EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0845

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/845 z dne 30. maja 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo (Besedilo velja za EGP)

C/2022/3607

OJ L 148, 31.5.2022, p. 26–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/845/oj

31.5.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 148/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/845

z dne 30. maja 2022

o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) in zlasti členov 230(1), 232(1) in 232(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 zahteva, da morajo pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora prihajati iz tretje države ali z ozemlja ali z njenega oz. njegovega območja ali iz njenega oz. njegovega kompartmenta s seznama v skladu s členom 230(1) navedene uredbe, da lahko vstopajo v Unijo.

(2)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) so določene zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki jih pošiljke določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali z ozemelj ali z njihovih območij ali, v primeru živali iz akvakulture, iz njihovih kompartmentov morajo izpolnjevati za vstop v Unijo.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 (3) določa sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo.

(4)

Natančneje, prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 določata sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo.

(5)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo o dveh izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini: en izbruh je v zvezni državi Idaho v Združenih državah Amerike, drugi pa v zvezni državi Michigan v Združenih državah Amerike; oba sta bila 10. maja 2022 potrjena z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(6)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike in je bil 11. maja 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(7)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v zvezni državi Wisconsin v Združenih državah Amerike in je bil 13. maja 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(8)

Združene države Amerike so poleg tega obvestile Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v zvezni državi Pensilvanija v Združenih državah Amerike in je bil 14. maja 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(9)

Veterinarski organi Združenih držav Amerike so okrog prizadetih obratov vzpostavili 10-kilometrsko območje pod nadzorom in izvedli politiko pokončanja za nadzor prisotnosti visokopatogene aviarne influence in omejitev širjenja navedene bolezni.

(10)

Združene države Amerike so Komisiji predložile informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju in o ukrepih, ki so jih sprejele za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence. Komisija je ocenila navedene informacije. Na podlagi navedene ocene in za varovanje zdravstvenega statusa živali v Uniji ne bi smel biti več dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi z območij z omejitvami, ki so jih vzpostavili veterinarski organi Združenih držav Amerike zaradi nedavnih izbruhov visokopatogene aviarne influence, v Unijo.

(11)

Poleg tega je Združeno kraljestvo predložilo posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi s šestimi izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino: dva izbruha blizu mesta Leeming Bar v občini Hambleton v grofiji North Yorkshire v Angliji v Združenem kraljestvu, potrjena 14. in 24. novembra 2021, dva izbruha blizu mesta Willington v občini South Derbyshire v grofiji Derbyshire v Angliji v Združenem kraljestvu, potrjena 19. novembra 2021 in 11. decembra 2021, en izbruh blizu mesta Clitheroe v občini Ribble Valley v grofiji Lancashire v Angliji v Združenem kraljestvu, potrjen 28. novembra 2021, in en izbruh blizu mesta Watlington v občinah King’s Lynn in West Norfolk v grofiji Norfolk v Angliji v Združenem kraljestvu, potrjen 26. decembra 2021. Združeno kraljestvo je prav tako predložilo ukrepe, ki jih je sprejelo za preprečitev nadaljnjega širjenja navedene bolezni. Po teh izbruhih visokopatogene aviarne influence je Združeno kraljestvo izvedlo politiko pokončanja okuženih živali za obvladovanje navedene bolezni in omejitev njenega širjenja. Poleg tega je Združeno kraljestvo dokončalo potrebne ukrepe čiščenja in razkuževanja po izvedbi politike pokončanja okuženih živali v okuženih obratih s perutnino na svojem ozemlju.

