EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1702

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1702 z dne 1. avgusta 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov

C/2019/5637

UL L 260, 11.10.2019, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1702/oj

11.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/8


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1702

z dne 1. avgusta 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z vzpostavitvijo seznama prednostnih škodljivih organizmov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (1) ter zlasti člena 6(2) Uredbe.

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) 2016/2031 se na Komisijo prenese pooblastilo za vzpostavitev seznama prednostnih škodljivih organizmov.

(2)

Prednostni škodljivi organizmi so karantenski škodljivi organizmi za Unijo, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje: prvič, zanje ni znano, ali so navzoči na ozemlju Unije, oziroma zanje je znano, da so navzoči na omejenem delu navedenega ozemlja ali v posameznih, nerednih, osamljenih in redkih primerih, drugič, imajo potencialno najbolj resne gospodarske, okoljske ali družbene učinke na ozemlje Unije, in tretjič, uvrščeni so na seznam kot prednostni škodljivi organizmi.

(3)

Komisija je opravila oceno, da bi ugotovila, katere škodljive organizme je treba uvrstiti na seznam kot prednostne škodljive organizme. Navedena ocena je temeljila na metodologiji, ki sta jo razvila Skupno raziskovalno središče Komisije in Evropska agencija za varnost hrane.

(4)

Navedena metodologija zajema sestavljene kazalnike in analizo na podlagi več meril. Za ozemlje Unije upošteva verjetnost širjenja, ustalitve in posledic ocenjenih škodljivih organizmov. Poleg tega navedena metodologija upošteva merila iz točke (2) oddelka 1 in oddelka 2 Priloge I k Uredbi (EU) 2016/2031, ki zajemajo gospodarsko, družbeno in okoljsko razsežnost.

(5)

Ocena je upoštevala rezultat metodologije, ki sta jo uvedla Skupno raziskovalno središče Komisije in Evropska agencija za varnost hrane, ter posvetovanja s splošno javnostjo, ki je bilo opravljeno prek portala za boljše pravno urejanje. Na podlagi tega je bilo ugotovljeno, da obstaja 20 škodljivih organizmov, za katere se šteje, da imajo potencialno najbolj resne gospodarske, okoljske ali družbene učinke na ozemlje Unije.

(6)

Poleg tega za navedene škodljive organizme ni znano, ali so navzoči na ozemlju Unije, oziroma je zanje znano, da so navzoči na omejenih delih navedenega ozemlja ali v posameznih, nerednih, osamljenih in redkih primerih.

(7)

Zato je primerno, da se navedeni škodljivi organizmi navedejo v Prilogi k tej uredbi.

(8)

Da bi se zagotovila dosledna uporaba vseh pravil v zvezi s karantenskimi škodljivimi organizmi za Unijo, bi se morala ta uredba uporabljati od istega datuma kot Uredba (EU) 2016/2031, in sicer od 14. decembra 2019 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam prednostnih škodljivih organizmov

Seznam prednostnih škodljivih organizmov iz člena 6(2) Uredbe (EU) 2016/2031 je v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 14. decembra 2019.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. avgusta 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 317, 23.11.2016, str. 4.


PRILOGA

Seznam prednostnih škodljivih organizmov

 

Agrilus anxius Gory

 

Agrilus planipennis Fairmaire

 

Anastrepha ludens (Loew)

 

Anoplophora chinensis (Thomson)

 

Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

 

Anthonomus eugenii Cano

 

Aromia bungii (Faldermann)

 

Bactericera cockerelli (Sulc.)

 

Bactrocera dorsalis (Hendel)

 

Bactrocera zonata (Saunders)

 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al.

 

Candidatus Liberibacter spp., povzročitelj bolezni agrumov Huanglongbing

 

Conotrachelus nenuphar (Herbst)

 

Dendrolimus sibiricus Tschetverikov

 

Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

 

Popillia japonica Newman

 

Rhagoletis pomonella Walsh

 

Spodoptera frugiperda (Smith)

 

Thaumatotibia leucotreta (Meyrick)

 

Xylella fastidiosa (Wells et al.)


Top