EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0331

Sklep Sveta (SZVP) 2022/331 z dne 25. februarja 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

ST/6565/2022/INIT

UL L 52, 25.2.2022, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/331/oj

25.2.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 52/1


SKLEP SVETA (SZVP) 2022/331

z dne 25. februarja 2022

o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 17. marca 2014 sprejel Sklep 2014/145/SZVP (1).

(2)

Unija še vedno neomajno podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine.

(3)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 24. in 25. junija 2021 pozval Rusijo, naj v celoti prevzame svojo odgovornost za zagotavljanje doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, kar je ključni pogoj za kakršno koli bistveno spremembo stališča Unije. Poudaril je, da se morajo Unija in njene države članice odločno in usklajeno odzvati na vsako nadaljnjo zlonamerno, nezakonito in razdiralno dejavnost Rusije, pri čemer naj v celoti izkoristijo vse instrumente, ki so na voljo Uniji, in delujejo usklajeno s partnerji. Evropski svet je v ta namen tudi pozval Komisijo in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (v nadaljnjem besedilu: visoki predstavnik), naj predstavita možnosti za dodatne omejevalne ukrepe, vključno z gospodarskimi sankcijami.

(4)

Evropski svet je v svojih sklepih z dne 16. decembra 2021 poudaril, da mora Rusija nujno umiriti napetosti, ki sta jih povzročili krepitev vojaške prisotnosti vzdolž njene meje z Ukrajino in agresivna retorika. Vnovič je poudaril, da v celoti podpira suverenost in ozemeljsko nedotakljivost Ukrajine. Evropski svet je izrazil spodbudo diplomatskim prizadevanjem in podporo normandijski četverici pri doseganju doslednega izvajanja sporazumov iz Minska, hkrati pa navedel, da bo imela vsakršna nova vojaška agresija proti Ukrajini drastične posledice in terjala visoko ceno, tudi v obliki omejevalnih ukrepov, usklajenih s partnerji.

(5)

Svet je 24. januarja 2022 odobril sklepe, v katerih je obsodil nenehna agresivna dejanja in grožnje Rusije proti Ukrajini, ter pozval Rusijo, naj umiri napetosti, spoštuje mednarodno pravo in konstruktivno sodeluje v dialogu v okviru vzpostavljenih mednarodnih mehanizmov. Ponovno je potrdil, da je Unija v celoti zavezana temeljnim načelom, na katerih temelji evropska varnost ter ki so zapisana v Ustanovni listini Združenih narodov in ustanovnih dokumentih Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), vključno s Helsinško sklepno listino in Pariško listino. Ta temeljna načela vključujejo zlasti suvereno enakost in ozemeljsko nedotakljivost držav, nedotakljivost mej, izogibanje grožnji s silo ali uporabi sile ter svobodo držav, da same izberejo ali spremenijo svoje varnostne ureditve. Svet je poudaril, da se o teh načelih ni mogoče pogajati niti jih ni mogoče spreminjati ali drugače razlagati ter da je ruska kršitev teh načel ovira za skupni in nedeljivi varnostni prostor v Evropi ter ogroža mir in stabilnost na evropski celini. Opozoril je na sklepe Evropskega sveta z dne 16. decembra 2021 in ponovno poudaril, da bo imela vsakršna nadaljnja vojaška agresija Rusije proti Ukrajini hude posledice in visoko ceno, vključno s širokim spektrom sektorskih in individualnih omejevalnih ukrepov, ki bi bili sprejeti ob usklajevanju s partnerji.

(6)

Visoki predstavnik je 19. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je izrazil zaskrbljenost zaradi velikega kopičenja ruskih oboroženih sil v Ukrajini in njeni okolici ter pozval Rusijo, naj začne konstruktiven dialog ter diplomacijo, pokaže zadržanost in umiri napetost z znatnim umikom vojaških sil iz bližine ukrajinskih meja. Unija je izjavila, da bo imela vsakršna nadaljnja ruska vojaška agresija proti Ukrajini hude posledice in visoko ceno, tudi v obliki omejevalnih ukrepov, usklajenih s partnerji.

(7)

Predsednik Ruske federacije je 21. februarja 2022 podpisal odlok o priznanju „neodvisnosti in suverenosti“ območij ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk, ki niso pod vladnim nadzorom, ter ukazal, da se ruske oborožene sile napotijo na ta območja.

