EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0770

Uredba Komisije (EU) 2020/770 z dne 8. junija 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za miklobutanil, napropamid in sintofen v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP)

C/2020/3611

OJ L 184, 12.6.2020, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/770/oj

12.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/770

z dne 8. junija 2020

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za miklobutanil, napropamid in sintofen v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 14(1)(a) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za miklobutanil so bile določene v Prilogi II in delu B Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za napropamid so bile MRL določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. MRL za sintofen v Uredbi (ES) št. 396/2005 niso bile določene, in ker ta aktivna snov ni vključena v Prilogo IV k navedeni uredbi, se uporablja privzeta vrednost 0,01 mg/kg iz člena 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(2)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je predložila obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih MRL za miklobutanil v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (2). Predlagala je spremembo opredelitve ostankov. Priporočila je zvišanje ali ohranitev obstoječih MRL za jabolka, hruške, kutine, nešplje, japonske nešplje, marelice, češnje, breskve, slive, namizno grozdje in vinsko grozdje. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za jagode, robide, kosmulje (zelene, rdeče in rumene), banane, paradižnik, jajčevce, melone, orjaške buče, lubenice, motovilec, fižol (s stroki), artičoke, hmelj, koren sladkorne pese, prašiče (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), govedo (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), ovce (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), koze (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), enoprste kopitarje (mišičevje, maščevje, jetra, ledvice), perutnino (mišičevje, maščevje, jetra), mleko (goveda, ovc, koz, konjev) in ptičja jajca nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(3)

Za napropamid je Agencija predložila obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (3). Predlagala je spremembo opredelitve ostankov. Priporočila je znižanje MRL za mandeljne, kostanj, lešnike, pekane, pinjole, pistacije, orehe, jabolka, hruške, kutine, nešplje, japonske nešplje, marelice, češnje, breskve, slive, krompir, gomoljno zeleno, hren, redkev, podzemno kolerabo, repo, paradižnik, jajčevce, brokoli, cvetačo, brstični ohrovt, glavnato zelje, motovilec, rukvico/rukolo, fižol (s stroki), lanena semena, mak, sezamova semena, sončnična semena, semena oljne ogrščice, sojo, gorčična semena, bombaževo seme, bučna semena, semena navadnega rumenika, semena borage, seme navadnega rička, konopljina semena in semena kloščevca. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za grenivke, pomaranče, limone, limete, mandarine, jagode, robide, ostrožnice, maline (rdeče in rumene), borovnice, ameriške brusnice, ribez (črni, rdeči in beli), kosmulje (zelene, rdeče in rumene), šipek, bezgove jagode, zelišča in užitne cvetove, zeliščne čaje (iz cvetov, listov in zelišč, korenin in katerih koli drugih delov rastline) ter plodove nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(4)

Agencija je predložila obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih MRL za sintofen v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (4). Ugotovila je, da v zvezi z MRL za pšenico nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Za to snov ni drugih registracij. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba to MRL določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na ravni, ki jo določi Agencija. Ta MRL bo pregledana, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(5)

Kar zadeva proizvode, na katerih uporaba zadevnega fitofarmacevtskega sredstva ni dovoljena in za katere ne obstajajo nobene uvozne tolerance ali mejne vrednosti ostankov po Codexu (CXL), bi bilo treba MRL določiti v višini specifične meje določljivosti ali uporabljati privzeto MRL, kot je določeno v členu 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(6)

Komisija se je glede potrebe po prilagoditvi nekaterih mej določljivosti posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije za ostanke pesticidov. Pri številnih snoveh so navedeni laboratoriji ugotovili, da je zaradi tehničnega razvoja za nekatere proizvode treba določiti specifične meje določljivosti.

(7)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(8)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(9)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Da bi se omogočili normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodno ureditev za proizvode, ki so bili proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov.

