EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2018

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2018 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo z energijskimi nalepkami (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/1815

OJ L 315, 5.12.2019, p. 155–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2018/oj

5.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 315/155


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/2018

z dne 11. marca 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo z energijskimi nalepkami

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Direktive 2010/30/EU (1) ter zlasti členov 11 in 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2017/1369 pooblašča Komisijo za sprejemanje delegiranih aktov v zvezi z označevanjem z nalepkami ali prevrednotenjem nalepk za skupine izdelkov, ki imajo velik potencial za prihranek energije in, če je ustrezno, drugih virov.

(2)

Sporočilo Komisije COM(2016) 773 (2) (delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo), ki ga je pripravila Komisija v skladu s členom 16(1) Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3), določa prednostne delovne naloge v okviru okoljsko primerne zasnove in označevanja z energijskimi nalepkami za obdobje 2016–2019. Hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo so ena od skupin izdelkov, povezanih z energijo, ki jih je treba obravnavati kot prednostne pri izvedbi pripravljalnih študij in končnem sprejetju ukrepa.

(3)

Za ukrepe iz delovnega načrta za okoljsko primerno zasnovo se ocenjuje, da bi do leta 2030 lahko skupaj prinesli več kot 260 TWh letnih prihrankov končne energije, kar ustreza zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za približno 100 milijonov ton na letni ravni v letu 2030. Hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo so ena od skupin izdelkov iz delovnega načrta za okoljsko primerno zasnovo, ki bi lahko leta 2030 po ocenah prinesli prihranke končne energije v višini 48 TWh na leto.

(4)

Komisija je izvedla pripravljalni študiji, pri katerih so bile obravnavane tehnične, okoljske in ekonomske značilnosti hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo, ki se običajno uporabljajo v Uniji. Študiji sta bili opravljeni v tesnem sodelovanju z deležniki in zainteresiranimi stranmi iz Unije in tretjih držav. Njuni rezultati so bili objavljeni in predstavljeni Posvetovalnemu forumu, ustanovljenemu s členom 14 Uredbe (EU) 2017/1369.

(5)

Pri pripravljalnih študijah je bila za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo ugotovljena potreba po uvedbi zahtev za označevanje z energijskimi nalepkami.

(6)

V pripravljalnih študijah je bila poraba energije v fazi uporabe opredeljena kot najpomembnejši okoljski vidik hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo.

(7)

Pripravljalni študiji sta pokazali, da je mogoče porabo električne energije pri izdelkih, ki so predmet te uredbe, dodatno znatno zmanjšati z označevanjem z energijskimi nalepkami, tj. ukrepom, usmerjenim v hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo.

(8)

Ta uredba bi se morala uporabljati za naslednje hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo: hladilne omare (zamrzovalnike ali hladilnike) za trgovine, hladilnike za pijače, majhne zamrzovalnike za sladoled, vitrine za sladoled in hladilne prodajne avtomate.

(9)

Minibari in aparati za shranjevanje vina s prodajnimi funkcijami se ne bi smeli šteti za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, zato bi jih bilo treba izključiti iz te uredbe, saj spadajo v področje uporabe Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/2016 (4).

(10)

Vertikalne omare s statičnim zrakom so profesionalni hladilni aparati in so opredeljene v Uredbi Komisije (EU) 2015/1095 (5) zato jih je treba izključiti iz te uredbe.

(11)

Hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo, ki so razstavljeni na sejmih, morajo biti opremljeni z energijsko nalepko, če je bila prva enota modela že dana na trg ali če je dana na trg na sejmu.

(12)

Ustrezne parametre za izdelke bi bilo treba meriti z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi metodami. V teh metodah bi bilo treba upoštevati priznane najsodobnejše merilne metode, vključno s harmoniziranimi standardi, kadar so na voljo, ki jih sprejmejo evropski standardizacijski organi, navedeni v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(13)

Terminologija in preizkusne metode v tej uredbi so v skladu s terminologijo in preizkusnimi metodami, ki so bile sprejete s standardi EN 16901, EN 16902, EN 50597 in EN ISO 23953-2.

(14)

Ob priznavanju rasti prodaje izdelkov, povezanih z energijo, prek platform internetnega gostovanja namesto neposredno prek spletnih mest dobaviteljev bi bilo treba pojasniti, da bi morale biti internetne prodajalne platforme odgovorne za omogočitev prikaza nalepke v bližini cene. O navedeni obveznosti bi morale obvestiti trgovca, ne bi pa smele biti odgovorne za točnost ali vsebino nalepke in informacijskega lista izdelka, ki sta ji bila zagotovljena. Vendar bi morale z uporabo člena 14(1)(b) Direktive 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7) o elektronskem poslovanju take internetne platforme za gostovanje ravnati hitro, da bi odstranile informacije o zadevnem izdelku ali onemogočile dostop do njih, če ugotovijo neskladnost (npr. manjkajočo, nepopolno ali nepravilno nalepko ali informacijski list izdelka), npr. če jih o tem obvesti organ za nadzor trga. Za dobavitelja, ki prodaja neposredno končnim uporabnikom prek svojega spletnega mesta, veljajo obveznosti glede prodaje na daljavo iz člena 5 Uredbe (EU) 2017/1369.

(15)

Ukrepe iz te uredbe so obravnavali Posvetovalni forum in strokovnjaki držav članic v skladu s členoma 14 in 18 Uredbe (EU) 2017/1369 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta uredba določa zahteve za označevanje z energijskimi nalepkami in zagotavljanje dodatnih informacij o izdelku za električne hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, napajane iz električnega omrežja, vključno z aparati, ki se prodajajo za hlajenje izdelkov, ki niso živila.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, ki se napajajo izključno z viri energije, ki niso električna energija;

(b)

hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, ki ne uporabljajo hladilnega cikla s kompresijo pare;

(c)

oddaljene sestavne dele, na primer kondenzacijsko enoto, kompresorje ali enoto za kondenziranje vode, ki jih je treba priključiti oddaljeni omari, da bi delovala;

(d)

hladilne aparate za predelavo hrane z neposredno prodajno funkcijo;

(e)

hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, ki so bili preizkušeni in odobreni posebej za shranjevanje zdravil ali znanstvenih vzorcev;

(f)

hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo za prodajo in prikazovanje živih živil, na primer hladilne aparate za prodajo in prikazovanje živih rib in lupinarjev, hladilne akvarije in rezervoarje z vodo;

(g)

solatne bare;

(h)

horizontalne strežne vitrine z vgrajenim prostorom za shranjevanje, namenjenim za delo pri delovnih temperaturah za hlajenje;

(i)

hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, ki nimajo vgrajenega sistema za hlajenje in delujejo tako, da dovajajo hlajeni zrak, ki ga proizvaja zunanji ohlajevalnik zraka; to ne vključuje oddaljenih omar in ne vključuje prodajnih avtomatov kategorije 6, kot so opredeljeni v preglednici 4 Priloge IV;

(j)

kotne omare;

(k)

prodajne avtomate za delo pri delovnih temperaturah za zamrzovanje;

(l)

strežne vitrine za ribe z zdrobljenim ledom;

(m)

profesionalne hladilne omare za shranjevanje, omare za hitro hlajenje in zamrzovanje, kondenzacijske enote in procesne ohlajevalnike, kot so opredeljeni v Uredbi (EU) 2015/1095;

(n)

aparate za shranjevanje vina in minibare.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo“ pomeni izolirano omaro z enim ali več predelki, ki se uravnavajo pri določenih temperaturah in ohlajajo z naravno ali prisilno konvekcijo z enim ali več sredstvi, ki porabljajo energijo, pri čemer je ta omara namenjena prikazovanju in prodaji, z zaposlenimi, ki strežejo, ali brez njih, živil in drugih predmetov pri določenih temperaturah pod temperaturo okolice strankam, tako da so izdelki dostopni neposredno prek odprtin ali prek enih ali več vrat ali predalov ali obojega, vključno s hladilnimi aparati z neposredno prodajno funkcijo s površinami, ki se uporabljajo za shranjevanje živil in drugih predmetov, ki strankam niso dostopni, ter brez minibarov in aparatov za shranjevanje vina;

2.

