EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0749

Uredba Komisije (EU) 2020/749 z dne 4. junija 2020 o spremembi Priloge III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorat v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP)

C/2020/3541

OJ L 178, 8.6.2020, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj

8.6.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 178/7


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/749

z dne 4. junija 2020

o spremembi Priloge III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorat v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 14(1)(a) in člena 16(1)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Odločbo Komisije 2008/865/ES (2) so bile vse registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo klorat, preklicane po nevključitvi klorata v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3).

(2)

Za klorat niso bile določene specifične mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) in ker ta snov ni bila vključena v Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 396/2005, se za vso hrano in krmo, vključeni v Prilogo I k Uredbi (ES) št. 396/2005, trenutno uporablja privzeta MRL v višini 0,01 mg/kg.

(3)

Klorat se je včasih uporabljal v fitofarmacevtskih sredstvih, je pa tudi snov, ki nastane kot stranski proizvod pri uporabi klorovih razkužil v predelavi hrane in pitne vode. Te uporabe vodijo v trenutno stanje zaznavnih ostankov klorata v hrani.

(4)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je med letoma 2014 in 2018 zbrala podatke o spremljanju za preiskovanje prisotnosti ostankov klorata v hrani in pitni vodi. Navedeni podatki so pokazali, da so ostanki klorata prisotni v vrednostih, ki pogosto presegajo privzeto MRL v višini 0,01 mg/kg, in da se vrednosti razlikujejo glede na vir in proizvod. Iz teh ugotovitev izhaja, da tudi z uporabo dobrih praks trenutno ni mogoče doseči vrednosti ostankov klorata, ki bi bile skladne s sedanjo MRL v višini 0,01 mg/kg.

(5)

Agencija je sprejela znanstveno mnenje o tveganjih za javno zdravje zaradi prisotnosti klorata v hrani (4). V navedenem mnenju je Agencija določila dopustni dnevni vnos (v nadaljnjem besedilu: TDI) v višini 3 μg/kg telesne teže na dan in akutni referenčni odmerek (v nadaljnjem besedilu: ARfD) v višini 36 μg/kg telesne teže. Na podlagi podatkov, zbranih leta 2014, je Agencija ugotovila, da akutna prehranska izpostavljenost kloratu ni presegla ARfD. Povprečna prehranska izpostavljenost kloratu v evropskih državah je presegla TDI v nekaterih podskupinah prebivalstva, kot so dojenčki in majhni otroci z blagim do zmernim pomanjkanjem joda.

(6)

Za znižanje vrednosti klorata in zmanjšanje izpostavljenosti z usklajenimi ukrepi v več ustreznih in povezanih sektorjih so se države članice leta 2017 dogovorile o večdisciplinarnem akcijskem načrtu, ki vključuje sklop ukrepov, ki jih je treba sprejeti vzporedno, vključno z ukrepi za pitno vodo, higieno in določanjem začasnih mejnih vrednosti ostankov za hrano in krmo.

(7)

Ta uredba obravnava določitev začasnih mejnih vrednosti v hrani. V ta namen so države članice in nosilci živilske dejavnosti med letoma 2014 in 2018 zbrali veliko število podatkov o prisotnosti. Podatki kažejo splošen trend zniževanja vrednosti, kar kaže na to, da so se proizvodne prakse do določene mere že izboljšale. V posebnem primeru klorata, za katerega ostanki ne izvirajo iz uporabe pesticidov, ampak so posledica uporabe raztopin na osnovi klora pri predelavi hrane in obdelavi pitne vode, bi bilo treba določiti mejne vrednosti „tako nizko, kolikor je to razumno mogoče doseči“ (načelo ALARA) z uporabo dobrih proizvodnih praks, hkrati pa zagotoviti, da so dobre higienske prakse še vedno mogoče. Ta pristop zagotavlja, da nosilci živilske dejavnosti izvajajo ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje vsebnosti klorata v hrani, kolikor je to mogoče, da se zavaruje javno zdravje, pa tudi, da upoštevajo potrebo po mikrobiološki varnosti hrane.

(8)

Začasne MRL za klorat v skladu z načelom ALARA temeljijo na 95. percentilu podatkov o prisotnosti ob upoštevanju uporabe zakonito obdelane pitne vode v predelavi hrane. Začasne MRL bi bilo treba pregledati najpozneje v petih letih od objave te uredbe ob upoštevanju morebitnega razvoja na področju higiene, pitne vode, nadaljnjega napredka nosilcev živilske dejavnosti, da se znižajo vrednosti klorata, ali kadar koli so na voljo nove informacije in podatki, ki upravičujejo zgodnejši pregled.

