EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0119(01)

Sklep Sveta z dne 20. decembra 2021 o imenovanju predsednika Urada Skupnosti za rastlinske sorte 2022/C 27/05

ST/14440/2021/INIT

UL C 27, 19.1.2022, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

19.1.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

C 27/14


SKLEP SVETA

z dne 20. decembra 2021

o imenovanju predsednika Urada Skupnosti za rastlinske sorte

(2022/C 27/05)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2100/94 z dne 27. julija 1994 o žlahtniteljskih pravicah v Skupnosti (1) in zlasti člena 43(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 16. junija 2016 (2) podaljšal mandat Martina EKVADA kot predsednika Urada Skupnosti za rastlinske sorte (v nadaljnjem besedilu: Urad).

(2)

Podaljšan mandat Martina EKVADA se je iztekel 31. avgusta 2021.

(3)

22. septembra 2021, potem ko je pridobila mnenje upravnega sveta Urada Skupnosti za rastlinske sorte, je Komisija predložila Svetu seznama kandidatov in kandidatk za predsednika Urada–

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Francesco MATTINA se imenuje za predsednika Urada Skupnosti za rastlinske sorte (v nadaljnjem besedilu: „Urad“) za dobo petih let.

2.   Mandat Francesca MATTINE se začne na dan prevzema dolžnosti. Ta datum se določi po dogovoru med njim in upravnim svetom Urada.

Člen 2

Predsednik upravnega sveta Urada je pooblaščen, da uredi vse potrebno za izvedbo člena 1.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, dne 20. decembra 2021

Za Svet

predsednik

A. VIZJAK


(1)  UL L 227, 1.9.1994, str. 1.

(2)  Sklep Sveta z dne 16. junija 2016 o podaljšanju mandata predsednika odbora za pritožbe Urada Skupnosti za rastlinske sorte (UL C 223, 21.6.2016, str. 6).


Top