EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1132

Sklep Sveta (SZVP) 2020/1132 z dne 30. julija 2020 o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2020/20

ST/9218/2020/INIT

OJ L 247, 31.7.2020, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 08/02/2021; razveljavil 32021D0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1132/oj

31.7.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 247/18


SKLEP SVETA (SZVP) 2020/1132

z dne 30. julija 2020

o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2020/20

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 27. decembra 2001 sprejel Skupno stališče 2001/931/SZVP (1).

(2)

Svet je 13. januarja 2020 sprejel Sklep (SZVP) 2020/20 (2) o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(3)

V skladu s členom 1(6) Skupnega stališča 2001/931/SZVP je treba redno pregledovati imena oseb, skupin in subjektov s seznama, da se preveri, ali obstajajo razlogi za njihovo ohranjanje na seznamu.

(4)

V tem sklepu je naveden izid pregleda, ki ga je Svet opravil v zvezi z osebami, skupinami in subjekti, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

(5)

Svet je preveril, ali so pristojni organi iz člena 1(4) Skupnega stališča 2001/931/SZVP sprejeli odločitve v zvezi z vsemi osebami, skupinami in subjekti s seznama, v katerih so ugotovili, da so bili ti vpleteni v teroristična dejanja v smislu člena 1(2) in (3) Skupnega stališča 2001/931/SZVP. Svet je tudi sklenil, da bi morali za osebe, skupine in subjekte, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, še naprej veljati posebni omejevalni ukrepi iz Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

(6)

Svet je za eno od oseb ugotovil, da ni razlogov, da bi bila še naprej uvrščena na seznam.

(7)

Seznam bi bilo treba ustrezno posodobiti, Sklep (SZVP) 2020/20 pa razveljaviti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Seznam oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP, je v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Sklep (SZVP) 2020/20 se razveljavi.

Člen 3

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 30. julija 2020

Za Svet

Predsednik

M. ROTH


(1)  Skupno stališče Sveta 2001/931/SZVP z dne 27. decembra 2001 o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu (UL L 344, 28.12.2001, str. 93).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2020/20 z dne 13. januarja 2020 o posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2019/1341 (UL L 8 I, 14.1.2020, str. 5).


PRILOGA

SEZNAM OSEB, SKUPIN IN SUBJEKTOV IZ ČLENA 1

I.   OSEBE

1.

ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), rojen 11.8.1960 v Iranu. Številka potnega lista: D9004878.

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, rojen v Al Ihsi (Saudova Arabija), državljan Saudove Arabije.

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, rojen 16.10.1966 v Tarutu (Saudova Arabija), državljan Saudove Arabije.

4.

ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), rojen 6.3.1955 ali 15.3.1955 v Iranu. Državljan Irana in ZDA, številka potnega lista: C2002515 (Iran); številka potnega lista: 477845448 (ZDA). Številka nacionalne osebne izkaznice: 07442833, datum izteka veljavnosti: 15.3.2016 (vozniško dovoljenje ZDA).

5.

ASADI Assadollah, rojen 22.12.1971 v Teheranu (Iran), državljan Irana. Številka iranskega diplomatskega potnega lista: D9016657.

6.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), rojen 8.3.1978 v Amsterdamu (Nizozemska).

7.

EL HAJJ, Hassan Hassan, rojen 22.3.1988 v kraju Zaghdraiya, Sidon, Libanon, državljan Kanade. Številka potnega lista: JX446643 (Kanada).

8.

HASHEMI MOGHADAM Saeid, rojen 6.8.1962 v Teheranu (Iran), državljan Irana. Številka potnega lista: D9016290, datum izteka veljavnosti: 4.2.2019.

9.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, rojen leta 1963 v Libanonu, državljan Libanona.

10.

MELIAD, Farah, rojen 5.11.1980 v Sydneyju (Avstralija), državljan Avstralije. Številka potnega lista: M2719127 (Avstralija).

