EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1933

Uredba Komisije (EU) 2019/1933 z dne 6. novembra 2019 o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov iz Uredbe Sveta (EGS) št. 3924/91 (Besedilo velja za EGP)

OJ L 309, 29.11.2019, p. 1–263 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1933/oj

29.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 309/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1933

z dne 6. novembra 2019

o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov iz Uredbe Sveta (EGS) št. 3924/91

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3924/91 z dne 19. decembra 1991 o uvedbi analize industrijske proizvodnje na ravni Skupnosti (1) in zlasti člena 2(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (EGS) št. 3924/91 bi morale države članice izvesti statistično analizo industrijske proizvodnje.

(2)

Analiza bi morala temeljiti na seznamu proizvodov, na katerem je navedena zadevna industrijska proizvodnja.

(3)

Seznam proizvodov je potreben za uskladitev statistike proizvodnje in zunanje trgovine ter za primerjavo z nomenklaturo proizvodov Unije CPA (klasifikacija proizvodov po dejavnosti).

(4)

Seznam proizvodov, ki se zahteva z Uredbo (EGS) št. 3924/91 („seznam Prodcom“), je skupen za vse države članice in je potreben za primerjavo podatkov med državami članicami.

(5)

Zaradi upoštevanja tehnološkega razvoja in strukturnih sprememb v industrijski proizvodnji je treba oblikovati posodobljen seznam Prodcom.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za evropski statistični sistem –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam Prodcom je določen v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. novembra 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 374, 31.12.1991, str. 1.


PRILOGA

PRODCOM

Opis

Merska enota

P

Opomba

NACE: 07.10

Pridobivanje železove rude

CPA: 07.10.10

Železova ruda

07.10.10.10 *

Železove rude in koncentrati. Neaglomerirani (brez praženih železovih piritov)

kg

S

 

07.10.10.20 *

Železove rude in koncentrati. Aglomerirani (brez praženih železovih piritov)

kg

S

 

NACE: 07.29

Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin

CPA: 07.29.11

Bakrove rude in koncentrati

07.29.11.00

Bakrove rude in koncentrati

kg

S

 

CPA: 07.29.12

Nikljeve rude in koncentrati

07.29.12.00

Nikljeve rude in koncentrati

kg

S

 

CPA: 07.29.13

Aluminijeve rude in koncentrati

07.29.13.00

Aluminijeve rude in koncentrati

kg

S

 

CPA: 07.29.14

Rude in koncentrati plemenitih kovin

07.29.14.10 *

Srebrove rude in koncentrati

kg

S

 

07.29.14.20 *

Druge rude in koncentrati plemenitih kovin (brez srebrovih rud in koncentratov)

kg

S

 

CPA: 07.29.15

Svinčeve, cinkove in kositrove rude in koncentrati

07.29.15.10 *

Svinčeve rude in koncentrati

kg

S

 

07.29.15.20 *

Cinkove rude in koncentrati

kg

S

 

07.29.15.30 *

Kositrove rude in koncentrati

kg

S

 

CPA: 07.29.19

Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin, d. n.

07.29.19.05 *

Kobaltove rude in koncentrati

kg

S

 

07.29.19.10 *

Kromove rude in koncentrati

kg

S

 

07.29.19.15 *

Manganove rude in koncentrati, vključno železo-manganove rude in koncentrati z 20 % in več mangana, računano na suh izdelek

kg

S

 

07.29.19.20 *

Volframove rude in koncentrati

kg

S

 

07.29.19.25 *

Molibdenove rude in koncentrati. Praženi.

kg

S

 

07.29.19.26 *

Molibdenove rude in koncentrati. Razen praženih.

kg

S

 

07.29.19.30 *

Titanove rude in koncentrati

kg

S

 

07.29.19.35 *

Cirkonijeve rude in koncentrati

kg

S

 

07.29.19.40 *

Niobijeve, tantalove ali vanadijeve rude in koncentrati

kg

S

 

07.29.19.45 *

Antimonove rude in koncentrati

kg

S

 

07.29.19.90 *

Druge rude in koncentrati, d. n.

kg

S

 

NACE: 08.11

Pridobivanje kamna

CPA: 08.11.11

Marmor in drug apnenčev okrasni ali gradbeni kamen

08.11.11.33

Marmor in lehnjak, surov ali grobo klesan

kg

T

 

08.11.11.36

Marmor in lehnjak, razrezan v pravokotne, kvadratne bloke ali plošče

kg

T

 

08.11.11.50

Ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo, navidezne specifične mase ≥ 2,5

kg

T

 

CPA: 08.11.12

Granit, peščenjak in drug okrasni ali gradbeni kamen

08.11.12.20 *

Kvarcit (surov, grobo oklesan ali razrezan)

kg

T

 

08.11.12.33

Granit, surov ali grobo klesan

kg

T

 

08.11.12.36

Granit, razrezan v pravokotne, kvadratne bloke ali plošče

kg

T

 

08.11.12.50

Peščenjak

kg

T

 

08.11.12.60 *

Drug kamen za spomenike ali gradbeništvo

kg

T

 

CPA: 08.11.20

Apnenec in sadra

08.11.20.30

Surova sadra in anhidrid sadre

kg

T

 

08.11.20.50

Apnenec za proizvodnjo apna, cementa in kot talilni dodatek (razen lomljenih apnenčevih agregatov in apnenčastih arhitektonskih kamnov)

kg

T

 

CPA: 08.11.30

Kreda in nežgan dolomit

08.11.30.10

Kreda

kg

T

 

08.11.30.30

Dolomit, neobdelan, grobo klesan ali razrezan v pravokotne, kvadratne bloke ali plošče (razen žganega ali sintranega dolomita, aglomeriranega dolomita in lomljenega ali zdrobljenega dolomita za agregate za beton, za nasipanje cest ali železniških prog ali za druga nasipanja)

kg

T

 

CPA: 08.11.40

Skrilavec

08.11.40.00

Skrilavec, neobdelan, grobo klesan ali razrezan v pravokotne, kvadratne bloke ali plošče

kg

T

 

NACE: 08.12

Pridobivanje gramoza, peska, gline

CPA: 08.12.11

Naravni pesek

08.12.11.50

Silikatni pesek (kremenov pesek ali industrijski pesek)

kg

S

 

08.12.11.90

Peski, kot so glineni, kaolinski, glinenčeni peski (razen silikatnih in kovinonosnih peskov)

kg

S

 

CPA: 08.12.12

Zrna, luskine in prah; prodniki, gramoz

08.12.12.10

Gramoz in prodniki, ki se uporabljajo kot agregat za beton, za nasipanje cest ali železniških prog ter za druga nasipanja; debeli in drobni gramoz

kg

S

 

08.12.12.35 *

apnenec, dolomit in druge apnenčaste kamnine, lomljene ali zdrobljene

kg

S

 

08.12.12.40 *

Drug lomljen ali drobljen kamen, ki se navadno uporablja kot agregat za beton, za nasipanje cest ali železniških prog ali za druga nasipanja (razen prodnikov, gramoza, debelega, drobnega gramoza, apnenca, dolomita in drugih apnenčastih kamnin)

kg

S

 

08.12.12.50

Zrna, luskine in prah iz marmorja

kg

S

 

08.12.12.90

Zrna, luskine in prah travertina, ekozina, granita, porfirja, bazalta, peščenjaka in drugega kamna za spomenike

kg

S

 

CPA: 08.12.13

Makadam iz žlindre in podobnih industrijskih odpadkov, pomešan ali ne s prodniki, gramozom, debelim in drobnim gramozom za gradbeništvo

08.12.13.00

Makadam iz žlindre in podobnih industrijskih odpadkov, pomešan ali ne s prodniki, gramozom, debelim in drobnim gramozom za gradbeništvo

kg

S

 

CPA: 08.12.21

Kaolin in druge kaolinske gline

08.12.21.40 z

Kaolin, nežgan

kg

T

 

08.12.21.60

Kaolinske gline (kepaste in lončarske gline)

kg

T

 

CPA: 08.12.22

Druge gline, andaluzit, kianit in silimanit; mulit; šamotne in dinas zemljine

08.12.22.10

Bentonit

kg

T

 

08.12.22.30

Ognjevzdržna glina

kg

T

 

08.12.22.55 *

Druge gline

kg

T

 

08.12.22.60 *

Andaluzit, kianit in silimanit

kg

T

 

08.12.22.70 *

Mulit

kg

T

 

08.12.22.80 *

Šamotne ali dinas zemljine

kg

T

 

NACE: 08.91

Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

CPA: 08.91.11

Naravni kalcijevi ali aluminijevi kalcijevi fosfati

08.91.11.00

Naravni kalcijevi fosfati ali naravni aluminijevi kalcijevi fosfati; fosfatirana kreda

kg

T

 

CPA: 08.91.12

Nepraženi železovi piriti; surovo ali neprečiščeno žveplo

08.91.12.20 *

Nepraženi železovi piriti

kg

T

 

08.91.12.30 *

Surovo ali nerafinirano žveplo (tudi pridobljeno žveplo)

kg

T

 

CPA: 08.91.19

Drugi minerali za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo gnojil

08.91.19.00

Drugi minerali za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo gnojil

kg

T

 

NACE: 08.93

Pridobivanje soli

CPA: 08.93.10

Sol in čisti natrijev klorid; morska voda

08.93.10.00

Sol (tudi denaturirana, razen jedilne soli) in čisti natrijev klorid; v vodni raztopini ali neraztopljena, ali z dodatkom ali brez dodatka snovi proti skepljanju ali za sipkost

kg

T

 

NACE: 08.99

Drugo pridobivanje rudnin in kamnin

CPA: 08.99.10

Bitumen in asfalt, naravni; asfaltne kamnine

08.99.10.00

Naravni bitumen in asfalt, asfaltiti in asfaltne kamnine

kg

T

 

CPA: 08.99.21

Dragi in poldragi kamni (razen industrijskih diamantov), neobdelani, razžagani, grobo oblikovani

08.99.21.10 *

Diamanti, neobdelani ali samo razžagani ali grobo oblikovani

c/k

T

 

08.99.21.20 *

Dragi kamni (razen diamantov) in poldragi kamni, neobdelani ali samo razžagani ali grobo oblikovani

c/k

T

 

CPA: 08.99.22

Industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani; plovec; smirek; naravni korund, naravni granat in druga naravna brusila

08.99.22.10 *

Industrijski diamanti. Neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani, toda nemontirani in nevdelani

kg

T

 

08.99.22.20 *

Plovec

kg

T

 

08.99.22.30 *

Smirek; naravni korund, naravni granat in druge naravne snovi za brušenje, termično obdelane ali neobdelane

kg

T

 

CPA: 08.99.29

Drugi minerali

08.99.29.00

Drugi minerali

kg

T

 

NACE: 10.11

Proizvodnja mesa, razen perutninskega

CPA: 10.11.11

Goveje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.11.40

Goveje meso, sveže ali ohlajeno, trupi, polovice in četrti s kostmi

kg

S

 

10.11.11.90

Goveje meso, sveže ali ohlajeno, v kosih

kg

S

 

CPA: 10.11.12

Prašičje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.12.30

Prašičje meso, sveže ali ohlajeno, trupi in polovice (vključno sveže meso, pakirano s soljo kot začasnim konzervansom)

kg

S

 

10.11.12.50

Prašičje meso, sveže ali ohlajeno, stegna, plečeta in njihovi kosi s kostmi (vključno sveže meso, pakirano s soljo kot začasnim konzervansom)

kg

S

 

10.11.12.90

Prašičje meso, sveže ali ohlajeno (vključno sveže meso, pakirano s soljo kot začasnim konzervansom; razen trupov in polovic, stegen, pleč in njihovih kosov s kostmi)

kg

S

 

CPA: 10.11.13

Ovčje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.13.00

Sveži ali ohlajeni trupi, polovice in kosi ovc ali jagnjeti

kg

S

 

CPA: 10.11.14

Kozje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.14.00

Kozje meso, sveže ali ohlajeno

kg

S

 

CPA: 10.11.15

Meso konjev, oslov, mul, mezgov, sveže ali ohlajeno

10.11.15.00

Meso konjev, oslov, mul, mezgov, sveže ali ohlajeno

kg

S

 

CPA: 10.11.20

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovc, koz, konj in drugih kopitarjev, sveži ali ohlajeni (tudi užitna drobovina)

10.11.20.00

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovc, koz, konj in drugih kopitarjev, sveži ali ohlajeni (tudi užitna drobovina)

kg

S

 

CPA: 10.11.31

Goveje meso, zamrznjeno

10.11.31.00

Zamrznjeni trupi, polovice, četrti in kosi govejega in telečjega mesa

kg

S

 

CPA: 10.11.32

Prašičje meso, zamrznjeno

10.11.32.30

Prašičje meso, zamrznjeno, trupi in polovice

kg

S

 

10.11.32.50

Prašičje meso, zamrznjeno, stegna, plečeta in njihovi kosi s kostmi

kg

S

 

10.11.32.90

Prašičje meso, zamrznjeno (razen trupov in polovic, stegen, pleč in kosov, s kostmi)

kg

S

 

CPA: 10.11.33

Ovčje meso, zamrznjeno

10.11.33.00

Zamrznjeni trupi, polovice in kosi jagnječjega ali ovčjega mesa

kg

S

 

CPA: 10.11.34

Kozje meso, zamrznjeno

10.11.34.00

Kozje meso, zamrznjeno

kg

S

 

CPA: 10.11.35

Konjsko meso, zamrznjeno

10.11.35.00

Konjsko meso, zamrznjeno

kg

S

 

CPA: 10.11.39

Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

10.11.39.10

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovc, koz, konj in drugih kopitarjev, zamrznjeni

kg

S

 

10.11.39.30

Meso in užitna drobovina, sveža, ohlajena ali zamrznjena (vključno meso in odpadki zajčjega, kunčjega mesa, divjačine; razen žabjih krakov in mesa in odpadkov perutnine, goveda, konj, prašičev, ovc in koz)

kg

S

 

CPA: 10.11.41

Puljena mastna volna, vključno z oprano na živali

10.11.41.00

Mastna volna, nemikana, nečesana (vključno oprana na živali) (razen strižene volne)

kg

S

 

CPA: 10.11.42

Cele surove kože goveda ali konjev

10.11.42.00

Surove kože, kože govedi ali kopitarjev, cele (razen tistih, povezanih s tarifno številko HS 4101 90 )

p/st

S

 

CPA: 10.11.43

Druge surove kože goveda ali konjev

10.11.43.00

Druge surove kože ter kože govedi in kopitarjev

kg

S

 

CPA: 10.11.44

Surove kože ovc ali jagnjet

10.11.44.00

Surove kože ovc ali jagnjet

p/st

S

 

CPA: 10.11.45

Surove kože koz ali kozličkov

10.11.45.00

Surove kože koz ali kozličkov, vendar nestrojene, sveže ali konzervirane

p/st

S

 

CPA: 10.11.50

Maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev

10.11.50.40

Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa; sveža; ohlajena; zamrznjena; nasoljena; v slanici ali dimljena (razen topljene)

kg

S

 

10.11.50.60

Mast in druga prašičja maščoba, topljena

kg

S

 

10.11.50.70

Goveja, ovčja ali kozja maščoba; surova ali topljena

kg

S

 