„živila“ pomeni hrano, sestavine, pijače, vključno z vinom, in druge izdelke, ki se uporabljajo predvsem za uživanje in ki zahtevajo ohlajevanje na določene temperature;

3.

„kondenzacijska enota“ pomeni izdelek, ki vključuje vsaj en elektronski kompresor in en kondenzator ter lahko ohlaja in neprekinjeno ohranja nizko ali srednjo temperaturo v hladilnem aparatu ali sistemu, pri čemer uporablja cikel s kompresijo pare, ko je povezana z uparjalnikom in raztezno posodo, kot je opredeljena v Uredbi (EU) 2015/1095;

4.

„hladilna omara z zunanjo enoto“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo iz tovarniško sestavljenih sestavnih delov, ki za opravljanje funkcije hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo potrebuje dodatno povezavo z oddaljenimi sestavnimi deli (kondenzacijsko enoto in/ali kompresorjem in/ali enoto za kondenziranje vode), ki niso vgrajeni v omaro;

5.

„hladilni aparati za predelavo hrane z neposredno prodajno funkcijo“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki je posebej preizkušen in odobren za predelavo živil, kot so aparati za izdelavo sladoleda ali hladilni prodajni avtomati, opremljeni z mikrovalovno pečico, ali ledomati; to ne vključuje hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo, opremljenih z enim predelkom, posebej namenjenim za predelavo hrane, ki predstavlja manj kot 20 % skupne neto prostornine aparata;

6.

„neto prostornina“ pomeni tisti del bruto prostornine katerega koli predelka, ki ostane, ko se odšteje prostornina sestavnih delov in prostorov, neuporabnih za shranjevanje ali prikazovanje živil in drugih izdelkov, v kubičnih decimetrih (dm3) ali litrih (l);

7.

„bruto prostornina“ pomeni prostornino znotraj notranjih podlag predelka brez notranje opreme, z zaprtimi vrati ali pokrovom, v kubičnih decimetrih (dm3) ali litrih (l);

8.

„posebej preizkušen in odobren“ pomeni, da izdelek izpolnjuje vse naslednje zahteve:

(a)

izdelek je bil posebej zasnovan in preizkušen za navedeni pogoj delovanja ali uporabo v skladu z navedeno zakonodajo Unije ali povezanimi akti, ustrezno zakonodajo zadevne države članice in/ali ustreznimi evropskimi ali mednarodnimi standardi;

(b)

v tehnični dokumentaciji mu je priloženo dokazilo v obliki certifikata, homologacijske oznake ali poročila o preizkusu, da je izdelek posebej odobren za navedene pogoje delovanja ali uporabo;

(c)

na trg je dan posebej za navedeni pogoj delovanja ali uporabo, kot dokazujejo najmanj tehnična dokumentacija, informacije na izdelku in kakršno koli gradivo za oglaševanje ali trženje;

9.

„solatni bar“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo z enimi ali več vrati ali enim ali več lici predala na vertikalni ravnini in odprtinami na zgornji površini, v katere se lahko vstavijo posode za enostavno začasno shranjevanje živil, kot so prelivi za pice ali sestavine za solate;

10.

„horizontalne strežne vitrine z vgrajenim prostorom za shranjevanje“ pomeni horizontalno omaro, iz katere strežejo zaposleni in ki vključuje shranjevanje v hladilnici, ki na meter (m) dolžine meri najmanj 100 litrov (l) in ki se običajno nahaja v spodnjem delu strežne vitrine;

11.

„horizontalna omara“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo s horizontalno vitrino, ki se odpira z vrhnje strani in je dostopna od zgoraj;

12.

„delovna temperatura za hlajenje“ pomeni temperaturo med –3,5 stopinje Celzija (°C) in 15 stopinj Celzija (°C) pri aparatih, opremljenih s sistemi upravljanja z energijo za varčevanje z energijo in med –3,5 stopinje Celzija (°C) in 10 stopinjami Celzija (°C), pri aparatih, ki niso opremljeni s sistemi upravljanja z energijo za varčevanje z energijo;

13.

„delovna temperatura“ pomeni referenčno temperaturo znotraj predelka med preizkusom;

14.

„hladilni prodajni avtomat“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki je zasnovan tako, da sprejema plačila ali žetone stranke v zameno za ohlajena živila ali druge izdelke brez pomoči osebja na kraju samem;

15.

„kotna omara“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, katere namen je doseči geometrično kontinuiteto med dvema linearnima omarama, ki sta postavljeni tako, da tvorita kot in/ali krivuljo. Kotna omara nima prepoznavne vzdolžne osi ali dolžine, saj ima obliko, katere namen je zapolniti prazen prostor (oblika klina ali podobno), ni pa zasnovana kot samostojna hladilna enota. Stranici kotne omare tvorita kot med 30 ° in 90 °;

16.

„delovna temperatura za zamrzovanje“ pomeni temperaturo, nižjo od –12 stopinj celzija (°C);

17.

„strežna vitrina za ribe z zdrobljenim ledom“ pomeni horizontalno omaro, iz katere strežejo zaposleni, ki je zasnovana in se trži posebej za prikazovanje svežih rib. Zanjo je značilno, da ima na vrhu plast zdrobljenega ledu, ki se uporablja za ohranjanje temperature prikazanih svežih rib, poleg tega ima vgrajen odtok;

18.

„aparat za shranjevanje vina“ pomeni hladilni aparat z le eno vrsto predelka za shranjevanje vina, ki natančno uravnava temperaturo za pogoje shranjevanja in ciljno temperaturo ter je opremljen s protivibracijskimi ukrepi, kakor je opredeljeno v Delegirani uredbi (EU) 2019/2016;

19.

„predelek“ pomeni zaprt prostor znotraj hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, ločen od ostalih predelkov s pregrado, posodo ali podobno konstrukcijo, ki je neposredno dostopen skozi ena ali več zunanjih vrat in se lahko razdeli v podpredelke. Če ni navedeno drugače, se v tej uredbi „predelek“ nanaša na predelke in podpredelke;

20.

„zunanja vrata“ so del hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, ki se lahko premakne ali odstrani, da se omogoči najmanj vstavljanje vsebine iz zunanjosti v notranjost omare ali odstranjevanje vsebin iz notranjosti hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo;

21.

„podpredelek“ pomeni ograjen prostor predelka, ki ima drugačen razpon delovne temperature od predelka, v katerem se nahaja;

22.

„minibar“ pomeni hladilni aparat s skupno prostornino največ 60 litrov, ki je v prvi vrsti namenjen shranjevanju in prodaji živil v hotelskih sobah in podobnih prostorih, kot je opredeljeno v Delegirani uredbi (EU) 2019/2016;

23.

„prodajno mesto“ pomeni lokacijo, kjer so hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo razstavljeni ali ponujeni v nakup, najem ali najemni nakup;

24.

„indeks energijske učinkovitosti“ (EEI) pomeni indeksno število za relativno energijsko učinkovitost hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, izraženo v odstotkih (%) in izračunano v skladu s točko 2 Priloge IV.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev

1.   Dobavitelji zagotovijo, da:

(a)

se vsak hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo dobavi s tiskano nalepko v obliki, določeni v Prilogi III;

(b)

se parametri na informacijskem listu izdelka, določeni v Prilogi V, vnesejo v zbirko podatkov o izdelkih;

(c)

se na izrecno zahtevo trgovca da na voljo informacijski list izdelka v tiskani obliki;

(d)

se vsebina tehnične dokumentacije, določene v Prilogi VI, vnese v zbirko podatkov o izdelkih;

(e)

vsako vizualno oglaševanje določenega modela hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo vključuje razred energijske učinkovitosti in razpon razpoložljivih razredov energijske učinkovitosti na nalepki v skladu s Prilogo VII;

(f)

vsako tehnično promocijsko gradivo ali drugo promocijsko gradivo za določen model hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, vključno s tehničnim promocijskim gradivom ali drugim promocijskim gradivom na internetu, ki vključuje razred energijske učinkovitosti navedenega modela in razpon razpoložljivih razredov energijske učinkovitosti na nalepki v skladu s Prilogo VII in Prilogo VIII;

(g)

se elektronska nalepka v obliki in z informacijami, kot so določene v Prilogi III, da na voljo trgovcem za vsak model hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo;

(h)

se elektronski informacijski list izdelka, kot je določen v Prilogi V, trgovcem da na razpolago za vsak model hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo.

