EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1097

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1097 z dne 30. junija 2022 o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Republika Madagaskar, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji (Besedilo velja za EGP)

C/2022/4711

UL L 176, 1.7.2022, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1097/oj

1.7.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 176/67


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2022/1097

z dne 30. junija 2022

o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Republika Madagaskar, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (1) ter zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/953 določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) z namenom, da se imetnikom olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja med pandemijo COVID-19. Prav tako naj bi prispevala k lažji postopni in usklajeni odpravi omejitev prostega gibanja, ki so jih v skladu s pravom Unije uvedle države članice za omejitev širjenja SARS-CoV-2.

(2)

Uredba (EU) 2021/953 omogoča priznavanje COVID-19 potrdil, ki jih tretje države izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom, če Komisija ugotovi, da so navedena COVID-19 potrdila izdana v skladu s standardi, ki se štejejo za enakovredne standardom, določenim v skladu z navedeno uredbo. Poleg tega morajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta (2) pravila, določena v Uredbi (EU) 2021/953, uporabljati za državljane tretjih držav, ki ne spadajo v področje uporabe navedene uredbe, vendar se zakonito nahajajo ali prebivajo na njihovem ozemlju, in ki so upravičeni do potovanja v druge države članice v skladu s pravom Unije. Zato bi se morale vse ugotovitve o enakovrednosti, določene v tem sklepu, uporabljati za potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Madagaskar izda državljanom Unije in njihovim družinskim članom. Podobno bi se morale na podlagi Uredbe (EU) 2021/954 take ugotovitve o enakovrednosti uporabljati tudi za potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Madagaskar pod pogoji iz navedene uredbe izda državljanom tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic.

(3)

Republika Madagaskar je 28. marca 2022 Komisiji predložila podrobne informacije o izdaji interoperabilnih potrdil o cepljenju v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „vaksiny.gov.mg“. Republika Madagaskar je Komisijo obvestila, da meni, da se njena COVID-19 potrdila izdajajo v skladu s standardom in tehnološkim sistemom, ki sta interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, ter ki omogočata preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdil. V zvezi s tem je Republika Madagaskar obvestila Komisijo, da potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Madagaskar izda v skladu s sistemom „vaksiny.gov.mg“, vsebujejo podatke, določene v Prilogi k Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Republika Madagaskar je Komisijo obvestila tudi, da priznava potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni, ki jih izdajo države članice in države EGP v skladu z Uredbo (EU) 2021/953. Vendar je Republika Madagaskar zaradi trenutnih epidemioloških razmer Komisijo obvestila, da so hitri antigenski testi obvezni za vse potnike ob prihodu na mednarodna letališča Madagaskarja.

(5)

Na prošnjo Republike Madagaskar je Komisija 1. junija 2022 izvedla tehnične preskuse, ki so pokazali, da Republika Madagaskar izdaja potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom „vaksiny.gov.mg“, ki je interoperabilen z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, ter omogoča preverjanje njihove verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti.

(6)

Komisija je potrdila tudi, da potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Madagaskar izda v skladu s sistemom „vaksiny.gov.mg“, vsebujejo potrebne podatke. Republika Madagaskar je poleg tega obvestila Komisijo, da izdaja interoperabilna potrdila o cepljenju s cepivi proti COVID-19. Ta cepiva trenutno vključujejo Comirnaty, Covishield, BBIBP-CorV, Vaxzevria in Jcovden.

(7)

Republika Madagaskar je Komisijo tudi obvestila, da ne izdaja interoperabilnih potrdil o testu.

(8)

Republika Madagaskar je Komisijo nadalje obvestila, da ne izdaja interoperabilnih potrdil o preboleli bolezni.

(9)

Republika Madagaskar je poleg tega Komisijo obvestila, da se bodo pri preverjanju potrdil v Republiki Madagaskar osebni podatki, vključeni v potrdila, obdelovali samo za preverjanje in potrditev cepljenja, rezultata testa ali prebolele bolezni imetnika in se po tem ne bodo hranili.

(10)

S tem so izpolnjeni elementi, potrebni za ugotovitev, da se potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Madagaskar izda v skladu s sistemom „vaksiny.gov.mg“, štejejo za enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(11)

Potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih Republika Madagaskar izda v skladu s sistemom „vaksiny.gov.mg“, bi bilo zato treba priznati pod pogoji iz člena 5(5) Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Da bi se ta sklep lahko izvajal, bi morala biti Republika Madagaskar povezana z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

(13)

Za zaščito interesov Unije, zlasti na področju javnega zdravja, lahko Komisija uporabi svoja pooblastila za začasno zadržanje uporabe tega sklepa ali njegovo razveljavitev, če pogoji iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2021/953 niso več izpolnjeni.

(14)

Glede na to, da je treba Republiko Madagaskar čim prej povezati z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EU) 2021/953 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Potrdila o cepljenju v zvezi s COVID-19, ki jih izda Republika Madagaskar v skladu s sistemom „vaksiny.gov.mg“, se z namenom, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji, obravnavajo kot enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 2

Republika Madagaskar se poveže z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. junija 2022

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).


Top