CPA: 10.11.60

Surovi klavnični proizvodi, neužitni

10.11.60.30

Živalska čreva, mehurji in želodci, celi ali v kosih (razen ribjih)

kg

S

 

10.11.60.90

Klavniški odpadki, neprimerni za človeško prehrano (razen rib, živalskih črev, mehurjev in želodcev)

kg

S

 

NACE: 10.12

Proizvodnja perutninskega mesa

CPA: 10.12.10

Perutninsko meso, sveže ali ohlajeno

10.12.10.10

Piščanci, celi, sveži ali ohlajeni

kg

S

 

10.12.10.20

Purani, celi, sveži ali ohlajeni

kg

S

 

10.12.10.30 z

Gosi, race in pegatke, cele, sveže ali ohlajene

kg

S

 

10.12.10.50

Kosi piščancev, sveži ali ohlajeni

kg

S

 

10.12.10.60

Kosi puranov, sveži ali ohlajeni

kg

S

 

10.12.10.70 z

Kosi gosi, rac in pegatk, sveži ali ohlajeni

kg

S

 

CPA: 10.12.20

Perutninsko meso, zamrznjeno

10.12.20.13

Piščanci, celi, zamrznjeni

kg

S

 

10.12.20.15

Purani, celi, zamrznjeni

kg

S

 

10.12.20.17 z

Gosi, race in pegatke, cele, zamrznjene

kg

S

 

10.12.20.53

Kosi piščancev, zamrznjeni

kg

S

 

10.12.20.55

Kosi puranov, zamrznjeni

kg

S

 

10.12.20.57 z

Kosi rac, gosi in pegatk, zamrznjeni

kg

S

 

CPA: 10.12.30

Perutninske maščobe

10.12.30.00

Perutninske maščobe

kg

S

 

CPA: 10.12.40

Užitni perutninski klavnični odpadki

10.12.40.00

Užitni perutninski klavnični odpadki

kg

S

 

CPA: 10.12.50

Perje in ptičje kože

10.12.50.00

Preparirane kože ptic s perjem ali puhom, peresa ipd.

kg

S

 

NACE: 10.13

Proizvodnja mesnih izdelkov

CPA: 10.13.11

Prašičje meso, kosi, soljeni, sušeni ali prekajeni (slanina in šunka)

10.13.11.20

Prašičje meso, gnjati, pleča in njihovi kosi, s kostmi, soljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni

kg

S

 

10.13.11.50

Prašičje meso, prsa s potrebušnino in njihovi kosi, soljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni

kg

S

 

10.13.11.80

Drugo prašičje meso, soljeno, v slanici, sušeno ali prekajeno (vključno slanina, tričetrtinske stranice/srednji deli, prednji deli, hrbet in njegovi kosi; razen šunke, pleč in njihovih kosov s kostmi, trebuhov in njihovih kosov)

kg

S

 

CPA: 10.13.12

Goveje meso, soljeno, sušeno ali prekajeno

10.13.12.00

Goveje meso, soljeno, v slanici, sušeno ali prekajeno

kg

S

 

CPA: 10.13.13

Drugo meso in užitni klavnični odpadki, soljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni (razen prašičjega in govejega mesa); užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih proizvodov

10.13.13.00

Meso, soljeno, v slanici, sušeno ali prekajeno (razen prašičjega, govejega in telečjega mesa, soljenega, v slanici, sušenega ali prekajenega); užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov

kg

S

 

CPA: 10.13.14

Klobase in podobni izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi

10.13.14.30 z

Klobase in podobni izdelki iz jeter; sestavljena živila na osnovi teh proizvodov (razen pripravljenih jedi in obrokov)

kg

S

 

10.13.14.60 z

Klobase in podobni izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi (razen iz jeter); sestavljena živila na osnovi teh proizvodov (razen pripravljenih jedi in obrokov)

kg

S

 

CPA: 10.13.15

Drugi pripravljeni in konzervirani izdelki iz mesa, užitnih klavničnih proizvodov ali krvi

10.13.15.05 z

Pripravljena ali konzervirana gosja ali račja jetra (razen klobas in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.13.15.15 z

Pripravljena ali konzervirana jetra drugih živali (razen klobas in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.13.15.25 z

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov puranov (razen klobas, pripravljenih jedi iz jeter in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.13.15.35 z

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz perutnine (razen klobas, pripravljenih jedi iz jeter in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.13.15.45 z

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa prašičev: šunka in njeni kosi (razen pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.13.15.55 z

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa prašičev: plečeta in njihovi kosi (razen pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.13.15.65 z

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov in mešanic prašičev, ki vsebujejo < 40 % mesa ali klavničnih odpadkov ter maščob (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih izdelkov, jedi iz jeter in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.13.15.75 z

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, klavničnih odpadkov in mešanic prašičev, vključno mešanice (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih izdelkov, jedi iz jeter in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.13.15.85 z

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov goved (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih izdelkov, jedi iz jeter in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.13.15.95 z

Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa ali klavničnih odpadkov, vključno z izdelki iz krvi (razen klobas in podobnih izdelkov, homogeniziranih izdelkov, jedi iz jeter in pripravljenih jedi)

kg

S

 

CPA: 10.13.16

Moka, zdrob in peleti iz mesa, neprimerni za prehrano ljudi; ocvirki

10.13.16.00

Moka, zdrob in peleti iz mesa, klavničnih odpadkov, neprimerni za prehrano ljudi; ocvirki

kg

S

 

CPA: 10.13.91

Kuhanje in druge storitve pripravljanja mesnih izdelkov

10.13.91.00

Kuhanje in druge storitve pripravljanja mesnih izdelkov

 

I

 

NACE: 10.20

Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev

CPA: 10.20.11

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže ali ohlajeno

10.20.11.10 *

Sveži ali ohlajeni ribji fileti in ribje meso (vključno plavuti morskih psov), mleto ali nemleto

kg

S

 

CPA: 10.20.12

Ribja jetra in ikre, sveže ali ohlajene

10.20.12.00

Ribja jetra in ikre, sveže ali ohlajene

kg

S

 

CPA: 10.20.13

Ribe, zamrznjene

10.20.13.30

Morske ribe, cele, zamrznjene

kg

S

 

10.20.13.60

Sladkovodne ribe, cele, zamrznjene

kg

S

 

CPA: 10.20.14

Ribji fileti, zamrznjeni

10.20.14.00

Ribji fileti, zamrznjeni

kg

S

 

CPA: 10.20.15

Ribje meso (nemleto ali mleto), zamrznjeno

10.20.15.10 *

Zamrznjeno ribje meso, nemleto ali mleto (razen filetov in surimija)

kg

S

 

10.20.15.20 *

Zamrznjen, surov surimi

kg

S

 

CPA: 10.20.16

Ribja jetra in ikre, zamrznjene

10.20.16.00

Ribja jetra in ikre, zamrznjene

kg

S

 

CPA: 10.20.21

Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, neprekajeni

10.20.21.00

Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, neprekajeni

kg

S

 

CPA: 10.20.22

Ribja jetra, ikre, plavuti, glave, repi, želodci in druga užitna drobovina, sušena, prekajena, nasoljena ali v slanici; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za prehrano ljudi

10.20.22.50

Ribja jetra, ikre, plavuti, glave, repi, želodci in druga užitna drobovina, sušena, prekajena, nasoljena ali v slanici; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za prehrano ljudi

kg

S

 

CPA: 10.20.23

Ribe, sušene, soljene ali ne, ali v slanici

10.20.23.50

Sušene ribe, nasoljene ali nenasoljene; ribe, nasoljene, toda nesušene; ribe v slanici (razen dimljenih filetov, glav, repov in želodcev)

kg

S

 

CPA: 10.20.24

Ribe, vključno fileti, prekajeni

10.20.24.25

Dimljeni tihomorski, atlantski lososi in sulci (vključno s fileti, razen glav, repov in želodcev)

kg

S

 

10.20.24.55

Dimljeni sledi (vključno s fileti, razen glav, repov in želodcev)

kg

S

 

10.20.24.70 *

Dimljene postrvi (vključno s fileti, razen glav, repov in želodcev)

kg

S

 

10.20.24.75 *

Dimljene ribe (razen sledov, postrvi, tihomorskih in atlantskih lososov ter sulcev)

kg

S

 

CPA: 10.20.25

Ribe, drugače pripravljene ali konzervirane, razen pripravljenih ribjih jedi

10.20.25.10

Pripravljeni ali konzervirani lososi, celi ali v kosih (razen mletih izdelkov in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.20.25.20

Pripravljeni ali konzervirani sledi, celi ali v kosih (razen mletih izdelkov in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.20.25.30

Pripravljene ali konzervirane sardele, velike sardele in papaline, cele ali v kosih (razen mletih izdelkov in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.20.25.40

Pripravljeni ali konzervirani tuni, črtasti tuni, palamide, celi ali v kosih (razen mletih izdelkov in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.20.25.50

Pripravljene ali konzervirane skuše, cele ali v kosih (razen mletih izdelkov in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.20.25.60

Pripravljeni ali konzervirani sardoni, celi ali v kosih

kg

S

 

10.20.25.70

Ribji fileti, prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, ribje palčke (razen pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.20.25.80

Druge ribe, pripravljene ali konzervirane, cele ali v kosih (razen mletih izdelkov in pripravljenih jedi)

kg

S

 

10.20.25.90

Pripravljene ali konzervirane ribe (razen celih ali v kosih in pripravljenih jedi)

kg

S

 

CPA: 10.20.26

Kaviar in kaviarjevi nadomestki

10.20.26.30

Kaviar (jesetrove ikre)

kg

S

 

10.20.26.60

Nadomestki kaviarja

kg

S

 

CPA: 10.20.31

Raki, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici

10.20.31.00 z

Raki, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici

kg

S

 

CPA: 10.20.32

Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici

10.20.32.50 z

Mehkužci (pokrovače, klapavice, sipe, lignji in hobotnice), zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici

kg

S

 

CPA: 10.20.33

Drugi vodni nevretenčarji in morske alge, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici

10.20.33.50 * z

Drugi vodni nevretenčarji (navadne venerice, meduze, itd.), zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti vodnih nevretenčarjev, razen rakov, primerni za človeško prehrano, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici

kg

S

 

CPA: 10.20.34

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji in morske alge, drugače pripravljeni ali konzervirani

10.20.34.00 * z

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji in morske alge, drugače pripravljeni ali konzervirani

kg

S

 

CPA: 10.20.41

Moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev, drugih vodnih nevretenčarjev ali morskih alg, neprimerni za prehrano ljudi

10.20.41.00

Moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za prehrano ljudi

kg

S

 

CPA: 10.20.42

Drugi neužitni izdelki iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali morskih alg

10.20.42.00

Drugi neužitni izdelki iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ali morskih alg (vključno z ribjimi odpadki; razen kitove kosti in dlake kitove kosti, koral ali podobnih materialov, lupin in sipine kosti, neobdelanih ali enostavno pripravljenih/naravnih spužev)

kg

S

 

NACE: 10.31

Predelava in konzerviranje krompirja

CPA: 10.31.11

Krompir, zamrznjen

10.31.11.10

Krompir, termično neobdelan ali obdelan s paro ali kuhanjem v vodi, zamrznjen

kg

S

 

10.31.11.30

Krompir, pripravljen ali konzerviran (vključno krompir, termično obdelan ali delno termično obdelan v olju in nato zamrznjen; drugače kot v kisu ali ocetni kislini), zamrznjen

kg

S

 

CPA: 10.31.12

Sušen krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne nadalje obdelan

10.31.12.00

Sušen krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne nadalje obdelan

kg

S

 

CPA: 10.31.13

Sušen krompir v obliki moke, zdroba; kosmičev; granul in peletov

10.31.13.00

Sušen krompir v obliki moke, zdroba, kosmičev, granul in peletov

kg

S

 

CPA: 10.31.14

Krompir, pripravljen ali konzerviran

10.31.14.30

Krompir v obliki moke, zdroba, kosmičev (razen zamrznjenega, čipsa, pripravljenega ali konzerviranega v kisu ali ocetni kislini)

kg

S

 

10.31.14.60

Krompir, pripravljen ali konzerviran, v obliki moke, zdroba ali kosmičev (razen zamrznjenega, sušenega, pripravljenega ali konzerviranega s kisom ali ocetno kislino)

kg

S

 

NACE: 10.32

Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

CPA: 10.32.11

Paradižnikov sok

10.32.11.00

Paradižnikov sok

l

S

 

CPA: 10.32.12

Pomarančni sok

10.32.12.10

Nezgoščen pomarančni sok, zamrznjen

kg

S

 

10.32.12.20

Nezgoščen pomarančni sok, nezamrznjen

l

S

 

10.32.12.30

Pomarančni sok, d. n.

l

S

 

CPA: 10.32.13

Sok grenivke

10.32.13.00

Sok grenivke

l

S

 

CPA: 10.32.14

Ananasov sok

10.32.14.00

Ananasov sok

l

S

 

CPA: 10.32.15

Grozdni sok

10.32.15.00

Grozdni sok (tudi grozdni mošt)

l

S

 

CPA: 10.32.16

Jabolčni sok

10.32.16.00

Jabolčni sok

l

S

 

CPA: 10.32.17

Mešanice sadnih in zelenjavnih sokov

10.32.17.00

Mešanice sadnih in zelenjavnih sokov

l

S

 

CPA: 10.32.19

Drugi sadni in zelenjavni sokovi

10.32.19.10

Nezgoščen sok iz drugih posameznih vrst citrusov (razen pomaranč in grenivk)

l

S

 

10.32.19.20

Nezgoščen sok iz posameznih vrst sadja ali zelenjave, nefermentiran, brez dodanega alkohola (razen pomarančnega soka, soka grenivke, ananasovega, paradižnikovega, grozdnega in jabolčnega soka)

l

S

 

10.32.19.30

Drugi sadni in zelenjavni sokovi, d. n.

l

S

 

NACE: 10.39

Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

CPA: 10.39.11

Zelenjava, zamrznjena

10.39.11.00

Vrtnine in mešanice vrtnin, termično neobdelane ali obdelane s paro ali kuhanjem v vodi (razen krompirja), zamrznjene

kg

S

 

CPA: 10.39.12

Zelenjava, začasno konzervirana

10.39.12.00

Vrtnine, začasno konzervirane z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje, vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo porabo

kg

S

 

CPA: 10.39.13

Zelenjava, sušena

10.39.13.30

Sušena čebula, cela, razrezana na kose, rezine, zdrobljena, mleta, vendar ne nadalje pripravljena

kg

S

 

10.39.13.50

Sušene gobe in gomoljike, cele, razrezane na kose, rezine, zdrobljene, mlete, vendar ne nadalje pripravljene

kg

S

 

10.39.13.90

Sušene vrtnine in mešanice vrtnin, cele, razrezane na kose, rezine, zdrobljene, mlete, vendar ne nadalje pripravljene

kg

S

 

CPA: 10.39.15

Fižol, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

10.39.15.00 z

Fižol, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

kg

S

 

CPA: 10.39.16

Grah, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

10.39.16.00 z

Grah, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

kg

S

 

CPA: 10.39.17

Druga zelenjava (razen krompirja), konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi

10.39.17.10 z

Paradižnik, cel ali v kosih (razen paradižnika v kisu ali ocetni kislini), konzerviran

kg

S

 