(8)

Visoki predstavnik je 22. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je odločno obsodil to nezakonito dejanje, ki dodatno spodkopava suverenost in neodvisnost Ukrajine ter pomeni hudo kršitev mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov, vključno z Ustanovno listino ZN, Helsinško sklepno listino, Pariško listino in memorandumom iz Budimpešte, pa tudi sporazumov iz Minska in Resolucijo Varnostnega sveta ZN 2202 (2015). Rusijo kot udeleženko v konfliktu je pozival, naj prekliče to priznanje, spoštuje svoje zaveze, spoštuje mednarodno pravo in se vrne k razpravam v normandijski četverici in tristranski kontaktni skupini. Napovedal je, da se bo Unija na te zadnje kršitve Rusije odzvala s takojšnjim sprejetjem dodatnih omejevalnih ukrepov.

(9)

Predsednik Ruske federacije je 24. februarja 2022 napovedal vojaško operacijo v Ukrajini, ruske oborožene sile pa so začele napad na Ukrajino. Ta napad je očitna kršitev ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine.

(10)

Visoki predstavnik je 24. februarja 2022 dal izjavo v imenu Unije, v kateri je odločno obsodil neizzvan vdor v Ukrajino s strani oboroženih sil Ruske federacije ter vpletenost Belorusije v to agresijo proti Ukrajini. Navedel je, da bo odziv Unije vključeval tako sektorske kot tudi individualne omejevalne ukrepe.

(11)

Svet meni, da bi bilo treba zaradi resnosti razmer na seznam oseb, subjektov in organov, za katere veljajo omejevalni ukrepi, iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP, dodati člane in članice Sveta za nacionalno varnost, ki so podprli takojšnje rusko priznanje obeh samooklicanih republik Doneck in Lugansk. Poleg tega bi morale biti na seznam uvrščene osebe, ki so omogočile rusko vojaško agresijo iz Belorusije, ter poslanci in poslanke državne dume, ki še niso vključeni na seznam in ki so ratificirali vladne sklepe o „Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk“.

(12)

Sklep 2014/145/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Osebe, navedene v Prilogi k temu sklepu, se dodajo na seznam iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 25. februarja 2022

Za Svet

predsednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Sklep Sveta 2014/145/SZVP z dne 17. marca 2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine (UL L 78, 17.3.2014, str. 16).


PRILOGA

Naslednje osebe se dodajo na seznam oseb, subjektov in organov iz Priloge k Sklepu 2014/145/SZVP:

Osebe

 

Ime

Podatki o istovetnosti

Razlogi

Datum uvrstitve na seznam

„572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, rojena GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Datum rojstva: 2.7.1970

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Datum rojstva: 10.4.1953

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Datum rojstva: 11.9.1999

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Datum rojstva: 12.4.1955

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Datum rojstva: 8.2.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Datum rojstva: 3.8.1950

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Datum rojstva: 11.8.1949

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Datum rojstva: 2.11.1966

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladni sklep o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Datum rojstva: 17.8.1957

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladni sklep o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Datum rojstva: 21.5.1974

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Datum rojstva: 28.2.1955

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Datum rojstva: 16.5.1996

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladni sklep o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Datum rojstva: 25.2.1984

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Datum rojstva: 21.9.1977

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Datum rojstva: 23.9.1988

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Datum rojstva: 3.4.1958

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladni sklep o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Datum rojstva: 1.6.1956

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Datum rojstva: 7.9.1958

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Datum rojstva: 3.9.1969

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Datum rojstva: 30.5.1968

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladni sklep o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Datum rojstva: 18.7.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Datum rojstva: 9.1.1951

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Datum rojstva: 12.1.1977

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Datum rojstva: 23.10.1978

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Datum rojstva: 16.3.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Datum rojstva: 27.1.1967

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Datum rojstva: 21.6.1964

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Datum rojstva: 3.1.1982

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Datum rojstva: 3.1.1961

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Datum rojstva: 10.9.1970

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Datum rojstva: 22.7.1954

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Datum rojstva: 17.7.1972

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Datum rojstva: 1.2.1970

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Datum rojstva: 11.8.1993

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Datum rojstva: 5.11.1953

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Datum rojstva: 28.9.1957

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Datum rojstva: 30.8.1966

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Datum rojstva: 21.11.1962

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Datum rojstva: 24.12.1974

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Datum rojstva: 21.9.1959

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Datum rojstva: 6.8.1975

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Datum rojstva: 8.7.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Datum rojstva: 21.5.1958

