EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1673

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1673 z dne 23. julija 2019 o nadomestitvi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi

C/2019/5402

OJ L 257, 8.10.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1673/oj

8.10.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 257/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1673

z dne 23. julija 2019

o nadomestitvi Priloge I k Uredbi (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta o evropski državljanski pobudi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/788 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o evropski državljanski pobudi (1) in zlasti člena 23 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 3(1)(b) Uredbe (EU) 2019/788 je eden od pogojev za veljavnost pobude ta, da je v vsaj eni četrtini držav članic v času prijave predlagane državljanske pobude število podpisnikov vsaj enako najmanjšemu številu državljanov iz Priloge I. Ta najmanjša števila ustrezajo številom poslancev Evropskega parlamenta, ki so v danem parlamentarnem obdobju izvoljeni v posameznih državah članicah, pomnoženim s številom vseh poslancev Evropskega parlamenta.

(2)

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (v nadaljnjem besedilu: Združeno kraljestvo) je 29. marca 2017 predložilo uradno obvestilo o nameri o izstopu iz Unije v skladu s členom 50 Pogodbe o Evropski uniji.

(3)

Evropski svet je 28. junija 2018 sprejel Sklep (EU) 2018/937 o sestavi Evropskega parlamenta (2). V navedenem sklepu, ki je začel veljati 3. julija 2018, je za vsako državo članico določeno število izvoljenih predstavnikov v Evropskem parlamentu za parlamentarno obdobje 2019–2024, ki se začne 2. julija 2019.

(4)

Evropski svet je 22. marca 2019 s Sklepom (EU) 2019/476 (3) v dogovoru z Združenim kraljestvom sklenil podaljšati obdobje na podlagi člena 50(3) PEU do 22. maja 2019, če bi spodnji dom parlamenta Združenega kraljestva odobril sporazum o izstopu do 29. marca 2019, v nasprotnem primeru pa do 12. aprila 2019. Spodnji dom parlamenta Združenega kraljestva sporazuma o izstopu ni odobril do 29. marca 2019. Evropski svet je 11. aprila 2019 s Sklepom (EU) 2019/584 (4) v dogovoru z Združenim kraljestvom sklenil to obdobje podaljšati še do 31. oktobra 2019.

(5)

Da bi se pravila iz Sklepa (EU) 2018/937 odražala v najmanjšem številu podpisnikov iz Priloge I k Uredbi (EU) 2019/788, je primerno nadomestiti Prilogo I k Uredbi (EU) 2019/788. Ta sprememba bi se morala uporabljati od datuma, ko se začne uporabljati Uredba (EU) 2019/788, tj. od 1. januarja 2020. Če pa bi Združeno kraljestvo izstopilo iz Evropske unije po tem datumu, bi se sprememba začela uporabljati po izstopu.

(6)

Prilogo I k Uredbi (EU) 2019/788 bi bilo zato treba nadomestiti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) 2019/788 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2020 ali od dne, ki sledi dnevu, ko se Pogodbi prenehata uporabljati za Združeno kraljestvo v skladu s členom 50(3) Pogodbe o Evropski uniji, če ta nastopi pozneje.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 130, 17.5.2019, str. 55.

(2)  UL L 165 I, 2.7.2018, str. 1.

(3)  Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/476, sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 22. marca 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU (UL L 80 I, 22.3.2019, str. 1).

(4)  Sklep Evropskega sveta (EU) 2019/584, sprejet v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 11. aprila 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU (UL L 101, 11.4.2019, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA I

NAJMANJŠE ŠTEVILO PODPISNIKOV IZ POSAMEZNE DRŽAVE ČLANICE

Belgija

14 805

Bolgarija

11 985

Češka

14 805

Danska

9 870

Nemčija

67 680

Estonija

4 935

Irska

9 165

Grčija

14 805

Španija

41 595

Francija

55 695

Hrvaška

8 460

Italija

53 580

Ciper

4 230

Latvija

5 640

Litva

7 755

Luksemburg

4 230

Madžarska

14 805

Malta

4 230

Nizozemska

20 445

Avstrija

13 395

Poljska

36 660

Portugalska

14 805

Romunija

23 265

Slovenija

5 640

Slovaška

9 870

Finska

9 870

Švedska

14 805


Top