(11)

Državam članicam, tretjim državam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba pred začetkom uporabe spremenjenih MRL omogočiti primerno obdobje, da se bodo lahko pripravili na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale ob spremembi MRL.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo se še naprej uporablja za proizvode, ki so bili proizvedeni v Uniji ali uvoženi v Unijo pred 2. januarjem 2021.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. januarja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for myclobutanil according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za miklobutanil v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2018;16(8):5392.

(3)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for napropamide according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za napropamid v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2018;16(8):5394.

(4)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for sintofen according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov za sintofen v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2018;16(8):5406.


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

V Prilogi II se nadomesti stolpec za miklobutanil in dodata se stolpca za napropamid in sintofen:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (a)

Miklobutanil (vsota sestavnih izomerov) (R)

Napropamid (vsota izomerov)

Sintofen

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

 

0,01(*)

0110000

Citrusi

0,01(*)

0,01(*) (+)

 

0110010

Grenivke

 

 

 

0110020

Pomaranče

 

 

 

0110030

Limone

 

 

 

0110040

Limete

 

 

 

0110050

Mandarine

 

 

 

0110990

Drugo (2)

 

 

 

0120000

Lupinarji

0,01(*)

0,01(*)

 

0120010

Mandeljni

 

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

 

0120040

Kostanj

 

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

 

0120060

Lešniki

 

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

 

0120080

Pekani

 

 

 

0120090

Pinjole

 

 

 

0120100

Pistacije

 

 

 

0120110

Orehi

 

 

 

0120990

Drugo (2)

 

 

 

0130000

Pečkato sadje

0,6 (+)

0,01(*)

 

0130010

Jabolka

 

 

 

0130020

Hruške

 

 

 

0130030

Kutine

 

 

 

0130040

Nešplje

 

 

 

0130050

Japonske nešplje

 

 

 

0130990

Drugo (2)

 

 

 

0140000

Koščičasto sadje

 

0,01(*)

 

0140010

Marelice

3

 

 

0140020

Češnje

3

 

 

0140030

Breskve

3

 

 

0140040

Slive

2

 

 

0140990

Drugo (2)

2

 

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

 

 

0151000

(a)

Grozdje

1,5 (+)

0,01(*)

 

0151010

Namizno grozdje

 

 

 

0151020

Vinsko grozdje

 

 

 

0152000

(b)

Jagode

1,5 (+)

0,01(*) (+)

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0,01(*) (+)

 

0153010

Robide

0,8 (+)

 

 

0153020

Ostrožnice

0,01(*)

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

0,01(*)

 

 

0153990

Drugo (2)

0,01(*)

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

 

0154010

Borovnice

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154020

Ameriške brusnice

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

0,9

0,02(*) (+)

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

0,8 (+)

0,02(*) (+)

 

0154050

Šipek

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154060

Murve (črne in bele)

0,01(*)

0,01(*)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

0,6 (+)

0,01(*)

 

0154080

Bezgove jagode

0,01(*)

0,02(*) (+)

 

0154990

Drugo (2)

0,01(*)

0,01(*)

 

0160000

Mešano sadje

 

0,01(*)

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

 

 

0161010

Dateljni

0,01(*)

 

 

0161020

Fige

0,01(*)

 

 

0161030

Namizne oljke

0,01(*)

 

 

0161040

Kumkvati

0,01(*)

 

 

0161050

Karambole

0,01(*)

 

 

0161060

Kakiji

0,6 (+)

 

 

0161070

Jamun

0,01(*)

 

 

0161990

Drugo (2)

0,01(*)

 

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,01(*)

 

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

 

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

 

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

 

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

 

 

0162990

Drugo (2)

 

 

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

 

 

0163010

Avokado

0,01(*)

 

 

0163020

Banane

3 (+)

 

 

0163030

Mango

0,01(*)

 

 

0163040

Papaje

0,01(*)

 

 

0163050

Granatna jabolka

0,01(*)

 

 

0163060

Čirimoje

0,01(*)

 

 

0163070

Gvave

0,01(*)

 

 

0163080

Ananasi

0,01(*)

 

 

0163090

Sadeži kruhovca

0,01(*)