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Datum rojstva: 6.2.1964

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Datum rojstva: 8.11.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Datum rojstva: 19.9.1981

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Datum rojstva: 31.1.1969

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Datum rojstva: 25.3.1968

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Datum rojstva: 22.5.1972

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Datum rojstva: 8.8.1948

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Datum rojstva: 15.8.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Datum rojstva: 9.4.1985

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Datum rojstva: 24.7.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Datum rojstva: 4.7.1958

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Datum rojstva: 15.4.1982

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Datum rojstva: 19.8.1977

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Datum rojstva: 1.3.1957

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Datum rojstva: 19.4.1967

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Datum rojstva: 25.4.1952

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Datum rojstva: 4.2.1975

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Datum rojstva: 26.10.1974

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Datum rojstva: 8.4.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Datum rojstva: 20.12.1971

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Datum rojstva: 11.6.1978

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Datum rojstva: 22.11.1955

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Datum rojstva: 23.12.1963

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Datum rojstva: 20.10.1976

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Datum rojstva: 25.1.1962

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Datum rojstva: 20.6.1971

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Datum rojstva: 17.10.1966

Spol: ženski

Poslanka državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Datum rojstva: 27.4.1988

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Datum rojstva: 18.6.1986

Spol: moški

Poslanec državne dume, ki je ratificirala vladne sklepe o Pogodbi o prijateljstvu, sodelovanju in medsebojni pomoči med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Doneck ter med Rusko federacijo in Ljudsko republiko Lugansk.

25.2.2022

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Datum rojstva: 14.9.1965

Spol: moški

Namestnik predsednika Sveta za nacionalno varnost. Kot član Sveta za nacionalno varnost je podprl rusko takojšnje priznanje samooklicanih republik.

25.2.2022

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Datum rojstva: 3.5.1966

Spol: moški

Predsednik vlade Ruske federacije. Kot član Sveta za nacionalno varnost je podprl rusko takojšnje priznanje samooklicanih republik.

25.2.2022

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Datum rojstva: 11.5.1961

Spol: moški

Minister za notranje zadeve Ruske federacije. Kot Sveta za nacionalno varnost je podprl rusko takojšnje priznanje samooklicanih republik.

25.2.2022

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Datum rojstva: 31.1.1953

Spol: moški

Posebni predstavnik predsednika Ruske federacije za vprašanja s področja okoljskih dejavnosti, ekologije in prometa. Kot član Sveta za nacionalno varnost je podprl rusko takojšnje priznanje samooklicanih republik.

25.2.2022

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Datum rojstva: 10.11.1965

Spol: moški

Predstavnik predsednika Ruske federacije v osrednjem zveznem okrožju, stalni državni svetovalec Ruske federacije. Kot član Sveta za nacionalno varnost je podprl rusko takojšnje priznanje samooklicanih republik.

25.2.2022

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Datum rojstva: 1977

Funkcija: vodja obmejne skupine v Gomelu

Čin: polkovnik

Kraj rojstva: Kharkov (Harkov), SSR Ukrajina (zdaj Ukrajina)

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Vladislav Bruev je vodja beloruskega mejnega odseka Gomel. V tej vlogi je odgovoren za nadziranje varnosti meja v pokrajini Gomel, vključno z mejo med Belorusijo in Ukrajino, ter prehajanja posameznikov in blaga prek te meje. Ruske čete so med rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022 prečkale mejo med Belorusijo in Ukrajino v pokrajini Gomel. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Funkcija: vodja mejnega odseka Mozyr

Čin: polkovnik

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Oleg Eibatov je beloruski vodja mejnega odseka Mozyr. V tej vlogi je odgovoren za nadziranje varnosti meja na območju Mozyrja, vključno z mejo med Belorusijo in Ukrajino, ter prehajanja posameznikov in blaga prek te meje. Ruske čete so med rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022 prečkale mejo med Belorusijo in Ukrajino na območju Mozyrja. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV (Dmitrij Aleksandrovič VINNIKOV)

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Funkcija: vodja mejnega odseka Pinsk

Čin: polkovnik

Datum rojstva: 1979

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Dmitrij Vinnikov je vodja beloruskega mejnega odseka Pinsk. V tej vlogi je odgovoren za nadziranje varnosti meja na območju Pinska, vključno z mejo med Belorusijo in Ukrajino, ter prehajanja posameznikov in blaga prek te meje. Je del beloruske vojske, ki je podprla rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022. Ruske čete so med rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino prečkale mejo med Belorusijo in Ukrajino na območju Pinska. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

652.