10.39.17.21

Nekoncentriran paradižnikov pire in pasta

kg

S

 

10.39.17.25

Koncentriran paradižnikov pire in pasta

kg

S

 

10.39.17.30 z

Pripravljene ali konzervirane gobe in gomoljike (razen pripravljenih zelenjavnih jedi, gob in gomoljik, sušenih, zamrznjenih, konzerviranih v kisu ali ocetni kislini)

kg

S

 

10.39.17.40 z

Zamrznjene vrtnine in mešanice vrtnin (razen pripravljenih zelenjavnih jedi, zamrznjenih vrtnin in zelenjavnih mešanic, termično neobdelanih ali termično obdelanih s paro ali kuhanjem v vodi, konzerviranih v kisu ali ocetni kislini)

kg

S

 

10.39.17.50 z

Konzervirano kislo zelje (razen sušenega, zamrznjenega, konzerviranega v kisu ali ocetni kislini)

kg

S

 

10.39.17.60 z

Konzervirani beluši (razen pripravljenih zelenjavnih jedi in belušev, sušenih, zamrznjenih ali konzerviranih v kisu ali ocetni kislini)

kg

S

 

10.39.17.70 z

Pripravljene ali konzervirane olive (razen pripravljenih zelenjavnih jedi in oliv, sušenih, zamrznjenih, konzerviranih v kisu ali ocetni kislini)

kg

S

 

10.39.17.80 z

Pripravljena ali konzervirana sladka koruza (razen pripravljenih zelenjavnih jedi in sladke koruze, sušene, zamrznjene, konzervirane v kisu ali ocetni kislini)

kg

S

 

10.39.17.90 z

Druge vrtnine in mešanice vrtnin, d. n. (razen pripravljenih zelenjavnih jedi in zamrznjenih vrtnin in mešanic vrtnin)

kg

S

 

CPA: 10.39.18

Zelenjava (razen krompirja), sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

10.39.18.00

Vrtnine (razen krompirja), sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

kg

S

 

CPA: 10.39.21

Sadje in oreški, nekuhano ali kuhano, zamrznjeno

10.39.21.00

Sadje in oreški, nekuhano ali kuhano, zamrznjeno

kg

S

 

CPA: 10.39.22

Marmelade, džemi, sadni želeji, pireji in paste iz sadja ali oreškov

10.39.22.30

Marmelade, džemi, želeji, pireji, paste iz citrusov, pripravljeni s toplotno obdelavo (razen homogeniziranih pripravkov)

kg

S

 

10.39.22.90

Marmelade, džemi, želeji, pireji, paste iz drugega sadja, pripravljeni s toplotno obdelavo (razen homogeniziranih pripravkov)

kg

S

 

CPA: 10.39.23

Oreški, arašidi, praženi, soljeni ali drugače pripravljeni

10.39.23.30

Pripravljeni ali konzervirani zemeljski oreški (vključno arašidno maslo, razen v kisu ali ocetni kislini, zamrznjeni, pireji in paste)

kg

S

 

10.39.23.90

Pripravljeni ali konzervirani orehi (razen zemeljskih oreškov); druga semena in mešanice (razen pripravljenih ali konzerviranih s kisom ali ocetno kislino, zamrznjenih, pirejev in past, konzerviranih s sladkorjem)

kg

S

 

CPA: 10.39.24

Sadje in oreški, začasno konzervirani, neprimerni za takojšnje zaužitje

10.39.24.10

Lupine citrusov, melon, sveže, zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje

kg

S

 

10.39.24.30

Drugo sadje in oreški, začasno konzervirani z žveplovim dioksidom, v slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno konzerviranje, neprimerne za takojšnjo prehrano

kg

S

 

CPA: 10.39.25

Arašidi in oreški, oluščeni

10.39.25.00

Arašidi in oreški, oluščeni, in sončnična semena, oluščena

kg

S

 

CPA: 10.39.29

Drugo pripravljeno, sušeno ali konzervirano sadje in oreški

10.39.29.10

Grozdje, sušeno

kg

S

 

10.39.29.30 *

Suho sadje (razen grozdja); mešanice sušenih oreškov in/ali suhega sadja

kg

S

 

10.39.29.50

Sadje, pripravljeno ali konzervirano, d. n. (razen müslija)

kg

S

 

CPA: 10.39.30

Rastlinski materiali, odpadki in ostanki

10.39.30.00

Rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi, uporabni za živalsko krmo, d. n.

kg

S

 

CPA: 10.39.91

Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov

10.39.91.00

Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov (priprava koncentratov itd.)

 

I

 

NACE: 10.41

Proizvodnja olja in maščob

CPA: 10.41.11

Stearin iz svinjske masti, olje iz svinjske masti, oleostearin, oleo olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani

10.41.11.00

Stearin in olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja

kg

S

 

CPA: 10.41.12

Masti in olja rib in morskih sesalcev ter njihove frakcije

10.41.12.00

Masti in olja ter njihove frakcije iz rib, morskih sesalcev, kemično nemodificirano

kg

S

 

CPA: 10.41.19

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, prečiščene ali neprečiščene, toda kemično nemodificirane

10.41.19.00

Druge masti in olja živalskega izvora in njihove frakcije, rafinirani ali ne (razen kemično modificiranih)

kg

S

 

CPA: 10.41.21

Arašidno olje, surovo

10.41.21.10

Surovo arašidno olje in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

CPA: 10.41.22

Oljčno olje, surovo

10.41.22.10

Deviško oljčno olje in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

10.41.22.20

Olja, dobljena izključno iz oljk in njihove frakcije, surova (tudi mešana z deviškim olivnim oljem, rafinirana) (razen deviškega oljčnega olja in kemično modificiranih olj)

kg

S

 

CPA: 10.41.23

Olje iz sončničnih semen, surovo

10.41.23.00

Surovo olje iz sončničnih semen in semen žafranike ter njune frakcije (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

CPA: 10.41.24

Olje iz oljne ogrščice, repnih semen ali gorčično olje, surovo

10.41.24.10

Surovo olje iz oljne repice, ogrščice, gorčice in njegove frakcije (razen kemično nemodificiranega)

kg

S

 

CPA: 10.41.25

Palmovo olje, surovo

10.41.25.10

Surovo palmovo olje in njegove frakcije, kemično nemodificirano

kg

S

 

CPA: 10.41.29

Druga rastlinska olja, surova

10.41.29.10

Druga rastlinska olja, surova (razen kemično modificiranih olj)

kg

S

 

CPA: 10.41.30

Linters iz bombaža

10.41.30.00

Linters iz bombaža

kg

S

 

CPA: 10.41.41

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj

10.41.41.30

Oljna pogača in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji sojinega olja

kg

S

 

10.41.41.50

Oljna pogača in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji maščob ali olja iz sončničnih semen

kg

S

 

10.41.41.70

Oljna pogača in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji maščob ali olja iz semen oljne repice ali ogrščice

kg

S

 

10.41.41.90

Oljna pogača in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji drugih rastlinskih maščob ali olj (vključno bombaževa semena, laneno seme, kokosov oreh, kopra, palmovi orehi ali jedrca; razen soje, sončničnih semen, semen oljne repice ali ogrščice)

kg

S

 

CPA: 10.41.42

Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov, razen iz gorčice

10.41.42.00

Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov, razen iz gorčice

kg

S

 

CPA: 10.41.51

Sojino olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.51.00

Sojino olje in njegove frakcije, rafinirano (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

CPA: 10.41.52

Olje iz arašidov in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.52.00

Rafinirano olje iz arašidov in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

CPA: 10.41.53

Oljčno olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.53.10

Rafinirano oljčno olje in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

10.41.53.30

Oljčna olja (tudi mešana z deviškim oljčnim oljem, rafinirana) ter njihove frakcije (razen surovih olj, deviškega oljčnega olja in kemično modificiranih olj)

kg

S

 

CPA: 10.41.54

Olje iz sončničnih semen in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.54.00

Rafinirano olje iz sončničnih semen in semen žafranike ter njihove frakcije (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

CPA: 10.41.55

Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.55.00

Rafinirano olje iz bombaževega semena in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

CPA: 10.41.56

Olja iz oljne ogrščice, repice, gorčice ter njihove frakcije, rafinirana, kemično nemodificirana

10.41.56.00

Rafinirano olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

CPA: 10.41.57

Palmovo olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.57.00

Rafinirano palmovo olje in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

CPA: 10.41.58

Kokosovo olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.58.00

Rafinirano kokosovo olje (iz kopre) in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

CPA: 10.41.59

Druga olja in njihove frakcije, rafinirana, toda kemično nemodificirana; rastlinske masti in druga rastlinska olja (razen koruznega olja) in njihove frakcije, d. n., rafinirana, kemično nemodificirana

10.41.59.00

Druga olja in njihove frakcije, rafinirana, toda kemično nemodificirana; rastlinske masti in druga rastlinska olja (razen koruznega olja) in njihove frakcije, d. n., rafinirana, toda kemično nemodificirana

kg

S

 

CPA: 10.41.60

Živalske ali rastlinske maščobe in olja ter njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, toda nadalje nepredelani

10.41.60.30

Živalske masti in olja ter njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, nadalje nepredelani (vključno rafinirani)

kg

S

 

10.41.60.50

Rastlinske masti in olja ter njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, nadalje nepredelani (vključno rafinirani)

kg

S

 

CPA: 10.41.71

Rastlinski voski (razen trigliceridov)

10.41.71.00

Rastlinski voski (vključno rafinirani) (razen trigliceridov)

kg

S

 

CPA: 10.41.72

Degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

10.41.72.00

Degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

kg

S

 

NACE: 10.42

Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob

CPA: 10.42.10

Margarina in podobne jedilne maščobe

10.42.10.30

Margarina in namazi z nizko vsebnostjo maščob (razen tekoče margarine)

kg

S

 

10.42.10.50

Drugi jedilni pripravki iz masti in olj (vključno tekoča margarina)

kg

S

 

NACE: 10.51

Mlekarstvo in sirarstvo

CPA: 10.51.11

Predelano tekoče mleko

10.51.11.33

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe ≤ 1 mas. %, v pakiranju z neto vsebino ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.37

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe ≤ 1 mas. %, v pakiranju z neto vsebino > 2 l

kg

S

 

10.51.11.42

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe > 1 mas. % in ≤ 6 mas. %, v pakiranju z neto vsebino ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.11.48

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe > 1 mas. % in ≤ 6 mas. %, v pakiranju z neto vsebino > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.12

Mleko in smetana z > 6 % maščobe, nezgoščena in neslajena

10.51.12.10

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe > 6 mas. % in ≤ 21 %, v pakiranju z neto vsebino ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.20

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe > 6 mas. % in ≤ 21 mas. %, v pakiranju z neto vsebino > 2 l

kg

S

 

10.51.12.30

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe > 21 mas. %, v pakiranju z neto vsebino ≤ 2 l

kg

S

 

10.51.12.40

Mleko in smetana, nekoncentrirana, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, vsebnost maščobe > 21 mas. %, v pakiranju z vsebino > 2 l

kg

S

 

CPA: 10.51.21

Posneto mleko in smetana v prahu

10.51.21.30

Posneto mleko v prahu, mleko in smetana v trdnih oblikah, vsebnost maščobe ≤ 1,5 mas. %, v pakiranju z neto vsebino ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.21.60

Posneto mleko v prahu, mleko in smetana v trdnih oblikah, vsebnost maščobe ≤ 1,5 mas. %, v pakiranju z neto vsebino > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.22

Polnomastno mleko in smetana v prahu

10.51.22.30

Mleko ali smetana v prahu, mleko in smetana v trdnih oblikah, vsebnost maščobe > 1,5 mas. %, v pakiranju z neto vsebino ≤ 2,5 kg

kg

S

 

10.51.22.60

Mleko ali smetana v prahu, mleko in smetana v trdnih oblikah, vsebnost maščobe > 1,5 mas. %, v pakiranju z neto vsebino > 2,5 kg

kg

S

 

CPA: 10.51.30

Maslo in mlečni namazi

10.51.30.30

Maslo, vsebnost maščob ≤ 85 mas. %

kg

S

 

10.51.30.50

Maslo, vsebnost maščob > 85 mas. % in druge maščobe in olja, pridobljene iz mleka razen mlečnih namazov z vsebnostjo maščobe < 80 mas. %

kg

S

 

10.51.30.70

Mlečni namazi, vsebnost maščobe < 80 mas. %

kg

S

 

CPA: 10.51.40

Sir in skuta

10.51.40.30

Nezorjeni ali sveži sir (vključno sir iz sirotke in skuta)

kg

S

 

10.51.40.50

Sir, nariban, v prahu, sir z modrimi žilami in drug nepredelan sir (razen svežega sira, sira iz sirotke in skute)

kg

S

 

10.51.40.70

Topljeni sir (razen naribanega ali sira v prahu)

kg

S

 

CPA: 10.51.51

Mleko in smetana, zgoščena ali oslajena, razen v trdnih oblikah

10.51.51.04

Zgoščeno mleko ali smetana, neslajena

kg

S

 

10.51.51.08

Zgoščeno mleko ali smetana, oslajena

kg

S

 

CPA: 10.51.52

Jogurt in drugo fermentirano ali zakisano mleko ali smetana

10.51.52.41

Kislo mleko, kisla smetana, jogurt in drugi fermentirani proizvodi

kg

S

 

10.51.52.45

Aromatiziran tekoči jogurt ali kislo mleko (kislo mleko; smetana, jogurt in drugi fermentirani izdelki, aromatizirani, z dodanim sadjem, oreški ali kakavom)

kg

S

 

10.51.52.63

Pinjenec, v prahu

kg

S

 

10.51.52.65

Pinjenec, tekoč

kg

S

 

CPA: 10.51.53

Kazein

10.51.53.00

Kazein in kazeinati

kg

S

 

CPA: 10.51.54

Laktoza in laktozni sirup

10.51.54.00

Laktoza in laktozni sirup (vključno kemično čista laktoza)

kg

S

 

CPA: 10.51.55

Sirotka

10.51.55.30

Sirotka in modificirana sirotka, v prahu, granulah in drugih trdnih oblikah, koncentrirana ali nekoncentrirana, z dodatkom sladila ali brez

kg

S

 

10.51.55.60

Sirotka in modificirana sirotka, tekoča, v obliki paste, koncentrirana ali nekoncentrirana, z dodatkom sladila ali brez

kg

S

 

CPA: 10.51.56

Mlečni izdelki, d. n.