 

 

0163100

Durian

0,01(*)

 

 

0163110

Plodovi trnaste anone

0,01(*)

 

 

0163990

Drugo (2)

0,01(*)

 

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,06

0,01(*)

0,01(*)

0211000

(a)

Krompir

 

 

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

 

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

0212990

Drugo (2)

 

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

 

 

0213010

Rdeča pesa

 

 

 

0213020

Korenje

 

 

 

0213030

Gomoljna zelena

 

 

 

0213040

Hren

 

 

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

 

 

0213060

Pastinak

 

 

 

0213070

Koren peteršilja

 

 

 

0213080

Redkev

 

 

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

 

 

0213100

Podzemna koleraba

 

 

 

0213110

Repa

 

 

 

0213990

Drugo (2)

 

 

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,06

0,01(*)

0,01(*)

0220010

Česen

 

 

 

0220020

Čebula

 

 

 

0220030

Šalotka

 

 

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

 

 

0220990

Drugo (2)

 

 

 

0230000

Zelenjava – plodovke

 

0,01(*)

0,01(*)

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

 

 

0231010

Paradižnik

0,6 (+)

 

 

0231020

Paprika

3

 

 

0231030

Jajčevci

0,2 (+)

 

 

0231040

Okra/jedilni oslez

0,01(*)

 

 

0231990

Drugo (2)

0,01(*)

 

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,2

 

 

0232010

Kumare

 

 

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

 

 

0232030

Bučke

 

 

 

0232990

Drugo (2)

 

 

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,3

 

 

0233010

Melone

(+)

 

 

0233020

Orjaške buče

(+)

 

 

0233030

Lubenice

(+)

 

 

0233990

Drugo (2)

(+)

 

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,01(*)

 

 

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01(*)

 

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,05

 

0,01(*)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0,01(*)

 

0241010

Brokoli

 

 

 

0241020

Cvetača

 

 

 

0241990

Drugo (2)

 

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

0,01(*)

 

0242010

Brstični ohrovt

 

 

 

0242020

Glavnato zelje

 

 

 

0242990

Drugo (2)

 

 

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

0,05(*)

 

0243010

Kitajski kapus

 

 

 

0243020

Listnati ohrovt

 

 

 

0243990

Drugo (2)

 

 

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

0,05(*)

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

 

0,01(*)

0251010

Motovilec

9 (+)

0,05

 

0251020

Solata

0,05

0,01(*)

 

0251030

Endivija/eskarijolka

0,05

0,01(*)

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

0,05

0,01(*)

 

0251050

Rana barbica

0,05

0,01(*)

 

0251060

Rukvica/rukola

0,05

0,05

 

0251070

Ogrščica

0,05

0,05

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

0,05

0,05

 

0251990

Drugo (2)

0,05

0,01(*)

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0252010

Špinača

 

 

 

0252020

Tolščakovke

 

 

 

0252030

Listi blitve

 

 

 

0252990

Drugo (2)

 

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in listi podobnih vrst

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0255000

(e)

Vitlof

0,05

0,01(*)

0,01(*)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,05

0,05 (+)

0,02(*)

0256010

Prava krebuljica

 

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

 

0256030

Listi zelene

 

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

 

0256050

Žajbelj

 

 

 

0256060

Rožmarin

 

 

 

0256070

Materina dušica

 

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

 

 

0256090

Lovorovi listi

 

 

 

0256100

Pehtran

 

 

 

0256990

Drugo (2)

 

 

 

0260000

Stročnice

 

0,01(*)

0,01(*)

0260010

Fižol (s stroki)

0,8 (+)

 

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,01(*)

 

 

0260030

Grah (s stroki)

0,01(*)

 

 

0260040

Grah (brez strokov)

0,01(*)

 

 

0260050

Leča

0,01(*)

 

 

0260990

Drugo (2)

0,01(*)

 

 

0270000

Stebelna zelenjava

 

0,01(*)

0,01(*)

0270010

Šparglji/beluši

0,01(*)