2.   Razred energijske učinkovitosti se določi na podlagi indeksa energijske učinkovitosti, izračunanega v skladu s Prilogo II.

Člen 4

Obveznosti trgovcev

Trgovci zagotovijo, da:

(a)

ima vsak hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo na prodajnem mestu aparata, vključno s sejmi, nalepko, ki jo zagotovi dobavitelj v skladu s točko 1(a) člena 3, pri čemer je nalepka na vgradne aparate nameščena tako, da je jasno vidna, na vse druge hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo pa tako, da je jasno vidna na zunanji sprednji strani ali na vrhu hladilnega aparata;

(b)

sta pri prodaji na daljavo nalepka in informacijski list izdelka zagotovljena v skladu s prilogama VII in VIII;

(c)

vsako vizualno oglaševanje določenega modela hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, tudi na internetu, vključuje razred energijske učinkovitosti in razpon razpoložljivih razredov energijske učinkovitosti na nalepki v skladu s Prilogama VII in VIII;

(d)

vsako tehnično promocijsko gradivo ali drugo promocijsko gradivo za določen model hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, vključno s tehničnim promocijskim gradivom ali drugim promocijskim gradivom na internetu, ki opisuje njegove specifične tehnične parametre, vključuje razred energijske učinkovitosti navedenega modela in razpon razpoložljivih razredov energijske učinkovitosti na nalepki v skladu s Prilogama VII in VIII.

Člen 5

Obveznosti platform za spletno gostovanje

Kadar ponudnik storitve gostovanja iz člena 14 Direktive 2000/31/ES dovoli neposredno prodajo hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo na svoji spletni strani, v skladu z določbami Priloge VIII omogoči prikaz elektronske nalepke in elektronskega informacijskega lista izdelka, ki ju zagotovi trgovec, na prikazovalnem mehanizmu, trgovca pa obvesti o obveznosti, da ju prikaže.

Člen 6

Merilne metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z zanesljivimi, natančnimi in ponovljivimi merilnimi in računskimi metodami, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane merilne in računske metode, kot jih določa Priloga IV.

Člen 7

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice pri izvajanju tržnega nadzora iz odstavka 3 člena 8 Uredbe (EU) 2017/1369 uporabljajo postopek preverjanja iz Priloge IX k tej uredbi.

Člen 8

Pregled

Komisija pregleda to uredbo z vidika tehnološkega napredka in predstavi rezultate te ocene Posvetovalnemu odboru vključno z osnutkom predloga revizije, če je to ustrezno, najpozneje do 25. decembra 2023. V tem pregledu se med drugim ocenijo:

(a)

razredi energijske učinkovitosti;

(b)

možnost uresničevanja vidikov krožnega gospodarstva;

(c)

izvedljivost izboljšanja klasifikacije izdelkov med drugim ob upoštevanju razlik med samostojnimi in oddaljenimi omarami.

Člen 9

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. marca 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 198, 28.7.2017, str. 1.

(2)  Sporočilo Komisije. Delovni načrt za okoljsko primerno zasnovo za obdobje 2016–2019, COM(2016) 773 final, 30.11.2016.

(3)  Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2009, str. 10).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2016 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta glede označevanja hladilnih aparatov z energijskimi nalepkami in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1060/2010 (glej stran 102 tega Uradnega lista).

(5)  Uredba Komisije (EU) 2015/1095 z dne 5. maja 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo profesionalnih hladilnih omar za shranjevanje, omar za hitro hlajenje in zamrzovanje, kondenzacijskih enot in procesnih ohlajevalnikov (UL L 177, 8.7.2015, str. 19).

(6)  Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).

(7)  Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju) (UL L 178, 17.7.2000, str. 1).


PRILOGA I

Opredelitve pojmov, ki se uporabljajo v prilogah

Uporabljajo se naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„hladilnik za pijače“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki je zasnovan tako, da z določeno hitrostjo hladi pakirane nepokvarljive pijače, razen vina, ki so bile vanj naložene pri temperaturi okolice in so namenjene prodaji pri določenih temperaturah pod temperaturo okolice. Hladilnik za pijače omogoča dostop do pijač neposredno prek odprtin ali prek enih ali več vrat ali predalov ali obojega. V obdobjih, ko ni povpraševanja, se lahko temperatura v hladilniku zviša zaradi varčevanja z energijo, ker pijače niso pokvarljive;

(2)

„zamrzovalnik za sladoled“ pomeni horizontalno zaprto omaro, namenjeno shranjevanju in/ali prikazovanju ter prodaji predpakiranega sladoleda, pri čemer potrošnik do predpakiranega sladoleda dostopa tako, da odpre neprozoren ali prozoren pokrov na vrhu omare z neto prostornino ≤ 600 litrov (l), v primeru zamrzovalnikov za sladoled s prozornim pokrovom pa se neto prostornina deli s celotno razstavno površino ≥ 0,35 metra (m);

(3)

„prozoren pokrov“ pomeni vrata, narejena iz prozornega materiala, ki pokriva najmanj 75 % površine vrat in ki končnemu uporabniku omogoča, da skozenj jasno vidi izdelke;

(4)

„celotna razstavna površina“ pomeni celotno vidno površino z živili in drugimi izdelki, vključno s površino, vidno skozi steklo, opredeljeno kot vsoto horizontalnih in vertikalnih projiciranih površin neto prostornine, izražene v kvadratnih metrih (m2);

(5)

„hitroodzivna koda“ (koda QR) pomeni matrično črtno kodo na energijski nalepki modela izdelka s povezavo na informacije o modelu v javnem delu zbirke podatkov o izdelku;

(6)

„letna poraba energije“ (AE) pomeni povprečno dnevno porabo energije, pomnoženo s 365 (dnevi na leto), izraženo v kilovatnih urah na leto (kWh/a), kot se izračuna v skladu s točko 2(b) Priloge IV;

(7)

„dnevna poraba energije“ (Ednevna ) pomeni energijo, ki jo hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo porabi v 24 urah pri referenčnih pogojih, izraženo v kilovatnih urah na dan (kWh/24 ur);

(8)

„standardna letna poraba energije“ (SAE) pomeni referenčno letno porabo energije hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, izraženo v kilovatnih urah na leto (kWh/a), ki se izračuna v skladu s točko 2(c) Priloge IV;

(9)

„M“ in „N“ pomeni parametre modeliranja, ki upoštevajo celotno razstavno površino ali odvisnost porabe energije glede na prostornino, z vrednostmi, kot so določene v preglednici 3 Priloge IV;

(10)

„temperaturni koeficient“ (C) pomeni korekcijski faktor, ki predstavlja razliko v delovni temperaturi;

(11)

„dejavnik klimatskega razreda“ (CC) pomeni korekcijski faktor, ki predstavlja razliko v okoliških pogojih, za katere je hladilni aparat zasnovan;

(12)

„P“ pomeni korekcijski faktor, ki predstavlja razlike med samostojnimi in oddaljenimi omarami;

(13)

„samostojna omara“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki ima samostojen hladilni sistem, ki vključuje kompresor in kondenzacijsko enoto;

(14)

„vitrina za sladoled“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, v katerem se sladoled lahko hrani, prikazuje in zajema v skladu z določenimi temperaturnimi omejitvami, določenimi v preglednici 4 Priloge IV;

