EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2167

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/2167 z dne 17. decembra 2019 o odobritvi strateškega načrta omrežja za funkcije omrežja za upravljanje zračnega prometa enotnega evropskega neba za obdobje 2020–2029

C/2019/8926

OJ L 328, 18.12.2019, p. 89–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2167/oj

18.12.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/89


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/2167

z dne 17. decembra 2019

o odobritvi strateškega načrta omrežja za funkcije omrežja za upravljanje zračnega prometa enotnega evropskega neba za obdobje 2020–2029

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru) (1) in zlasti člena 6(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 677/2011 (2) in Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/123 (3) določata, da mora upravitelj omrežja, imenovan v skladu z navedenima uredbama, vzpostaviti in posodabljati strateški načrt omrežja.

(2)

Uredba (EU) št. 677/2011 in Izvedbena uredba (EU) 2019/123 zahtevata, da Komisija sprejme strateški načrt omrežja, potem ko ga potrdi odbor za upravljanje omrežja.

(3)

Odbor za upravljanje omrežja je 27. junija 2019 potrdil strateški načrt omrežja za obdobje 2020–2029. To obdobje je usklajeno z ustreznimi referenčnimi obdobji in zajema obdobje imenovanja upravitelja omrežja.

(4)

Strateški načrt omrežja bi bilo treba odobriti.

(5)

Ta sklep bi moral začeti veljati čim prej pred začetkom obdobja, ki ga zajema strateški načrt omrežja.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za enotno evropsko nebo, ki je bil ustanovljen s členom 5 Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (4)

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Strateški načrt omrežja za obdobje 2020–2029, ki ga je na 25. seji 27. junija 2019 (5) potrdil Odbor za upravljanje omrežja, se odobri.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 17. decembra 2019

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 20.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 677/2011 z dne 7. julija 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa (ATM) in spremembi Uredbe (EU) št. 691/2010 (UL L 185, 15.7.2011, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/123 z dne 24. januarja 2019 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje funkcij omrežja za upravljanje zračnega prometa in o razveljavitvi Uredbe Komisije (EU) št. 677/2011 (UL L 28, 31.1.2019, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (UL L 96, 31.3.2004, str. 1).

(5)  Strateški načrt omrežja za funkcije omrežja za upravljanje zračnega prometa enotnega evropskega neba za obdobje 2020–2029, objavljen kot dokument NMB/19/25/7 na spletni strani upravitelja omrežja: https://www.eurocontrol.int/network-manager#key-documents.


Top