EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0491

Sklep Komisije (EU) 2020/491 z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020 (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 2146)

C/2020/2146

OJ L 103I , 3.4.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/491/oj

3.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

LI 103/1


SKLEP KOMISIJE (EU) 2020/491

z dne 3. aprila 2020

o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020

(notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 2146)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga (1) in zlasti prvega odstavka člena 53 Uredbe, v povezavi s členom 131 Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 z dne 16. novembra 2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (2) in zlasti prvega odstavka člena 76 Uredbe, v povezavi s členom 131 Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svetovna zdravstvena organizacija je 30. januarja 2020 izbruh COVID-19 razglasila za izredne razmere svetovnih razsežnosti na področju javnega zdravja. Dne 11. marca 2020 je izbruh COVID-19 razglasila za pandemijo. COVID-19 je zdaj povzročil okužbe v vseh državah članicah. Ker število primerov zaskrbljujoče narašča, sredstev za obvladovanje izbruha COVID-19 pa primanjkuje, so številne države članice na nacionalni ravni razglasile izredno stanje.

(2)

Za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 so naslednje države zaprosile za oprostitev uvoznih dajatev in oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljnjem besedilu: DDV) na uvoženo blago: Italija 19. marca 2020, Francija 21. marca 2020, Nemčija in Španija 23. marca 2020, Avstrija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Litva, Nizozemska, Poljska, Portugalska in Slovenija 24. marca 2020, Belgija, Bolgarija, Danska, Finska, Madžarska, Irska, Luksemburg, Latvija, Romunija, Slovaška in Združeno kraljestvo 25. marca 2020 ter Švedska in Malta 26. marca 2020.

(3)

Pandemija COVID-19 in izjemni izzivi, ki jih povzroča, predstavljajo elementarno nesrečo v smislu oddelka C poglavja XVII Uredbe (ES) št. 1186/2009 ter poglavja 4 naslova VIII Direktive 2009/132/ES. Zato je primerno, da se odobri oprostitev uvoznih dajatev, ki se zaračunajo na blago, uvoženo za namene iz člena 74 Uredbe (ES) št. 1186/2009, in oprostitev plačila davka na dodano vrednost (DDV), ki se zaračuna na blago, uvoženo za namene iz člena 51 Direktive 2009/132/ES.

(4)

Države članice bi morale Komisijo obvestiti o vrsti in količinah različnega blaga, ki se lahko za namene spopadanja s posledicami izbruha COVID-19 uvozi brez plačila uvoznih dajatev in DDV, organizacijah, ki so jih odobrile za razdeljevanje ali dajanje na voljo tega blaga, ter ukrepih, sprejetih za preprečevanje uporabe tega blaga za namene, ki ne spadajo na področje spopadanja s posledicami tega izbruha.

(5)

Ob upoštevanju izjemnih izzivov, s katerimi se soočajo države članice, bi bilo treba odobriti oprostitev uvoznih dajatev in DDV za uvoz od 30. januarja 2020 naprej. Oprostitev bi morala veljati do 31. julija 2020. Pred koncem tega obdobja se bodo razmere preučile in po potrebi se lahko v posvetovanju z državami članicami to obdobje podaljša.

(6)

V skladu s členom 76 Uredbe (ES) št. 1186/2009 in členom 53 Direktive 2009/132/ES je bilo 26. marca 2020 opravljeno posvetovanje z državami članicami –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

1.   Odobri se uvoz blaga brez plačila uvoznih dajatev v smislu člena 2(1)(a) Uredbe (ES) št. 1186/2009 in brez plačila davka na dodano vrednost (DDV) na uvoz v smislu člena 2(1)(a) Direktive 2009/132/ES, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

blago je namenjeno za naslednje namene:

(i)

brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih prizadel izbruh COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, s strani organov in organizacij iz točke (c);

(ii)

brezplačno uporabo za osebe, ki jih prizadel izbruh COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, pri čemer ostane v lasti organov in organizacij iz točke (c);

(b)

blago izpolnjuje zahteve iz členov 75, 78, 79 in 80 Uredbe (ES) št. 1186/2009 ter iz členov 52, 55, 56 in 57 Direktive 2009/132/ES;

(c)

blago se uvozi za sprostitev v prosti promet s strani državnih organizacij, vključno z državnimi organi, javnimi organi in drugimi osebami javnega prava, ali v njihovem imenu ali s strani ali v imenu organizacij, ki jih odobrijo pristojni organi v državah članicah.

2.   Blago se uvozi brez plačila uvoznih dajatev v smislu člena 2(1)(a) Uredbe (ES) št. 1186/2009 in brez plačila DDV na uvoz v smislu člena 2(1)(a) Direktive 2009/132/ES tudi, če so ga za dajanje v prosti promet uvozile agencije za pomoč pri elementarnih nesrečah, da bi zadovoljile svoje potrebe v obdobju, ko zagotavljajo pomoč pri elementarnih nesrečah osebam, ki jih prizadel izbruh COVID-19, ki so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo.

Člen 2

Države članice najpozneje do 30. novembra 2020 Komisiji sporočijo naslednje:

(a)

seznam organizacij, ki jih odobrijo pristojni organi v državah članicah v skladu s točko (c) člena 1(1);

(b)

informacije o vrsti in količinah različnega blaga, uvoženega brez plačila uvoznih dajatev in DDV v skladu s členom 1;

(c)

ukrepe, ki so bili sprejeti za zagotovitev skladnosti s členi 78, 79 in 80 Uredbe (ES) št. 1186/2009 ter s členi 55, 56 in 57 Direktive 2009/132/ES glede blaga, ki sodi na področje uporabe tega sklepa.

Člen 3

Člen 1 se uporablja za uvoz od 30. januarja 2020 do 31. julija 2020.

Člen 4

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 3. aprila 2020

Za Komisijo

Paolo GENTILONI

Član Komisije


(1)  UL L 292, 10.11.2009, str. 5.

(2)  UL L 324, 10.12.2009, str. 23.


Top