal 2015;13(1):3984.

(10)  Evropska agencija za varnost hrane; Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fluroxypyr (Ocena potrditvenih podatkov po pregledu MRL iz člena 12 za fluroksipir). EFSA Journal 2019;17(9):5816.

(11)  Evropska agencija za varnost hrane; Modification of the existing maximum residue levels for fluroxypyr in chives, celery leaves, parsley, thyme and basil and edible flowers (Sprememba obstoječih mejnih vrednosti ostankov za fluroksipir v drobnjaku, listih zelene, peteršilju, materini dušici ter baziliki in užitnih cvetovih). EFSA Journal 2020;18(10):6273.

(12)  SANCO/11019/2011 rev.5, Končno poročilo o pregledu aktivne snovi fluroksipir, katerega končno različico je Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali pripravil na seji 17. junija 2011 zaradi odobritve fluroksipira kot aktivne snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, 23. marec 2017, https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/active-substances/?event=as.details&as_id=734.

(13)  Evropska agencija za varnost hrane; Lack of confirmatory data following Article 12 MRL reviews for 2,4-D, fenhexamid and iprovalicarb (Pomanjkanje potrditvenih podatkov po pregledu MRL iz člena 12 za 2,4-D, fenheksamid in iprovalikarb). EFSA Journal 2021;19(10):6910.

(14)  Evropska agencija za varnost hrane; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance silthiofam (Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide z aktivno snovjo siltiofam). EFSA Journal 2016;14(8):4574.


PRILOGA

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 se stolpci za 2,4-D, azoksistrobin, cihalofop-butil, cimoksanil, fenheksamid, flazasulfuron, florasulam, fluroksipir, iprovalikarb in siltiofam nadomestijo z naslednjim:

Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL  (1)

2,4-D (vsota 2,4-D ter njegovih soli, estrov in konjugatov, izražena kot 2,4-D)

Azoksistrobin

Cihalofop-butil

Cimoksanil

Fenheksamid (F)

Flazasulfuron

Florasulam

Fluroksipir (vsota fluroksipira ter njegovih soli, estrov in konjugatov, izražena kot fluroksipir) (R)

Iprovalikarb

Siltiofam

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0110000

Citrusi

1

15

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0110010

Grenivke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120000

Lupinarji

0,2

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0120010

Mandeljni

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120040

Kostanj

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120060

Lešniki

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120080

Pekani

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120090

Pinjole

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120100

Pistacije

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0120110

Orehi

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0120990

Drugo (2)

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0130010

Jabolka

 

 

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0130020

Hruške

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130040

Nešplje

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0130990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0140000

Koščičasto sadje

0,05  (*1)

2

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Marelice

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140020

Češnje

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

0140030

Breskve

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

0140040

Slive

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

0140990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

0,1

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0151000

(a)

Grozdje

 

3

 

0,05

15

 

 

 

2

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

 

10

 

0,01  (*1)

10

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

5

 

0,01  (*1)

15

 

 

 

0,01  (*1)

 

0153010

Robide

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0153990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0154010

Borovnice

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0,5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

5

 

 

20

 

 

 

 

 

0154050

Šipek

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

5

 

 

15

 

 

 

 

 

0154080

Bezgove jagode

 

5

 

 

5

 

 

 

 

 

0154990

Drugo (2)

 

5

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0160000

Mešano sadje

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0161010

Dateljni

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161020

Fige

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161030

Namizne olive

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumkvati

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161050

Karambole

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

0161060

Kakiji

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161070

Jamun

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0161990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

0,01  (*1)

 

 

15

 

 

 

 

 

0162020

Liči

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

4

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

0,3

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0162990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163020

Banane

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

0163030

Mango

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

0163040

Papaje

 

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

0163050

Granatna jabolka

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163060

Čirimoje

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163070

Gvave

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163080

Ananasi

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163100

Durian

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0163990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0211000

(a)

Krompir

0,2

7

 

 

 

 

 

 

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,05  (*1)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0212990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213020

Korenje

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213030

Gomoljna zelena

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213040

Hren

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213060

Pastinak

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213070

Koren peteršilja

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213080

Redkev

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213100

Podzemna koleraba

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213110

Repa

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0213990

Drugo (2)

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0220010

Česen

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220020

Čebula

 

 

 

 

0,8

 

 

0,05  (*1)

0,1

 

0220030

Šalotka

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0220990

Drugo (2)

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0230000

Zelenjava – plodovke

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

0231010

Paradižnik

 

 

 

0,4

2

 

 

 

0,7

 

0231020

Paprika

 

 

 

0,01  (*1)

3

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231030

Jajčevci

 

 

 

0,3

2

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231040

Okra/jedilni oslez

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0231990

Drugo (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

1

 

0,08

1

 

 

 

0,1

 

0232010

Kumare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232030

Bučke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0232990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

1

 

0,4

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0233010

Melone

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233020

Orjaške buče

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0233030

Lubenice

 

 

 

 

 

 

 

 

0,2

 

0233990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0241010

Brokoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241020

Cvetača

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0241990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242020

Glavnato zelje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0242990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243020

Listnati ohrovt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0243990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

0,05  (*1)

10

0,02  (*1)

 

50

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0251010

Motovilec

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251020

Solata

 

 

 

0,03

 

 

 

 

 

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251050

Rana barbica

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251060

Rukvica/rukola

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251070

Ogrščica

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0251990

Drugo (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,05  (*1)

15

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0252010

Špinača

 