 

 

0270020

Kardij

0,01(*)

 

 

0270030

Belušna zelena

0,01(*)

 

 

0270040

Sladki komarček

0,06

 

 

0270050

Artičoke

0,8 (+)

 

 

0270060

Por

0,06

 

 

0270070

Rabarbara

0,01(*)

 

 

0270080

Bambusovi vršički

0,01(*)

 

 

0270090

Palmovi srčki

0,01(*)

 

 

0270990

Drugo (2)

0,01(*)

 

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0280010

Gojene gobe

 

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

 

0290000

Alge in prokaritski organizmi

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0300000

STROČNICE

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0300010

Fižol

 

 

 

0300020

Leča

 

 

 

0300030

Grah

 

 

 

0300040

Bel volčji bob

 

 

 

0300990

Drugo (2)

 

 

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,01(*)

 

0,01(*)

0401000

Semena oljnic

 

 

 

0401010

Lanena semena

 

0,02

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0,01(*)

 

0401030

Mak

 

0,02

 

0401040

Sezamova semena

 

0,02

 

0401050

Sončnična semena

 

0,02

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

0,02

 

0401070

Soja

 

0,02

 

0401080

Gorčična semena

 

0,02

 

0401090

Bombaževo seme

 

0,02

 

0401100

Bučna semena

 

0,02

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0,02

 

0401120

Semena borage

 

0,02

 

0401130

Seme navadnega rička

 

0,02

 

0401140

Konopljina semena

 

0,02

 

0401150

Semena kloščevca

 

0,02

 

0401990

Drugo (2)

 

0,01(*)

 

0402000

Plodovi oljnic

 

0,01(*)

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

 

0402020

Koščice oljne palme

 

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

 

0402990

Drugo (2)

 

 

 

0500000

ŽITA

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0500010

Ječmen

 

 

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

 

 

0500030

Koruza

 

 

 

0500040

Proso

 

 

 

0500050

Oves

 

 

 

0500060

Riž

 

 

 

0500070

 

 

 

0500080

Sirek

 

 

 

0500090

Pšenica

 

 

(+)

0500990

Drugo (2)

 

 

 

0600000

ČAJI, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0610000

Čaji

 

 

 

0620000

Kavna zrna

 

 

 

0630000

Zeliščni čaji

 

(+)

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

 

0631010

Kamilica

 

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

 

0631030

Vrtnice

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

0631990

Drugo (2)

 

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

0632990

Drugo (2)

 

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

0633990

Drugo (2)

 

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

 

 

0640000

Kakavova zrna

 

 

 

0650000

Rožiči

 

 

 

0700000

HMELJ

6 (+)

0,05(*)

0,05(*)

0800000

ZAČIMBE

 

 

 

0810000

Semena

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0810010

Janež

 

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

 

0810030

Zelena

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

 

0810060

Koper

 

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

 

0810990

Drugo (2)

 

 

 

0820000

Plodovi

0,05(*)

0,05(*) (+)

0,05(*)

0820010

Piment

 

 

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

 

0820030

Kumina

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

 

0820990

Drugo (2)

 

 

 

0830000

Skorja

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0830010

Cimet

 

 

 

0830990

Drugo (2)

 

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0840020

Ingver (10)

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0840040

Hren (11)

 

 

 

0840990

Drugo (2)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0850000

Brsti

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

 

0850020

Kapre

 

 

 

0850990

Drugo (2)

 

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0860010

Žafran

 

 

 

0860990

Drugo (2)

 

 

 

0870000

Semenski ovoj

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

0870010

Muškatni cvet

 

 

 

0870990

Drugo (2)

 

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

0900010

Koren sladkorne pese

(+)

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

 

 

0900030

Koren cikorije

 

 

 

0900990

Drugo (2)

 

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

 

 

1010000

Proizvodi iz naslednjih živali

0,01(*)

0,01(*)

0,01(*)

1011000

(a)

Prašiči

(+)

 

 

1011010

Mišičevje

 

 

 