(15)

„vertikalna omara“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo z vertikalno ali poševno vitrino, ki se odpira;

(16)

„polvertikalna omara“ pomeni vertikalno omaro z vertikalno ali poševno vitrino, ki se odpira, njena skupna višina pa ne presega 1,5 metra (m);

(17)

„kombinirana omara“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki združuje lastnosti vitrine in odprtin vertikalne in horizontalne omare;

(18)

„omara za trgovine“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, namenjen prodaji in prikazovanju živil in drugih izdelkov na maloprodajnih mestih, kot so trgovine. Hladilniki za pijače, hladilni prodajni avtomati, vitrine za sladoled in zamrzovalniki za sladoled ne štejejo kot omare za trgovine;

(19)

„hladilnik“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki temperaturo izdelkov, shranjenih v omari, neprestano ohranja pri delovni temperaturi za hlajenje;

(20)

„zamrzovalnik“ pomeni hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo, ki temperaturo izdelkov, shranjenih v omari, neprestano ohranja pri delovni temperaturi za zamrzovanje;

(21)

„vhodna omara“ pomeni omaro za trgovine, ki omogoča razstavljanje blaga neposredno na paletah ali valjih, ki se lahko vstavijo v omaro, tako da se dvigne, zaniha ali odstrani spodnji prednji del, če je nameščen;

(22)

„paket M“ pomeni preizkusni paket, opremljen z napravo za merjenje temperature;

(23)

„prodajni avtomat z različnimi temperaturami“ pomeni hladilni prodajni avtomat z najmanj dvema predelkoma z različnima delovnima temperaturama;

(24)

„prikazovalni mehanizem“ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz internetnih vsebin uporabnikom;

(25)

„zaslon na dotik“ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(26)

„gnezdni prikaz“ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(27)

„nadomestno besedilo“ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto grafičnega prikaza in omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.


PRILOGA II

Razredi energijske učinkovitosti

Razred energijske učinkovitosti hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo se določi na podlagi njegovega indeksa energijske učinkovitosti v skladu s preglednico 1.

Preglednica 1

Razredi energijske učinkovitosti hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo

Razred energijske učinkovitosti

Indeks energijske učinkovitosti (EEI)

A

EEI < 10

B

10 ≤ EEI < 20

C

20 ≤ EEI < 35

D

35 ≤ EEI < 50

E

50 ≤ EEI < 65

F

65 ≤ EEI < 80

G

EEI ≥ 80

Indeks energijske učinkovitosti hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo se določi v skladu s točko 2 Priloge IV.


PRILOGA III

Nalepka za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo

1.   NALEPKA ZA HLADILNE APARATE Z NEPOSREDNO PRODAJNO FUNKCIJO, RAZEN HLADILNIKOV ZA PIJAČE IN ZAMRZOVALNIKOV ZA SLADOLED

1.1   Nalepka:

Image 1

1.2   Na nalepki so navedeni naslednji podatki:

I.

koda QR;

II.

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

III.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

IV.

lestvica razredov energijske učinkovitosti od A do G;

V.

razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s Prilogo II;

VI.

AE v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število;

VII.

 

za hladilne prodajne avtomate: vsota neto prostornin vseh predelkov z delovnimi temperaturami za hlajenje, izražena v litrih (l) in zaokrožena na najbližje celo število,

za vse druge hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo: vsota razstavnih površin z delovnimi temperaturami za hlajenje, izražena v kvadratnih metrih (m2) in zaokrožena na dve decimalni mesti,

za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, ki nimajo predelkov z delovnimi temperaturami za hlajenje: piktogram in vrednosti v litrih (l) ali kvadratnih metrih iz točke VII se izpustijo,

VIII.

 

za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, v katerih imajo vsi predelki z delovnimi temperaturami za hlajenje enak temperaturni razred, razen za hladilne prodajne avtomate:

temperatura pri vrhu; najvišja temperatura najtoplejšega paketa M predelkov z delovnimi temperaturami za hlajenje v stopinjah Celzija (°C), zaokrožena na najbližje celo število, kot je določeno v preglednici 4,

temperatura pri dnu; najnižja temperatura najhladnejšega paketa M v predelkih z delovnimi temperaturami za hlajenje v stopinjah Celzija (°C), zaokrožena na najbližje celo število, ali najvišja minimalna temperatura vseh paketov M v predelkih z delovnimi temperaturami za hlajenje v stopinjah Celzija (°C), zaokrožena na najbližje celo število, kot je določeno v preglednici 4,

za hladilne prodajne avtomate:

temperatura pri vrhu; najvišja izmerjena temperatura izdelka v predelkih z delovnimi temperaturami za hlajenje v stopinjah Celzija (°C), zaokrožena na najbližje celo število, kot je določeno v preglednici 4,

temperatura pri dnu; temperatura se izpusti,

za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, ki nimajo predelkov z delovnimi temperaturami za hlajenje, se piktogram in vrednosti v stopinjah Celzija (°C) iz točke VII izpustijo,

IX.

 

za vse hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, razen za prodajne avtomate: vsota razstavnih površin z delovnimi temperaturami za zamrzovanje, izražena v kvadratnih metrih (m2) in zaokrožena na dve decimalni mesti,

za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, ki nimajo predelkov z delovnimi temperaturami za zamrzovanje: piktogram in vrednosti v kvadratnih metrih (m2) iz točke IX se izpustijo,

X.

 

za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, v katerih imajo vsi predelki z delovnimi temperaturami za zamrzovanje enak temperaturni razred, razen za hladilne prodajne avtomate:

temperatura pri vrhu; najvišja temperatura najtoplejšega paketa M predelkov z delovnimi temperaturami za zamrzovanje v stopinjah Celzija (°C), zaokrožena na najbližje celo število, kot je določeno v preglednici 4,

temperatura pri dnu; najnižja temperatura najhladnejšega paketa M v predelkih z delovnimi temperaturami za zamrzovanje v stopinjah Celzija (°C), zaokrožena na najbližje celo število, ali najvišja minimalna temperatura vseh paketov M v predelkih z delovnimi temperaturami za zamrzovanje v stopinjah Celzija (°C), zaokrožena na najbližje celo število, kot je določeno v preglednici 4,

za hladilne prodajne avtomate:

temperatura pri vrhu; najvišja izmerjena temperatura izdelka v predelkih z delovnimi temperaturami za zamrzovanje v stopinjah Celzija (°C), zaokrožena na najbližje celo število, kot je določeno v preglednici 4,

temperatura pri dnu; temperatura se izpusti,

za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, ki nimajo predelkov z delovnimi temperaturami za zamrzovanje: piktogram in vrednosti v stopinjah Celzija (°C) iz točke X se izpustijo,

XI.

številka te uredbe, ki je „2019/2018“.

2.   NALEPKA ZA HLADILNIKE ZA PIJAČE:

2.1   Nalepka:

Image 2

2.2   Na nalepki so navedeni naslednji podatki:

I.

koda QR;

II.

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

III.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

IV.

lestvica razredov energijske učinkovitosti od A do G;

V.

razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s Prilogo II;

VI.

AE v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število;

VII.

vsota bruto prostornin vseh predelkov z delovnimi temperaturami za hlajenje, izražena v litrih (l) in zaokrožena na najbližje celo število;

VIII.

najvišja povprečna temperatura predelkov vseh predelkov z delovnimi temperaturami za hlajenje v stopinjah Celzija (°C), zaokrožena na najbližje celo število, kot je določeno v preglednici 5;

IX.

najtoplejša temperatura okolice v stopinjah Celzija (°C), zaokrožena na najbližje celo število, kot je določeno v preglednici 6;

X.

številka te uredbe, ki je „2019/2018“.

3.   NALEPKA ZA ZAMRZOVALNIKE ZA SLADOLED:

3.1   Nalepka:

Image 3

3.2   Na nalepki so navedeni naslednji podatki:

I.

koda QR;

II.