Aleksandr PASHKEVICH (Aleksander PASKEVIČ)

(Пашкевич Александр)

Funkcija: poveljnik sil v vojaški enoti 65408 / letališče Luninets

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Aleksander Paskevič je poveljnik sil v beloruski enoti 65408 / letališče Luninets. V tej vlogi je sodeloval pri krepitvi ruske vojaške prisotnosti na letališču Luninets, kar je pripravilo in omogočilo vojaško agresijo 24. februarja 2022. Je del beloruske vojske, ki je podprla rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

653.

Andrei LUKYANOVICH (Andrej LUKJANOVIČ)

(Андрей Лукьянович)

Funkcija: vojaški pilot, polkovnik, namestnik poveljnika zračnih sil in sil zračne obrambe, vodja beloruskih letalskih sil, poveljnik vojaške enote 06752 / letališče Machulischi

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Polkovnik Lukjanovič Andrej je vojaški pilot, namestnik poveljnika beloruskih zračnih sil in sil zračne obrambe / vodja beloruskih letalskih sil in poveljnik vojaške enote 06752 / letališče Machulischi. V tej vlogi je sodeloval v skupnih vojaških vajah Rusije in Belorusije, ki jim je sledila krepitev vojaške prisotnosti na ukrajinski meji, kar je pripravilo vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022. Je del beloruske vojske, ki je podprla rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

654.

Aleksandr KRIVETS (Aleksander KRIVEC)

(Кривец Александр)

Funkcija: poveljnik baze 116. jurišne letalske garde Red Banner Radomskaya / letališče Lida

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Aleksander Krivec je poveljnik baze 116. jurišne letalske garde Red Banner Radomskaya / letališče Lida. Je del beloruske vojske, ki je podprla rusko vojaško agresijo. V tej vlogi je sodeloval pri krepitvi ruske vojaške prisotnosti na letališču Lida pred rusko vojaško agresijo 24. februarja 2022. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

655.

Yuri PYZHIK (Jurij PIŽIK)

(Юрий Пыжик)

Funkcija: vojaški pilot, polkovnik, poveljnik vojaške enote 54804, poveljnik 61. bojne letalske baze / letališče Baranovichi

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Polkovnik Jurij Pižik je vojaški pilot in poveljnik 61. beloruske bojne letalske baze / letališče Baranovichi. Je del beloruske vojske, ki je podprla rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino. V tej vlogi je sodeloval v skupnih vojaških vajah Rusije in Belorusije, ki jim je sledila krepitev vojaške prisotnosti na ukrajinski meji, kar je pripravilo in omogočilo rusko vojaško agresijo 24. februarja 2022. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK (Vladimir Nikolaevič KUPRIJANJUK)

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Funkcija: poveljnik sil, prvi namestnik poveljnika zahodnega operativnega poveljstva

Datum rojstva: 11.7.1972

Kraj rojstva: vas Kamenyuki, okrožje Kamenetsky, regija/pokrajina Brest, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Vladimir Nikolaevič Kuprijanjuk je poveljnik sil in prvi namestnik poveljnika beloruskega zahodnega operativnega poveljstva. Je del beloruske vojske, ki je podprla rusko vojaško agresijo. V tej vlogi je odgovoren za sodelovanje čet pod njegovim poveljstvom na skupnih beloruskih in ruskih vojaških vajah, ki jim je sledila krepitev vojaške prisotnosti na ukrajinski meji, ki je pripravila in omogočila rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH (Andrej Konstantinovič NEKRAŠEVIČ)

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Funkcija: vodja glavnega direktorata za bojno usposabljanje oboroženih sil

