EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0014

Sklep Sveta (EU) 2022/14 z dne 2. decembra 2021 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 22. zasedanju pogodbenic Konvencije za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) in njenih protokolov glede sprejetja sklepa o sprejetju regionalnih načrtov za čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z blatom iz čistilnih naprav v okviru člena 15 Protokola za varstvo Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov in dejavnosti na kopnem (Protokol o virih na kopnem)

ST/13975/2021/INIT

OJ L 4, 7.1.2022, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/14/oj

7.1.2022   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/14


SKLEP SVETA (EU) 2022/14

z dne 2. decembra 2021

o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 22. zasedanju pogodbenic Konvencije za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (Barcelonska konvencija) in njenih protokolov glede sprejetja sklepa o sprejetju regionalnih načrtov za čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z blatom iz čistilnih naprav v okviru člena 15 Protokola za varstvo Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov in dejavnosti na kopnem (Protokol o virih na kopnem)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Unija je spremenjeni Protokol h Konvenciji za varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja (v nadaljnjem besedilu: Barcelonska konvencija) za varstvo Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov in dejavnosti na kopnem (v nadaljnjem besedilu: Protokol o virih na kopnem) sklenila s Sklepom Sveta 1999/801/ES (1), veljati pa je začel 11. maja 2008.

(2)

Na zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije in njenih protokolov se na podlagi člena 15(1) Protokola o virih na kopnem sprejmejo regionalni akcijski načrti, ki vsebujejo ukrepe in časovne razporede za njihovo izvajanje.

(3)

Pričakuje se, da bodo pogodbenice Barcelonske konvencije in njenih protokolov na 22. zasedanju od 7. do 10. decembra 2021 sprejele sklep (v nadaljnjem besedilu: sklep pogodbenic) o sprejetju regionalnih načrtov za čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z blatom iz čistilnih naprav (v nadaljnjem besedilu: regionalna načrta) v okviru člena 15 Protokola o virih na kopnem.

(4)

Sklep pogodbenic se nanaša na varstvo okolja, ki je na podlagi člena 4(2), točka (e), Pogodbe v deljeni pristojnosti med Unijo in njenimi državami članicami. Sklep pogodbenic ne spada na področje, ki je v veliki meri zajeto s pravili Unije v zvezi s takim varstvom. Unija ne namerava izkoristiti možnosti izvajanja svoje zunanje pristojnosti v zvezi s področji, ki jih zajema sklep pogodbenic in v zvezi s katerimi se njena pristojnost še ni izvajala na notranji ravni.

(5)

Primerno je, da se določi stališče, ki se v imenu Unije zastopa na zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije in njenih protokolov, saj se sklep pogodbenic nanaša na sprejetje regionalnih načrtov, ki bosta v skladu s členom 15(3) Protokola o virih na kopnem za Unijo zavezujoča.

(6)

Ker je namen regionalnih načrtov posodobiti zahteve glede varstva Sredozemskega morja, spremeniti mednarodne zaveze in ambicije Unije ter izboljšati varstvo okolja, bi morala Unija podpreti sprejetje sklepa pogodbenic –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki se v imenu Unije zastopa na 22. zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije in njenih protokolov, je, da se podpre sprejetje sklepa o sprejetju regionalnih načrtov za čiščenje komunalne odpadne vode in ravnanje z blatom iz čistilnih naprav v okviru člena 15 Protokola za varstvo Sredozemskega morja pred onesnaževanjem iz virov in dejavnosti na kopnem.

Člen 2

Glede na razvoj dogodkov na 22. zasedanju pogodbenic Barcelonske konvencije in njenih protokolov se lahko predstavniki Unije, v posvetovanju z državami članicami, med usklajevalnimi srečanji na samem zasedanju sporazumejo o podrobnejši opredelitvi stališča iz člena 1 brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 2. decembra 2021

Za Svet

predsednik

J. VRTOVEC


(1)  Sklep Sveta 1999/801/ES z dne 22. oktobra 1999 o sprejetju sprememb k Protokolu o varstvu Sredozemskega morja pred onesnaževanjem s kopnega (Barcelonska konvencija) (UL L 322, 14.12.1999, str. 18).


Top