10.51.56.00

Izdelki iz naravnih mlečnih sestavin, d. n.

kg

S

 

NACE: 10.52

Proizvodnja sladoleda

CPA: 10.52.10

Sladoled in drug užiten led

10.52.10.00

Sladoled in druge ledene sladice (vključno sherbet, lučke) (razen mešanic in osnov za sladoled)

l

S

 

NACE: 10.61

Mlinarstvo

CPA: 10.61.11

Oluščen riž

10.61.11.00

Oluščen nebrušen (rjavi) riž

kg

S

 

CPA: 10.61.12

Riž, manj brušen ali dobro brušen ali lomljen

10.61.12.30

Riž, manj brušen ali dobro brušen (beljen), poliran ali glaziran ali ne

kg

S

 

10.61.12.50

Lomljen riž

kg

S

 

CPA: 10.61.21

Pšenična ali soržična moka

10.61.21.00

Pšenična ali soržična moka

kg

S

 

CPA: 10.61.22

Druga žitna moka

10.61.22.00

Druga žitna moka

kg

S

 

CPA: 10.61.23

Rastlinska moka in zdrob

10.61.23.00

Moka in zdrob iz sušenega graha, fižola, leče, saga, manioke, marante, salepa, topinamburja sladkega krompirja ali podobnih korenovk ali gomoljev; moka, zdrob, prašek iz jedilnega sadja, oreškov

kg

S

 

CPA: 10.61.24

Mešanice za izdelavo pekovskih izdelkov

10.61.24.00

Mešanice in testo za izdelavo kruha, sladic, peciva, hrustljavih kruhkov, piškotov, vafljev, oblatov, prepečenca, opečenega kruha in podobnih opečenih izdelkov ter drugih pekovskih izdelkov

kg

S

 

CPA: 10.61.31

Pšenični drobljenec in zdrob

10.61.31.33

Zdrob in drobljenec iz trde pšenice

kg

S

 

10.61.31.35

Zdrob in drobljenec iz navadne pšenice in pire

kg

S

 

CPA: 10.61.32

Drobljenec, zdrob in peleti iz drugih žit, d. n.

10.61.32.30

Drobljenec in zdrob iz ovsa, koruze, riža, rži, ječmena in drugih žit (razen pšenice)

kg

S

 

10.61.32.40

Pšenični peleti

kg

S

 

10.61.32.50

Peleti iz ovsa, koruze, riža, rži, ječmena in drugih žit (razen pšenice)

kg

S

 

CPA: 10.61.33

Žitni kosmiči in drugi žitni mlevski izdelki

10.61.33.33

Žitna zrna, valjana, v kosmičih, oluščena, perlirana, rezana, drobljena (razen riža)

kg

S

 

10.61.33.35

Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih, zmleti (razen riža)

kg

S

 

10.61.33.51

Živila tipa „müsli“ na osnovi nepraženih žitnih kosmičev

kg

S

 

10.61.33.53

Druga pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem, praženjem žit

kg

S

 

10.61.33.55

Žita, v zrnju (razen koruze), kuhana ali drugače pripravljena

kg

S

 

CPA: 10.61.40

Otrobi in drugi ostanki pri obdelavi žit

10.61.40.10

Otrobi in drugi ostanki pri presejanju, mletju, drugi obdelavi koruze

kg

S

 

10.61.40.30

Otrobi in drugi ostanki pri presejanju, mletju, drugi obdelavi riža

kg

S

 

10.61.40.50

Otrobi in drugi ostanki pri presejanju, mletju, drugi obdelavi pšenice

kg

S

 

10.61.40.90

Otrobi in drugi ostanki pri presejanju, mletju, obdelavi žit (razen koruze, riža, pšenice)

kg

S

 

NACE: 10.62

Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

CPA: 10.62.11

Škrob; inulin; pšenični gluten; dekstrini in drugi modificirani škrobi

10.62.11.11

Pšenični škrob

kg

S

 

10.62.11.13

Koruzni škrob

kg

S

 

10.62.11.15

Krompirjev škrob

kg

S

 

10.62.11.19

Drug škrob (rižev, iz manioke, marante, sredice sagove palme) (razen pšeničnega, koruznega in krompirjevega)

kg

S

 

10.62.11.30

Inulin

kg

S

 

10.62.11.50

Pšenični gluten (razen pšeničnega glutena, pripravljenega za uporabo kot lepilo ali kot glazura ali škrobilo za tekstilno industrijo)

kg

S

 

10.62.11.70

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (vključno esterificirani ali eterificirani, topljiv škrob, preželatiniziran škrob, dialdehidni škrob, škrob, obdelan s formaldehidom ali epiklorohidrinom)

kg

S

 

CPA: 10.62.12

Tapioka in njeni nadomestki iz škroba

10.62.12.00

Tapioka in njeni nadomestki iz škroba

kg

S

 

CPA: 10.62.13

Glukoza in glukozni sirup; fruktoza in fruktozni sirup; invertni sladkor; sladkorji in sladkorni sirupi, d. n.

10.62.13.10

Glukoza in glukozni sirup (razen z dodanimi aromami ali barvili)

kg

S

 

10.62.13.20

Kemično čista fruktoza v trdni obliki; fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje > 50 % fruktoze; izoglukoza razen z dodanimi aromami ali barvili

kg

S

 

10.62.13.30

Maltodekstrin in maltodekstrinski sirup (razen z dodanimi aromami ali barvili)

kg

S

 

10.62.13.90

Drugi sladkorji (vključno invertni sladkor), d. n.

kg

S

 

CPA: 10.62.14

Koruzno olje

10.62.14.30

Surovo koruzno olje in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

10.62.14.60

Rafinirano koruzno olje in njegove frakcije (razen kemično modificiranega)

kg

S

 

CPA: 10.62.20

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki

10.62.20.00

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki

kg

S

 

NACE: 10.71

Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

CPA: 10.71.11

Svež kruh

10.71.11.00

Svež kruh (≤ 5 mas. % sladkorja in ≤ 5 mas. % maščobe v suhi snovi) (brez dodanih jajc, medu, sira, sadja)

kg

S

 

CPA: 10.71.12

Sveže pecivo in slaščice

10.71.12.00

Sveže pecivo; drugi pekovski izdelki z dodanim sladilom

kg

S

 

NACE: 10.72

Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic

CPA: 10.72.11

Hrustljavi kruh, prepečenec, opečen kruh in podobni izdelki

10.72.11.30

Hrustljavi kruh

kg

S

 

10.72.11.50

Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki

kg

S

 

CPA: 10.72.12

Medenjaki in podobni izdelki; sladki keksi; vaflji in oblati

10.72.12.30

Medenjaki in podobni izdelki

kg

S

 

10.72.12.53

Sladki keksi, vaflji, oblati, popolnoma ali delno obliti s čokolado ali drugimi kakavovimi pripravki

kg

S

 

10.72.12.55

Drugi sladki keksi (vključno sendvič keksi; razen popolnoma ali delno oblitih s čokolado ali drugimi čokoladnimi pripravki)

kg

S

 

10.72.12.57

Vaflji in oblati z vsebnostjo vode > 10 mas. % končnega izdelka (razen kornetov za sladoled, sendvič vafljev, drugih podobnih proizvodov)

kg

S

 

10.72.12.59

Vaflji in oblati (vključno soljeni) (razen tistih, popolnoma ali delno oblitih s čokolado ali drugimi kakavovimi pripravki)

kg

S

 

CPA: 10.72.19

Drugi suhi ali trajni pekovski izdelki

10.72.19.10

Opresnik

kg

S

 

10.72.19.20

Hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni proizvodi

kg

S

 

10.72.19.40

Keksi brez dodanih sladil (razen popolnoma ali delno oblitih s čokolado, drugimi kakavovimi pripravki, sladkih keksov, vafljev in oblatov)

kg

S

 

10.72.19.50

Pekovski izdelki začinjeni, soljeni, ekstrudirani ali ekspandirani

kg

S

 

10.72.19.90

Pekovski izdelki brez dodanih sladil (vključno palačinke, slane pite, pice; razen sendvičev, hrustljavega kruha, vafljev, oblatov, prepečenca, opečenih, soljenih ekstrudiranih/ekspandiranih proizvodov)

kg

S

 

NACE: 10.73

Proizvodnja testenin

CPA: 10.73.11

Testenine in podobni izdelki

10.73.11.30

Nekuhane testenine z jajci (razen polnjenih ali drugače pripravljenih)

kg

S

 

10.73.11.50

Nekuhane testenine (brez jajc, nepolnjene ali drugače pripravljene)

kg

S

 

CPA: 10.73.12

Kuskus

10.73.12.00

Kuskus

kg

S

 

NACE: 10.81

Proizvodnja sladkorja

CPA: 10.81.11

Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki

10.81.11.00

Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki, brez dodatkov za aromo ali barvo

kg

S

 

CPA: 10.81.12

Rafinirani sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista saharoza v trdnem stanju, brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil

10.81.12.30

Rafiniran beli sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki

kg

S

 

10.81.12.90

Rafiniran sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki (razen belega sladkorja)

kg

S

 

CPA: 10.81.13

Rafinirani sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese z dodatki za aromatiziranje ali barvili; javorjev sladkor in sirup

10.81.13.00

Rafinirani sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese z dodatki za aromatiziranje ali barvili; javorjev sladkor in sirup

kg

S

 

CPA: 10.81.14

Melase

10.81.14.30

Melasa iz sladkornega trsa

kg

S

 

10.81.14.50

Melase, dobljene pri ekstrakciji, rafiniranju sladkorja (razen melas iz sladkornega trsa)

kg

S

 

CPA: 10.81.20

Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja

10.81.20.00

Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja

kg

S

 

NACE: 10.82

Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

CPA: 10.82.11

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

10.82.11.00

Kakavova masa (razen z dodanim sladkorjem ali sladilom)

kg

S

 

CPA: 10.82.12

Kakavovo maslo, maščobe in olja

10.82.12.00

Kakavovo maslo, maščobe in olja

kg

S

 

CPA: 10.82.13

Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

10.82.13.00

Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

kg

S

 

CPA: 10.82.14

Kakav v prahu, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili

10.82.14.00

Kakav v prahu, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili

kg

S

 

CPA: 10.82.21

Čokolada in živila, ki vsebujejo kakav (razen sladkanega kakava v prahu), v velikih pakiranjih

10.82.21.30

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav, v blokih, palicah ali tablicah > 2 kg ali v obliki tekočine, paste, prahu, granul ali podobnih oblikah, v razsutem stanju ali izvirnih pakiranjih > 2 kg, z vsebnostjo kakavovega masla ≥ 18 mas. %

kg

S

 

10.82.21.50

Čokoladne drobtinice z vsebnostjo vsaj 18 mas. % kakavovega masla, v zavitkih > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.70

Čokoladni prelivi, z vsebnostjo kakavovega masla vsaj 18 mas. %, v zavitkih > 2 kg

kg

S

 

10.82.21.90

Živila z vsebnostjo kakavovega masla < 18 %, v zavitkih > 2 kg (razen čokoladnih prelivov, čokoladnega mleka v prahu)

kg

S

 

CPA: 10.82.22

Čokolada in živila, ki vsebujejo kakav (razen sladkanega kakava v prahu), razen v velikih pakiranjih

10.82.22.33

Polnjena čokolada, v blokih, palicah, tablicah (s smetano, likerjem, sadno pasto; razen čokoladnih keksov)

kg

S

 

10.82.22.35

Čokolada, v blokih, palicah, tablicah, z dodanimi žiti, sadjem, oreški (razen polnjene čokolade, čokoladnih keksov)

kg

S

 

10.82.22.39

Čokolada, v blokih, palicah, tablicah, (razen polnjene, z dodanimi žiti, sadjem ali oreški, čokoladnih keksov)

kg

S

 

10.82.22.43

Čokoladni bonboni, polnjeni z alkoholom (razen v blokih, palicah ali tablicah)

kg

S

 

10.82.22.45

Čokoladni bonboni (razen z alkoholom, v blokih, palicah ali tablicah)

kg

S

 

10.82.22.53

Polnjeni čokoladni izdelki (razen v blokih, palicah ali tablicah, čokoladnih bonbonov)

kg

S

 

10.82.22.55

Čokoladni izdelki (razen polnjenih, v blokih, palicah ali tablicah, čokoladnih keksov, čokoladnih bonbonov)

kg

S

 

10.82.22.60

Sladkorni proizvodi in njihovi nadomestki, narejeni iz izdelkov, ki nadomeščajo sladkor in vsebujejo kakav (vključno čokoladni nugat) (razen bele čokolade)

kg

S

 

10.82.22.70

Čokoladni namazi

kg

S

 

10.82.22.80

Izdelki s kakavom za pripravo pijač

kg

S

 

10.82.22.90

Živila s kakavom (razen kakavove paste, masla, kakava v prahu, blokih, palicah, tablicah, v obliki tekočine, paste, prahu, granul ali podobnih oblikah, v razsutem stanju v zavitkih > 2 kg, za pripravo pijač, čokoladnih namazov)

kg

S

 

CPA: 10.82.23

Sladkorni proizvodi (vključno bela čokolada), ki ne vsebujejo kakava

10.82.23.10

Žvečilni gumi

kg

S

 

10.82.23.20

Ekstrakt sladke koreninice, bloki, palice in pastile z vsebnostjo saharoze > 10 mas. %, brez drugih dodatkov

kg

S

 

10.82.23.30

Bela čokolada

kg

S

 

10.82.23.53

Sladkorni izdelki v pasti v izvirnih pakiranjih z neto vsebino ≥ 1 kg (vključno marcipan, fondant, nugat in mandljeve paste)

kg

S

 

10.82.23.55

Pastile za grlo in bomboni proti kašlju, ki vsebujejo pretežno sladkorje in arome (razen pastil ali bombonov z aromo, ki imajo lastnosti zdravil)

kg

S

 

10.82.23.63

Dražeji in drugi s sladkorjem prevlečeni proizvodi (vključno s sladkorjem prevlečeni mandlji)

kg

S

 

10.82.23.65

Gumiji, sadni želeji in sadne paste v obliki sladkornih izdelkov (razen žvečilnega gumija)

kg

S

 

10.82.23.73

Kuhani sladkorni izdelki

kg

S

 

10.82.23.75

Karamele (toffee) in podobni bomboni

kg

S

 

10.82.23.83

Komprimirani sladkorni izdelki (vključno pastile proti zadahu)

kg

S

 

10.82.23.90

Sladkorni izdelki, d. n.

kg

S

 

CPA: 10.82.24

Sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju

10.82.24.00

Odcejeno glazirano ali kristalizirano sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin

kg

S

 

NACE: 10.83

Predelava čaja in kave

CPA: 10.83.11

Kava, brez kofeina ali pražena

10.83.11.30

Nepražena kava brez kofeina

kg

S

 

10.83.11.50

Pražena kava s kofeinom

kg

S

 

10.83.11.70

Pražena kava brez kofeina

kg

S

 

CPA: 10.83.12

Kavni nadomestki; ekstrakti, esence in koncentrati kave ali kavnih nadomestkov; lupine in skorje kave

10.83.12.10

Kavni nadomestki, ki vsebujejo kavo

kg

S

 

10.83.12.40

Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave

kg

S

 

10.83.12.70

Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi izvlečki, esence in koncentrati

kg

S

 

CPA: 10.83.13

Zeleni čaj (nefermentiran), črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran čaj, v zavitkih po ≤ 3 kg

10.83.13.00

Pravi čaj, v zavitkih ≤ 3 kg

kg

S

 

CPA: 10.83.14

Ekstrakti, esence, ali koncentrati pravega ali maté čaja ter pripravki iz njih

10.83.14.00

Ekstrakti, esence in koncentrati pravega ali maté čaja ter pripravki iz njih, esenc ali koncentratov, ali na osnovi čaja ali maté čaja

kg

S

 

CPA: 10.83.15

Zeliščni čaji

10.83.15.00 z

Zeliščni čaji

kg

S

 

NACE: 10.84

Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov

CPA: 10.84.11

Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline

10.84.11.30

Vinski kis

l

S

 

10.84.11.90

Kis in njegovi nadomestki (razen takšnega iz vina)

l

S

 