Čin: generalmajor

Datum rojstva: 1.1.1968

Kraj rojstva: Gomel oblast, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Andrej Konstantinovič Nekraševič je vodja beloruskega glavnega direktorata za bojno usposabljanje oboroženih sil Republike Belorusije. Je del beloruske vojske, ki je podprla rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022. Na tem položaju je odgovoren za nadzor nad skupnim bojnim usposabljanjem beloruskih oboroženih sil in oboroženih sil tujih držav. Javno je hvalil skupne beloruske in ruske vojaške vaje, ki so pripravile in omogočile rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH (Viktor Vladimirovič GULEVIČ)

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Datum rojstva: 14.5.1969

Kraj rojstva: Velyka Pader, okrožje Slutsk, regija Minsk, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Viktor Vladimirovič Gulevič je načelnik generalštaba beloruskih oboroženih sil - prvi namestnik obrambnega ministra Republike Belorusije. Je del beloruske vojske, ki je podprla rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino. Na tem položaju je podpiral, nadzoroval in javno komentiral skupne beloruske in ruske vojaške vaje, ki so pripravile in omogočile rusko vojaško agresijo 24. februarja 2022. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH (Volfovič Aleksander GRIGORJEVIČ)

(Вольфович Александр Григорьевич)

Funkcija: državni sekretar varnostnega sveta

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Volfovič Aleksander Grigorjevič je državni sekretar varnostnega sveta Republike Belolrusije in je po informacijah lokalnih vojaških virov nadziral vojaške vaje „Allied Resolve 2022“, ki so pripravile in omogočile rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

660.

Andrey ZHUK (Andrej ŽUK)

Funkcija: namestnik beloruskega obrambnega ministra, generalmajor

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Andrej ŽUK je namestnik ministra za obrambo Republike Belorusije. V tej vlogi je sodeloval v skupnih ruskih in beloruskih vojaških vajah, ki jim je sledila krepitev vojaške prisotnosti na ukrajinski meji, kar je pripravilo in omogočilo rusko vojaško agresijo 24. februarja 2022. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

661.

Sergei SIMONENKO (Sergej SIMONENKO)

Funkcija: generalmajor, namestnik ministra za obrambo za oborožitev, vodja za oborožitev

Datum rojstva: 2.4.1968

Kraj rojstva: Kostyukovichi, regija Mogiljov

Spol: moški

Sergej Simonenko je generalmajor, namestnik obrambnega ministra za oborožitev, načelnik za oborožitev Republike Belorusije. Je del beloruske vojske, ki je podpirala in omogočala rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022, zlasti z organiziranjem skupnih vaj beloruskih in ruskih oboroženih sil v tednih pred oboroženo agresijo in sodelovanjem v teh vajah. V vlogi generalmajorja in namestnika obrambnega ministra za oborožitev Republike Belorusije je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

662.

Andrei BURDYKO (Andrej BURDIKO)

Funkcija: generalmajor, namestnik ministra za obrambo, pristojen za logistiko, vodja logistike

Kraj rojstva: Pleshchenitsy, regija Minsk

Spol: moški

Andrej Burdiko je generalmajor, namestnik obrambnega ministra za logistiko, načelnik za logistiko Republike Belorusije. Je del beloruske vojske, ki je podpirala in omogočala rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022, zlasti z organiziranjem skupnih vaj beloruskih in ruskih oboroženih sil v tednih pred vojaško agresijo in sodelovanjem v teh vajah. V vlogi generalmajorja in namestnika obrambnega ministra za logistiko Republike Belorusije je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK (Nikolaj ROGAŠČUK)

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Spol: moški

Nikolaj Rogaščuk je svetovalec predsednika Aleksandra Lukašenka in inšpektor regije Gomel. V tej vlogi je podpiral skupne ruske in beloruske vojaške vaje, ki so pripravile rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022.

S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Funkcija: generalmajor, poveljnik enot za specialno delovanje v oboroženih silah

Datum rojstva: 3.9.1967

Kraj rojstva: Budimpešta, Madžarska

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Vadim Denisenko je generalmajor, poveljnik enot za specialno delovanje. V tej vlogi je sodeloval v skupnih ruskih in beloruskih vojaških vajah, ki jim je sledila krepitev vojaške prisotnosti na ukrajinski meji, kar je pripravilo rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022. Je del beloruske vojske, ki je podprla rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino. S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

665.