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

III.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

IV.

lestvica razredov energijske učinkovitosti od A do G;

V.

razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s Prilogo II;

VI.

AE v kWh na leto, zaokrožena na najbližje celo število;

VII.

vsota neto prostornin vseh predelkov z delovnimi temperaturami za zamrzovanje, izražena v litrih (l) in zaokrožena na najbližje celo število;

VIII.

najvišja povprečna temperatura predelkov vseh predelkov z delovnimi temperaturami za zamrzovanje v stopinjah Celzija (°C), zaokrožena na najbližje celo število, kot je določeno v preglednici 7;

IX.

najvišja temperatura okolice v stopinjah Celzija (°C), zaokrožena na najbližje celo število, kot je določeno v preglednici 8;

X.

številka te uredbe, ki je „2019/2018“.

4.   OBLIKA NALEPK

4.1   Oblika nalepke za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, razen hladilnikov za pijače in zamrzovalnikov za sladoled:

Image 4

4.2   Oblika nalepke za hladilnike za pijače:

Image 5

4.3   Oblika nalepke za zamrzovalnike za sladoled:

Image 6

4.4   Pri čemer velja:

(a)

Nalepke so široke najmanj 96 mm in visoke najmanj 192 mm. Če je natisnjena nalepka večja, je njena vsebina vseeno sorazmerna z zgornjimi specifikacijami.

(b)

Ozadje nalepke je 100 % belo.

(c)

Uporabljata se pisavi Verdana in Calibri.

(d)

Mere in specifikacije elementov na nalepki so v skladu z oblikami nalepk iz točk 4.1 do 4.3.

(e)

Barve so cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 0,70,100,0: 0 % cianove, 70 % škrlatne, 100 % rumene, 0 % črne.

(f)

Nalepke morajo zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornje slike):

Image 7

barvi logotipa EU sta:

ozadje: 100,80,0,0,

zvezde: 0,0,100,0,

Image 8

barva energijskega logotipa je: 100,80,0,0;

Image 9

koda QR je 100 % črne barve;

Image 10

ime dobavitelja je 100 % črne barve in v pisavi Verdana krepko velikosti 9 točk;

Image 11

identifikacijska oznaka modela je 100 % črne barve in v pisavi Verdana navadno velikosti 9 točk;

Image 12

lestvica od A do G je naslednja:

črke na lestvici energijske učinkovitosti so 100 % bele barve in v pisavi Calibri krepko velikosti 19 točk; črke so poravnane na osi 4,5 mm od leve stranice puščic,

barve puščic na lestvici A do G so naslednje:

Razred A: 100,0,100,0;

Razred B: 70,0,100,0;

Razred C: 30,0,100,0;

Razred D: 0,0,100,0;

Razred E: 0,30,100,0;

Razred F: 0,70,100,0;

Razred G: 0,100,100,0;

Image 13

notranje razdelilne črte so debeline 0,5 točke in 100 % črne barve;

Image 14

črka razreda energijske učinkovitosti je 100 % bele barve, v pisavi Calibri krepko velikosti 33 točk. Puščica lestvice energijske učinkovitosti in ustrezna puščica na lestvici A do G imata poravnani konici. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti se umesti v središče pravokotnega dela puščice, ki je 100 % črne barve;

Image 15

vrednost letne porabe energije je v pisavi Verdana krepko velikosti 28 točk; „kWh/annum“ je v pisavi Verdana navadno velikosti 18 točk. Besedilo je osrediščeno in 100 % črne barve;

Image 16

piktogrami so v skladu z oblikami nalepk in kot sledi:

črte piktogramov so široke 1,2 točke in 100 % črne barve, besedila (številke in enote) pa so 100 % črne barve,

številke pod piktogrami so v pisavi Verdana krepko velikosti 16 točk, z enotami v pisavi Verdana navadno velikosti 12 točk, in so osrediščene pod piktogrami,

temperaturne vrednosti so v pisavi Verdana krepko velikosti 12 točk s „°C“ v pisavi Verdana navadno velikosti 12 točk in umeščene bodisi na desno stran piktograma termometra bodisi v piktogram, ki prikazuje temperaturo okolice,

za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, razen hladilnikov za pijače in zamrzovalnikov za sladoled: če naprava vsebuje le predelke za zamrzovanje ali le predelke za hlajenje, so prikazani samo ustrezni piktogrami, kot je določeno v točki 1.2 VII, VIII, IX in X, in sicer so osrediščeni med notranjo razdelilno črto pod letno porabo energije in spodnjim robom energijske nalepke,

Image 17

številka uredbe je 100 % črne barve in v pisavi Verdana navadno velikosti 6 točk.


PRILOGA IV

Merilne metode in izračuni

Za namene skladnosti in preverjanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo z uporabo harmoniziranih standardov ali drugih zanesljivih, natančnih in ponovljivih metod, v katerih se upoštevajo splošno priznane najsodobnejše metode in ki so v skladu s spodaj navedenimi določbami. Sklicne številke teh harmoniziranih standardov so bile v ta namen objavljene v Uradnem listu Evropske unije.

1.   Splošni pogoji za preizkušanje:

(a)

okoliški pogoji ustrezajo nizu 1, razen za zamrzovalnike za sladoled in vitrine za sladoled, ki se preizkušajo pri okoliških pogojih, ki ustrezajo nizu 2 iz preglednice 2;

(b)

predelek, ki se lahko nastavi na različne temperature, se preizkusi pri najnižji delovni temperaturi;

(c)

hladilni prodajni avtomati s predelki različnih prostornin se preizkusijo tako, da se neto prostornina predelka z najvišjo delovno temperaturo prilagodi svoji minimalni neto prostornini;

(d)

za hladilnike za pijače mora biti določena hitrost hlajenja v skladu s časom obnovitve pri polovičnem polnjenju.

Preglednica 2

Okoliški pogoji

 

Temperatura suhega termometra v °C

Relativna vlažnost v %

Rosišče v °C

Masa vodne pare v suhem zraku v g/kg

Niz 1

25

60

16,7

12,0

Niz 2

30

55

20,0

14,8

2.   Določitev indeksa energijske učinkovitosti:

(a)

Za vse hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo je indeks energijske učinkovitosti, izražen v odstotkih in zaokrožen na eno decimalno mesto, razmerje med AE (v kWh/a) in referenčno SAE (v kWh/a) ter se izračuna kot:

EEI = AE/SAE.

(b)

AE, izražena v kWh/a in zaokrožena na dve decimalni mesti, se izračuna na naslednji način:

AE = 365 × Ednevna ;

pri čemer:

Ednevna je poraba energije hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo v 24 urah, izražena v kWh/24 ur in zaokrožena na tri decimalna mesta.

(c)

SAE je izražena v kWh/a in zaokrožena na dve decimalni mesti. Za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, v katerih imajo vsi predelki enak temperaturni razred, in za hladilne prodajne avtomate se SAE izračuna na naslednji način:

SAE = 365 × P × (M + N × Y) × C;

Za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo, v katerih ima več kot en predelek drugačen temperaturni razred, z izjemo hladilnih prodajnih avtomatov, se SAE izračuna na naslednji način:

Formula;

pri čemer je:

(1)

c indeksna številka za vrsto predelka v razponu od 1 do n in je n skupno število vrst predelka.

(2)

Vrednosti M in N so navedene v preglednici 3.

Preglednica 3

Vrednosti M in N

Kategorija

Vrednost za M

Vrednost za N

Hladilniki za pijače

2,1

0,006

Zamrzovalniki za sladoled

2,0

0,009

Hladilni prodajni avtomati

4,1

0,004

Vitrine za sladoled

25,0

30,400

Vertikalne in kombinirane hladilne omare za trgovine

9,1

9,100

Horizontalne hladilne omare za trgovine

3,7

3,500

Vertikalne in kombinirane zamrzovalne omare za trgovine

7,5

19,300

Horizontalne zamrzovalne omare za trgovine

4,0

10,300

Vhodne omare (od 1. marca 2021)

9,2

11,600

Vhodne omare (od 1. septembra 2023)

9,1

9,100

(3)

Vrednosti temperaturnega koeficienta C so navedene v preglednici 4.

