EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1289

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1289 z dne 2. avgusta 2021 o odlogu datuma izteka odobritve dazometa za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8 (Besedilo velja za EGP)

C/2021/5631

OJ L 279, 3.8.2021, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1289/oj

3.8.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 279/45


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1289

z dne 2. avgusta 2021

o odlogu datuma izteka odobritve dazometa za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov (1) ter zlasti člena 14(5) Uredbe,

po posvetovanju s Stalnim odborom za biocidne proizvode,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aktivna snov dazomet je bila vključena v Prilogo I k Direktivi 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8 in se zato v skladu s členom 86 Uredbe (EU) št. 528/2012 šteje za odobreno v skladu z navedeno uredbo ob upoštevanju specifikacij in pogojev iz Priloge I k navedeni direktivi.

(2)

Odobritev dazometa za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8 se bo iztekla 31. julija 2022. V skladu s členom 13(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 je bila 26. januarja 2021 vložena vloga za podaljšanje odobritve dazometa.

(3)

Ocenjevalni pristojni organ Belgije je 24. marca 2021 v skladu s členom 14(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 obvestil Komisijo o svoji odločitvi, da je potrebna popolna ocena vloge. Ocenjevalni pristojni organ v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 528/2012 opravi popolno oceno vloge v 365 dneh po njeni validaciji.

(4)

Ocenjevalni pristojni organ v skladu s členom 8(2) Uredbe (EU) št. 528/2012 po potrebi od vlagatelja zahteva, da predloži dovolj podatkov za izvedbo ocene. V takem primeru se 365-dnevno obdobje prekine za obdobje, ki skupno ne presega 180 dni, razen če je daljše obdobje prekinitve upravičeno zaradi narave zahtevanih podatkov ali izrednih okoliščin.

(5)

Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) v skladu s členom 14(3) Uredbe (EU) št. 528/2012 v 270 dneh po prejemu priporočila ocenjevalnega pristojnega organa pripravi mnenje o podaljšanju odobritve aktivne snovi in ga predloži Komisiji.

(6)

Zato se bo iz razlogov, na katere vlagatelj nima vpliva, odobritev dazometa za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8 verjetno iztekla pred sprejetjem odločitve o njenem podaljšanju. Zato je primerno datum izteka odobritve dazometa za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8 odložiti za obdobje, ki je potrebno, da se omogoči preverjanje vloge. Glede na roke ocenjevalnega pristojnega organa za oceno ter Agencije za pripravo in predložitev mnenja je primerno, da se datum izteka odobritve odloži do 31. januarja 2025.

(7)

Z izjemo datuma izteka odobritve dazomet ostane odobren za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8 v skladu s specifikacijami in pogoji iz Priloge I k Direktivi 98/8/ES –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Datum izteka odobritve dazometa za uporabo v biocidnih proizvodih vrste proizvodov 8 se odloži do 31. januarja 2025.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 2. avgusta 2021

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 167, 27.6.2012, str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (UL L 123, 24.4.1998, str. 1).


Top