EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0436

Uredba Komisije (EU) 2020/436 z dne 24. marca 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 906/2009 glede njenega obdobja uporabe (Besedilo velja za EGP)

C/2020/1734

UL L 90, 25.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/436/oj

25.3.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/436

z dne 24. marca 2020

o spremembi Uredbe (ES) št. 906/2009 glede njenega obdobja uporabe

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 246/2009 z dne 26. februarja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji) (1) in zlasti člena 1 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 906/2009 (2) konzorcijem družb za prevozne storitve po morju pod nekaterimi pogoji omogoča skupinsko izjemo pri prepovedi iz člena 101(1) Pogodbe. Navedena uredba se uporablja do 25. aprila 2020.

(2)

Komisija je na podlagi ocene Uredbe (ES) št. 906/2009, ki jo je izvedla po javnem posvetovanju, zbrala informacije in podatke, ki z zadostno mero gotovosti kažejo, da konzorciji, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 906/2009, še vedno izpolnjujejo vse štiri pogoje iz člena 101(3) PDEU. Konzorciji v sedanjih in pričakovanih tržnih razmerah zmanjšujejo stroške z ekonomijo velikega obsega, racionalizacijo storitev in boljšo uporabo plovil. Pri konzorcijskih sporazumih, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 906/2009, je mogoče pričakovati, da se bo pravičen delež teh zmanjšanj stroškov prenesel na stranke zaradi konkurence med člani istega konzorcija (notranja konkurenca), to pa dopolnjuje prag tržnega deleža v višini 30 %, ki zagotavlja, da ostaja dovolj konkurence zunaj posameznega konzorcija (zunanja konkurenca). Konzorcijski sporazumi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 906/2009, so nepogrešljivi za nastanek navedenih učinkovitosti. Ne obstaja nobena druga vrsta sodelovanja med prevozniki v linijskem prevozu zabojnikov, ki bi bila manj omejevalna in bi prinašala enake koristi. Nazadnje, konzorcijski sporazumi, ki izpolnjujejo pogoje iz Uredbe (ES) št. 906/2009, tako zaradi zunanje kot notranje konkurence članom ne omogočajo izključevanja konkurence na znatnem delu linijskih prevozov po morju na zadevnih upoštevnih trgih. Zato je utemeljitev za skupinsko izjemo pri konzorcijih, ki tudi olajšuje izvajanje zadevnih konzorcijev, še vedno veljavna.

(3)

Pogoji, na osnovi katerih sta se določila področje uporabe in vsebina Uredbe (ES) št. 906/2009, so ostali v zadostni meri podobni, da se lahko uporaba navedene Uredbe podaljša.

(4)

Da bi lahko Komisija upoštevala morebitne spremembe tržnih razmer in v skladu s pooblastili Komisije na podlagi odstavkov 1 in 2 člena 2 Uredbe (ES) št. 246/2009, bi bilo treba obdobje uporabe Uredbe (ES) št. 906/2009 podaljšati za štiri leta.

(5)

Uredbo (ES) št. 906/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 7 Uredbe (ES) št. 906/2009 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Uporablja se do 25. aprila 2024.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba v je celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. marca 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 79, 25.3.2009, str. 1. Z učinkom od 1. decembra 2009 sta člena 81 in 82 Pogodbe ES postala člen 101 oziroma 102 PDEU.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 906/2009 z dne 28. septembra 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji) (UL L 256, 29.9.2009, str. 31).


Top