Preglednica 4

Temperaturni pogoji in ustrezne vrednosti temperaturnega koeficienta C

n. r. = ni relevantno

(a)

Omare za trgovine

Kategorija

Temperaturni razred

Najvišja temperatura najtoplejšega paketa M (v °C)

Najnižja temperatura najhladnejšega paketa M (v °C)

Najvišja minimalna temperatura vseh paketov M (v °C)

Vrednost za C

Vertikalne in kombinirane hladilne omare za trgovine

M2

≤ +7

≥ –1

n. r.

1,00

H1 in H2

≤ +10

≥ –1

n. r.

0,82

M1

≤ +5

≥ –1

n. r.

1,15

Horizontalne hladilne omare za trgovine

M2

≤ +7

≥ –1

n. r.

1,00

H1 in H2

≤ +10

≥ –1

n. r.

0,92

M1

≤ +5

≥ –1

n. r.

1,08

Vertikalne in kombinirane zamrzovalne omare za trgovine

L1

≤ –15

n. r.

≤ –18

1,00

L2

≤ –12

n. r.

≤ –18

0,90

L3

≤ –12

n. r.

≤ –15

0,90

Horizontalne zamrzovalne omare za trgovine

L1

≤ –15

n. r.

≤ –18

1,00

L2

≤ –12

n. r.

≤ –18

0,92

L3

≤ –12

n. r.

≤ –15

0,92


(b)

Vitrine za sladoled

Temperaturni razred

Najvišja temperatura najtoplejšega paketa M (v °C)

Najnižja temperatura najhladnejšega paketa M (v °C)

Najvišja minimalna temperatura vseh paketov M (v °C)

Vrednost za C

G1

–10

–14

n. r.

1,00

G2

–10

–16

n. r.

1,00

G3

–10

–18

n. r.

1,00

L1

–15

n. r.

–18

1,00

L2

–12

n. r.

–18

1,00

L3

–12

n. r.

–15

1,00

S

Posebna razvrstitev

1,00


(c)

Hladilni prodajni avtomati

Temperaturni razred (*2)

Najvišja izmerjena temperatura izdelka (TV ) (v °C)

Vrednost za C

kategorija 1

7

1 + (12 – TV)/25

Kategorija 2

12

Kategorija 3

3

Kategorija 4

(TV1+TV2)/2 (*1)

Kategorija 6

(TV1+TV2)/2 (*1)


(d)

drugi hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo

Kategorija

Vrednost za C

Drugi aparati

1,00

(4)

Koeficient Y se izračuna na naslednji način:

(a)

za hladilnike za pijače:

Yc je enakovredna prostornina predelkov hladilnika za pijače s ciljno temperaturo Tc, (Pek c), ki se izračuna na naslednji način:

Yc = Pek c = BrutoProstorninac × ((25 – Tc)/20) × CC;

pri čemer je Tc povprečna klasifikacijska temperatura predelka, CC pa dejavnik klimatskega razreda. Vrednosti za Tc so določene v preglednici 5. Vrednosti za CC so določene v preglednici 6.

Tabela 5

Temperaturni razredi in ustrezne povprečne temperature predelkov (Tc) za hladilnike za pijače

Temperaturni razred

Tc (°C)

K1

+3,5

K2

+2,5

K3

–1,0

K4

+5,0


Preglednica 6

Pogoji delovanja in vrednosti CC za hladilnike za pijače

Najtoplejša temperatura okolice (°C)

Relativna vlažnost okolice (v %)

CC

+25

60

1,00

+32

65

1,05

+40

75

1,10

(b)

za zamrzovalnike za sladoled:

Yc je enakovredna prostornina predelkov zamrzovalnika za sladoled s ciljno temperaturo Tc, (Pek c), ki se izračuna na naslednji način:

Yc = Pek c = NetoProstornina × ((12 – Tc)/30) × CC;

pri čemer je Tc povprečna klasifikacijska temperatura predelka, CC pa dejavnik klimatskega razreda. Vrednosti za Tc so določene v preglednici 7. Vrednosti za CC so določene v preglednici 8.

Preglednica 7

Temperaturni razredi in ustrezne povprečne temperature predelkov (Tc) za zamrzovalnike za sladoled

Temperaturni razred

Tc (°C)

Temperatura najtoplejšega paketa M, ki je pri vseh preizkusih (razen pri preizkusu odpiranja pokrova) hladnejša ali enaka (v °C)

Največje zvišanje temperature najtoplejšega paketa M, dovoljeno pri preizkusu odpiranja pokrova (v °C)

–18

2

–18,0

–7

2

–7,0


Preglednica 8

Pogoji delovanja in ustrezne vrednosti CC za zamrzovalnike za sladoled

 

Najnižja

Najvišja

CC

Temperatura okolice (°C)

Relativna vlažnost okolice (v %)

Temperatura okolice (°C)

Relativna vlažnost okolice (v %)

Zamrzovalnik za sladoled s prozornim pokrovom

16

80

30

55

1,00

35

75

1,10

40

40

1,20

Zamrzovalnik za sladoled z neprozornim pokrovom

16

80

30

55

1,00

35

75

1,04

40

40

1,10

(c)

za hladilne prodajne avtomate:

Y je neto prostornina hladilnega prodajnega avtomata, ki je seštevek prostornin vseh predelkov, v katerih so vsebovani izdelki, ki so neposredno na voljo za prodajo, in prostornine, skozi katero izdelki prehajajo med postopkom prodaje, izražena v litrih (l) in zaokrožena na najbližje celo število.

(d)

za vse druge hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo:

Yc je seštevek celotne razstavne površine vseh predelkov istega temperaturnega razreda hladilnega aparata z neposredno funkcijo prodaje, izražen v kvadratnih metrih (m2) in zaokrožen na dve decimalni mesti.

(5)

Vrednosti za P so določene v preglednici 9.

Preglednica 9

Vrednosti P

Vrsta omare

P

Samostojne omare za trgovine

1,10

Drugi hladilni aparati z neposredno prodajno funkcijo

1,00


(*1)  Za prodajne avtomate z različnimi temperaturami je TV povprečje TV1 (najvišja izmerjena temperatura izdelka v najtoplejšem predelku) in TV2 (najvišja izmerjena temperatura izdelka v najhladnejšem predelku).

(*2)  kategorija 1 = hladilni avtomati s pločevinkami in plastenkami z zaprto sprednjo stranjo, v katerih so izdelki zloženi, kategorija 2 = hladilni avtomati s steklenim sprednjim delom za pločevinke in plastenke, slaščičarske izdelke in prigrizke, kategorija 3 = hladilni avtomati s steklenim sprednjim delom, ki so v celoti namenjeni za pokvarljiva živila, kategorija 4 = hladilni avtomati s predelki z različnimi temperaturami in steklenim sprednjim delom, kategorija 6 = kombinirani avtomati, sestavljeni iz različnih kategorij avtomatov v istem ohišju in napajani z enim hladilnikom.

n. r. = ni relevantno


PRILOGA V

Informacijski list izdelka

V skladu s točko 1(b) člena 3 dobavitelj vnese v zbirko podatkov o izdelkih informacije iz preglednice 10.

Preglednica 10

Informacijski list izdelka

Ime dobavitelja ali blagovna znamka:

Naslov dobavitelja  (2) :

Identifikacijska oznaka modela:

Uporaba:

prikaz in prodaja

Vrsta hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo:

[Hladilniki za pijače/ zamrzovalniki za sladoled/ vitrine za sladoled/ omare za trgovine/ hladilni prodajni avtomati]

Koda družine omar, v skladu s harmoniziranimi standardi ali drugimi zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi metodami v skladu s Prilogo IV.

