EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0521

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/521 z dne 24. marca 2021 o posebni ureditvi za mehanizem, v skladu s katerim je treba za izvoz nekaterih izdelkov predložiti izvozno dovoljenje

C/2021/2081

OJ L 104, 25.3.2021, p. 52–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/521/oj

25.3.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 104/52


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/521

z dne 24. marca 2021

o posebni ureditvi za mehanizem, v skladu s katerim je treba za izvoz nekaterih izdelkov predložiti izvozno dovoljenje

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/479 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 o skupnih pravilih za izvoz (1) ter zlasti člena 5 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 30. januarja 2021 sprejela Izvedbeno uredbo (EU) 2021/111 (2), s katero se za izvoz cepiv proti COVID-19, vključno z aktivnimi snovmi ter glavnimi in delovnimi celičnimi bankami, ki se uporabljajo za proizvodnjo takih cepiv, zahteva predložitev izvoznega dovoljenja v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2015/479. Šest tednov po datumu začetka veljavnosti teh ukrepov je Komisija v skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2015/479 sprejela Izvedbeno uredbo (EU) 2021/442 (3), v skladu s katero je treba za izvoz teh izdelkov do 30. junija 2021 predložiti izvozno dovoljenje.

(2)

Svetovno pomanjkanje cepiv proti COVID-19 je še vedno prisotno in se še povečuje zaradi zamud pri proizvodnji.

(3)

V skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/442 države članice zavrnejo izvozna dovoljenja, če zadevni izvoz ogroža izvajanje vnaprejšnjih dogovorov o nabavi med Unijo in proizvajalci cepiv ob upoštevanju količine tega izvoza ali drugih relevantnih okoliščin, kot je količina cepiv, dobavljenih Uniji v času zahtevka.

(4)

Poleg vztrajnih omejitev pri proizvodnji cepiv proti COVID-19 ter zamud pri njihovi dobavi v Uniji je preglednost še vedno pomanjkljiva, kar lahko v Uniji ogrozi zanesljivost oskrbe z blagom, ki je zajeto v Izvedbeni uredbi (EU) 2021/442. Zato bi bilo treba pri odločitvi o izdaji ali zavrnitvi izvoznega dovoljenja upoštevati tudi dodatne elemente.

(5)

Informacije, ki jih je Komisija zbrala prek mehanizma za izvozna dovoljenja, vzpostavljenega z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/111, ki se še naprej uporablja v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/442, in carinski podatki so pokazali, da se lahko izvoz, za katerega velja mehanizem za izvozna dovoljenja, preusmeri prek držav, ki so bile doslej izvzete iz zahteve za izvozno dovoljenje, zaradi česar zahtevana raven preglednosti ni izvedljiva. Ta izvzetja bi bilo zato treba začasno preklicati.

(6)

Izvzetja bi bilo treba ohraniti za nekatere države in ozemlja iz člena 1(9)(a) Izvedbene uredbe (EU) 2021/442, in sicer za tiste države in ozemlja, ki so posebej odvisna od metropolitanskih dobavnih verig držav članic, ki jim pripadajo, oziroma od dobavnih verig sosednjih držav članic.

(7)

Informacije iz uvodne izjave (5) so tudi pokazale, da so proizvajalci Unije izvažali velike količine blaga, zajetega v mehanizmu za izvozna dovoljenja, v države, ki imajo same velike proizvodne zmogljivosti, čeprav te države z zakonom ali s pogodbenimi ali drugimi dogovori, sklenjenimi s proizvajalci cepiv s sedežem na njihovem ozemlju, omejujejo svoj izvoz v Unijo. To neravnovesje povzroča pomanjkanje oskrbe v Uniji.

(8)

Poleg tega so iste informacije pokazale, da so proizvajalci Unije izvažali velike količine blaga, zajetega v mehanizmu za izvozna dovoljenja, v nekatere države brez proizvodne zmogljivosti, ki imajo višjo stopnjo precepljenosti kot Unija ali pa so tam trenutne epidemiološke razmere manj resne kot v Uniji. Izvoz v te države lahko torej ogrozi zanesljivost oskrbe v Uniji.

(9)

Države članice bi morale v skladu s tem zavrniti izvozna dovoljenja.

(10)

Komisija bi morala pri oceni osnutka sklepa, ki ga je pristojni organ države članice priglasil v skladu s členom 2(4) Izvedbene uredbe (EU) 2021/442, upoštevati enake dodatne elemente.

(11)

Zaradi nujnosti razmer bi bilo treba ukrepe iz te uredbe sprejeti v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) 2015/479.

(12)

Ta uredba mora začeti veljati takoj. Ob upoštevanju člena 5(5) Uredbe (EU) 2015/479 bi se morali ukrepi iz te uredbe uporabljati šest tednov –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uporaba točke (a) člena 1(9) Izvedbene uredbe (EU) 2021/442 se začasno prekine.

Vendar se navedeno ne preneha uporabljati za naslednje države in ozemlja:

Andora,

Ferski otoki,

San Marino,

Vatikan,

čezmorske države in ozemlja iz Priloge II k Pogodbi o delovanju Evropske unije,

Büsingen,

Helgoland,

Livigno,

Ceuta in Melilla.

Člen 2

1.   Pristojni organ države članice izda izvozno dovoljenje, za katero se zaprosi v skladu z Izvedbeno uredbo (EU) 2021/442, če:

(a)

izvozno dovoljenje izpolnjuje pogoj iz člena 1(7) Izvedbene uredbe (EU) 2021/442;

(b)

dovoljenje sicer ne ogroža zanesljivosti oskrbe z blagom, ki je zajeto v Izvedbeni uredbi (EU) 2021/442, v Uniji.

2.   Da se ugotovi, ali je pogoj iz točke (b) odstavka 1 izpolnjen, pristojni organ države članice oceni naslednje dejavnike:

(a)

ali namembna država izvoza bodisi z zakonom bodisi na kakršen koli drug način, vključno s sklenitvijo pogodbenih dogovorov s proizvajalci navedenega blaga, omejuje svoj izvoz blaga, ki je zajeto v Izvedbeni uredbi (EU) 2021/442, ali surovin, iz katerih je izdelano, v Unijo;

(b)

ustrezne pogoje, ki prevladujejo v namembni državi izvoza, vključno z epidemiološkimi razmerami, stopnjo precepljenosti in obstoječo razpoložljivostjo blaga, ki je zajeto v Izvedbeni uredbi (EU) 2021/442.

3.   Komisija pri oceni osnutka sklepa, ki ga je pristojni organ države članice priglasil v skladu s členom 2(4) Izvedbene uredbe (EU) 2021/442, oceni tudi, ali je izpolnjen pogoj iz točke (b) odstavka 1 tega člena, pri čemer upošteva dejavnike iz odstavka 2 tega člena.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se do šest tednov od začetka veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 83, 27.3.2015, str. 34.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/111 z dne 29. januarja 2021 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih proizvodov (UL L 31 I, 30.1.2021, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/442 z dne 11. marca 2021 o določitvi obvezne predložitve izvoznega dovoljenja pri izvozu nekaterih proizvodov (UL L 85, 12.3.2021, str. 190).


Top