11.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), rojen 14.4.1965 ali 1.3.1964 v Pakistanu, številka potnega lista: 488555.

12.

ȘANLI, Dalokay (alias Sinan), rojen 13.10.1976 v Pülümüru (Turčija).

13.

SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), rojen okoli leta 1957 v Iranu. Naslova: (1) Kermanshah, Iran, (2) vojaško oporišče Mehran, provinca Ilam, Iran.

14.

SHAKURI Ali Gholam, rojen okoli leta 1965 v Teheranu, Iran.

II.   SKUPINE IN SUBJEKTI

1.

„Abu Nidal Organisation“ (Organizacija Abu Nidal) – „ANO“ (alias „Fatah Revolutionary Council“ (Revolucionarni svet Fataha), alias „Arab Revolutionary Brigades“ (Arabske revolucionarne brigade), alias „Black September“ (Črni september), alias „Revolutionary Organisation of Socialist Muslims“ (Revolucionarna organizacija socialističnih muslimanov)).

2.

„Al-Aqsa Martyr’s Brigade“ (Brigada mučenikov Al Akse).

3.

„Al-Aksa e.V.“.

4.

„Babbar Khalsa“.

5.

„Communist Party of the Philippines“ (Komunistična stranka Filipinov), vključno z „New People’s Army“ (Nova ljudska vojska) – „NPA“, Filipini.

6.

„Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security“ (Direktorat za notranjo varnost iranskega Ministrstva za obveščevalno dejavnost in varnost).

7.

„Gama’a al-Islamiyya“ (alias „Al-Gama’a al-Islamiyya“) („Islamic Group“ (Islamistična skupina) – „IG“).

8.

„İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi“ – „IBDA-C“ („Great Islamic Eastern Warriors Front“ (Fronta islamskih bojevnikov velikega vzhoda)).

9.

„Hamas“, vključno s „Hamas-Izz al-Din al-Qassem“.

10.

„Hizballah Military Wing“ (vojaško krilo Hezbolaha) (alias „Hezbollah Military Wing“, alias „Hizbullah Military Wing“, alias „Hizbollah Military Wing“, alias „Hezballah Military Wing“, alias „Hisbollah Military Wing“, alias „Hizbu’llah Military Wing“, alias „Hizb Allah Military Wing“, alias „Jihad Council“ (in vse enote, ki mu poročajo, vključno s službo za zunanjo varnost)).

11.

„Hizbul Mudjahideen“ – „HM“.

12.

„Khalistan Zindabad Force“ (Skupina Kalistan Zindabad) – „KZF“.

13.

„Kurdistan Workers’ Party“ (Delavska stranka Kurdistana) – „PKK“ (alias „KADEK“, alias „KONGRA-GEL“).

14.

„Liberation Tigers of Tamil Eelam“ (Osvobodilni tigri tamilskega Eelama) – „LTTE“.

15.

„Ejército de Liberación Nacional“ (Nacionalna osvobodilna vojska).

16.

„Palestinian Islamic Jihad“ (Palestinski islamski džihad) – „PIJ“.

17.

„Popular Front for the Liberation of Palestine“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine) – „PFLP“.

18.

„Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command“ (Ljudska fronta za osvoboditev Palestine – splošno poveljstvo) (alias „PFLP – General Command“ (PFLP – splošno poveljstvo)).

19.

„Devrimci Halk Kurtuluș Partisi-Cephesi“ – „DHKP/C“ (alias „Devrimci Sol“ („Revolutionary Left“ (Revolucionarna levica)), alias „Dev Sol“) (Revolucionarna ljudska osvobodilna vojska/fronta/stranka).

20.

„Sendero Luminoso“ – „SL“ (Sijoča pot).

21.

„Teyrbazen Azadiya Kurdistan“ – „TAK“ (alias „Kurdistan Freedom Falcons“, alias „Kurdistan Freedom Hawks“ (Kurdistanski sokoli svobode)).

Top