(9)

Komisija se je o ustreznih mejah določljivosti za ostanke klorata v določenem blagu posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije.

(10)

Iz znanstvenega mnenja Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da predlagane MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(11)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Začasne MRL za klorat se pregledajo najpozneje do 8. junija 2025.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. junija 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Odločba Komisije 2008/865/ES z dne 10. novembra 2008 o nevključitvi klorata v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in o preklicu registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo navedeno snov (UL L 307, 18.11.2008, str. 7).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  EFSA (Evropska agencija za varnost hrane), 2015. Scientific opinion on the risks for public health related to the presence of chlorate in food (Znanstveno mnenje o tveganjih za javno zdravje zaradi prisotnosti klorata v hrani). EFSA Journal 2015;13(6):4135, 103 str.


PRILOGA

V delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se doda naslednji stolpec za klorat:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (a)

Klorat (A)

(1)

(2)

(3)

0100000

 

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE; LUPINARJI

 

0110000

 

Citrusi

0,05

0110010

 

Grenivke

 

0110020

 

Pomaranče

 

0110030

 

Limone

 

0110040

 

Limete

 

0110050

 

Mandarine

 

0110990

 

Drugo (2)

 

0120000

 

Lupinarji

0,1

0120010

 

Mandeljni

 

0120020

 

Brazilski oreški

 

0120030

 

Indijski orehi

 

0120040

 

Kostanj

 

0120050

 

Kokosovi orehi

 

0120060

 

Lešniki

 

0120070

 

Oreški makadamije

 

0120080

 

Pekani

 

0120090

 

Pinjole

 

0120100

 

Pistacije

 

0120110

 

Orehi

 

0120990

 

Drugo (2)

 

0130000

 

Pečkato sadje

0,05

0130010

 

Jabolka

 

0130020

 

Hruške

 

0130030

 

Kutine

 

0130040

 

Nešplje

 

0130050

 

Japonske nešplje

 

0130990

 

Drugo (2)

 

0140000

 

Koščičasto sadje

0,05

0140010

 

Marelice

 

0140020

 

Češnje

 

0140030

 

Breskve

 

0140040

 

Slive

 

0140990

 

Drugo (2)

 

0150000

 

Jagodičje in drobno sadje

0,05

0151000

(a)

Grozdje

 

0151010

 

Namizno grozdje

 

0151020

 

Vinsko grozdje

 

0152000

(b)

Jagode

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

 

0153010

 

Robide

 

0153020

 

Ostrožnice

 

0153030

 

Maline (rdeče in rumene)

 

0153990

 

Drugo (2)

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

0154010

 

Borovnice

 

0154020

 

Ameriške brusnice

 

0154030

 

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

0154040

 

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

0154050

 

Šipek

 

0154060

 

Murve (črne in bele)

 

0154070

 

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0154080

 

Bezgove jagode

 

0154990

 

Drugo (2)

 

0160000

 

Mešano sadje

 

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0161010

 

Dateljni

0,3

0161020

 

Fige

0,3

0161030

 

Namizne oljke

0,7

0161040

 

Kumkvati

0,3

0161050

 

Karambole

0,3

0161060

 

Kakiji

0,3

0161070

 

Jamun

0,3

0161990

 

Drugo (2)

0,3

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

0,3

0162010

 

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

0162020

 

Liči

 

0162030

 

Pasijonke/marakuje

 

0162040

 

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

0162050

 

Zvezdasta jabolka

 

0162060

 

Persimon/virginijski kaki

 

0162990

 

Drugo (2)

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

0,3

0163010

 

Avokado

 

0163020

 

Banane

 

0163030

 

Mango

 

0163040

 

Papaje

 

0163050

 

Granatna jabolka

 

0163060

 

Čirimoje

 

0163070

 

Gvave

 

0163080

 

Ananasi

 

0163090

 

Sadeži kruhovca

 

0163100

 

Durian

 

0163110

 

Plodovi trnaste anone

 

0163990

 

Drugo (2)

 

0200000

 

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

0210000

 

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

0211000

(a)

Krompir

0,05

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,05

0212010

 

Gomolji kasave/manioka

 

0212020

 

Sladki krompir

 

