EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0254

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/254 z dne 9. novembra 2018 o prilagoditvi Priloge III k Uredbi (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/7375

OJ L 43, 14.2.2019, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/254/oj

14.2.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 43/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/254

z dne 9. novembra 2018

o prilagoditvi Priloge III k Uredbi (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (1) ter zlasti člena 49(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1315/2013 določa možnost prilagajanja informativnih zemljevidov vseevropskega prometnega omrežja (v nadaljnjem besedilu: TEN-T), razširjenega na določene sosednje države, na podlagi sporazumov na visoki ravni o prometnih infrastrukturnih omrežjih med Unijo in zadevnimi državami članicami.

(2)

Med Unijo in državami vzhodnega partnerstva (Republiko Armenijo, Azerbajdžanom, Belorusijo, Republiko Moldavijo in Ukrajino) so bili 24. novembra 2017 sklenjeni sporazumi na visoki ravni o prilagoditvi zemljevidov informativne širitve celovitega TEN-T in določitvi povezav jedrnega omrežja na zemljevidih celovitega omrežja. Sporazum na visoki ravni med Unijo in Gruzijo je bil podpisan 18. julija 2018. Sporazum se nanaša na proge železniškega in cestnega omrežja ter na pristanišča in letališča. Prilagoditev informativnih zemljevidov celovitega omrežja in zlasti določitev informativnega jedrnega omrežja bosta Uniji omogočili, da sodelovanje z zadevnimi državami vzhodnega partnerstva bolj ciljno usmeri.

(3)

Uredbo (EU) št. 1315/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga III k Uredbi (EU) št. 1315/2013 se spremeni, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 348, 20.12.2013, str. 1.


PRILOGA

Priloga III se spremeni:

(1)

v oddelku 15 (Republika Armenija, Azerbajdžan in Gruzija) se dodata naslednja zemljevida (15.3 in 15.4 v zvezi z Republiko Armenijo):

Image 1

Image 2

(2)

v oddelku 15 (Republika Armenija, Azerbajdžan in Gruzija) se dodata naslednja zemljevida (15.5 in 15.6 v zvezi z Azerbajdžanom):

Image 3

Image 4

(3)

v oddelku 15 (Republika Armenija, Azerbajdžan in Gruzija) se dodata naslednja zemljevida (15.7 in 15.8 v zvezi z Gruzijo):

Image 5

Image 6

(4)

v oddelku 16 (Belorusija, Republika Moldavija in Ukrajina) se dodata naslednja zemljevida (16.3 in 16.4 v zvezi z Belorusijo):

Image 7

Image 8

(5)

v oddelku 16 (Belorusija, Republika Moldavija in Ukrajina) se dodata naslednja zemljevida (16.5 in 16.6 v zvezi z Republiko Moldavijo):

Image 9

Image 10

(6)

v oddelku 16 (Belorusija, Republika Moldavija in Ukrajina) se dodata naslednja zemljevida (16.7 in 16.8 v zvezi z Ukrajino):

Image 11

Image 12


Top