EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1272

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/1272 z dne 30. julija 2021 o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Vatikanska mestna država, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji (Besedilo velja za EGP)

C/2021/5785

UL L 277, 2.8.2021, p. 148–150 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1272/oj

2.8.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/148


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/1272

z dne 30. julija 2021

o določitvi enakovrednosti COVID-19 potrdil, ki jih izdaja Vatikanska mestna država, in potrdil, izdanih v skladu z Uredbo (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2021/953 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) za olajšanje prostega gibanja med pandemijo COVID-19 (1) in zlasti člena 8(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2021/953 določa okvir za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: digitalno COVID potrdilo EU) z namenom, da se imetnikom olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja med pandemijo COVID-19. Prav tako prispeva k lažji postopni odpravi, na usklajen način, omejitev prostega gibanja, ki so jih v skladu s pravom Unije uvedle države članice za omejitev širjenja SARS-CoV-2.

(2)

Uredba (EU) 2021/953 omogoča priznavanje COVID-19 potrdil, ki jih tretje države izdajo državljanom Unije in njihovim družinskim članom, če Komisija ugotovi, da so navedena COVID-19 potrdila izdana v skladu s standardi, ki se štejejo za enakovredne standardom, določenim v skladu s to uredbo. Poleg tega morajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta (2) pravila, določena v Uredbi (EU) 2021/953, uporabljati za državljane tretjih držav, ki ne spadajo v področje uporabe navedene uredbe, vendar se zakonito nahajajo ali prebivajo na njihovem ozemlju, in ki so upravičeni do potovanja v druge države članice v skladu s pravom Unije. Zato bi se morale vse ugotovitve o enakovrednosti, določene v tem sklepu, uporabljati za potrdila o cepljenju proti COVID-19, ki jih Vatikanska mestna država izda državljanom Unije in njihovim družinskim članom. Podobno se na podlagi Uredbe (EU) 2021/954 take ugotovitve o enakovrednosti uporabljajo tudi za potrdila o cepljenju proti COVID-19, ki jih Vatikanska mestna država izda državljanom tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic pod pogoji iz navedene uredbe.

(3)

Na prošnjo Vatikanske mestne države je Komisija 29. junija 2021 izvedla tehnične preskuse, ki so pokazali, da so potrdila o cepljenju proti COVID-19, ki jih Vatikanska mestna država izda v skladu s svojim sistemom „VA-EUDCC-GW“, interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, kar omogoča preverjanje njihove verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti. Komisija je potrdila tudi, da potrdila o cepljenju proti COVID-19, ki jih Vatikanska mestna država izda v skladu s sistemom „VA-EUDCC-GW“, vsebujejo potrebne podatke.

(4)

Vatikanska mestna država je 9. julija 2021 Komisiji predložila podrobne informacije o izdaji interoperabilnih potrdil o cepljenju proti COVID-19 v skladu s sistemom „VA-EUDCC-GW“. Vatikanska mestna država je Komisijo obvestila, da meni, da se njena potrdila o cepljenju proti COVID-19 izdajajo v skladu s standardom in tehnološkim sistemom, ki sta interoperabilna z okvirom zaupanja, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, in omogočata preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdil. V zvezi s tem je Vatikanska mestna država obvestila Komisijo, da potrdila o cepljenju proti COVID-19, ki jih Vatikanska mestna država izda v skladu s sistemom „VA-EUDCC-GW“, vsebujejo podatke iz Priloge k Uredbi (EU) 2021/953.

(5)

Poleg tega je Vatikanska mestna država Komisijo obvestila, da bo izdajala interoperabilna potrdila o cepljenju proti COVID-19 s cepivom Comirnaty.

(6)

Vatikanska mestna država je Komisijo obvestila tudi, da bo priznala potrdila o cepljenju, testu in preboleli bolezni, ki jih izdajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/953. Vatikanska mestna država je Komisijo obvestila, da bo priznala dokazilo o cepljenju za cepiva z dovoljenjem za promet po vsej EU (na podlagi mnenja Evropske agencije za zdravila), cepiva, za katera je pristojni organ države članice EU izdal začasno dovoljenje za promet, in cepiva, ki jih je SZO po zaključenem postopku uvrstila na seznam cepiv za nujno uporabo. Vatikanska mestna država je Komisijo obvestila tudi, da bo priznala potrdila o testih, ki temeljijo na tehniki NAAT (npr. RT-PCR), in hitrih antigenskih testih, navedenih na seznamu Odbora za zdravstveno varnost. Vatikanska mestna država je Komisijo poleg tega obvestila, da bo priznala potrdila o preboleli bolezni, ki temeljijo na tehniki NAAT (npr. RT-PCR).

(7)

Vatikanska mestna država je 22. julija 2021 Komisijo obvestila tudi, da se pri preverjanju potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni, ki jih izdajo države članice v skladu z Uredbo (EU) 2021/953, osebni podatki, vključeni v potrdila, obdelujejo samo za preverjanje in potrditev cepljenja, rezultata testa ali prebolele bolezni imetnika in se po tem ne bodo hranili.

(8)

S tem so izpolnjeni elementi, potrebni za ugotovitev, da se potrdila o cepljenju proti COVID-19, ki jih Vatikanska mestna država izda v skladu s sistemom „VA-EUDCC-GW“, štejejo za enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

(9)

Potrdila o cepljenju proti COVID-19, ki jih Vatikanska mestna država izda v skladu s sistemom „VA-EUDCC-GW“, bi bilo zato treba priznati pod pogoji iz člena 5(5) Uredbe (EU) 2021/953.

(10)

Da bi se ta sklep lahko izvajal, bi morala biti Vatikanska mestna država povezana z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

(11)

Za zaščito interesov Unije, zlasti na področju javnega zdravja, lahko Komisija uporabi svoja pooblastila za začasno zadržanje izvajanja tega sklepa ali njegovo odpoved, če pogoji iz člena 8(2) Uredbe (EU) 2021/953 niso več izpolnjeni.

(12)

Glede na to, da je treba Vatikansko mestno državo čim prej povezati z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953, bi moral ta sklep začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

(13)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 14 Uredbe (EU) 2021/953 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Potrdila o cepljenju proti COVID-19, ki jih izda Vatikanska mestna država v skladu s sistemom „VA-EUDCC-GW“, se z namenom, da se olajša uveljavljanje pravice do prostega gibanja v Uniji, obravnavajo kot enakovredna tistim, izdanim v skladu z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 2

Vatikanska mestna država je povezana z okvirom zaupanja za digitalno COVID potrdilo EU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) 2021/953.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. julija 2021.

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 211, 15.6.2021, str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2021/954 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2021 o okviru za izdajanje, preverjanje in priznavanje interoperabilnih potrdil o cepljenju, testu in preboleli bolezni v zvezi s COVID-19 (digitalno COVID potrdilo EU) v zvezi z državljani tretjih držav, ki se zakonito nahajajo ali prebivajo na ozemlju držav članic med pandemijo COVID-19 (UL L 211, 15.6.2021, str. 24).


Top