0212030

 

Jam

 

0212040

 

Maranta

 

0212990

 

Drugo (2)

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

0,15

0213010

 

Rdeča pesa

 

0213020

 

Korenje

 

0213030

 

Gomoljna zelena

 

0213040

 

Hren

 

0213050

 

Topinambur/laška repa

 

0213060

 

Pastinak

 

0213070

 

Koren peteršilja

 

0213080

 

Redkev

 

0213090

 

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

0213100

 

Podzemna koleraba

 

0213110

 

Repa

 

0213990

 

Drugo (2)

 

0220000

 

Zelenjava – čebulnice

 

0220010

 

Česen

0,7

0220020

 

Čebula

0,5

0220030

 

Šalotka

0,5

0220040

 

Spomladanska čebula in zimski luk

0,5

0220990

 

Drugo (2)

0,05

0230000

 

Zelenjava – plodovke

 

0231000

(a)

Razhudnikovke in slezenovke

 

0231010

 

Paradižnik

0,1

0231020

 

Paprika

0,3

0231030

 

Jajčevci

0,4

0231040

 

Okra/jedilni oslez

0,1

0231990

 

Drugo (2)

0,1

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

0,2

0232010

 

Kumare

 

0232020

 

Kumarice za vlaganje

 

0232030

 

Bučke

 

0232990

 

Drugo (2)

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

0,08

0233010

 

Melone

 

0233020

 

Orjaške buče

 

0233030

 

Lubenice

 

0233990

 

Drugo (2)

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,1

0239000

(e)

Druge plodovke

0,1

0240000

 

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

 

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0241010

 

Brokoli

0,4

0241020

 

Cvetača

0,06

0241990

 

Drugo (2)

0,06

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

0,07

0242010

 

Brstični ohrovt

 

0242020

 

Glavnato zelje

 

0242990

 

Drugo (2)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

0243010

 

Kitajski kapus

0,06

0243020

 

Listnati ohrovt

0,2

0243990

 

Drugo (2)

0,06

0244000

(d)

Kolerabice

0,06

0250000

 

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

0,7

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

0251010

 

Motovilec

 

0251020

 

Solata

 

0251030

 

Endivija/eskarijolka

 

0251040

 

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

0251050

 

Rana barbica

 

0251060

 

Rukvica/rukola

 

0251070

 

Ogrščica

 

0251080

 

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

0251990

 

Drugo (2)

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

 

0252010

 

Špinača

 

0252020

 

Tolščakovke

 

0252030

 

Listi blitve

 

0252990

 

Drugo (2)

 

0253000

(c)

Trtni listi in listi podobnih vrst

 

0254000

(d)

Vodna kreša

 

0255000

(e)

Vitlof

 

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

 

0256010

 

Prava krebuljica

 

0256020

 

Drobnjak

 

0256030

 

Listi zelene

 

0256040

 

Peteršilj

 

0256050

 

Žajbelj

 

0256060

 

Rožmarin

 

0256070

 

Materina dušica

 

0256080

 

Bazilika in užitni cvetovi

 

0256090

 

Lovorovi listi

 

0256100

 

Pehtran

 

0256990

 

Drugo (2)

 

0260000

 

Stročnice

0,35

0260010

 

Fižol (s stroki)

 

0260020

 

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

0260030

 

Grah (s stroki)

 

0260040

 

Grah (brez strokov)

 

0260050

 

Leča

 

0260990

 

Drugo (2)

 

0270000

 

Stebelna zelenjava

0,25

0270010

 

Šparglji/beluši

 

0270020

 

Kardij

 

0270030

 

Belušna zelena

 

0270040

 

Sladki komarček

 

0270050

 

Artičoke

 

0270060

 

Por

 

0270070

 

Rabarbara

 

0270080

 

Bambusovi vršički

 

0270090

 

Palmovi srčki

 

0270990

 

Drugo (2)

 

0280000

 

Gobe, mahovi in lišaji

 

0280010

 

Gojene gobe

0,7

0280020

 

Gozdne gobe

0,7

0280990

 

Mahovi in lišaji

0,05

0290000

 

Alge in prokaritski organizmi

0,05

0300000

 

STROČNICE

0,35

0300010

 

Fižol

 

0300020

 

Leča

 

0300030

 

Grah

 

0300040

 

Bel volčji bob

 

0300990

 

Drugo (2)

 

0400000

 

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

0401000

 