Na primer: [HC1/…/HC8], [VC1/…/VC4]

Parametri, specifični za izdelke

(Hladilniki za pijače: izpolnite točko 1, zamrzovalniki za sladoled: izpolnite točko 2, vitrine za sladoled: izpolnite točko 3, omare za trgovine: izpolnite točko 4, hladilni prodajni avtomati: izpolnite točko 5. Če hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo vsebuje predelke, ki delajo pri različnih temperaturah, ali predelek, ki ga je mogoče nastaviti na različne temperature, je potreben nov vnos za vsak predelek ali temperaturno nastavitev posebej):

1.

Hladilniki za pijače:

Bruto prostornina (v dm3 ali l)

Okoliški pogoji, za katere je aparat primeren (v skladu s preglednico 6)

Najvišja temperatura (°C)

Relativna vlažnost (v %)

x

x

x

2.

Zamrzovalniki za sladoled s [prozornim pokrovom/neprozornim pokrovom]:

Neto prostornina (v dm3 ali l)

Okoliški pogoji, za katere je aparat primeren (v skladu s preglednico 8)

Temperaturni razpon (°C)

Razpon relativne vlažnosti (v %)

najmanjši

največji

najmanjši

največji

x

x

x

x

x

3.

Vitrina za sladoled

Celotna razstavna površina (m2)

Temperaturni razred (v skladu s preglednico 4(b))

x,xx

[G1/ G2/ G3/ L1/ L2/ L3/ S]

4.

[Samostojna/oddaljena] [horizontalna/vertikalna (razen polvertikalne)/polvertikalna/kombinirana] omara za trgovine, vhodna: [da/ne]:

Celotna razstavna površina (m2)

Temperaturni razred (v skladu s preglednico 4(a))

x,xx

[hladilnik: [M2/H1/H2/M1]/zamrzovalnik:[L1/L2/L3]]

5.

Hladilni prodajni avtomati [hladilni avtomati s pločevinkami in plastenkami z zaprto sprednjo stranjo, v katerih so izdelki zloženi/ hladilni avtomati s steklenim sprednjim delom za [pločevinke in plastenke, slaščičarske izdelke in prigrizke/ v celoti namenjeni za pokvarljiva živila]/ avtomati s predelki z različnimi temperaturami za [vnesite vrsto živil, za katere je namenjen]/ kombinirani avtomati, sestavljeni iz različnih kategorij avtomatov v istem ohišju in napajani z enim hladilnikom [vnesite vrsto živil, za katere je namenjen]]:

Prostornina (v dm3 ali l)

Temperaturni razred (v skladu s preglednico 4(c))

x

kategorija [1/2/3/4/6]

Splošni parametri izdelka:

Parameter

Vrednost

Parameter

Vrednost

Letna poraba energije (kWh/a) (4)

x,xx

Priporočene temperature za optimizirano shranjevanje hrane (°C) (te nastavitve ne smejo biti v nasprotju s temperaturnimi pogoji, določenimi v tabeli 4, 5 ali 6, kot je ustrezno, v Prilogi IV)

x

EEI

x,x

Razred energijske učinkovitosti

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Parametri svetlobnega vira  (1)  (2):

Vrsta svetlobnega vira

[vrsta]

Razred energijske učinkovitosti

[A/B/C/D/E/F/G] (3)

Minimalno trajanje garancije, ki jo nudi dobavitelj  (2):

Dodatne informacije:

Povezava do spletnega mesta dobavitelja, kjer so informacije iz točke 3 Priloge II k Uredbi Komisije 2019/2024 (5)  (2):


(1)  kot je določeno v skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/2015 (1).

(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2015 z dne 11. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/1369 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem svetlobnih virov z energijskimi nalepkami ter o razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 874/2012 (glej stran 68 tega Uradnega lista).

(2)  spremembe teh postavk se ne štejejo za relevantne za namene člena 4(4) Uredbe (EU) 2017/1369.

(3)  če zbirka podatkov o izdelkih samodejno ustvari končno vsebino te celice, dobavitelj teh podatkov ne vnese.

(4)  če ima hladilni aparat z neposredno prodajno funkcijo različne predelke, ki delajo pri različnih temperaturah, se navede letna poraba energije samostojne enote. Če se ločeni predelki iste enote hladijo z ločenimi hladilnimi sistemi, se navede tudi poraba energije za vsak podsistem, če je mogoče.

(5)  Uredba Komisije (EU) 2019/2024 z dne 11. marca 2019 o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo v skladu z Direktivo 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (glej stran 313 tega Uradnega lista).


PRILOGA VI

Tehnična dokumentacija

1.   

Tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(d) vključuje naslednje elemente:

(a)

informacije iz Priloge V;

(b)

informacije iz preglednice 11:

Preglednica 11

Dodatne informacije, ki se vključijo v tehnično dokumentacijo

Splošen opis modela hladilnega aparata z neposredno prodajno funkcijo, ki omogoča nedvoumno in enostavno prepoznavanje:

Specifikacije izdelka

Splošne specifikacije izdelka:

Parameter

Vrednost

Parameter

Vrednost

Letna poraba energije (kWh/a)

x,xx

Standardna letna poraba energije (kWh/a)

x,xx

Dnevna poraba energije (kWh/24 ur)

x,xxx

Okoliški pogoji

[niz 1/niz 2]

M

x,x

N

x,xxx

Temperaturni koeficient (C)

x,xx

Y

x,xx

P

x,xx

 

 

Dejavnik klimatskega razreda (CC) (1)

x,xx

Ciljna temperatura (Tc) (°C) (1)

x,x

Dodatne informacije:

Sklici harmoniziranih standardov ali drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih uporabljenih metod:

identifikacija in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja, če je ustrezno:

Seznam enakovrednih modelov, vključno z identifikatorji modela:

2.   

Kadar so bile informacije iz tehnične dokumentacije za določen model pridobljene:

(a)

od modela, ki ima enake tehnične značilnosti, pomembne za tehnične informacije, ki jih je treba navesti, vendar ga proizvaja drug proizvajalec, ali

(b)

z izračunom na podlagi zasnove ali ekstrapolacijo od drugega modela istega ali drugega proizvajalca, ali oboje,

tehnična dokumentacija vključuje podrobnosti o tem izračunu, ocenah, ki jih je opravil proizvajalec za preverjanje točnosti tega izračuna, in izjavo o enakovrednosti modelov različnih proizvajalcev, če je ustrezno.


(1)  Samo za hladilnike za pijače in zamrzovalnike za sladoled


PRILOGA VII

Informacije, ki se zagotovijo v vizualnih oglasih, tehničnem promocijskem gradivu ali drugem promocijskem gradivu, prodaji na daljavo, razen prodaji na daljavo prek interneta

1.   

Pri vizualnih oglasih za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo se za namene zagotavljanja skladnosti z zahtevami iz točke 1(e) člena 3 in točke (c) člena 4 energijski razred in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo na nalepki, prikažeta, kot je določeno v točki 4 te priloge.

2.   

V tehničnem promocijskem gradivu ali drugem promocijskem gradivu za hladilne aparate z neposredno prodajno funkcijo se za namene zagotavljanja skladnosti z zahtevami iz točke 1(f) člena 3 in točke (d) člena 4 energijski razred in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so navedeni na nalepki, prikažeta, kot je določeno v točki 4 te priloge.

3.   

Pri vsaki prodaji hladilnih aparatov z neposredno prodajno funkcijo na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, se razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti, ki so navedeni na nalepki, prikažeta, kot je določeno v točki 4 te priloge.

4.   

