EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0011

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/11 z dne 7. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo

C/2021/9

OJ L 5, 8.1.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/11/oj

8.1.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 5/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/11

z dne 7. januarja 2021

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/105/EU z dne 14. decembra 2011 o podpisu Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo, ter Protokola med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu z navedenim sporazumom (1) in zlasti člena 4 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ruska federacija je 22. avgusta 2012 pristopila k Svetovni trgovinski organizaciji. Obveznosti Ruske federacije vključujejo tarifne kvote za izvoz lesa nekaterih vrst iglavcev, katerih delež je dodeljen za izvoz v Unijo. Podrobnosti upravljanja teh tarifnih kvot določata Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Rusko federacijo o upravljanju tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), ter Protokol med Evropsko unijo in vlado Ruske federacije o tehničnih podrobnostih v skladu s Sporazumom (3) (v nadaljnjem besedilu: Protokol). Sporazum in Protokol sta bila podpisana 16. decembra 2011. Uporabljata se začasno od datuma pristopa Ruske federacije k Svetovni trgovinski organizaciji.

(2)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 498/2012 (4) je v skladu s členom 4 Sklepa 2012/105/EU določila pravila o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo. Navedena uredba se preneha uporabljati na datum, ko se zaključi postopek za sklenitev Protokola.

(3)

Čeprav se Sporazum in Protokol še naprej začasno uporabljata do zaključka postopkov, potrebnih za njuno sklenitev, so izkušnje z izvajanjem Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 pokazale, da je treba spremeniti nekatere določbe navedene uredbe.

(4)

Člen 7(1) Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 bi bilo treba spremeniti tako, da v prvem delu vsakega kvotnega obdobja najvišje uvozne pravice za tradicionalne uvoznike za vsako skupino izdelkov niso nižje od tistih, dodeljenih novim uvoznikom.

(5)

Na podlagi člena 3 Protokola uvrstitev zajetih izdelkov temelji na tarifni in statistični nomenklaturi, ki se uporablja v Rusiji. Prilogi I in III k Izvedbeni uredbi (EU) št. 498/2012 navajata ustrezne tarifne oznake zajetih izdelkov. Ker se je, odkar se Protokol začasno uporablja, nomenklatura spremenila, je treba te spremembe upoštevati v prilogah, da se upošteva tarifna in statistična nomenklatura, ki se trenutno uporablja v Ruski federaciji. Prilogi I in III bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora za les, ustanovljenega s Sklepom 2012/105/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Izvedbena uredba (EU) št. 498/2012 se spremeni:

(1)

v členu 2 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Poleg tega se uporablja naslednja opredelitev: ‚skupina izdelkov‘ pomeni vsako od dveh kategorij zajetih izdelkov v skladu z uvrščanjem takih izdelkov po tarifni in statistični nomenklaturi, ki se uporablja v Ruski federaciji, in sicer smreko in bor. Zadevne tarifne oznake, ki se uporabljajo v Ruski federaciji, ter ustrezne oznake kombinirane nomenklature (oznake KN) (*1) in oznake TARIC so navedene v Prilogi I.

(*1)  Ki se trenutno uvrščajo v Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1776 (UL L 280, 31.10.2019, str. 1).“;"

(2)

v členu 7 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija v skladu z metodo iz člena 6(2) vsako leto izračuna zgornje meje, ki se uporabljajo za vsakega tradicionalnega uvoznika za naslednje kvotno obdobje. Če je izračunana zgornja meja tradicionalnega uvoznika za zadevno skupino izdelkov nižja od največ 1,5 % tarifne kvote, ki se odobri novim uvoznikom v skladu s členom 4(3), se zgornja meja zadevnega tradicionalnega uvoznika določi na stopnji 1,5 % tarifne kvote za zadevno skupino izdelkov.“;

(3)

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k tej uredbi;

(4)

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. januarja 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 57, 29.2.2012, str. 1.

(2)  UL L 57, 29.2.2012, str. 3.

(3)  UL L 57, 29.2.2012, str. 5.

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 498/2012 z dne 12. junija 2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo (UL L 152, 13.6.2012, str. 28).


PRILOGA I

„PRILOGA I

Zadevne tarifne oznake, ki se uporabljajo v Ruski federaciji, ter ustrezne oznake KN in TARIC iz člena 2

 

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Ruska tarifna oznaka

Poimenovanje v celoti

1.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Les, smreka vrste Picea abies Karst. ali bela jelka (Abies alba Mill.), premera najmanj 15 cm, toda največ 24 cm, dolžine najmanj 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

2.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Les, smreka vrste Picea abies Karst. ali bela jelka (Abies alba Mill.), premera več kot 24 cm, dolžine najmanj 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

3.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Les, smreka vrste Picea abies Karst. ali bela jelka (Abies alba Mill.), neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan), premera manj kot 15 cm

4.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Drug les, smreka vrste Picea abies Karst. ali bela jelka (Abies alba Mill.)

5.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Les, bor vrste Pinus sylvestris L., premera najmanj 15 cm, toda največ 24 cm, dolžine najmanj 1,0 m

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

6.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Les, bor vrste Pinus sylvestris L., premera več kot 24 cm, dolžine najmanj 1,0 m

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

7.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Les, bor vrste Pinus sylvestris L. (neobdelan, z lubjem ali brez lubja ali beljavine, ali grobo obdelan (obtesan)), premera manj kot 15 cm

8.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Drug les, bor vrste Pinus sylvestris L.


PRILOGA II

„PRILOGA III

Korekcijski koeficienti iz člena 11(2)

Ruska tarifna oznaka

Korekcijski koeficient

4403231100

4403231900

4403241000

0,88

4403211100

4403211900

4403221000

0,87


Top