EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1188

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1188 z dne 14. marca 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo razredov lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za zunanja senčila (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/2030

OJ L 187, 12.7.2019, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/1188/oj

12.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 187/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/1188

z dne 14. marca 2019

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo razredov lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za zunanja senčila

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (1) ter zlasti člena 27(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski standard EN 13561 za zunanja senčila je Evropski odbor za standardizacijo (CEN) prvotno sprejel leta 2004 in spremenil leta 2008. Zajema štiri razrede lastnosti za zunanja senčila, zlasti v zvezi z odpornostjo navedenih proizvodov proti vetrni obremenitvi.

(2)

Razredi, določeni v standardu EN 13561, ne zadostujejo za vse proizvode, ki so trenutno na voljo na trgu. Najnovejši proizvodi so bolj odporni proti vetrni obremenitvi kot starejši proizvodi. Uporaba obstoječih razredov lahko v nekaterih primerih privede do varnostnih težav, povezanih z namestitvijo proizvodov.

(3)

Zato je treba v razvrščanje iz standarda EN 13561 dodati tri razrede lastnosti glede odpornosti proti vetrni obremenitvi. Prav tako je treba razlikovati uporabo razredov med poddružinami proizvodov, na katere se nanaša ta standard, zlasti za senčila z zložljivo ročico, zunanja senčila s tkanino v stranskih vodilih in senčila na pergolah.

(4)

V skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 305/2011, lahko razrede lastnosti v zvezi z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov določi Komisija ali evropski organi za standardizacijo na podlagi spremenjenega mandata, ki ga izda Komisija. Glede na potrebo po čim prejšnji uvedbi dodatnih razredov lastnosti bi morala Komisija določiti nove razrede lastnosti. V skladu s členom 27(2) navedene uredbe se navedeni razredi uporabljajo v harmoniziranih standardih –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvedejo se razredi lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za zunanja senčila, kot je določeno v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. marca 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 88, 4.4.2011, str. 5.


PRILOGA

Tabela 1

Razredi lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za zunanja senčila s tkanino v stranskih vodilih in senčila na pergolah

Razredi

0

1

2

3

Nazivni tlak vetra pN (N/m2)

< 40

≥ 40–< 70

≥ 70–< 110

≥ 110–< 170

Varnostni tlak vetra pS (N/m2)

< 48

≥ 48–< 84

≥ 84–< 132

≥ 132–< 204


Razredi

4

5

6

Nazivni tlak vetra pN (N/m2)

≥ 170–< 270

≥ 270–< 400

≥ 400

Varnostni tlak vetra pS (N/m2)

≥ 204–< 324

≥ 324–< 480

≥ 480

Tabela 2

Razredi lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za senčila s škarjasto ročico, senčila s pivotno ročico, senčila z drsno ročico, navpične rolete, okenske tende, fasadne tende, senčila za svetlobnike, senčila za zimske vrtove in komarnike

Razredi

0

1

2

3

Nazivni tlak vetra pN (N/m2)

< 40

≥ 40–< 70

≥ 70–< 110

≥ 110

Varnostni tlak vetra pS (N/m2)

< 48

≥ 48–< 84

≥ 84–< 132

≥ 132


Tabela 3

Razredi lastnosti v zvezi z odpornostjo proti vetrni obremenitvi za senčila z zložljivo ročico

Razredi

0

1

2

Nazivni tlak vetra pN (N/m2)

< 40

≥ 40–< 70

≥ 70

Varnostni tlak vetra pS (N/m2)

< 48

≥ 48–< 84

≥ 84


Top