CPA: 10.84.12

Omake; kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica

10.84.12.10

Sojina omaka

kg

S

 

10.84.12.30

Kečap in druge paradižnikove omake

kg

S

 

10.84.12.53

Gorčična moka in zdrob

kg

S

 

10.84.12.55

Pripravljena gorčica

kg

S

 

10.84.12.70

Omake in pripravki za omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimb (razen sojine omake, kečapa, drugih paradižnikovih omak, gorčične moke ali zdroba in pripravljene gorčice)

kg

S

 

CPA: 10.84.30

Jedilna sol

10.84.30.00

Sol, primerna za prehrano ljudi

kg

T

 

NACE: 10.85

Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov

CPA: 10.85.11

Pripravljene jedi in obroki na osnovi mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi

10.85.11.00 z

Pripravljene jedi in obroki na osnovi mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi

kg

S

 

CPA: 10.85.12

Pripravljene jedi in obroki na osnovi rib, rakov in mehkužcev

10.85.12.00 z

Pripravljene jedi in obroki na osnovi rib, rakov in mehkužcev

kg

S

 

CPA: 10.85.13

Pripravljene jedi in obroki na osnovi zelenjave

10.85.13.00 z

Pripravljene jedi in obroki na osnovi zelenjave

kg

S

 

CPA: 10.85.14

Pripravljene jedi in obroki na osnovi testenin

10.85.14.10

Kuhane ali nekuhane testenine, polnjene z mesom, ribami, sirom ali drugimi sestavinami v kakršnem koli razmerju

kg

S

 

10.85.14.30

Testenine, sušene, nesušene, zamrznjene (vključno pripravljene jedi) (razen nekuhanih testenin, polnjenih testenin)

kg

S

 

CPA: 10.85.19

Druge pripravljene jedi in obroki

10.85.19.10 z

Druge pripravljene jedi in obroki, vključno z zamrznjenimi picami, vendar brez svežih pic

kg

S

 

NACE: 10.86

Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil

CPA: 10.86.10

Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana

10.86.10.10

Homogenizirani pripravki iz mesa, klavničnih odpadkov ali krvi (razen klobas in podobnih izdelkov iz mesa; živilskih pripravkov na osnovi teh proizvodov)

kg

S

 

10.86.10.30

Homogenizirane vrtnine (razen zamrznjenih, konzerviranih v kisu ali ocetni kislini)

kg

S

 

10.86.10.50

Homogenizirani izdelki iz sadja, marmelade, sadni želeji, džemi iz citrusov, sadni pireji ali pireji iz oreškov ter sadne paste ali paste iz oreškov

kg

S

 

10.86.10.60

Homogenizirana sestavljena živila za hrano za dojenčke ali dietetične namene, pripravljena za prodajo na drobno v embalaži ≤ 250 g

kg

S

 

10.86.10.70

Živila za dojenčke, pripravljena za prodajo na drobno (razen homogeniziranih sestavljenih prehrambenih proizvodov)

kg

S

 

NACE: 10.89

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih

CPA: 10.89.11

Juhe, ragu juhe in pripravki zanje

10.89.11.00

Juhe, ragu juhe in pripravki zanje

kg

S

 

CPA: 10.89.12

Jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži ali konzervirani; jajca v lupini, konzervirana ali kuhana; jajčni albumin

10.89.12.30

Jajčni proizvodi, sveži, sušeni, kuhani v sopari ali vreli vodi, oblikovani, zamrznjeni ali kako drugače konzervirani (razen albumina, v lupini)

kg

S

 

10.89.12.50

Jajčni albumin

kg

S

 

CPA: 10.89.13

Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi; pripravljeni pecilni praški

10.89.13.34

Pekovski kvas

kg

S

 

10.89.13.39

Aktivni kvas (razen pekovskega kvasa)

kg

S

 

10.89.13.50

Neaktivni kvas in drugi mrtvi enocelični mikroorganizmi

kg

S

 

10.89.13.70

Pripravljeni pecilni praški

kg

S

 

CPA: 10.89.14

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib in vodnih nevretenčarjev

10.89.14.00

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev

kg

S

 

CPA: 10.89.16

Pripravljena pokvarljiva živila, kot so sendviči in sveža pica

10.89.16.00 z

Pokvarljiva živila, vključno s svežo pico, sendviči

kg

S

 

CPA: 10.89.17

Prehranski dodatki, primerni za prehrano ljudi

10.89.17.00 z

Prehranski dodatki (izdelki za prehrano ljudi za oskrbo s hranili)

kg

S

 

CPA: 10.89.19

Druga živila, d. n.

10.89.19.10

Karamel

kg

S

 

10.89.19.25

Sladni izvleček

kg

S

 

10.89.19.30

Praški za pudinge, kreme, drugi pripravki iz škroba, moke ipd.

kg

S

 

10.89.19.35

Beljakovinski koncentrati in aromatizirani, barvani sladkorni sirupi

kg

S

 

10.89.19.50 z

Drugi živilski pripravki, d. n.

kg

S

 

NACE: 10.91

Proizvodnja krmil

CPA: 10.91.10

Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne

10.91.10.10 z

Predmešanice za krmo domačih živali

kg

S

 

10.91.10.33 z

Pripravljena krmila za prašiče (razen predmešanic)

kg

S

 

10.91.10.35 z

Pripravljena krmila za govedo (razen predmešanic)

kg

S

 

10.91.10.37 z

Pripravljena krmila za perutnino (razen predmešanic)

kg

S

 

10.91.10.39 z

Pripravljena krmila za rejne živali (razen predmešanic), d. n.

kg

S

 

CPA: 10.91.20

Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)

10.91.20.00

Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)

kg

S

 

NACE: 10.92

Proizvodnja hrane za hišne živali

CPA: 10.92.10

Pripravljena hrana za hišne živali

10.92.10.30

Pasja in mačja hrana, pripravljena za prodajo na drobno

kg

S

 

10.92.10.60 z

Hrana za druge hišne živali (razen pasje in mačje hrane, pripravljene za prodajo na drobno)

kg

S

 

NACE: 11.01

Proizvodnja žganih pijač

CPA: 11.01.10

Žgane pijače

11.01.10.20

Žganje, destilirano iz grozdja, grozdnih tropin (pomembno: brez dajatev na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.30

Whisky (pomembno: brez dajatev na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.40

Rum in druga žganja, dobljena z destilacijo fermentiranih proizvodov iz sladkornega trsa (pomembno: brez dajatev na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.50

Džin in brinjevec (pomembno: brez dajatev na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.63

Vodka z vsebnostjo alkohola ≤ 45,4 vol. % (pomembno: brez dajatev na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.65

Žganje, destilirano iz sadja (razen likerjev, džina, brinjevca; vino iz grozdja ali grozdnih tropin) (pomembno: brez dajatev na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.70

Čisti alkoholi (pomembno: brez dajatev na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

11.01.10.80

Žganje, likerji in druge žgane pijače (razen žganja, dobljenega z destilacijo vina iz grozdja ali grozdnih tropin ali sadja/whiskyja, ruma, tafie, džina in brinjevca, vodke z vsebnostjo alkohola ≤ 45,4 vol. %, žganja, destiliranega iz sadja) (pomembno: brez dajatev na alkohol)

l alc. 100 %

S

 

NACE: 11.02

Proizvodnja vina iz grozdja

CPA: 11.02.11

Peneče vino iz svežega grozdja

11.02.11.30

Šampanjec (pomembno: brez dajatev na alkohol)

l

S

 

11.02.11.90

Peneče vino iz svežega grozdja (razen šampanjca; brez dajatev na alkohol)

l

S

 

CPA: 11.02.12

Vino iz svežega grozdja, razen penečih vin; grozdni mošt

11.02.12.11 z

Belo vino z zaščiteno označbo porekla (ZOP)

l

S

 

11.02.12.15

Vino in grozdni mošt, pri katerih je bilo vrenje preprečeno ali ustavljeno z dodatkom alkohola, z dodanim CO2 v raztopini pod tlakom ≥ 1 bar < 3 bare pri temperaturi 20 oC (razen penečega vina)

l

S

 

11.02.12.17 z

Kakovostno vino in grozdni mošt z zaščiteno označbo porekla (razen belega vina in penečega vina), pri katerih je bilo vrenje preprečeno ali ustavljeno z dodatkom alkohola, z vsebnostjo alkohola ≤ 15 % (razen belega vina in penečega vina)

l

S

 

11.02.12.20

Vino in grozdni mošt, pri katerih je bilo vrenje preprečeno ali ustavljeno z dodatkom alkohola, z vsebnostjo alkohola ≤ 15 % (razen penečega vina in vina z zaščiteno označbo porekla)

l

S

 

11.02.12.31

madejra, portsko, šeri vino in druga vina, vsebnost alkohola > 15 %

l

S

 

11.02.12.50

Grozdni mošt (brez dajatev na alkohol)

l

S

 

NACE: 11.03

Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač

CPA: 11.03.10

Druge fermentirane pijače (npr. jabolčni mošt, hruškov mošt, medica); alkoholne mešane pijače

11.03.10.00

Fermentirane pijače in mešanice (vključno brezalkoholne pijače, jabolčnik, hruškovec, medica; razen piva iz slada, vina iz grozdja, aromatiziranega z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje)

l

S

 

NACE: 11.04

Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja

CPA: 11.04.10

Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja

11.04.10.00

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje (brez dajatev na alkohol)

l

S

 

NACE: 11.05

Proizvodnja piva

CPA: 11.05.10

Pivo, razen pivovarskih ostankov

11.05.10.00

Pivo iz slada (razen brezalkoholnega piva, piva z vsebnostjo alkohola ≤ 0,5 vol. %, brez dajatev na alkohol)

l

S

 

11.05.10.10

Brezalkoholno pivo in pivo z vsebnostjo ≤ 0,5 % alkohola

l

S

 

CPA: 11.05.20

Ostanki in odpadki pivovarn ali destilarn

11.05.20.00

Ostanki in odpadki pivovarn ali destilarn (brez dajatev na alkohol)

kg

S

 

NACE: 11.06

Proizvodnja slada

CPA: 11.06.10

Slad

11.06.10.30

Slad, nepražen (brez dajatev na alkohol)

kg

S

 

11.06.10.50

Slad, pražen (brez dajatev na alcohol; razen proizvodov, ki so bili nadalje obdelani, praženega slada, pripravljenega kot kavni nadomestki)

kg

S

 

NACE: 11.07

Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod

CPA: 11.07.11

Mineralne vode in sodavice, neslajene, nearomatizirane

11.07.11.30

Mineralne vode in sodavice, neslajene

l

S

 

11.07.11.50

Neslajene in nearomatizirane vode; led in sneg (razen mineralnih vod in sodavic)

l

S

 

CPA: 11.07.19

Druge brezalkoholne pijače

11.07.19.30

Brezalkoholne pijače (vključno mineralne vode, sodavice), sladkane, z dodanimi aditivi ali aromami

l

S

 

11.07.19.50

Brezalkoholne pijače, brez mlečne maščobe (razen sladkanih ali nesladkanih mineralnih vod in sodavic ali aromatiziranih vod)

l

S

 

11.07.19.70

Brezalkoholne pijače z mlečnimi maščobami

l

S

 

NACE: 12.00

Proizvodnja tobačnih izdelkov

CPA: 12.00.11

Cigare, cigarilosi in cigarete, iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

12.00.11.30

Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak, mešanice tobaka in tobačnih nadomestkov (brez dajatve na tobak)

p/st

S

 

12.00.11.50

Cigarete, ki vsebujejo tobak, mešanice tobaka in tobačnih nadomestkov (brez dajatve na tobak)

p/st

S

 

12.00.11.70

Cigare; cigarilosi in cigarete, ki vsebujejo samo tobačne nadomestke (brez dajatve na tobak)

kg

S

 

CPA: 12.00.12

Sušeni razpecljani tobačni listi

12.00.12.00

Sušeni razpecljani tobačni listi

kg

S

 

CPA: 12.00.19

Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran tobak; tobakovi ekstrakti in esence

12.00.19.30

Tobak za kajenje (brez dajatve na tobak)

kg

S

 

12.00.19.90

Predelan tobak, ekstratkti in esence, drug homogeniziran ali rekonstituiran tobak, d. n.

kg

S

 

NACE: 13.10

Priprava in predenje tekstilnih vlaken

CPA: 13.10.10

Maščobe iz volne (vključno z lanolinom)

13.10.10.00

Maščobe iz volne in maščobne snovi, dobljene iz teh maščob, lanolin

kg

T

 

CPA: 13.10.21

Surova svila (nepredena)

13.10.21.00

Surova svila (nepredena)

kg

T

 

CPA: 13.10.22

Volna, razmaščena ali karbonizirana, nemikana ali nečesana

13.10.22.00

Volna, razmaščena ali karbonizirana, nemikana ali nečesana

kg

T

 

CPA: 13.10.23

Izčeski iz volne ali fine živalske dlake

13.10.23.00

Izčeski iz volne ali fine živalske dlake

kg

T

 

CPA: 13.10.24

Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana ali česana

13.10.24.00

Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana ali česana (volna v pramenih)

kg

T

 

CPA: 13.10.25

Bombaž, mikan ali česan

13.10.25.00

Bombaž, mikan ali česan

kg

T

 

CPA: 13.10.26

Juta in druga tekstilna vlakna (razen lanu, konoplje in ramije), predelana, nepredena

13.10.26.00

Juta in druga tekstilna vlakna (razen lanu, konoplje in ramije), predelana, nepredena

kg

T

 

CPA: 13.10.29

Druga rastlinska tekstilna vlakna, predelana, nepredena

13.10.29.00

Druga rastlinska tekstilna vlakna, predelana, nepredena

kg

T

 

CPA: 13.10.31

Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

13.10.31.00

Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

kg

T

 

CPA: 13.10.32

Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

13.10.32.00

Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

kg

T

 

CPA: 13.10.40

Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov

13.10.40.10

Svilena preja, nepripravljena za prodajo na drobno (razen preje iz svilenih odpadkov)

kg

T

 

13.10.40.30

Preja iz svilenih odpadkov, nepripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

13.10.40.50

Svilena preja, preja iz svilenih odpadkov, pripravljena za prodajo na drobno; svileni katgut

kg

T

 

CPA: 13.10.50

Preja iz volne, pripravljena ali nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

13.10.50.10

Preja iz mikane volne ali fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

13.10.50.30

Preja iz česane volne ali fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

13.10.50.50

Preja iz volne ali fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

CPA: 13.10.61

Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)

13.10.61.32 z

Preja iz nečesanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za tkanine (razen za preproge in talne obloge)

kg

T

 

13.10.61.33 z

Preja iz nečesanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za pletenine in nogavice

kg

T

 

13.10.61.35 z

Preja iz nečesanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za drugo uporabo (vključno preproge, talne obloge)

kg

T

 

13.10.61.52 z

Preja iz česanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za tkanine (razen za preproge in talne obloge)

kg

T

 

13.10.61.53 z

Preja iz česanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za pletenine in nogavice

kg

T

 

13.10.61.55 z

Preja iz česanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za drugo uporabo (za preproge in talne obloge)

kg

T

 

13.10.61.60

Bombažna preja, pripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

kg

T

 

CPA: 13.10.62

Bombažni sukanec

13.10.62.00

Bombažni sukanec

kg

T

 

