EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0259

Uredba Sveta (EU) 2022/259 z dne 23 February 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

ST/6478/2022/INIT

OJ L 42I , 23.2.2022, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/259/oj

23.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 42/1


UREDBA SVETA (EU) 2022/259

z dne 23 February 2022

o spremembi Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 215 Pogodbe,

ob upoštevanju Sklepa 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (1),

ob upoštevanju skupnega predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (2), uveljavlja omejevalne ukrepe iz Sklepa 2014/145/SZVP.

(2)

Svet je 23 februarja 2022 sprejel Sklep 2022/265 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP, ki uvaja mehanizem odstopanja za nekatere subjekte, za katere veljata zamrznitev sredstev in prepoved dajanja sredstev in gospodarskih virov na razpolago tem subjektom.

(3)

Te spremembe spadajo na področje uporabe Pogodbe in zato je za njihovo izvajanje potreben regulativni ukrep na ravni Unije, zlasti zaradi zagotovitve njihove enotne uporabe v vseh državah članicah.

(4)

Uredbo Sveta (ES) št. 269/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 se spremeni:

za členom 6a se vstavi naslednji člen:

„Člen 6b

1.   Z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 lahko pristojni organi države članice odobrijo sprostitev določenih zamrznjenih sredstev ali gospodarskih virov, ki pripadajo subjektom, navedenim pod vnosi 53, 54 in 55 v Prilogi I, ali dajanje na voljo določenih sredstev ali gospodarskih virov tem subjektom pod takšnimi pogoji, kot se jim zdijo primerni, in potem ko so ugotovili, da so ta sredstva ali gospodarski viri potrebni, da se do 24 avgusta 2022 prekinejo poslovanje, pogodbe ali drugi sporazumi, vključno s korespondenčnimi bančnimi odnosi, ki so bili s temi subjekti sklenjeni pred 23 februarja 2022.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23 februarja 2022

Za Svet

predsednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  UL L 78, 17.3.2014, str. 16.

(2)  Uredba Sveta (EU) št. 269/2014 z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 6).


Top