Razred energijske učinkovitosti in razpon razredov energijske učinkovitosti se prikažeta, kot je navedeno na sliki 1, s:

(a)

puščico, ki vsebuje črko razreda energijske učinkovitosti v beli barvi in pisavi Calibri krepko v velikosti, ki je vsaj enaka velikosti pisave za ceno, kadar je ta prikazana, v vseh drugih primerih pa v jasno vidni in berljivi velikosti pisave;

(b)

barvo puščice, ki ustreza barvi razreda energijske učinkovitosti;

(c)

razponom razredov energijske učinkovitosti, ki so na voljo, zapisanim v 100-odstotno črni barvi, ter

(d)

zadostno velikostjo puščice, da je jasno vidna in berljiva. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti je umeščena v središče pravokotnega dela puščice, pri čemer je puščica s črko, ki označuje razred energijske učinkovitosti, obrobljena s črno obrobo debeline 0,5 točke.

Če so vizualni oglasi, tehnično promocijsko gradivo ali drugo promocijsko gradivo ali prodaja na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, natisnjeni enobarvno, je z odstopanjem barva puščice v navedenih vizualnih oglasih, tehničnem promocijskem gradivu, drugem promocijskem gradivu ali prodaji na daljavo, ki temelji na papirnih dokumentih, lahko enobarvna.

Slika 1

Primer z obarvano/enobarvno levo/desno puščico z navedenim razponom razredov energijske učinkovitosti

Image 18

5.   

Pri prodaji na daljavo s trženjem po telefonu se mora stranko posebej obvestiti o razredu energijske učinkovitosti izdelka in razponu razredov energijske učinkovitosti, ki so navedeni na nalepki, ter o tem, da stranka lahko dostopa do popolne nalepke in informacijskega lista izdelka prek brezplačno dostopnega spletnega mesta ali z zahtevo po natisnjenem izvodu.

6.   

V vseh primerih iz točk 1 do 3 in 5 mora imeti stranka možnost dostopa na zahtevo do tiskanega izvoda nalepke in informacijskega lista izdelka.


PRILOGA VIII

Informacije, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje na daljavo prek interneta

1.   

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(g), je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka, če je ta prikazana, v vseh drugih primerih pa v bližini izdelka. Nalepka je dovolj velika, da je jasno vidna in berljiva, ter je sorazmerna velikosti iz točke 4 Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavo slike na zaslonu na dotik.

2.   

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza, kot je navedeno v sliki 2:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

navaja razred energijske učinkovitosti izdelka na puščici v beli barvi in pisavi Calibri krepko v velikosti, ki je enaka velikosti pisave za ceno, kadar je ta prikazana, v vseh drugih primerih pa v jasno vidni in berljivi velikosti pisave ter

(c)

je razpon razpoložljivih razredov energijske učinkovitosti v 100 % črni barvi ter

(d)

je v eni od naslednjih dveh oblik ter njena velikost omogoča jasno vidnost in berljivost puščice. Črka v puščici razreda energijske učinkovitosti je umeščena v središče pravokotnega dela puščice, obroba te puščice in črke razreda energijske učinkovitosti pa je v 100 % črni barvi.

Slika 2

Primer z obarvano levo/desno puščico z navedenim razponom energijskih razredov

Image 19

3.   

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 2 te priloge je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka, če je ta prikazana, v vseh drugih primerih pa v bližini izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke iz Priloge III;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, če je ta prikazana, v vseh drugih primerih pa v jasno vidni in berljivi velikosti pisave.

4.   

Elektronski informacijski list izdelka, ki ga dajo na voljo dobavitelji v skladu s točko 1(h) člena 3, je prikazan na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka, če je ta prikazana, v vseh drugih primerih pa v bližini izdelka. Informacijski list izdelka mora biti dovolj velik, da je jasno viden in berljiv. Informacijski list izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom ali sklicevanjem na zbirko podatkov o izdelkih, v tem primeru pa povezava, ki se uporabi za dostop do informacijskega lista izdelka, jasno in berljivo prikazuje napis „Informacijski list izdelka“. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se informacijski list izdelka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.


PRILOGA IX

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih deklarirajo organi držav članic, in jih dobavitelj ne sme uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali informacijskem listu izdelka ne smejo biti ugodnejši za dobavitelja od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.

Ko je model zasnovan tako, da lahko zazna preizkušanje (npr. s prepoznavanjem preizkusnih pogojev ali preizkusnega cikla) in se posebej odzove s samodejnim spreminjanjem zmogljivosti med preizkusom, in sicer s ciljem doseganja ugodnejše ravni za kateri koli parameter, določen v tej uredbi ali vključen v tehnično dokumentacijo ali vključen v katero koli priloženo dokumentacijo, se model in vsi enakovredni modeli štejejo za neskladne.

Pri preverjanju skladnosti modela izdelka z zahtevami iz te uredbe organi držav članic uporabijo spodaj navedeni postopek.

(1)

Organi držav članic preverijo samo eno enoto modela.

(2)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če:

(a)

vrednosti, navedene v tehnični dokumentaciji v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) 2017/1369/ES (deklarirane vrednosti), in, kadar se uporabljajo, vrednosti, uporabljene za izračun teh vrednosti, za dobavitelja niso ugodnejše od ustreznih vrednosti iz poročil o preizkusih in

(b)

vrednosti, objavljene na nalepki in informacijskem listu izdelka, niso ugodnejše za dobavitelja od deklariranih vrednosti, navedeni razred energijske učinkovitosti pa ni ugodnejši za dobavitelja od razreda, ugotovljenega na podlagi deklariranih vrednosti, in

(c)

so ugotovljene vrednosti (vrednosti ustreznih parametrov, kot se izmerijo pri preizkušanju, in vrednosti, izračunane na podlagi teh meritev), ko organi držav članic preizkušajo enoto modela, skladne z zadevnimi dovoljenimi odstopanji pri preverjanjih, kakor so opredeljena v preglednici 12.

(3)

Če rezultati iz točk 2(a) in (b) niso doseženi, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

(4)

Če rezultat iz točke 2(c) ni dosežen, organi držav članic izberejo tri dodatne enote istega modela za preizkus. Alternativno lahko tri dodatne izbrane enote pripadajo enemu ali več enakovrednim modelom.

(5)

Šteje se, da model izpolnjuje veljavne zahteve, če je za te tri enote aritmetična sredina ugotovljenih vrednosti v skladu z zadevnimi dovoljenimi odstopanji, opredeljenimi v preglednici 12.

(6)

Če rezultat iz točke 5 ni dosežen, se šteje, da model in vsi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

(7)

Organi držav članic predložijo vse ustrezne informacije organom drugih držav članic in Komisiji nemudoma po sprejetju sklepa o neskladnosti modela v skladu s točkama 3 in 6.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge IV.

Organi držav članic za zahteve iz te priloge uporabljajo samo dovoljena odstopanja pri preverjanjih iz preglednice 12 in samo postopek, opisan v točkah 1 do 7. Za parametre iz preglednice 12 se ne uporabljajo druga dovoljena odstopanja, na primer tista iz harmoniziranih standardov ali katere koli druge merilne metode.

Preglednica 12

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih za izmerjene parametre

Parametri

Dovoljena odstopanja pri preverjanjih

Neto prostornina in neto prostornina predelkov, kjer je primerno

Določena vrednost (1) ni za več kot 3 % ali 1 l nižja – kar koli od tega je več – od deklarirane vrednosti.

Bruto prostornina in bruto prostornina predelkov, kjer je primerno

Določena vrednost (1) ni za več kot 3 % ali 1 l nižja – kar koli od tega je več – od deklarirane vrednosti.

Celotna razstavna površina in celotna razstavna površina predelka, kjer je primerno

Določena vrednost (1) ni za več kot 3 % nižja od deklarirane vrednosti.

Ednevno

Določena vrednost (1) ni za več kot 10 % višja od deklarirane vrednosti.

AE

Določena vrednost (1) ni za več kot 10 % višja od deklarirane vrednosti.


(1)  Če so bile preizkušene tri dodatne enote, kot je določeno v točki 4, ugotovljena vrednost pomeni aritmetično sredino vrednosti, ugotovljenih za te tri dodatne enote.


Top