Semena oljnic

0,05

0401010

 

Lanena semena

 

0401020

 

Zemeljski oreški/arašidi

 

0401030

 

Mak

 

0401040

 

Sezamova semena

 

0401050

 

Sončnična semena

 

0401060

 

Semena oljne ogrščice

 

0401070

 

Soja

 

0401080

 

Gorčična semena

 

0401090

 

Bombaževo seme

 

0401100

 

Bučna semena

 

0401110

 

Semena navadnega rumenika

 

0401120

 

Semena borage

 

0401130

 

Seme navadnega rička

 

0401140

 

Konopljina semena

 

0401150

 

Semena kloščevca

 

0401990

 

Drugo (2)

 

0402000

 

Plodovi oljnic

0,7

0402010

 

Oljke za proizvodnjo olja

 

0402020

 

Koščice oljne palme

 

0402030

 

Plodovi oljne palme

 

0402040

 

Kapokovec

 

0402990

 

Drugo (2)

 

0500000

 

ŽITA

0,05

0500010

 

Ječmen

 

0500020

 

Ajda in druga neprava žita

 

0500030

 

Koruza

 

0500040

 

Proso

 

0500050

 

Oves

 

0500060

 

Riž

 

0500070

 

 

0500080

 

Sirek

 

0500090

 

Pšenica

 

0500990

 

Drugo (2)

 

0600000

 

ČAJI, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05

0610000

 

Čaji

 

0620000

 

Kavna zrna

 

0630000

 

Zeliščni čaji

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

0631010

 

Kamilica

 

0631020

 

Hibiskus/oslez

 

0631030

 

Vrtnice

 

0631040

 

Jasmin

 

0631050

 

Lipa

 

0631990

 

Drugo (2)

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

0632010

 

Jagoda

 

0632020

 

Rooibos

 

0632030

 

Mate

 

0632990

 

Drugo (2)

 

0633000

(c)

Korenine

 

0633010

 

Zdravilna špajka, baldrijan

 

0633020

 

Ginseng

 

0633990

 

Drugo (2)

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

0640000

 

Kakavova zrna

 

0650000

 

Rožiči

 

0700000

 

HMELJ

0,05

0800000

 

ZAČIMBE

 

0810000

 

Semena

0,07

0810010

 

Janež

 

0810020

 

Črnika/črna kumina

 

0810030

 

Zelena

 

0810040

 

Koriander

 

0810050

 

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

0810060

 

Koper

 

0810070

 

Koromač/komarček

 

0810080

 

Božja rutica/sabljasti triplat

 

0810090

 

Muškatni orešček

 

0810990

 

Drugo (2)

 

0820000

 

Plodovi

0,07

0820010

 

Piment

 

0820020

 

Sečuanski poper

 

0820030

 

Kumina

 

0820040

 

Kardamom

 

0820050

 

Brinove jagode

 

0820060

 

Poper (črni, zeleni in beli)

 

0820070

 

Vanilija

 

0820080

 

Tamarinda

 

0820990

 

Drugo (2)

 

0830000

 

Skorja

0,07

0830010

 

Cimet

 

0830990

 

Drugo (2)

 

0840000

 

Korenine ali korenike

 

0840010

 

Sladki koren (likviricija)

0,07

0840020

 

Ingver (10)

 

0840030

 

Kurkuma

0,07

0840040

 

Hren (11)

 

0840990

 

Drugo (2)

0,07

0850000

 

Brsti

0,07

0850010

 

Nageljnove žbice/klinčki

 

0850020

 

Kapre

 

0850990

 

Drugo (2)

 

0860000

 

Cvetni pestiči

0,07

0860010

 

Žafran

 

0860990

 

Drugo (2)

 

0870000

 

Semenski ovoj

0,07

0870010

 

Muškatni cvet

 

0870990

 

Drugo (2)

 

0900000

 

SLADKORNE RASTLINE

0,05

0900010

 

Koren sladkorne pese

 

0900020

 

Sladkorni trs

 

0900030

 

Koren cikorije

 

0900990

 

Drugo (2)

 

1000000

 

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

1010000

 

Proizvodi iz naslednjih živali

 

1011000

(a)

Prašiči

 

1011010

 

Mišičevje

0,05

1011020

 

Maščevje

0,1*

1011030

 

Jetra

0,05

1011040

 

Ledvice

0,05

1011050

 

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05

1011990

 

Drugo (2)

