EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0178

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/178 z dne 31. januarja 2020 o predstavitvi informacij za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav, in stranke poštnih storitev in nekaterih izvajalcev poslovnih dejavnosti v zvezi s prepovedmi glede vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlje Unije v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta

C/2020/440

UL L 37, 10.2.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/05/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/178/oj

10.2.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 37/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/178

z dne 31. januarja 2020

o predstavitvi informacij za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav, in stranke poštnih storitev in nekaterih izvajalcev poslovnih dejavnosti v zvezi s prepovedmi glede vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlje Unije v skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti četrtega pododstavka člena 45(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (EU) 2016/2031 morajo države članice, morska pristanišča, letališča in mednarodni prevozniki potnikom dati na voljo informacije o prepovedih in zahtevah za vnos rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlje Unije.

(2)

Tudi izvajalci poštnih storitev in izvajalci poslovnih dejavnosti, ki so dejavni pri prodaji po pogodbah, sklenjenih na daljavo, morajo te informacije dati na voljo svojim strankam.

(3)

Informacije bi morale biti predstavljene na preprost in lahko razumljiv način. Zato bi morale vizualno predstavljati naslednje prepovedane predmete, ki jih nosijo potniki: rastline za saditev, rezano cvetje, sadje in zelenjavo.

(4)

Zaradi jasnosti bi morale vključevati tudi sporočilo o najpomembnejših pravilih in zahtevah v zvezi z vnosom rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov na ozemlje Unije. Navedeno sporočilo bi moralo vsebovati informacije o sadju, ki je izvzeto iz zahteve po fitosanitarnem spričevalu v skladu s členom 73 Uredbe (EU) 2016/2031, tretjih državah, za uvoz iz katerih se fitosanitarno spričevalo ne zahteva, in ozemljih Unije, za uvoz s katerih je navedeno spričevalo potrebno.

(5)

Navedene informacije bi morale biti na voljo na vseh vstopnih točkah Unije ali na prevoznih sredstvih, ki potujejo v Unijo. Države članice bi morale imeti tudi možnost, da prosto izberejo dodatne točke, kot so točke odhoda iz Unije v tretje države, da bi bile te informacije pravočasno na voljo potnikom, ki se bodo pozneje iz navedenih držav vrnili v Unijo.

(6)

Ta uredba bi morala začeti veljati tretji dan po objavi za zagotovitev, da so potniki in stranke poštnih storitev in izvajalcev poslovnih dejavnosti, ki so dejavni pri prodaji po pogodbah, sklenjenih na daljavo, čim prej obveščeni o uporabi novih pravil.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predstavitev informacij za potnike, ki prihajajo iz tretjih držav, in stranke poštnih storitev in nekaterih izvajalcev poslovnih dejavnosti

1.   Države članice, morska pristanišča, letališča in mednarodni prevozniki na vseh vstopnih točkah Unije ali na vseh prevoznih sredstvih, ki potujejo v Unijo, razobesijo plakate, ki vsebujejo informacije, določene v Prilogi, in so namenjeni potnikom, ki prihajajo iz tretjih držav.

Države članice, morska pristanišča, letališča in mednarodni prevozniki lahko plakate iz prvega pododstavka razobesijo tudi na točkah odhoda iz Unije.

2.   Izvajalci poštnih storitev in izvajalci poslovnih dejavnosti, ki so dejavni pri prodaji po pogodbah, sklenjenih na daljavo, svojim strankam vsaj na spletu dajo na voljo informacije, določene v Prilogi.

3.   Informacije, določene v Prilogi, se navedejo na dobro vidnih mestih, tako na fizičnih lokacijah kot na spletu.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. januarja 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.


PRILOGA

Plakat iz člena 1

Image 1


Top