Aleksandr LOZITSKY (Aleksander LOZICKI)

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Funkcija: podpolkovnik, poveljnik enote 65408 / letališče Luninets

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Aleksander Lozicki je podpolkovnik beloruske vojske in poveljnik enote 65408 / letališče Luninets. Je del beloruske vojske, ki je podprla rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino. V tej vlogi je sodeloval v skupnih ruskih in beloruskih vojaških vajah, ki jim je sledila krepitev vojaške prisotnosti na ukrajinski meji, kar je pripravilo rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022.

S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO (Igor Viktorovič DEMIDENKO)

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Funkcija: generalmajor, poveljnik zahodnega operativnega poveljstva

Datum rojstva: 5.2.1971

Kraj rojstva: Mogilev, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Igor Viktorovič Demidenko je generalmajor, poveljnik zahodnega operativnega poveljstva Republike Belorusije. Je del beloruske vojske, ki je podprla rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022. V tej vlogi je odgovoren za sodelovanje čet pod njegovim poveljstvom na skupnih beloruskih in ruskih vojaških vajah, kar je pripravilo in omogočilo rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino. Na teh vajah je tudi sodeloval in nadziral sodelovanje svojih enot.

Igor Viktorovič Demidenko je s tem odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO (Jurij Vitoldovič Šulejko)

(tudi Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Datum rojstva: 1968

Kraj rojstva: Kozlovshchina v okrožju Djatlovo, Grodno Oblast

Telefonska številka: (+ 375 162 ) 21-23-32

Spol: moški

Jurij Vitoldovič Šulejko je predsednik regionalnega izvršnega odbora za Brest. V tej vlogi je odgovoren za mobilizacijo in civilno zaščito ter sodelovanje z vojaškimi organizacijami, vključno med skupnimi ruskimi in beloruskimi vojaškimi vajami, ki so blizu Bresta potekale med pripravami na rusko vojaško agresijo zoper Ukrajino 24. februarja 2022.

S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO (Ivan Ivanovič KRUPKO)

(Иван Иванович КРУПКО)

Funkcija: predsednik regionalnega izvršnega odbora za Gomel

Datum rojstva: 23. 7. 1974

Kraj rojstva: vas Burdevichi, okrožje Koreliči, nekdanja ZSSR (zdaj Belorusija)

Državljanstvo: belorusko

Spol: moški

Ivan Ivanovič Krupko je predsednik regionalnega izvršnega odbora za Gomel. V tej vlogi je odgovoren za nadzor nad sodelovanjem lokalnih izvršnih in upravnih organov v regiji z vojaškimi oblastmi ter za izvajanje obrambe in vprašanj državne varnosti. Skupne ruske in beloruske vojaške vaje, ki jim je sledila ruska vojaška agresija zoper Ukrajino, so potekale v regiji Gomel.

S tem je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.“

25.2.2022

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN(*)

(Владимир Владимирович Путин)

Funkcija: predsednik Ruske federacije

Datum rojstva: 7.10.1952

Kraj rojstva: Leningrad (zdaj Sankt Peterburg), nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Spol: moški

Vladimir Putin je predsednik Ruske federacije.

22. februarja 2022 je podpisal odlok o priznanju „neodvisnosti in suverenosti“ ukrajinskih upravnih območij Doneck in Lugansk, ki nista pod vladnim nadzorom, ter na ti območji poslal ruske oborožene sile.

24. februarja 2022 je ukazal začetek vojaške operacije v Ukrajini, ruske oborožene sile pa so začele napad na Ukrajino. Ta napad je očitna kršitev ozemeljske nedotakljivosti, suverenosti in neodvisnosti Ukrajine.

Vladimir Putin je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022

670.

Sergey Viktorovich LAVROV(*) (Sergej LAVROV)

(Сергей Викторович Лавров)

Funkcija: minister za zunanje zadeve Ruske federacije

Datum rojstva: 21.3.1950

Kraj rojstva: Moskva, nekdanja ZSSR (zdaj Ruska federacija)

Spol: moški

Minister za zunanje zadeve Ruske federacije.

Kot član ruskega Varnostnega sveta je podprl takojšnje rusko priznanje obeh samooklicanih republik.

Sergej Lavrov je odgovoren za dejanja, ki spodkopavajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine ter stabilnost in varnost Ukrajine, in jih tudi aktivno podpira.

25.2.2022“

(*)

Prvi odstavek člena 1 se ne uporablja za to osebo.

(*)

Prvi odstavek člena 1 se ne uporablja za to osebo.


Top