0,05

1012000

(b)

Govedo

 

1012010

 

Mišičevje

0,05

1012020

 

Maščevje

0,1*

1012030

 

Jetra

0,05

1012040

 

Ledvice

0,05

1012050

 

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05

1012990

 

Drugo (2)

0,05

1013000

(c)

Ovce

 

1013010

 

Mišičevje

0,05

1013020

 

Maščevje

0,1*

1013030

 

Jetra

0,05

1013040

 

Ledvice

0,05

1013050

 

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05

1013990

 

Drugo (2)

0,05

1014000

d)

Koze

 

1014010

 

Mišičevje

0,05

1014020

 

Maščevje

0,1*

1014030

 

Jetra

0,05

1014040

 

Ledvice

0,05

1014050

 

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05

1014990

 

Drugo (2)

0,05

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

1015010

 

Mišičevje

0,05

1015020

 

Maščevje

0,1*

1015030

 

Jetra

0,05

1015040

 

Ledvice

0,05

1015050

 

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05

1015990

 

Drugo (2)

0,05

1016000

(f)

Perutnina

 

1016010

 

Mišičevje

0,05

1016020

 

Maščevje

0,1*

1016030

 

Jetra

0,05

1016040

 

Ledvice

0,05

1016050

 

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05

1016990

 

Drugo (2)

0,05

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

1017010

 

Mišičevje

0,05

1017020

 

Maščevje

0,1*

1017030

 

Jetra

0,05

1017040

 

Ledvice

0,05

1017050

 

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05

1017990

 

Drugo (2)

0,05

1020000

 

Mleko

0,1

1020010

 

Govedo

(+)

1020020

 

Ovce

(+)

1020030

 

Koze

(+)

1020040

 

Konji

(+)

1020990

 

Drugo (2)

 

1030000

 

Ptičja jajca

0,05

1030010

 

Kokoši

 

1030020

 

Race

 

1030030

 

Gosi

 

1030040

 

Prepelice

 

1030990

 

Drugo (2)

 

1040000

 

Med in drugi čebelarski proizvodi (7)

0,05*

1050000

 

Dvoživke in plazilci

0,05

1060000

 

Kopenski nevretenčarji

0,05

1070000

 

Divji kopenski vretenčarji

0,05

1100000

 

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – RIBE, RIBJI PROIZVODI TER DRUGI MORSKI IN SLADKOVODNI ŽIVILSKI PROIZVODI (8)

 

1200000

 

PROIZVODI ALI DELI PROIZVODOV SAMO ZA ŽIVALSKO KRMO (8)

 

1300000

 

PREDELANI ŽIVILSKI PROIZVODI (9)

 

(*)

Meja analitskega določanja

(a)

Za popoln seznam proizvodov rastlinskega in živalskega izvora, za katere veljajo MRL, se je treba sklicevati na Prilogo I.

Klorat (A)

(A)

Da bi se upoštevala posebna situacija glede ostankov klorata, bi bilo treba v predelani hrani (ki za namen te uredbe vključuje živila, ki so bila pridobljena z uporabo postopkov iz člena 2(1)(n) Uredbe (ES) št. 852/2004), ki je prišla v stik s proizvodi, ki vsebujejo ostanke klorata ali ki vsebujejo sestavine s takimi ostanki, kot so pomožna tehnološka sredstva ali pitna voda, ki se uporabljajo v skladu z ustreznimi pravnimi zahtevami, te dodatne ostanke klorata upoštevati pri določanju dovoljene vsebnosti ostankov klorata v ali na predelanih živilih v skladu s členom 20(1) te uredbe. Dokazno breme glede vrednosti navedenih dodatnih ostankov nosita nosilec živilske dejavnosti in nosilec dejavnosti poslovanja s krmo.

(+)

Vključuje surovo mleko, toplotno obdelano mleko in mleko za proizvodnjo izdelkov na osnovi mleka, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 1308/2013. MRL se uporablja za mleko, ki je pripravljeno za uporabo (se kot tako trži ali pripravi po navodilu proizvajalca).

1020010 Govedo

(+)

Vključuje surovo mleko, toplotno obdelano mleko in mleko za proizvodnjo izdelkov na osnovi mleka. MRL se uporablja za mleko, ki je pripravljeno za uporabo (se kot tako trži ali pripravi po navodilu proizvajalca)

1020020 Ovce

1020030 Koze

1020040 Konji“


Top