(12)

Komisija je ocenila informacije, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, in ugotovila, da so bili izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino blizu mesta Leeming Bar v občini Hambleton v grofiji North Yorkshire v Angliji v Združenem kraljestvu, blizu mesta Willington v občini South Derbyshire v grofiji Derbyshire v Angliji v Združenem kraljestvu, blizu mesta Clitheroe v občini Ribble Valley v grofiji Lancashire v Angliji v Združenem kraljestvu in blizu mesta Watlington v občinah King’s Lynn in West Norfolk v grofiji Norfolk v Angliji v Združenem kraljestvu odpravljeni in da ni več nobenega tveganja, povezanega z vstopom perutninskega blaga z območij Združenega kraljestva, s katerih je bil vstop perutninskega blaga v Unijo začasno ustavljen zaradi teh izbruhov.

(13)

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Združenih državah Amerike in resnega tveganja za vnos te bolezni v Unijo bi morale spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2021/404, uvedene s to uredbo, začeti veljati čim prej.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).


PRILOGA

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita:

(1)

Priloga V se spremeni:

(a)

del 1 se spremeni:

(i)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.21 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.21

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022“

(ii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.25 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.25

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022“

(iii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.31 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.31

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022“

(iv)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.37 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.37

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022“

(v)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.58 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.58

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022“

(vi)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.78 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.78

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022“

(vii)

pri vnosu za Združene države Amerike se za vrstico za območje US-2.204 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.205 do US-2.209:

US

Združene države Amerike

US-2.205

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

10.5.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

10.5.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

10.5.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

10.5.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

10.5.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

10.5.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

10.5.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

10.5.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

10.5.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

11.5.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

11.5.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

11.5.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

11.5.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

11.5.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

11.5.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

11.5.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

11.5.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

13.5.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

13.5.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

13.5.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

13.5.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

13.5.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

13.5.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

13.5.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

13.5.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

14.5.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

Uredba o biocidnih proizvodih

N, P1

 

14.5.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

14.5.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

14.5.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

14.5.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

14.5.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

14.5.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

14.5.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

14.5.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

14.5.2022“

 

(b)

del 2 se spremeni: pri vnosu za Združene države Amerike se za opisom območja US-2.204 dodajo naslednji opisi območij US-2.205 do US-2.209:

„Združene države Amerike

US-2.205

zvezna država Idaho,

okrožje Ada: krožno območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 116.2942052° W 43.7596877° N).

US-2.206

zvezna država Michigan,

okrožje Muskegon: krožno območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 85.9209812° W 43.3395919° N).

US-2.207

zvezna država Minnesota,

okrožje Chisago: krožno območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 92.6956363° W 45.5063470° N).

US-2.208

zvezna država Wisconsin,

Barron 07,

okrožje Barron: krožno območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 91.7498191° W 45.4483193° N).

US-2.209

zvezna država Pensilvanija,

Berks 06,

okrožje Berks: krožno območje s polmerom 10 km, ki se začne s severno točko (koordinate GPS: 76.1681315° W 40.4962471° N).“

(2)

v Prilogi XIV se del 1 spremeni:

(i)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.21 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.21

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

14.11.2021

14.5.2022

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

14.11.2021

14.5.2022“

(ii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.25 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.25

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

19.11.2021

18.5.2022

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

19.11.2021

18.5.2022“

(iii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.31 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.31

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

24.11.2021

14.5.2022

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

24.11.2021

14.5.2022“

(iv)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.37 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.37

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

26.11.2021

16.5.2022

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

26.11.2021

16.5.2022“

(v)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.58 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.58

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

11.12.2021

18.5.2022

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

11.12.2021

18.5.2022“

(vi)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.78 nadomesti z naslednjim:

GB

Združeno kraljestvo

GB-2.78

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

28.12.2021

19.5.2022

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

28.12.2021

19.5.2022“

(vii)

pri vnosu za Združene države Amerike se za vrstico za območje US-2.204 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.205 do US-2.209:

US

Združene države Amerike

US-2.205

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.206

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

10.5.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

10.5.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

10.5.2022

 

US-2.207

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

11.5.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

11.5.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

11.5.2022

 

US-2.208

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

13.5.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

13.5.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

13.5.2022

 

US-2.209

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

14.5.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

14.5.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

14.5.2022“

 


Top