CPA: 13.10.71

Lanena preja

13.10.71.10

Lanena preja, nepripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

13.10.71.20

Lanena preja, pripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

CPA: 13.10.72

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken; preja iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; papirna preja

13.10.72.00

Preja iz rastlinskih ali ličnatih vlaken (razen lanu); papirna preja

kg

T

 

CPA: 13.10.81

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, dvojna ali večnitna (razen sukanca za šivanje, preje velike trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali viskoznega rajona), nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), pripravljena za prodajo na drobno

13.10.81.10

Dvojna ali večnitna preja iz sintetičnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

13.10.81.30

Dvojna večnitna preja iz umetnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

kg

T

 

13.10.81.50

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, pripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

kg

T

 

CPA: 13.10.82

Preja (razen sukanca za šivanje) iz ≥ 85 % rezanih sintetičnih vlaken

13.10.82.10

Preja (razen sukanca za šivanje) iz ≥ 85 % sintetičnih rezanih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

13.10.82.50

Preja (razen sukanca za šivanje) iz ≥ 85 % sintetičnih rezanih vlaken, pripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

CPA: 13.10.83

Preja (razen sukanca za šivanje) iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken

13.10.83.20

Preja iz < 85 % rezanih poliestrskih vlaken, v mešanici z umetnimi vlakni, nepripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

13.10.83.33 z

Preja iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken (razen sukanca za šivanje), v mešanici z mikano volno ali fino živalsko dlako, nepripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

13.10.83.36 z

Preja iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken, v mešanici s česano volno ali fino živalsko dlako, nepripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

13.10.83.40

Preja iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken (razen sukanca za šivanje), v mešanici z bombažem, nepripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

13.10.83.80

Druga preja iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken (razen sukanca za šivanje), nepripravljena za prodajo na drobno, d. n.

kg

T

 

13.10.83.90

Preja iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken (razen sukanca za šivanje), pripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

CPA: 13.10.84

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken

13.10.84.10

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

13.10.84.30

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken, pripravljena za prodajo na drobno

kg

T

 

CPA: 13.10.85

Sukanci za šivanje in preje iz umetnih in sintetičnih filamentov in vlaken

13.10.85.10

Sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih filamentov

kg

T

 

13.10.85.50

Sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken

kg

T

 

NACE: 13.20

Tkanje tekstilij

CPA: 13.20.11

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

13.20.11.00

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

m2

S

 

CPA: 13.20.12

Tkanine iz mikane ali česane volne ali fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime

13.20.12.30

Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske dlake

m2

T

 

13.20.12.60

Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske dlake; tkanine iz grobe živalske dlake

m2

T

 

CPA: 13.20.13

Lanene tkanine

13.20.13.30

Lanene tkanine, ki vsebujejo po masi ≥ 85 % lanu

m2

T

 

13.20.13.60

Lanene tkanine, ki vsebujejo po masi < 85 % lanu

m2

T

 

CPA: 13.20.14

Tkanine iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lana, prave konoplje in ramije)

13.20.14.00

Tkanine iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lanu, prave konoplje, ramije)

m2

T

 

CPA: 13.20.19

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje

13.20.19.00

Tkanine iz prave konoplje, ramije ali drugih rastlinskih tekstilnih vlaken (razen lanu, jute, drugih tekstilnih ličnatih vlaken); papirna preja

m2

T

 

CPA: 13.20.20

Bombažne tkanine

13.20.20.14 z

Bombažne tkanine, razen iz barvne preje, mase ≤ 200 g/m2, za oblačila

m2

T

 

13.20.20.17 z

Bombažne tkanine (razen iz barvne preje), mase ≤ 200 g/m2, za gospodinjsko perilo in drugo hišno rabo

m2

T

 

13.20.20.19 z

Bombažne tkanine, razen iz barvne preje, mase ≤ 200 g/m2, za industrijsko in tehnično rabo (razen gaze, medicinske gaze)

m2

T

 

13.20.20.20

Bombažne tkanine, mase ≤ 100 g/m2, za medicinske gaze, povoje, obveze

m2

S

 

13.20.20.31 z

Bombažne tkanine iz barvne preje, mase ≤ 200 g/m2, za srajce in bluze

m2

T

 

13.20.20.42 z

Bombažne tkanine, razen iz barvne preje, mase > 200 g/m2, za oblačila

m2

T

 

13.20.20.44 z

Bombažne tkanine (razen iz barvne preje), mase > 200 g/m2, za gospodinjsko perilo in drugo hišno rabo

m2

T

 

13.20.20.49 z

Bombažne tkanine, razen iz barvne preje, mase > 200 g/m2, za tehnično in industrijsko rabo

m2

T

 

13.20.20.60

Bombažne tkanine, jeans (denim), mase > 200 g/m2 (vključno denim, ki ni moder)

m2

S

 

13.20.20.72 z

Bombažne tkanine, iz barvne preje, za druga oblačila

m2

T

 

13.20.20.74 z

Bombažne tkanine iz barvne preje, za gospodinjsko perilo in drugo hišno rabo

m2

T

 

13.20.20.79 z

Bombažne tkanine, iz barvne preje, za tehnično in industrijsko rabo

m2

T

 

CPA: 13.20.31

Tkanine iz sintetične in umetne filamentne preje

13.20.31.30

Tkanine iz umetnih in sintetičnih filamentnih prej, iz preje visoke trdnosti (najlona, drugih poliamidov, poliestra, viskoznega rajona), trakov in podobnega

m2

S

 

13.20.31.50

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov (razen tistih iz preje visoke trdnosti, trakov in podobno)

m2

T

 

13.20.31.70

Tkanine iz preje iz umetnih filamentov (razen tistih iż preje visoke trdnosti)

m2

T

 

CPA: 13.20.32

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken

13.20.32.10

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken, z 85 % ali več teh vlaken

m2

T

 

13.20.32.20

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken, z manj kot 85 % teh vlaken, v mešanici z bombažem (razen tkanin iz barvnih prej)

m2

T

 

13.20.32.30

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken, z manj kot 85 % teh vlaken, v mešanici z bombažem, iz prej različnih barv

m2

T

 

13.20.32.40

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken, mešane z mikano volno ali fino živalsko dlako

m2

T

 

13.20.32.50

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken, mešane s česano volno ali fino živalsko dlako

m2

T

 

13.20.32.90

Druge tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken, v mešanici, brez volne, fine živalske dlake ali bombaža

m2

T

 

CPA: 13.20.33

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

13.20.33.30

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken (razen iz barvnih prej)

m2

T

 

13.20.33.50

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken, iz barvnih prej

m2

S

 

CPA: 13.20.41

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače in ozko tkanih tkanin)

13.20.41.00

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino; tkanine z zankasto oz. lasasto površino, tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače in ozko tkanih tkanin)

m2

S

 

CPA: 13.20.42

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža (razen ozko tkanih tkanin)

13.20.42.00

Frotirne tkanine za brisače in podobne bombažne frotirne tkanine

m2

T

 

CPA: 13.20.43

Druge frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine (razen ozko tkanih tkanin)

13.20.43.00

Frotirne tkanine za brisače in podobne frotirne tkanine iz drugih tekstilnih materialov (razen iz bombaža)

m2

T

 

CPA: 13.20.44

Gaza (razen ozko tkanih tkanin)

13.20.44.00

Gaza (razen ozko tkanih tkanin)

m2

S

 

CPA: 13.20.45

Taftane tkanine, razen preprog

13.20.45.00

Taftane tekstilne tkanine (razen taftanih preprog in drugih tekstilnih talnih oblog)

m2

S

 

CPA: 13.20.46

Tkanine iz steklenih vlaken (vključno ozko tkane tkanine)

13.20.46.00

Tkanine iz steklenih vlaken (tudi ozko tkane tkanine)

kg

S

 

NACE: 13.30

Dodelava tekstilij

CPA: 13.30.11

Beljenje in barvanje vlaken in prej

13.30.11.10

Barvanje vlaken

 

I

 

13.30.11.21

Barvanje svilene preje

 

I

 

13.30.11.22

Barvanje volnene preje, preje iz finih ali grobih živalskih dlak, konjske žime

 

I

 

13.30.11.23

Barvanje bombažne preje (razen sukanca za šivanje)

 

I

 

13.30.11.24

Barvanje lanene preje, preje iz jute in drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken, papirne preje

 

I

 

13.30.11.25

Barvanje sukanca iz sintetičnih filamentov

 

I

 

13.30.11.26

Barvanje sukanca iz umetnih filamentov

 

I

 

13.30.11.27

Barvanje preje iz sintetičnih rezanih vlaken (razen sukanca za šivanje)

 

I

 

13.30.11.28

Barvanje preje iz umetnih rezanih vlaken (razen sukanca za šivanje)

 

I

 

CPA: 13.30.12

Beljenje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

13.30.12.10

Beljenje tkanin iz svile

 

I

 

13.30.12.20

Beljenje volnenih tkanin, finih ali grobih živalskih dlak, konjske žime

 

I

 

13.30.12.30

Beljenje bombažnih tkanin

 

I

 

13.30.12.40

Beljenje lanenih tkanin, tkanin iz jute ali drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken, papirne preje

 

I

 

13.30.12.50

Beljenje tkanin iz sintetičnih filamentov ali sintetičnih vlaken

 

I

 

13.30.12.60

Beljenje tkanin iz preje umetnih filamentov ali umetnih vlaken

 

I

 

13.30.12.70

Beljenje tkanin z zankasto ali lasasto površino in tkanin iz ženiljske preje (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin za brisače, ozko tkanih tkanin)

 

I

 

13.30.12.80

Beljenje frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin (razen taftanih tkanin)

 

I

 

13.30.12.90

Beljenje pletenih ali kvačkanih materialov

 

I

 

CPA: 13.30.13

Barvanje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

13.30.13.10

Barvanje tkanin iz svile, svilenih ostankov

 

I

 

13.30.13.20

Barvanje tkanin iz volne, fine ali grobe živalske dlake

 

I

 

13.30.13.30

Barvanje bombažnih tkanin

 

I

 

13.30.13.40

Barvanje lanenih tkanin, tkanin iz jute ali drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken, papirne preje

 

I

 

13.30.13.50

Barvanje tkanin iz sintetičnih filamentov ali sintetičnih vlaken

 

I

 

13.30.13.60

Barvanje tkanin iz preje umetnih filamentov ali umetnih vlaken

 

I

 

13.30.13.70

Barvanje tkanin z zankasto ali lasasto površino in tkanin iz ženiljske preje (razen frotirnih tkanin in podobnih bombažnih frotirnih tkanin, ozko tkanih tkanin)

 

I

 

13.30.13.80

Barvanje frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin (razen taftanih tekstilnih tkanin)

 

I

 

13.30.13.90

Barvanje pletenih ali kvačkanih materialov

 

I

 

CPA: 13.30.19

Druga dodelava tkanin in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

13.30.19.10

Končna obdelava tkanin iz svile (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

I

 

13.30.19.20

Končna obdelava tkanin iz volne, fine ali grobe živalske dlake, konjske žime (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

I

 

13.30.19.30

Končna obdelava bombažnih tkanin (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

I

 

13.30.19.40

Končna obdelava tkanin iz lanu, jute ali drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken, papirne preje (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

I

 

13.30.19.50

Končna obdelava tkanin iz sintetičnih filamentov ali sintetičnih vlaken (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

I

 

13.30.19.60

Končna obdelava tkanin iz preje umetnih filamentov ali umetnih vlaken (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

I

 

13.30.19.70

Končna obdelava (razen beljenja, barvanja, tiskanja) tkanin z zankasto ali lasasto površino in tkanin iz ženiljske preje (razen frotirnih tkanin in podobnih bombažnih frotirnih tkanin, ozko tkanih tkanin)

 

I

 

13.30.19.80

Končna obdelava frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin (razen taftanih tkanin)

 

I

 

13.30.19.90

Končna obdelava pletenih ali kvačkanih materialov in netkanih tekstilnih materialov (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

 

I

 

13.30.19.95

Končna obdelava oblačil

 

I

 

NACE: 13.91

Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

CPA: 13.91.11

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino, zankaste frotirne tkanine, pletene ali kvačkane

13.91.11.00

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino, zankaste frotirne tkanine, pletene ali kvačkane

kg

T

 

CPA: 13.91.19

Drugo pleteno ali kvačkano blago, vključno imitacija krzna, dobljena s pletenjem

13.91.19.10

Pleteni ali kvačkani materiali

kg

T

 

13.91.19.20

Umetno krzno in proizvodi iz umetnega krzna

 

S

 

NACE: 13.92

Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil

CPA: 13.92.11

Odeje in potovalne odeje, razen električnih

13.92.11.30

Odeje iz volne, fine živalske dlake (razen električnih odej)

p/st

S

 

13.92.11.50

Odeje (razen električnih) iz sintetičnih vlaken

p/st

S

 

13.92.11.90

Odeje in potovalne odeje (razen električnih) iz drugih tekstilnih materialov

p/st

S

 

CPA: 13.92.12

Posteljno perilo

13.92.12.30

Posteljno perilo, pleteno ali kvačkano

kg

S

 

13.92.12.53

Posteljno perilo iz bombaža

kg

S

 

13.92.12.55

Posteljno perilo iz lanu ali ramije (razen pletenega ali kvačkanega)

kg

S

 

13.92.12.59

Posteljno perilo, tkano (razen iz bombaža, lanu ali ramije)

kg

S

 

13.92.12.70

Posteljno perilo iz umetnih, sintetičnih vlaken, netkano (razen pletenega ali kvačkanega)

kg

S

 

CPA: 13.92.13

Namizno perilo

13.92.13.30

Namizno perilo, pleteno ali kvačkano

kg

S

 

13.92.13.53

Namizno perilo iz bombaža (razen pletenega ali kvačkanega)

kg

S

 

13.92.13.55

Namizno perilo iz lanu (razen pletenega ali kvačkanega)

kg

S

 

13.92.13.59

Namizno perilo iz tkanih umetnih vlaken in drugih tkanih ali netkanih tekstilnih materialov (razen bombaža ali lanu)

kg

S

 

13.92.13.70

Namizno perilo iz umetnih, sintetičnih vlaken, netkano

kg

S

 

CPA: 13.92.14

Kopalniško in kuhinjsko perilo

13.92.14.30

Kopalniško in kuhinjsko perilo, iz frotirja in podobnih bombažnih tkanin

kg

S

 

13.92.14.50

Kopalniško in kuhinjsko perilo, iz drugih tkanin (razen frotirnih tkanin za brisače ali podobnih frotirnih tkanin iz bombaža)

kg

S

 

13.92.14.70

Kopalniško in kuhinjsko perilo, iz umetnih, sintetičnih vlaken, netkano

kg

S

 

CPA: 13.92.15

Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali posteljo

13.92.15.30

Zavese in notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo, iz pletenih ali kvačkanih materialov

m2

S

 

13.92.15.50

Zavese in notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo, tkani

m2

S

 

13.92.15.70

Zavese in notranje platnene navojnice, volani za zavese ali posteljo, netkani

m2

S

 

CPA: 13.92.16

Izdelki za notranjo opremo, d. n.; drugi izdelki za notranjo opremo

13.92.16.20

Ročno tkane tapiserije, gobelini itd.

