EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1380

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1380 z dne 19. avgusta 2021 o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Ukrajina, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji (Besedilo velja za EGP)

C/2021/6170

OJ L 297, 20.8.2021, p. 35–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1380/oj

20.8.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 297/35


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1380

z dne 19. avgusta 2021

o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Ukrajina, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/953 določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) z namenom, da se imetnikom olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja med pandemijo COVID-19. Prav tako prispeva k lažji postopni odpravi, na usklajen način, omejitev prostega gibanja, ki so jih v skladu s pravom Unije uvedle države članice za omejitev širjenja SARS-CoV-2.

(2)

Uredba (EU) 2021/953 omogoča priznavanje COVID-19 potrdil, ki jih tretje države izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom, če Komisija ugotovi, da so navedena COVID-19 potrdila izdana v skladu s standardi, ki se štejejo za enakovredne standardom, določenim v skladu z navedeno uredbo. Poleg tega morajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta (2) pravila, določena v Uredbi (EU) 2021/953, uporabljati za državljane tretjih držav, ki ne spadajo v področje uporabe navedene uredbe, vendar se zakonito nahajajo ali prebivajo na njihovem ozemlju, in ki so upravičeni do potovanja v druge države članice v skladu s pravom Unije. Zato bi se morale vse ugotovitve o enakovrednosti, določene v tem sklepu, uporabljati za potrdila o cepljenju proti COVID-19, ki jih Ukrajina izda državljanom Unije in njihovim družinskim članom. Podobno bi se morale na podlagi Uredbe (EU) 2021/954 take ugotovitve o enakovrednosti uporabljati tudi za potrdila o cepljenju proti COVID-19, ki jih Ukrajina izda državljanom tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic pod pogoji iz navedene uredbe.

(3)

Ukrajina je 16. julija 2021 Komisiji predložila podrobne informacije o izdaji interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 v skladu s sistemom, imenovanim „enotni državni portal elektronskih storitev“ (portal in mobilna aplikacija Diia). Ukrajina je Komisijo obvestila, da meni, da se njena COVID-19 potrdila izdajajo v skladu s standardom in tehnološkim sistemom, ki sta interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, in ki omogočata preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdil. V zvezi s tem je Ukrajina obvestila Komisijo, da COVID-19 potrdila, ki jih Ukrajina izda v skladu s sistemom „enotni državni portal elektronskih storitev“ (portal in mobilna aplikacija Diia), vsebujejo podatke iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/953.

(4)

Na prošnjo Ukrajine je Komisija 4. avgusta 2021 izvedla tehnične preskuse, ki so pokazali, da so potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Ukrajina izda v skladu s svojim sistemom „enotni državni portal elektronskih storitev“ (portal in mobilna aplikacija Diia), interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, kar omogoča preverjanje njihove verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti. Komisija je potrdila tudi, da potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih Ukrajina izda v skladu s sistemom „enotni državni portal elektronskih storitev“ (portal in mobilna aplikacija Diia), vsebujejo potrebne podatke.

(5)

Poleg tega je Ukrajina Komisijo obvestila, da bo izdajala interoperabilna potrdila o cepljenju za cepiva proti COVID-19. Ta trenutno vključujejo cepiva Vaxzevria, Comirnaty, Spikevax, cepivo proti COVID-19 Janssen, inaktivirano cepivo CoronaVac-COVID-19 (Vero Cell), Covishield in NVX-CoV2373.

(6)

Ukrajina je Komisijo obvestila tudi, da bo izdajala interoperabilna potrdila o testu samo za amplifikacijske teste nukleinske kisline in hitre antigenske teste, ki so navedeni na skupnem in posodobljenem seznamu hitrih antigenskih testov na COVID-19, ki ga je sprejel Odbor za zdravstveno varnost, ustanovljen s členom 17 Sklepa št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta (3) na podlagi priporočila Sveta z dne 21. januarja 2021 (4).

(7)

Poleg tega je Ukrajina Komisijo obvestila, da interoperabilnih potrdil o preboleli bolezni ne izdaja prej kot 14 dni po pozitivnem testu. Ta potrdila veljajo največ 180 dni po datumu prvega pozitivnega testa.

(8)

Ukrajina je Komisijo obvestila tudi, da sprejema potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni, ki jih izdajo države članice, države EGP in druge države, v zvezi s katerimi je sprejet izvedbeni sklep v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) 2021/953. Ukrajina je Komisijo obvestila tudi, da osebe, ki imajo digitalno COVID potrdilo EU o negativnem amplifikacijskem testu nukleinske kisline (NAAT) ali digitalno EU COVID potrdilo o negativnem hitrem antigenskem testu (RAT), lahko vstopijo v Ukrajino, vendar morajo tako kot ukrajinski državljani v 72 urah opraviti dodatni test NAAT/RAT.

(9)

Poleg tega je Ukrajina obvestila Komisijo, da se bodo pri preverjanju potrdil v Ukrajini osebni podatki, vključeni v potrdila, obdelovali samo za preverjanje in potrditev cepljenja, rezultata testa ali prebolele bolezni imetnika in se po tem ne bodo hranili.

(10)

S tem so izpolnjeni elementi, potrebni za ugotovitev, da se COVID-19 potrdila, ki jih Ukrajina izda v skladu s sistemom „enotni državni portal elektronskih storitev“ (portal in mobilna aplikacija Diia), štejejo za enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(11)

Zato bi bilo treba COVID-19 potrdila, ki jih Ukrajina izda v skladu s sistemom „enotni državni portal elektronskih storitev“ (portal in mobilna aplikacija Diaa), priznati pod pogoji iz člena 5(5), člena 6(5) in člena 7(8) Uredbe (EU) 2021/953.

(12)

Da bi se ta sklep lahko izvajal, bi morala biti Ukrajina povezana z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

(13)

Za zaščito interesov Unije, zlasti na področju javnega zdravja, lahko Komisija uporabi svoja pooblastila za začasno zadržanje izvajanja tega sklepa ali njegovo odpoved, če pogoji iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2021/953 niso več izpolnjeni.

(14)

Glede na to, da je treba Ukrajino čim prej povezati z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(15)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EU) 2021/953 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19, ki jih izda Ukrajina v skladu s sistemom „enotni državni portal elektronskih storitev“ (portal in mobilna aplikacija Diaa), se z namenom, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji, obravnavajo kot enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 2

Ukrajina je povezana z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 19. avgusta 2021

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).

(3)  Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES (UL L 293, 5.11.2013, str. 1).

(4)  Priporočilo Sveta z dne 21. januarja 2021 o skupnem okviru za uporabo in validacijo hitrih antigenskih testov ter vzajemno priznavanje rezultatov testov na COVID-19 v EU (UL C 24, 22.1.2021, str. 1).


Top