EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0742

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/742 z dne 13. maja 2022 o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo (Besedilo velja za EGP)

C/2022/3226

OJ L 137, 16.5.2022, p. 25–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/742/oj

16.5.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/25


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/742

z dne 13. maja 2022

o spremembi prilog V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 glede vnosov za Kanado, Združeno kraljestvo in Združene države Amerike na seznamih tretjih držav, iz katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali („Pravila o zdravju živali“) (1) in zlasti členov 230(1), 232(1) in 232(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/429 zahteva, da morajo pošiljke živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora prihajati iz tretje države ali z ozemlja ali z njenega oz. njegovega območja ali iz njenega oz. njegovega kompartmenta s seznama v skladu s členom 230(1) navedene uredbe, da lahko vstopajo v Unijo.

(2)

V Delegirani uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) so določene zahteve za zdravstveno varstvo živali, ki jih pošiljke določenih vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora iz tretjih držav ali z ozemelj ali z njihovih območij ali, v primeru živali iz akvakulture, iz njihovih kompartmentov morajo izpolnjevati za vstop v Unijo.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 (3) določa sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij ali kompartmentov, iz katerih je dovoljen vstop vrst in kategorij živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora, ki spadajo na področje uporabe Delegirane uredbe (EU) 2020/692, v Unijo.

(4)

Natančneje, prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 določata sezname tretjih držav ali ozemelj ali njihovih območij, s katerih je dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi v Unijo.

(5)

Kanada je obvestila Komisijo o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v provinci Saskatchewan v Kanadi in je bil 16. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(6)

Kanada je obvestila Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v provinci Quebec v Kanadi in je bil 17. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(7)

Kanada je obvestila Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v provinci Alberta v Kanadi in je bil 20. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(8)

Kanada je obvestila Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v provinci Quebec v Kanadi in je bil 21. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(9)

Kanada je obvestila Komisijo tudi o štirih izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini: dva izbruha sta v provinci Alberta v Kanadi, en izbruh je v provinci Ontario v Kanadi in en izbruh je v provinci Saskatchewan v Kanadi, vsi pa so bili 22. aprila 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(10)

Kanada je obvestila Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v provinci Manitoba v Kanadi in je bil 23. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(11)

Kanada je obvestila Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v provinci Saskatchewan v Kanadi in je bil 24. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(12)

Kanada je obvestila Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v provinci New Brunswick v Kanadi in je bil 25. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(13)

Kanada je obvestila Komisijo tudi o dveh izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini: en izbruh je v provinci Ontario v Kanadi, drugi pa v provinci Saskatchewan v Kanadi, oba pa sta bila 26. aprila 2022 potrjena z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(14)

Kanada je obvestila Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v provinci Alberta v Kanadi in je bil 27. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(15)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo o treh izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini: en izbruh je v zvezni državi Kansas v Združenih državah Amerike, en izbruh je v zvezni državi Nebraska v Združenih državah Amerike in en izbruh je v zvezni državi Pennsylvania v Združenih državah Amerike, vsi pa so bili 27. aprila 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(16)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v zvezni državi Michigan v Združenih državah Amerike in je bil 28. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(17)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo tudi o treh izbruhih visokopatogene aviarne influence pri perutnini: en izbruh je v zvezni državi Kolorado v Združenih državah Amerike, en izbruh je v zvezni državi Minnesota v Združenih državah Amerike in en izbruh je v zvezni državi Pennsylvania v Združenih državah Amerike, vsi pa so bili 29. aprila 2022 potrjeni z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(18)

Združene države Amerike so obvestile Komisijo tudi o izbruhu visokopatogene aviarne influence pri perutnini. Izbruh je v zvezni državi Oklahoma v Združenih državah Amerike in je bil 30. aprila 2022 potrjen z laboratorijsko analizo (RT-PCR).

(19)

Veterinarski organi Kanade in Združenih držav Amerike so okrog prizadetih obratov vzpostavili 10-kilometrsko območje pod nadzorom in izvedli politiko pokončanja za nadzor prisotnosti visokopatogene aviarne influence in omejitev širjenja navedene bolezni.

(20)

Kanada in Združene države Amerike so Komisiji predložile informacije o epidemioloških razmerah na svojih ozemljih in o ukrepih, ki so jih sprejele za preprečitev nadaljnjega širjenja visokopatogene aviarne influence. Komisija je ocenila navedene informacije. Na podlagi navedene ocene in za varovanje zdravstvenega statusa živali v Uniji ne bi smel biti več dovoljen vstop pošiljk perutnine, zarodnega materiala perutnine ter svežega mesa perutnine in pernate divjadi z območij z omejitvami, ki so jih vzpostavili veterinarski organi Kanade in Združenih držav Amerike zaradi nedavnih izbruhov visokopatogene aviarne influence, v Unijo.