 

S

 

13.92.16.40

Posteljna pregrinjala (razen pernic)

p/st

S

 

13.92.16.60

Drugi tekstilni izdelki za notranjo opremo, prevleke za pohištvo, blazine, prevleke za avtomobilske sedeže (razen odej, potovalnih odej, posteljnega perila, namiznega perila, kopalniškega perila, kuhinjskega perila, zaves, notranjih platnenih navojnic, volanov in posteljnih pregrinjal)

 

S

 

13.92.16.80

Kompleti tkanin in preje za izdelavo preprog, tapiserij, vezenih namiznih prtov in podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljeni za prodajo na drobno

 

S

 

CPA: 13.92.21

Vreče in vrečke za pakiranje

13.92.21.30

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, iz bombaža

kg

S

 

13.92.21.50

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, iz pletenih ali kvačkanih polietilenskih, polipropilenskih trakov

kg

S

 

13.92.21.70

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov

kg

S

 

13.92.21.90

Vreče in vrečke za pakiranje blaga (razen iz bombaža, polietilenskih ali polipropilenskih trakov)

kg

S

 

CPA: 13.92.22

Ponjave, platnene strehe in senčniki; jadra za plovila, jadralne deske ali suhozemna vozila; šotori in oprema za taborjenje (vključno napihljive blazine)

13.92.22.10

Ponjave, platnene strehe in senčniki (razen platnenih streh za bivalne prikolice)

kg

S

 

13.92.22.30

Šotori (platnene strehe za bivalne prikolice)

kg

S

 

13.92.22.50

Jadra

kg

S

 

13.92.22.70

Napihljive blazine in drugi platneni izdelki za taborjenje (razen platnenih streh za bivalne prikolice, šotorov, spalnih vreč)

kg

S

 

CPA: 13.92.23

Padala, tudi krmiljena in jadralna; deli zanje

13.92.23.00

Padala in jadralna padala, njihovi deli in pribor (vključno krmiljena padala)

kg

S

 

CPA: 13.92.24

Prešite odeje, pernice, blazine, blazinice, spalne vreče ipd.

13.92.24.30

Spalne vreče

p/st

S

 

13.92.24.93

Posteljnina, polnjena s perjem ali puhom (vključno prešite odeje, pernice, blazine, blazinice) (razen žimnic, spalnih vreč)

p/st

S

 

13.92.24.99

Posteljnina, polnjena z drugimi polnili (vključno prešite odeje in pernice, blazine, blazinice) (razen žimnic, spalnih vreč)

p/st

S

 

CPA: 13.92.29

Drugi tekstilni izdelki (vključno krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, rešilni jopiči in pasovi)

13.92.29.53

Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, netkane

kg

S

 

13.92.29.57

Druge krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje (razen pletenih, kvačkanih ali netkanih)

kg

S

 

13.92.29.99

Krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, pletene ali kvačkane; rešilni jopiči in pasovi ter drugi dokončani izdelki (razen damskih vložkov in otroških plenic ter podobnih izdelkov)

kg

S

 

NACE: 13.93

Proizvodnja preprog

CPA: 13.93.11

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlana

13.93.11.00

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlana

m2

S

 

CPA: 13.93.12

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, tkana, vendar netaftana ali nekosmičena

13.93.12.00

Preproge in druga tekstilna prekrivala, tkana (razen taftanih ali kosmičenih)

m2

S

 

CPA: 13.93.13

Preproge in druga tekstilna prekrivala, taftana

13.93.13.00

Taftane preproge in druga taftana tekstilna talna prekrivala

m2

S

 

CPA: 13.93.19

Preproge in tekstilna talna prekrivala (tudi iz klobučevine)

13.93.19.30

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, iz klobučevine

m2

S

 

13.93.19.90

Druge preproge in druga tekstilna talna prekrivala (razen vozlanih, tkanih, taftanih, iz klobučevine)

m2

S

 

NACE: 13.94

Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež

CPA: 13.94.11

Vrvi, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken

13.94.11.30

Vrvi, vrvje, motvozi, konopci in kabli iz sisala, drugih tekstilnih vlaken rodu agave, jute in drugih ličnatih in listnih vlaken (razen vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje)

kg

S

 

13.94.11.53

Vrvi iz sisala za povezovanje ali strojno pakiranje (v kmetijstvu)

kg

S

 

13.94.11.55

Vrvi iz polietilena ali polipropilena za povezovanje in strojno pakiranje (v kmetijstvu)

kg

S

 

13.94.11.60

Vrvi iz polietilena, polipropilena, najlona ali drugih poliamidov ali poliestrov > 50 000 deciteksov, drugih sintetičnih vlaken (razen vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje)

kg

S

 

13.94.11.70

Vrvice iz polietilena ali polipropilena, najlona in drugih poliamidov ali poliestrov, ≤ 50 000 deciteksov (5 g/m) (razen vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje)

kg

S

 

13.94.11.90

Vrvi in vrvice iz tekstilnih materialov (razen jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken, sisala, abake ali drugih listnih vlaken, sintetičnih vlaken)

kg

S

 

CPA: 13.94.12

Vozlani mrežasti izdelki iz vrvi, mreže iz tekstilnih materialov; izdelki iz preje, trakov, d. n.

13.94.12.33

Ribiške mreže iz vrvi in vrvic, iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen mrež za zajemanje ulovljenih rib)

kg

S

 

13.94.12.35

Ribiške mreže, iz umetne ali sintetične preje (razen mrež za zajemanje ulovljenih rib)

kg

S

 

13.94.12.53

Druge mreže iz najlonskih ali drugih poliamidnih vrvic (razen mrežastih izdelkov v metraži, mrežic za lase, mrež za šport in ribolov)

kg

S

 

13.94.12.55

Druge mreže iz najlonskih ali drugih poliamidnih materialov (razen mrežastih izdelkov v metraži, mrežic za lase, mrež za šport in ribolov ter mrež iz vrvi in vrvic)

kg

S

 

13.94.12.59

Vozlani mrežasti izdelki iz tekstilnih materialov (razen ribiških mrež iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materialov, drugih mrež iz najlonskih ali drugih poliamidnih materialov)

kg

S

 

13.94.12.80

Izdelki iz vrvi, vrvic ali kablov

kg

S

 

NACE: 13.95

Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil

CPA: 13.95.10

Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil

13.95.10.10

Netkan tekstil, z maso ≤ 25 g/m2 (vključno izdelki iz netkanega tekstila) (razen oblačil, prekritih ali prevlečenih)

kg

S

 

13.95.10.20

Netkan tekstil, z maso > 25 in ≤ 70 g/m2 (vključno izdelki iz netkanega tekstila) (razen oblačil, prekritih ali prevlečenih)

kg

S

 

13.95.10.30

Netkan tekstil, z maso > 70 in ≤ 150 g/m2 (vključno izdelki iz netkanega tekstila) (razen oblačil, prekritih ali prevlečenih)

kg

S

 

13.95.10.50

Netkan tekstil, z maso > 150 g/m2 (vključno izdelki iz netkanega tekstila) (razen oblačil, prekritih ali prevlečenih)

kg

S

 

13.95.10.70

Netkan tekstil, prekrit ali prevlečen (vključno izdelki iz netkanega tekstila) (razen oblačil)

kg

S

 

NACE: 13.96

Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila

CPA: 13.96.11

Metalizirana preja ali posukana metalizirana preja

13.96.11.00

Metalizirana preja ali posukana metalizirana preja

kg

S

 

CPA: 13.96.12

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje, d. n.

13.96.12.00

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje, uporabljene za oblačila, kot pohištvene tkanine ali za podobne namene

kg

S

 

CPA: 13.96.13

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja in trakovi, impregnirani ali prekriti z gumo ali plastiko

13.96.13.00

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja in trakovi, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali obloženi z gumo ali plastično maso

kg

S

 

CPA: 13.96.14

Tkanine, impregnirane, prevlečene ali prekrite, d. n.

13.96.14.00

Tkanine, impregnirane, prevlečene ali prekrite, d. n.

m2

S

 

CPA: 13.96.15

Kord tkanine za avtomobilske gume iz poliamidov, poliestra ali viskoznega rajona

13.96.15.00

Kord tkanine za avtomobilske gume iz poliamidov, poliestra ali viskoznega rajona

m2

S

 

CPA: 13.96.16

Tekstilni izdelki za tehnično rabo (vključno stenji, transportni trakovi, tekstilne cevi ipd.)

13.96.16.20

Cevi iz tekstilnih materialov in podobne tekstilne cevi, impregnirane, prevlečene ali ne, s podlogo, armiranjem, priborom iz drugega materiala ali brez

kg

S

 

13.96.16.50

Stenji iz tekstila, transportni in transmisijski trakovi (vključno ojačani s kovinskim ali drugačnim materialom)

kg

S

 

13.96.16.80

Tkanine in klobučevina za stroje za proizvodnjo papirja ali podobne stroje (vključno za vlaknine ali azbestni cement)

kg

S

 

CPA: 13.96.17

Ozko tkane tkanine; ozke tkanine, ki so sestavljene samo iz osnove, katere niti so med seboj zlepljene (bolduk); pozamenterija ipd.

13.96.17.30

Ozke tkanine, trakovi, razen etiket, značk in drugih podobnih izdelkov

 

S

 

13.96.17.50

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov (razen vezenih)

 

S

 

13.96.17.70

Pletenice v metraži; rese in pomponi, okrasna pozamenterija (razen pletene ali kvačkane)

 

S

 

NACE: 13.99

Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij

CPA: 13.99.11

Til in druge mrežaste tkanine, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega blaga; čipke v metraži, trakovih ali motivih

13.99.11.30

Til in drug mrežast material (razen tkanega, pletenega ali kvačkanega)

 

S

 

13.99.11.50

Strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

 

S

 

13.99.11.70

Ročno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

 

S

 

CPA: 13.99.12

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih

13.99.12.30

Vezenine (brez vidne podlage) v metraži, trakovih ali motivih

 

S

 

13.99.12.50

Bombažne vezenine, v metraži, trakovih ali motivih (razen vezenin brez vidne podlage)

 

S

 

13.99.12.70

Vezenine iz drugih tekstilnih materialov, v metraži, trakovih ali motivih (razen brez vidne podlage, bombaža)

 

S

 

CPA: 13.99.13

Klobučevina, prevlečena, prekrita ali laminirana

13.99.13.00

Klobučevina, impregnirana, prevlečena, prekrita, laminirana ali ne, d. n.

kg

S

 

CPA: 13.99.14

Tekstilna vlakna, dolžine ≤ 5 mm (tekstilni kosmiči), tekstilni prah in vlaknati vozlički

13.99.14.00

Tekstilni kosmiči, prah in nopki

kg

S

 

CPA: 13.99.15

Posukana preja in trakovi; ženiljska preja; efektno vozličasta preja

13.99.15.00

Posukana preja in trakovi ter podobno, iz umetnih tekstilnih tkanin vidne širine ≤ 5 mm; ženiljska preja; efektno vozličasta preja

kg

S

 

CPA: 13.99.16

Prešiti tekstilni izdelki v metraži

13.99.16.00

Prešiti tekstilni izdelki v metraži (razen vezenin)

m2

S

 

CPA: 13.99.19

Druge tekstilije in tekstilni izdelki, d. n.

13.99.19.00

Blazinice za pudranje, nanašanje kozmetičnih, toaletnih preparatov

p/st

S

 

NACE: 14.11

Proizvodnja usnjenih oblačil

CPA: 14.11.10

Oblačila iz usnja ali umetnega usnja

14.11.10.00

Oblačila iz usnja ali umetnega usnja (vključno plašči, površniki) (razen dodatkov za oblačila, pokrival, obutve)

p/st

S

 

NACE: 14.12

Proizvodnja delovnih oblačil

CPA: 14.12.11

Moški kompleti, suknjiči in jopiči, zaščitni in delovni

14.12.11.20

Moški ali fantovski, zaščitni in delovni kompleti, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

p/st

S

 

14.12.11.30

Moški ali fantovski, zaščitni in delovni suknjiči in jopiči, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

p/st

S

 

CPA: 14.12.12

Moške hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, zaščitne in delovne

14.12.12.40

Moške ali fantovske, zaščitne in delovne hlače, dokolenske hlače (pumparice), iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

p/st

S

 

14.12.12.50

Moške ali fantovske, zaščitne in delovne hlače z naprsnikom in naramnicami, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

p/st

S

 

CPA: 14.12.21

Ženski kompleti, suknjiči in jopiči, zaščitni in delovni

14.12.21.20

Ženski ali dekliški, zaščitni in delovni kompleti, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

p/st

S

 

14.12.21.30

Ženske ali dekliške, zaščitne in delovne jakne in jopiči, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

p/st

S

 

CPA: 14.12.22

Ženske hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, zaščitne in delovne

14.12.22.40

Ženske ali dekliške, zaščitne in delovne hlače in dokolenske hlače (pumparice), iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

p/st

S

 

14.12.22.50

Ženske ali dekliške, zaščitne in delovne hlače z naprsnikom in naramnicami, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

p/st

S

 

CPA: 14.12.30

Druga delovna oblačila

14.12.30.13

Druga moška ali fantovska zaščitna in delovna oblačila, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

p/st

S

 

14.12.30.23

Druga ženska ali dekliška zaščitna in delovna oblačila, iz bombaža, sintetičnih, umetnih vlaken

p/st

S

 

NACE: 14.13

Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil

CPA: 14.13.11

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za moške ali dečke, pletena ali kvačkana

14.13.11.10

Moški ali fantovski površniki, plašči, ogrinjala in podobna oblačila, iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen suknjičev in jopičev, anorakov in vetrovk)

p/st

S

 

14.13.11.20

Moški ali fantovski telovniki, anoraki, smučarske jakne, vetrovke, jope in podobna oblačila, iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen suknjičev in jopičev)

p/st

S

 

CPA: 14.13.12

Obleke, kompleti, suknjiči, jopiči, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za moške ali dečke, pletene ali kvačkane

14.13.12.30

Moški ali fantovski suknjiči in jopiči, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.13.12.60

Moške ali fantovske obleke in kompleti, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.13.12.70

Moške ali fantovske hlače, kratke hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

CPA: 14.13.13

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za ženske ali deklice, pletena ali kvačkana

14.13.13.10

Ženski ali dekliški plašči, površniki, ogrinjala in podobna oblačila, iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen jaken in jopičev)

p/st

S

 

14.13.13.20

Ženski ali dekliški telovniki, anoraki, smučarske jakne, vetrovke in podobna oblačila, iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen jaken, jopičev)

p/st

S

 

CPA: 14.13.14

Kostimi, kompleti, jakne, blazerji, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z naprsnikom in naramnicami in kratke hlače za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane

14.13.14.30

Ženske ali dekliške jakne in jopiči, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.13.14.60

Ženski ali dekliški kostimi in kompleti, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.13.14.70

Ženske ali dekliške obleke, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.13.14.80

Ženska ali dekliška krila, hlačna krila, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.13.14.90

Ženske ali dekliške hlače, kratke hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

CPA: 14.13.21

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.21.15

Moški ali fantovski dežni plašči, površniki, pelerine, ogrinjala, itd.

p/st

S

 

