EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1940

Sklep Sveta (EU) 2021/1940 z dne 9. novembra 2021 o delnem začasnem prenehanju izvajanja Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov

ST/12825/2021/INIT

UL L 396, 10.11.2021, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1940/oj

10.11.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 396/58


SKLEP SVETA (EU) 2021/1940

z dne 9. novembra 2021

o delnem začasnem prenehanju izvajanja Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 77(2), točka (a), in člena 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi vizumskih postopkov (1), in zlasti člena 14(5),

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o poenostavitvi) je začel veljati 1. julija 2020, vzporedno s Sporazumom med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o ponovnem sprejemu).

(2)

Namen Sporazuma o poenostavitvi je na podlagi vzajemnosti poenostaviti izdajanje vizumov za načrtovano bivanje za največ 90 dni v katerem koli obdobju 180 dni za državljane Unije in Belorusije. Sporazum o poenostavitvi prispeva h krepitvi medosebnih stikov in skupnih vrednot, vključno s spoštovanjem človekovih pravic in demokratičnih načel.

(3)

Na podlagi člena 14(5) Sporazuma o poenostavitvi lahko vsaka pogodbenica začasno preneha izvajati celoten Sporazum o poenostavitvi ali njegov del. O odločitvi o začasnem prenehanju izvajanja je treba uradno obvestiti drugo pogodbenico najpozneje 48 ur pred začetkom veljavnosti odločitve. Pogodbenica, ki je začasno prenehala izvajati Sporazum o poenostavitvi, mora nemudoma obvestiti drugo pogodbenico, ko razlogi za začasno prenehanje izvajanja prenehajo.

(4)

EU je v odziv na nadaljevanje brutalne represije nad vsemi segmenti beloruske družbe, zlasti na ugrabitev potniškega letala 23. maja 2021, beloruskim prevoznikom prepovedala prelete ozemlja Unije in dostop do letališč Unije ter z Uredbo Sveta (ES) št. 765/2006 (3) in Sklepom Sveta 2012/642/SZVP (4) uvedla četrti sveženj sankcij proti fizičnim in pravnim osebam, subjektom in organom ter usmerjene gospodarske sankcije.

(5)

Belorusija se je kot odziv na te omejitvene ukrepe 28. junija 2021 odzvala z napovedjo prekinitve sodelovanja v vzhodnem partnerstvu in začasnega prenehanja izvajanja Sporazuma o ponovnem sprejemu. V beloruskemu parlamentu je bil 8. septembra 2021 vložen predlog zakona o začasnem prenehanju izvajanja Sporazuma o ponovnem sprejemu.

(6)

Hkrati Litva, nedavno pa tudi Poljska in Latvija, doživljajo doslej največji porast tokov nedovoljenih migracij iz Belorusije. To nenadno povečanje kaže, da beloruski režim spodbuja nedovoljene migracije za politične namene, zlasti kot povračilne ukrepe proti Litvi, Poljski in Latviji zaradi njihovega stališča do Belorusije.

(7)

Ukrepi Belorusije kršijo temeljna načela, na podlagi katerih je bil sklenjen Sporazum o poenostavitvi, ter so v nasprotju z interesi Unije in njenih držav članic. Navedeni ukrepi zlasti ne izkazujejo spoštovanja človekovih pravic ali demokratičnih načel ter povzročajo nedovoljene migracije z ozemlja Belorusije na ozemlje Unije.

(8)

Zato bi bilo treba začasno prenehati izvajati nekatere določbe Sporazuma o poenostavitvi, ki se nanašajo na izdajanje kratkoročnih vizumov za nekatere kategorije prosilcevpri izvajanju njihovih nalog, in sicer za člane beloruskih uradnih delegacij, člane beloruskih nacionalnih in regionalnih vlad in parlamentov ter člane beloruskega ustavnega sodišča in beloruskega vrhovnega sodišča.

(9)

Ta sklep predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, pri katerih Irska v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES (5) ne sodeluje; Irska torej ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(10)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Začasno se preneha izvajanje naslednjih določb Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Belorusijo o poenostavitvi izdajanja vizumov (v nadaljnjem besedilu: Sporazum o poenostavitvi):

(a)

člen 4(1), točka (a), v zvezi s prosilci za vizum, ki so člani beloruske uradne delegacije, vključno s stalnimi člani takih delegacij, ki bi na podlagi uradnega vabila, naslovljenega na Belorusijo, morali sodelovati na uradnih srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju ene od držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(b)

člen 5(1), točki (a) in (b), v zvezi s prosilci za vizum, ki so pri izvajanju svojih nalog člani beloruske nacionalne ali regionalne vlade ali parlamenta, beloruskega ustavnega sodišča ali beloruskega vrhovnega sodišča, ter v zvezi z vsemi prosilci za vizum, ki so stalni člani beloruske uradne delegacije, ki bi na podlagi uradnega vabila, naslovljenega na Belorusijo, morali redno sodelovati na srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju ene od držav članic pripravijo medvladne organizacije;

(c)

člen 5(2), točka (a), v zvezi s prosilci za vizum, ki so člani beloruske uradne delegacije, ki bi na podlagi uradnega vabila, naslovljenega na Belorusijo, morali redno sodelovati na uradnih srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju države članice pripravijo medvladne organizacije;

(d)

člen 6(3), točki (a) in (b), v zvezi s prosilci za vizum, ki so člani beloruske nacionalne ali regionalne vlade ali parlamenta, beloruskega ustavnega sodišča ali beloruskega vrhovnega sodišča, ter v zvezi z vsemi prosilci za vizum, ki so člani beloruske uradne delegacije, vključno s stalnimi člani takšnih delegacij, ki bi na podlagi uradnega vabila, naslovljenega na Belorusijo, morali sodelovati na uradnih srečanjih, posvetovanjih, pogajanjih ali programih izmenjav ter na prireditvah, ki jih na ozemlju ene od držav članic pripravijo medvladne organizacije.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Unije poda uradno obvestilo iz člena 14(5) Sporazuma o poenostavitvi najpozneje 48 ur pred začetkom veljavnosti tega sklepa.

Člen 3

Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 9. novembra 2021

Za Svet

predsednik

A. ŠIRCELJ


(1)  UL L 180, 9.6.2020, str. 3.

(2)  UL L 181, 9.6.2020, str. 3.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Belorusijo (UL L 134, 20.5.2006, str. 1).

(4)  Sklep Sveta 2012/642/SZVP z dne 15. oktobra 2012 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Belorusiji (UL L 285, 17.10.2012, str. 1).

(5)  Sklep Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda (UL L 64, 7.3.2002, str. 20).


Top