(21)

Poleg tega je Združeno kraljestvo predložilo posodobljene informacije o epidemioloških razmerah na svojem ozemlju v zvezi s tremi izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino, potrjenimi 8. decembra 2021 blizu mesta Sudbury v občini Babergh v grofiji South Suffolk v Angliji v Združenem kraljestvu ter 18. in 22. decembra 2021 blizu vasi Helsby v občini Cheshire West & Chester v grofiji Cheshire v Angliji v Združenem kraljestvu. Združeno kraljestvo je prav tako predložilo ukrepe, ki jih je sprejelo za preprečitev nadaljnjega širjenja navedene bolezni. Po teh izbruhih visokopatogene aviarne influence je Združeno kraljestvo izvedlo politiko pokončanja okuženih živali za obvladovanje navedene bolezni in omejitev njenega širjenja. Poleg tega je Združeno kraljestvo dokončalo potrebne ukrepe čiščenja in razkuževanja po izvedbi politike pokončanja okuženih živali v okuženih obratih s perutnino na svojem ozemlju.

(22)

Komisija je ocenila informacije, ki jih je predložilo Združeno kraljestvo, in ugotovila, da so bili izbruhi visokopatogene aviarne influence v obratih s perutnino blizu mesta Sudbury v občini Babergh v grofiji South Suffolk v Angliji v Združenem kraljestvu in blizu vasi Helsby v občini Cheshire West & Chester v grofiji Cheshire v Angliji v Združenem kraljestvu odpravljeni in da ni več nobenega tveganja, povezanega z vstopom perutninskega blaga z območij Združenega kraljestva, s katerih je bil vstop perutninskega blaga v Unijo začasno ustavljen zaradi teh izbruhov.

(23)

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(24)

Ob upoštevanju trenutnih epidemioloških razmer v zvezi z visokopatogeno aviarno influenco v Kanadi, Združenem kraljestvu in Združenih državah Amerike ter resnega tveganja za vnos te bolezni v Unijo bi morale spremembe Izvedbene uredbe (EU) 2021/404, uvedene s to uredbo, začeti veljati čim prej.

(25)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. maja 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 84, 31.3.2016, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 z dne 30. januarja 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede pravil za vstop pošiljk nekaterih živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo ter za njihove premike in ravnanje z njimi po vstopu (UL L 174, 3.6.2020, str. 379).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 z dne 24. marca 2021 o določitvi seznamov tretjih držav, njihovih ozemelj ali območij, s katerih je dovoljen vstop živali, zarodnega materiala in proizvodov živalskega izvora v Unijo v skladu z Uredbo (EU) 2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 114, 31.3.2021, str. 1).


PRILOGA

Prilogi V in XIV k Izvedbeni uredbi (EU) 2021/404 se spremenita:

(1)

Priloga V se spremeni:

(a)

del 1 se spremeni:

(i)

pri vnosu za Kanado se za vrstico za območje CA-2.29 dodajo naslednje vrstice za območja CA-2.30 do CA-2.43:

CA

Kanada

CA-2.30

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

16.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

16.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

16.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

16.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

16.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

16.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

16.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

16.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

16.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

16.4.2022

 

CA-2.31

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

17.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

17.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

17.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

17.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

17.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

17.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

17.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

17.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

17.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

17.4.2022

 

CA-2.32

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

20.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

20.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

20.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

20.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

20.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

20.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

20.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

20.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022

 

CA-2.33

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

21.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

21.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

21.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

21.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

21.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

21.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

21.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

21.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022

 

CA-2.34

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.35

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.36

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.37

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

22.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

22.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

22.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

22.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

22.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

22.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

22.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

22.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

22.4.2022

 

CA-2.38

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

23.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

23.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

23.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

23.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

23.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

23.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

23.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

23.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

23.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

23.4.2022

 

CA-2.39

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

24.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

24.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

24.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

24.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

24.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

24.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

24.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

24.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

24.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

24.4.2022

 

CA-2.40

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

25.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

25.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

25.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

25.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

25.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

25.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

25.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

25.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

25.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

25.4.2022

 

CA-2.41

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

26.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

26.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

26.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

26.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

26.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

26.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

26.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

26.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

CA-2.42

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

26.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

26.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

26.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

26.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

26.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

26.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

26.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

26.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022

 

CA-2.43

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022“;

 

(ii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.52 nadomesti z naslednjim:

„GB

Združeno kraljestvo

GB-2.52

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022“;

(iii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstici za območji GB-2.74 in GB-2.75 nadomestita z naslednjim:

„GB

Združeno kraljestvo

GB-2.74

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

GB-2.75

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

matični tekači in proizvodni tekači

SP

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

tekači, namenjeni za zakol

DOC

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

enodnevni piščanci tekačev

POU-LT20

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

HEP

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HER

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

valilna jajca tekačev

HE-LT20

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

BPR

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022“;

(iv)

pri vnosu za Združene države Amerike se za vrstico za območje US-2.181 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.182 do US-2.189:

„US

Združene države Amerike

US-2.182

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.183

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.184

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

27.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

27.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

27.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

27.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

27.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

27.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

27.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

27.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

27.4.2022

 

US-2.185

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

28.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

28.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

28.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

28.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

28.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

28.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

28.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

28.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

28.4.2022

 

US-2.186

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.187

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.188

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

29.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

29.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

29.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

29.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

29.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

29.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

29.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

29.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

29.4.2022

 

US-2.189

matična perutnina, razen tekačev, in proizvodna perutnina, razen tekačev

BPP

N, P1

 

30.4.2022

 

matični tekači in proizvodni tekači

BPR

N, P1

 

30.4.2022

 

perutnina, namenjena za zakol, razen tekačev

SP

N, P1

 

30.4.2022

 

tekači, namenjeni za zakol

SR

N, P1

 

30.4.2022

 

enodnevni piščanci, razen enodnevnih piščancev tekačev

DOC

N, P1

 

30.4.2022

 

enodnevni piščanci tekačev

DOR

N, P1

 

30.4.2022

 

manj kot 20 glav perutnine, razen tekačev

POU-LT20

N, P1

 

30.4.2022

 

valilna jajca perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HEP

N, P1

 

30.4.2022

 

valilna jajca tekačev

HER

N, P1

 

30.4.2022

 

manj kot 20 valilnih jajc perutnine, razen valilnih jajc tekačev

HE-LT20

N, P1

 

30.4.2022“;

 

(b)

del 2 se spremeni:

(i)

pri vnosu za Kanado se za opisom območja CA-2.29 dodajo naslednji opisi območij CA-2.30 do CA-2.43:

„Kanada

CA-2.30

Province of Saskatchewan - Latitude 51.46, Longitude -106.48

The municipalities involved are:

3km PZ: Strongfield

10km SZ: Harwarden

CA-2.31

Province of Quebec - Latitude 45.72, Longitude -71.78

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Georges-de-Windsor, Chevrefils and Wotton

10km SZ: Moulin-Samson, Les Souliers-Verts, Grand-Pré, Saint-Camille and Saint Adrien

CA-2.32

Province of Alberta - Latitude 49.27, Longitude -112.82

The municipalities involved are:

PZ: minimum 3 km radius

10km SZ: Magrath

CA-2.33

Province of Quebec - Latitude 45.72, Longitude -71.82

The municipalities involved are:

3km PZ: Saint-Georges-de-Windsor, Chevrefils and Wotton

10km SZ: Asbestos, Domaine-Boudreau, Le Secteur-des-Lacs, Moulin-Samson, Les Souliers-Verts, Grand-Pré, Saint-Camille, Saint-Claude-Nord and Saint-Claude

CA-2.34

Province of Alberta - Latitude 51.6, Longitude -113.49

The municipalities involved are:

3km PZ: Linden

10km SZ: Allingham, Sunnyslope and Bargrave

CA-2.35

Province of Alberta - Latitude 52.79, Longitude -113.11

The municipalities involved are:

PZ: minimum 3 km radius

10km SZ: Malmo

CA-2.36

Province of Ontario - Latitude 44.06, Longitude -79.35

The municipalities involved are:

3km PZ: Cedar Valley and Pine Orchard

10km SZ: East Gwillimbury, Holt, Mt. Albert, Vivian, Pleasantville, Wesley Corners, Newmarket, Aurora, Vandorf, Preston Lake, Lemonville, Bloomington, Lincolnville, West Franklin, Musselman’s Lake and Ballantrae

CA-2.37

Province of Saskatchewan - Latitude 50.43, Longitude -107.2

The municipalities involved are:

3km PZ: Herbert

10km SZ: Morse

CA-2.38

Province of Manitoba - Latitude 49.87, Longitude -95.89

The municipalities involved are:

3km PZ: Juno

10km SZ: Stony Hill, Elma and Reynolds

CA-2.39

Province of Saskatchewan - Latitude 50.07, Longitude -108.58

The municipalities involved are:

3km PZ: Gull Lake

SZ: minimum 10 km radius

CA-2.40

Province of New Brunswick - Latitude 45.95 Longitude -64.9

The municipalities involved are:

3km PZ: Turtle Creek

10km SZ: Price, Grub Road, Middlesex, Colpitts Settlement, Nixon, Lower Turtle Creek, Steeves Mills, Dawson Settlement, Osborne Corner, Baltimore, Berryton, Little River and Parkindale

CA-2.41

Province of Ontario - Latitude 43.87 Longitude -81.33

The municipalities involved are:

3km PZ: Hutton Heights

10km SZ: Whitechurch, Fordyce, Marnoch, Belgrave, Sunshine, Lower Wingham, Wingham, Bluevale and Bluevale Siding

CA-2.42

Province of Saskatchewan - Latitude 49.60, Longitude -102.55

The municipalities involved are:

3km PZ: Alameda

10km SZ: Willmar, Douglaston and Wordsworth

CA-2.43

Province of Alberta - Latitude 52.85, Longitude -112.92

The municipalities involved are:

3km PZ: New Norway

10km SZ: Ferintosh, Edberg and Viewpoint“;

(ii)

pri vnosu za Združene države Amerike se za opisom območja US-2.181 dodajo naslednji opisi območij US-2.182 do US-2.189:

„Združene države Amerike

US-2.182

State of Kansas

Republic County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.8557124°W 40.0045740°N).

US-2.183

State of Nebraska

Knox County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 97.7064077°W 42.6837449°N).

US-2.184

State of Pennsylvania

Lancaster 06

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.3981195°W 40.0642924°N).

US-2.185

State of Michigan

Wexford County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 85.5450980°W 44.3477445°N).

US-2.186

State of Colorado

Weld County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 104.6378485°W 40.1828768°N).

US-2.187

State of Minnesota

Stearns 09

Stearns County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8996183°W 45.5753283°N).

US-2.188

State of Pennsylvania

Lancaster 07

Lancaster County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 76.4689391°W 40.2860539°N).

US-2.189

State of Oklahoma

Sequoyah County: A circular zone of a 10 km radius starting with North point (GPS coordinates: 94.8503676°W 35.5016644°N).“;

(2)

v Prilogi XIV se del 1 spremeni:

(i)

pri vnosu za Kanado se za vrstico za območje CA-2.29 dodajo naslednje vrstice za območja CA-2.30 do CA-2.43:

CA

Kanada

CA-2.30

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

16.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

16.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

16.4.2022

 

CA-2.31

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

17.7.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

17.7.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

17.7.2022

 

CA-2.32

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

20.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

20.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

20.4.2022

 

CA-2.33

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

21.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

21.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

21.4.2022

 

CA-2.34

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.35

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.36

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.37

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

22.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

22.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

22.4.2022

 

CA-2.38

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

23.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

23.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

23.4.2022

 

CA-2.39

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

24.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

24.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

24.4.2022

 

CA-2.40

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

25.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

25.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

25.4.2022

 

CA-2.41

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

26.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

26.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

26.4.2022

 

CA-2.42

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

26.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

26.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

26.4.2022

 

CA-2.43

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

27.4.2022“;

 

(ii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstica za območje GB-2.52 nadomesti z naslednjim:

„GB

Združeno kraljestvo

GB-2.52

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

8.12.2021

29.4.2022

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

8.12.2021

29.4.2022“;

(iii)

pri vnosu za Združeno kraljestvo se vrstici za območji GB-2.74 in GB-2.75 nadomestita z naslednjim:

„GB

Združeno kraljestvo

GB-2.74

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

18.12.2021

4.5.2022

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

18.12.2021

4.5.2022

GB-2.75

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

22.12.2021

4.5.2022

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

22.12.2021

4.5.2022“;

(iv)

pri vnosu za Združene države Amerike se za vrstico za območje US-2.181 dodajo naslednje vrstice za območja US-2.182 do US-2.189:

„US

Združene države Amerike

US-2.182

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

27.4.2022

 

US-2.183

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

27.4.2022

 

US-2.184

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

27.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

27.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

27.4.2022

 

US-2.185

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

28.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

28.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

28.4.2022

 

US-2.186

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

29.4.2022

 

US-2.187

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

29.4.2022

 

US-2.188

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

29.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

29.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

29.4.2022

 

US-2.189

sveže meso perutnine, razen svežega mesa tekačev

POU

N, P1

 

30.4.2022

 

sveže meso tekačev

RAT

N, P1

 

30.4.2022

 

sveže meso pernate divjadi

GBM

P1

 

30.4.2022“;

 


Top