14.13.21.30

Moški ali fantovski telovniki, anoraki, smučarske jakne, vetrovke in podobni izdelki (razen jaken in jopičev, pletenih ali kvačkanih, impregniranih, premazanih, prevlečenih, laminiranih ali gumiranih)

p/st

S

 

CPA: 14.13.22

Obleke in kompleti za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.22.00

Moške ali fantovske obleke in kompleti (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

CPA: 14.13.23

Suknjiči in jopiči za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.23.00

Moški ali fantovski suknjiči in jopiči (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

CPA: 14.13.24

Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.24.42

Moške ali fantovske hlače, iz jeansa (razen delovnih)

p/st

S

 

14.13.24.44

Moške ali fantovske hlače, jahalne in kratke hlače, iz volnenih tkanin ali fine živalske dlake (razen pletenih ali kvačkanih, za delovna oblačila)

p/st

S

 

14.13.24.45

Moške ali fantovske hlače, iz umetnih ali sintetičnih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih, za delovna oblačila)

p/st

S

 

14.13.24.48

Moške ali fantovske hlače, dokolenske hlače (pumparice), iz bombaža (razen iz rebrastega žameta, pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.13.24.49

Moške ali fantovske hlače, iz drugih tkanin

p/st

S

 

14.13.24.55

Moške ali fantovske hlače z oprsnikom in naramnicami (razen iz pletenih materialov)

p/st

S

 

14.13.24.60

Moške ali fantovske kratke hlače, iz bombaža, sintetičnih ali umetnih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

CPA: 14.13.31

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.31.15

Ženski ali dekliški dežni plašči in površniki, itd.

p/st

S

 

14.13.31.30

Ženski ali dekliški telovniki, anoraki, smučarske jakne, vetrovke in podobni izdelki (razen jaken in jopičev, pletenih ali kvačkanih, impregniranih, premazanih, prevlečenih, laminiranih ali gumiranih)

p/st

S

 

CPA: 14.13.32

Kostimi in kompleti za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.32.00

Kostimi in kompleti za ženske ali deklice (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

CPA: 14.13.33

Suknjiči in jopiči za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.33.30

Ženske ali dekliške jakne in blazerji (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

CPA: 14.13.34

Obleke, krila in hlačna krila za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.34.70

Ženske ali dekliške obleke (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.13.34.80

Ženska ali dekliška krila, hlačna krila (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

CPA: 14.13.35

Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.35.42

Ženske ali dekliške hlače, iz jeansa (razen delovnih)

p/st

S

 

14.13.35.48

Ženske ali dekliške hlače, dokolenske hlače (pumparice), iz bombaža (razen iz rebrastega žameta, zaščitnih in delovnih)

p/st

S

 

14.13.35.49

Ženske ali dekliške hlače, dokolenske hlače (pumparice) iz volne, fine živalske dlake, umetnih ali sintetičnih vlaken (razen pletenih, kvačkanih, zaščitnih, delovnih)

p/st

S

 

14.13.35.51

Ženske ali dekliške hlače z oprsnikom in naramnicami, iz bombažnih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih, zaščitnih ali delovnih)

p/st

S

 

14.13.35.61

Ženske ali dekliške kratke hlače, iz bombažnih tkanin (razen pletenih in kvačkanih)

p/st

S

 

14.13.35.63

Ženske ali dekliške hlače z naprsnikom in naramnicami, iz volne ali fine živalske dlake in umetnih ali sintetičnih vlaken (razen iz bombaža, pletenih, kvačkanih, zaščitnih in delovnih); ženske ali dekliške kratke hlače, iz volne ali fine živalske dlake (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.13.35.65

Ženske ali dekliške kratke hlače, iz umetnih ali sintetičnih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.13.35.69

Ženske ali dekliške hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, iz tkanin (razen bombaža, volne ali fine živalske dlake, umetnih vlaken, pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

NACE: 14.14

Proizvodnja spodnjega perila

CPA: 14.14.11

Moške ali fantovske srajce, pletene ali kvačkane

14.14.11.00

Moške ali fantovske srajce, pletene ali kvačkane

p/st

S

 

CPA: 14.14.12

Spodnjice, spodnjice brez hlačnic, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani

14.14.12.20

Moške ali fantovske spodnjice, spodnjice brez hlačnic iz pletenih ali kvačkanih materialov (vključno boksarice)

p/st

S

 

14.14.12.30

Moške ali fantovske spalne srajce, pižame, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.14.12.40

Moške ali fantovske domače halje, kopalni plašči in podobna oblačila, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

CPA: 14.14.13

Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane

14.14.13.10

Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze, iz pletenih materialov

p/st

S

 

CPA: 14.14.14

Kombineže, spodnja krila, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za ženske ali deklice, pleteni ali kvačkani

14.14.14.20

Ženske ali dekliške spodnjice brez hlačnic, spodnje hlače, iz pletenih ali kvačkanih materialov (vključno boksarice)

p/st

S

 

14.14.14.30

Ženske ali dekliške spalne srajce, pižame, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.14.14.40

Ženski ali dekliški negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobna oblačila, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.14.14.50

Ženske ali dekliške kombineže in spodnja krila, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

CPA: 14.14.21

Srajce za moške in dečke, iz tkanin

14.14.21.00

Srajce za moške in dečke (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

CPA: 14.14.22

Telovadne majice in druge majice, spodnje hlače, slipi, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, halje in podobni izdelki za moške ali dečke, iz tkanin

14.14.22.20

Moške ali fantovske spodnjice, spodnjice brez hlačnic (vključno boksarice) (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.14.22.30

Moške ali fantovske spalne srajce in pižame (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.14.22.40

Moške ali fantovske spodnje majice in druge majice, kopalni plašči, jutranje halje in podobna oblačila (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

CPA: 14.14.23

Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske ali deklice, iz tkanin

14.14.23.00

Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

CPA: 14.14.24

Telovadne majice in druge majice, slipi, spodnja krila, spodnje hlače, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, halje in podobni izdelki za ženske ali deklice, iz tkanin

14.14.24.30

Ženske ali dekliške spalne srajce in pižame (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.14.24.50

Ženske ali dekliške kombineže in spodnja krila (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.14.24.60

Ženske ali dekliške spodnje majice in druge majice, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, domači plašči in podobna oblačila, iz bombaža (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.14.24.80

Ženski ali dekliški negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnje hlače (tudi boksarice), iz umetnih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.14.24.89

Ženski ali dekliški negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnje hlače in podobna oblačila, iz tekstilnih tkanin (razen bombaža, umetnih ali sintetičnih vlaken, pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

CPA: 14.14.25

Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki, naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli, iz tkanin ali pletene ali kvačkane

14.14.25.30

Modrčki

p/st

S

 

14.14.25.50

Pasovi za nogavice, Stezniki, elastične hlačke, pasovi za nogavice (vključno bodiji z nastavljivimi pasovi)

p/st

S

 

14.14.25.70

Naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli

 

S

 

CPA: 14.14.30

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane

14.14.30.00

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane

p/st

S

 

NACE: 14.19

Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov

CPA: 14.19.11

Oblačila in oblačilni dodatki, za dojenčke, pleteni ali kvačkani

14.19.11.00

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, pleteni ali kvačkani, tudi spodnje majice, igralne hlačke, spodnjice, pajaci, rokavice ali palčniki ali rokavice brez prstov, zunanja oblačila (za otroke višine ≤ 86 cm)

 

S

 

CPA: 14.19.12

Trenirke, smučarske obleke, kopalne hlačke, kopalne obleke in druga oblačila, pletene ali kvačkane

14.19.12.10

Trenirke, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.19.12.30

Smučarske obleke, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.19.12.40

Moške ali fantovske kopalke, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.19.12.50

Ženske ali dekliške kopalke, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.19.12.90

Druga oblačila iz pletenih ali kvačkanih materialov (vključno z bodiji z rokavom)

kg

S

 

CPA: 14.19.13

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

14.19.13.00

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

pa

S

 

CPA: 14.19.19

Drugi dodatki za oblačila in deli oblačil ali dodatkov za oblačila, pleteni ali kvačkani

14.19.19.30

Šali, ogrinjala, pleti, rute, tančice in podobni izdelki, iz pletenih ali kvačkanih materialov

p/st

S

 

14.19.19.60

Dodatki za oblačila in njihovi deli, iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen rokavic, palčnikov, šalov, ogrinjal, pletov, rut, tančic)

 

S

 

CPA: 14.19.21

Oblačila za dojenčke in dodatki za oblačila, iz tkanin

14.19.21.50

Oblačila za dojenčke in dodatki iz tekstila, razen pletenih ali kvačkanih (za otroke višine ≤ 86 cm), tudi spodnje majice, igralne hlačke, spodnjice, pajaci, rokavice, palčniki in zunanja oblačila (razen damskih vložkov in otroških plenic ter podobnih izdelkov)

 

S

 

CPA: 14.19.22

Trenirke, smučarske obleke in kopalke; druga oblačila, iz tkanin

14.19.22.10

Druga moška ali fantovska oblačila, tudi trenirke, d. n. (razen telovnikov, smučarskih oblek, pletenih ali kvačkanih tkanin)

p/st

S

 

14.19.22.20

Druga ženska ali dekliška oblačila, tudi trenirke, d. n. (razen telovnikov, smučarskih oblek, pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.19.22.30

Smučarske obleke (razen iz pletenih ali kvačkanih tkanin)

p/st

S

 

14.19.22.40

Moške ali fantovske kopalke(razen iz pletenih ali kvačkanih tkanin)

p/st

S

 

14.19.22.50

Ženske ali dekliške kopalke (razen iz pletenih ali kvačkanih tkanin)

p/st

S

 

CPA: 14.19.23

Robci, šali, rute, kravate, metuljčki, rokavice in drugi dodatki za oblačila; deli oblačil ali dodatkov za oblačila, iz tkanin, d. n.

14.19.23.10

Robci

p/st

S

 

14.19.23.33

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki (razen izdelkov iz svile, svilenih odpadkov, pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.19.23.38

Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, iz svilenih tkanin (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.19.23.53

Kravate in metuljčki (razen izdelkov iz svile in svilenih odpadkov, pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.19.23.58

Kravate in metuljčki, iz svile ali svilenih odpadkov (razen pletenih ali kvačkanih)

p/st

S

 

14.19.23.70

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov (razen pletenih ali kvačkanih)

pa

S

 

14.19.23.96

Dodatki za oblačila, drugi deli oblačil ali dodatkov za oblačila, iz tekstilnih materialov, d. n., in njihovi deli (razen šalov, ogrinjal, pletov, naglavnih rut in tančic, kravat, metuljčkov, rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov in njihovih delov; modrčkov, pasov za nogavice, steznikov, naramnic, opornikov, podvez, pletenih ali kvačkanih)

 

S

 

CPA: 14.19.31

Dodatki za oblačila iz usnja ali nadomestkov usnja, razen športnih rokavic

14.19.31.75

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz usnja ali umetnega usnja (razen športnih, zaščitnih za vse poklice)

pa

S

 

14.19.31.80

Pasovi in čezramenski jermeni z žepi za naboje, iz usnja ali umetnega usnja

p/st

S

 

14.19.31.90

Dodatki za oblačila, iz usnja ali umetnega usnja (razen rokavic, palčnikov in rokavic brez prstov, pasov in čezramenskih jermenov z žepi za naboje)

 

S

 

CPA: 14.19.32

Oblačila iz klobučevine ali netkanih tekstilnih materialov; oblačila iz impregniranih ali prevlečenih tkanin

14.19.32.00

Oblačila iz klobučevine ali netkanih tekstilnih materialov; oblačila iz impregniranih ali prevlečenih tkanin

p/st

S

 

CPA: 14.19.41

Klobučni tulci, stožci, valji in podobni izdelki iz klobučevine; krogi in cilindri iz klobučevine; klobučni tulci, pleteni ali izdelani s spiralnim šivanjem trakov

14.19.41.30

Tulci, stožci, krogi in cilindri iz klobučevine (vključno rezani cilindri) (razen oblikovanih, z obodom)

p/st

S

 

14.19.41.50

Tulci, stožci in podobni izdelki, prepleteni ali izdelani s sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala (razen oblikovanih, z obodom, nepodloženih, okrašenih)

p/st

S

 

CPA: 14.19.42

Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, ali pleteni ali izdelani iz katerega koli materiala, ali kvačkani ali iz čipk ali drugih tekstilnih materialov v metraži; mrežice za lase

14.19.42.30

Klobuki in druga pokrivala, iz klobučnih tulcev, stožcev in krogov

p/st

S

 

14.19.42.50

Klobuki in druga pokrivala, prepletena ali izdelana s sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala

p/st

S

 

14.19.42.70

Klobuki in druga pokrivala, pletena, kvačkana ali izdelana iz čipk, klobučevine ali drugih tekstilnih tkanin v metraži (vendar ne v trakovih); mrežice za lase iz katerega koli materiala

p/st

S

 

CPA: 14.19.43

Druga pokrivala, razen pokrival iz gume ali plastičnih mas, zaščitnih pokrival in pokrival iz azbesta; trakovi za notranje obrobljanje podloge, prevleke, osnove in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala

14.19.43.00

Druga pokrivala (razen pokrival iz gume ali plastičnih mas, zaščitnih pokrival in pokrival iz azbesta); trakovi za notranje obrobljanje podloge, prevleke, osnove in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala

 

S

 

NACE: 14.20

Proizvodnja krznenih izdelkov

CPA: 14.20.10

Krznena oblačila, dodatki za oblačila in drugi izdelki iz krzna, razen pokrival

14.20.10.30

Oblačila in dodatki iz krzna (razen klobukov in pokrival)

 

S

 

14.20.10.90

Drugi krzneni izdelki (razen oblačil, dodatkov za oblačila, klobukov in pokrival)

 

S

 

NACE: 14.31

Proizvodnja nogavic

CPA: 14.31.10

Hlačne nogavice in druge nogavice, pletene ali kvačkane

14.31.10.33

Hlačne nogavice iz pletenih ali kvačkanih sintetičnih vlaken, < 67 deciteksov

p/st

S

 

14.31.10.35

Hlačne nogavice iz sintetičnih vlaken, ≥ 67 deciteksov, pletene ali kvačkane

p/st

S

 

14.31.10.37

Hlačne nogavice in druge nogavice iz tekstilnih materialov, pletenih ali kvačkanih (razen nogavic z označeno stopnjo kompresije, takšnih iz sintetičnih vlaken in nogavic za dojenčke)

p/st

S

 

14.31.10.50

Ženske dolge nogavice, dokolenke, < 67 deciteksov, pletene ali kvačkane

pa

S

 

14.31.10.90

Pletene ali kvačkane nogavice in obutev (vključno kratke nogavice; razen ženskih dolgih nogavic/dokolenk, < 67 deciteksov, hlačnih nogavic, obutve z dodatnimi podplati)

pa

S

 

NACE: 14.39

Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil

CPA: 14.39.10

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani

14.39.10.31

Moške ali fantovske pletene jope, puloverji, telovniki, brezrokavniki, iz volne ali fine živalske dlake (razen jop in puloverjev z ≥ 50 % volne in mase ≥ 600 g)

p/st

S

 

14.39.10.32

Ženske ali dekliške pletene jope, puloverji, telovniki, brezrokavniki, iz volne ali fine živalske dlake (razen jop in puloverjev z ≥ 50 % volne in mase ≥ 600 g)

p/st

S