1011020

Maščevje

 

 

 

1011030

Jetra

 

 

 

1011040

Ledvice

 

 

 

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

1011990

Drugo (2)

 

 

 

1012000

(b)

Govedo

(+)

 

 

1012010

Mišičevje

 

 

 

1012020

Maščevje

 

 

 

1012030

Jetra

 

 

 

1012040

Ledvice

 

 

 

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

1012990

Drugo (2)

 

 

 

1013000

(c)

Ovce

(+)

 

 

1013010

Mišičevje

 

 

 

1013020

Maščevje

 

 

 

1013030

Jetra

 

 

 

1013040

Ledvice

 

 

 

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

1013990

Drugo (2)

 

 

 

1014000

d)

Koze

(+)

 

 

1014010

Mišičevje

 

 

 

1014020

Maščevje

 

 

 

1014030

Jetra

 

 

 

1014040

Ledvice

 

 

 

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

1014990

Drugo (2)

 

 

 

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

(+)

 

 

1015010

Mišičevje

 

 

 

1015020

Maščevje

 

 

 

1015030

Jetra

 

 

 

1015040

Ledvice

 

 

 

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

1015990

Drugo (2)

 

 

 

1016000

(f)

Perutnina

(+)

 

 

1016010

Mišičevje

 

 

 

1016020

Maščevje

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

1016040

Ledvice

 

 

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

1016990

Drugo (2)

 

 

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

(+)

 

 

1017010

Mišičevje

 

 

 

1017020

Maščevje

 

 

 

1017030

Jetra

 

 

 

1017040

Ledvice

 

 

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

 

 

1017990

Drugo (2)

 

 

 

1020000

Mleko

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1020010

Govedo

 

 

 

1020020

Ovce

 

 

 

1020030

Koze

 

 

 

1020040

Konji

 

 

 

1020990

Drugo (2)

 

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1030010

Kokoši

 

 

 

1030020

Race

 

 

 

1030030

Gosi

 

 

 

1030040

Prepelice

 

 

 

1030990

Drugo (2)

 

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

0,05(*)

0,05(*)

0,05(*)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01(*) (+)

0,01(*)

0,01(*)

1100000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

 

 

1200000

PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

 

 

1300000

PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9)

 

 

 

(*)

Meja analitskega določanja

(a)

Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I.

Miklobutanil (vsota sestavnih izomerov) (R)

(R)

= opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka:

 

miklobutanil – oznaka 1000000 razen 1040000: proste in konjugirane oblike alfa-(3-hidroksibutil)-alfa-(4-klorofenil)-1H-1,2,4-triazol-1-propannitril (RH9090), izražene kot miklobutanil

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o derivatnih metabolitih triazola (TDM) navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0130000 Pečkato sadje

0130010 Jabolka

0130020 Hruške

0130030 Kutine

0130040 Nešplje

0130050 Japonske nešplje

0130990 Drugo (2)

0151000 (a) Grozdje

0151010 Namizno grozdje

0151020 Vinsko grozdje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o terenskih študijah glede kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in glede derivatnih metabolitov triazola (TDM) navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0152000 (b) Jagode

0153010 Robide

0154040 Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o derivatnih metabolitih triazola (TDM) navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0154070 Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

0161060 Kakiji

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu kmetijskih rastlin s tretiranjem po spravilu navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0163020 Banane

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o terenskih študijah glede kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in glede derivatnih metabolitov triazola (TDM) navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0231010 Paradižnik

0231030 Jajčevci

0233010 Melone

0233020 Orjaške buče

0233030 Lubenice

0233990 Drugo (2)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu listnatih kmetijskih rastlin in derivatnih metabolitih triazola (TDM) navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0251010 Motovilec

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu stročnic in oljnic navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0260010 Fižol (s stroki)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o metabolizmu listnatih kmetijskih rastlin navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0270050 Artičoke

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov, analitskih metodah in metabolizmu listnatih kmetijskih rastlin navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0700000 HMELJ

