EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0533

Uredba Evropske centralne banke (EU) 2020/533 z dne 15. aprila 2020 o podaljšanju rokov za poročanje statističnih informacij (ECB/2020/23)

OJ L 119, 17.4.2020, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/533/oj

17.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 119/15


UREDBA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2020/533

z dne 15. aprila 2020

o podaljšanju rokov za poročanje statističnih informacij (ECB/2020/23)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5.1 in 12.1 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (1) in zlasti člena 5(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Obveznosti za statistično poročanje, določene v zadevnih uredbah Evropske centralne banke (ECB), odražajo potrebe Eurosistema po statističnih podatkih, vendar bi sedanja pandemija koronavirusne bolezni 2019 (COVID-19) lahko predstavljala velik izziv za poročevalske enote.

(2)

Zato bo morda treba omogočiti podaljšanje rokov za poročanje nekaterih statističnih informacij za določeno obdobje. Odločitev o podaljšanju bi bilo treba sprejeti hitro in učinkovito, da bo dosegla želeni učinek.

(3)

Da bi se hitro odzvali na sedanje razmere pandemije, bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prenos pooblastila za podaljšanje rokov za statistično poročanje

1.   Svet ECB prenaša na Izvršilni odbor pooblastilo za podaljšanje rokov za poročanje statističnih informacij, ki se zahteva po uredbah Evropske centralne banke (ECB), ki so navedene v Prilogi k tej uredbi.

2.   Izvršilni odbor pri odločanju o podaljšanju roka za poročanje statističnih informacij upošteva:

(a)

pogostost poročanja na podlagi posamezne uredbe, navedene v Prilogi k tej uredbi;

(b)

vpliv širitve bolezni COVID-19 na zmožnost poročevalskih enot za poročanje in zagotavljanje kakovosti podatkov ter na zmožnost nacionalnih centralnih bank držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), in ECB, da opravijo potrebno preverjanje statističnih informacij;

(c)

nujnost zbiranja zadevnih podatkov za to, da lahko ECB in NCB izvajajo naloge Evropskega sistema centralnih bank (ESCB);

(d)

potrebo po usmeritvi virov ECB in NCB v zbiranje tistih podatkov, ki jih najbolj nujno potrebujejo za izvajanje nalog ESCB.

3.   Pri vseh odločitvah Izvršilnega odbora na podlagi odstavka 1 se upoštevajo nasveti Odbora za statistiko ESCB v standardni sestavi. Odbor za statistiko za namene svetovanja Izvršilnemu odboru upošteva potrebe uporabnikov podatkov.

4.   Podaljšajo se lahko samo roki za poročanje statističnih informacij, ki se iztečejo 31. decembra 2020 ali pred tem datumom.

5.   Rokov za poročanje statističnih informacij ni mogoče podaljšati več kot do 30. junija 2021.

6.   Svet ECB se redno četrtletno obvesti o odločitvah, ki jih je sprejel Izvršilni odbor na podlagi odstavka 1.

7.   O odločitvah, ki jih je sprejel Izvršilni odbor na podlagi odstavka 1, se obvestijo zadevne poročevalske enote.

8.   Svet ECB prav tako prenaša na Izvršilni odbor pooblastilo za podaljšanje rokov, v katerih morajo NCB statistične informacije, ki so navedene v odstavku 1, prenesti ECB. Vsaka odločitev, ki jo Izvršilni odbor sprejme po tem odstavku, se mora skladati z ustrezno odločitvijo, ki jo sprejme na podlagi odstavka 1.

Člen 2

Končna določba

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Frankfurtu na Majni, 15. aprila 2020

Za Svet ECB

Predsednica ECB

Christine LAGARDE


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.


PRILOGA

Seznam uredb ECB

1.   

Uredba (EU) št. 1409/2013 Evropske centralne banke z dne 28. novembra 2013 o statistiki plačil (ECB/2013/43) (UL L 352, 24.12.2013, str. 18).

2.   

Uredba Evropske centralne banke (EU) 2018/231 z dne 26. januarja 2018 o zahtevah za statistično poročanje za pokojninske sklade (ECB/2018/2) (UL L 45, 17.2.2018, str. 3).

3.   

Uredba Evropske centralne banke (EU) št. 1374/2014 z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne družbe (ECB/2014/50) (UL L 366, 20.12.2014, str. 36).


Top