 

 

0,9

 

 

 

 

 

 

0252020

Tolščakovke

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252030

Listi blitve

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0252990

Drugo (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in listi podobnih vrst

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

(e)

Vitlof

0,05  (*1)

0,3

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,1  (*1)

70

0,05  (*1)

0,02  (*1)

50

0,02  (*1)

0,02  (*1)

 

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0256010

Prava krebuljica

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0256030

Listi zelene

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256050

Žajbelj

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256060

Rožmarin

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256070

Materina dušica

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 

 

0256090

Lovorovi listi

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256100

Pehtran

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0256990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

0,02  (*1)

 

 

0260000

Stročnice

0,05  (*1)

3

0,02  (*1)

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0260010

Fižol (s stroki)

 

 

 

0,05  (*1)

15

 

 

 

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260030

Grah (s stroki)

 

 

 

0,15

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

 

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260050

Leča

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0260990

Drugo (2)

 

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0270000

Stebelna zelenjava

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0270010

Šparglji/beluši

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270020

Kardij

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270030

Belušna zelena

 

15

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270040

Sladki komarček

 

10

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270050

Artičoke

 

5

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270060

Por

 

10

 

0,02

 

 

 

0,3

 

 

0270070

Rabarbara

 

0,6

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270080

Bambusovi vršički

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270090

Palmovi srčki

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0270990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

STROČNICE

0,05  (*1)

0,15

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300010

Fižol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300020

Leča

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300030

Grah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300040

Bel volčji bob

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0,02  (*1)

0401000

Semena oljnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0401010

Lanena semena

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

0401030

Mak

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401040

Sezamova semena

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401050

Sončnična semena

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401070

Soja

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401080

Gorčična semena

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401090

Bombaževo seme

 

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

0401100

Bučna semena

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401120

Semena borage

 

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

0401130

Seme navadnega rička

 

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0401140

Konopljina semena

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401150

Semena kloščevca

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0401990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402000

Plodovi oljnic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0402010

Olive za proizvodnjo olja

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402020

Koščice oljne palme

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapokovec

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0402990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

0500000

ŽITA

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0500010

Ječmen

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500030

Koruza

0,05  (*1)

0,02

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500040

Proso

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500050

Oves

0,05  (*1)

1,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500060

Riž

0,1

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0500070

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500080

Sirek

0,05  (*1)

10

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0500090

Pšenica

2

0,5

 

 

 

 

 

0,1

 

 

0500990

Drugo (2)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0600000

ČAJI, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,1  (*1)

 

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

 

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0610000

Čaji

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0620000

Kavna zrna

 

0,03

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0630000

Zeliščni čaji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

60

 

 

 

 

 

2

 

 

0631010

Kamilica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631030

Vrtnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0631990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

60

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0632990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

0,3

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0633990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0640000

Kakavova zrna

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0650000

Rožiči

 

0,05  (*1)

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0700000

HMELJ

0,1  (*1)

30

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0800000

ZAČIMBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810000

Semena

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Janež

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810030

Zelena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810060

Koper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0810990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820000

Plodovi

0,1  (*1)

0,3

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0820990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830000

Skorja

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0830990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingver (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0840990

Drugo (2)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Brsti

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0850990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Žafran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0860990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870000

Semenski ovoj

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,1  (*1)

0,1  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškatni cvet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0870990

Drugo (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,05  (*1)

 

0,02  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Koren sladkorne pese

 

5

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

0,05

 

 

 

 

 

0,05  (*1)

 

 

0900030

Koren cikorije

 

0,09

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

0900990

Drugo (2)

 

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1010000

Proizvodi iz naslednjih živali

 

 

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

 

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1011000

(a)

Prašiči

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1011010

Mišičevje

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1011020

Maščevje

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011030

Jetra

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,04

 

 

1011040

Ledvice

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1011990

Drugo (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012000

(b)

Govedo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1012010

Mišičevje

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1012020

Maščevje

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1012030

Jetra

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1012040

Ledvice

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1012990

Drugo (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013000

(c)

Ovce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013010

Mišičevje

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1013020

Maščevje

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1013030

Jetra

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1013040

Ledvice

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1013990

Drugo (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014000

d)

Koze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1014010

Mišičevje

0,2

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1014020

Maščevje

0,2

0,05 (+)

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1014030

Jetra

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1014040

Ledvice

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

5

0,07 (+)

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1014990

Drugo (2)

5

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1015010

Mišičevje

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1015020

Maščevje

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1015030

Jetra

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1015040

Ledvice

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1015990

Drugo (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016000

(f)

Perutnina

0,05  (*1)

0,01  (*1)(+)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016010

Mišičevje

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016020

Maščevje

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016030

Jetra

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016040

Ledvice

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1016990

Drugo (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017010

Mišičevje

0,2

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1017020

Maščevje

0,2

0,05

 

 

 

 

 

0,06

 

 

1017030

Jetra

5

0,07

 

 

 

 

 

0,07

 

 

1017040

Ledvice

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

5

0,07

 

 

 

 

 

0,3

 

 

1017990

Drugo (2)

5

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1020000

Mleko

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,06

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020010

Govedo

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020020

Ovce

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020030

Koze

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020040

Konji

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1020990

Drugo (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,01  (*1)

0,01  (*1)(+)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kokoši

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030020

Race

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030030

Gosi

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030040

Prepelice

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1030990

Drugo (2)

 

(+)

 

 

 

 

 

 

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0,05  (*1)