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o terenskih študijah glede kmetijskih rastlin, ki sledijo v kolobarju, in glede derivatnih metabolitov triazola (TDM) navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0900010 Koren sladkorne pese

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011000 (a) Prašiči

1011010 Mišičevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011020 Maščevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011030 Jetra

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011040 Ledvice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1011050 Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1011990 Drugo (2)

1012000 (b) Govedo

1012010 Mišičevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1012020 Maščevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1012030 Jetra

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1012040 Ledvice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1012050 Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1012990 Drugo (2)

1013000 (c) Ovce

1013010 Mišičevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1013020 Maščevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1013030 Jetra

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1013040 Ledvice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1013050 Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1013990 Drugo (2)

1014000 (d) Koze

1014010 Mišičevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1014020 Maščevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1014030 Jetra

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1014040 Ledvice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1014050 Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1014990 Drugo (2)

1015000 (e) Enoprsti kopitarji

1015010 Mišičevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1015020 Maščevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1015030 Jetra

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1015040 Ledvice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1015050 Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1015990 Drugo (2)

1016000 (f) Perutnina

1016010 Mišičevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1016020 Maščevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1016030 Jetra

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1016040 Ledvice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1016050 Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1016990 Drugo (2)

1017000 (g) Druge gojene kopenske živali

1017010 Mišičevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1017020 Maščevje

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1017030 Jetra

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1017040 Ledvice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1017050 Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1017990 Drugo (2)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah in obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1020000 Mleko

1020010 Govedo

1020020 Ovce

1020030 Koze

1020040 Konji

1020990 Drugo (2)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1030000 Ptičja jajca

1030010 Kokoši

1030020 Race

1030030 Gosi

1030040 Prepelice

1030990 Drugo (2)

1050000 Dvoživke in plazilci

1060000 Kopenski nevretenčarji

1070000 Divji kopenski vretenčarji

Napropamid (vsota izomerov)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0110000 Citrusi

0110010 Grenivke

0110020 Pomaranče

0110030 Limone

0110040 Limete

0110050 Mandarine

0110990 Drugo (2)

0152000 (b) Jagode

0153000 (c) Rozgasto sadje

0153010 Robide

0153020 Ostrožnice

0153030 Maline (rdeče in rumene)

0153990 Drugo (2)

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o obstojnosti pri shranjevanju in metabolizmu kmetijskih rastlin navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0154010 Borovnice

0154020 Ameriške brusnice

0154030 Ribez (črni, rdeči in beli)

0154040 Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

0154050 Šipek

0154080 Bezgove jagode

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0256000 (f) Zelišča in užitni cvetovi

0256010 Prava krebuljica

0256020 Drobnjak

0256030 Listi zelene

0256040 Peteršilj

0256050 Žajbelj

0256060 Rožmarin

0256070 Materina dušica

0256080 Bazilika in užitni cvetovi

0256090 Lovorovi listi

0256100 Pehtran

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0630000 Zeliščni čaji

0631000 (a) Cvetovi

0631010 Kamilica

0631020 Hibiskus/oslez

0631030 Vrtnice

0631040 Jasmin

0631050 Lipa

0631990 Drugo (2)

0632000 (b) Listi in zelišča

0632010 Jagoda

0632020 Rooibos

0632030 Mate

0632990 Drugo (2)

0633000 (c) Korenine

0633010 Zdravilna špajka, baldrijan

0633020 Ginseng

0633990 Drugo (2)

0639000 (d) Kateri koli drugi deli rastline

0820000 Plodovi

0820010 Piment

0820020 Sečuanski poper

0820030 Kumina

0820040 Kardamom

0820050 Brinove jagode

0820060 Poper (črni, zeleni in beli)

0820070 Vanilija

0820080 Tamarinda

0820990 Drugo (2)

Sintofen

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 12. junija 2022, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0500090 Pšenica“

(2)

Priloga III se spremeni:

(a)

v delu A se črta stolpec za napropamid;

(b)

v delu B se črta stolpec za miklobutanil.


Top