EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1925

Sklep Sveta (EU) 2019/1925 z dne 14. novembra 2019 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

ST/13477/2019/INIT

OJ L 299, 20.11.2019, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1925/oj

20.11.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 299/11


SKLEP SVETA (EU) 2019/1925

z dne 14. novembra 2019

o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 43 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 2. marca 2015 sprejel Sklep (EU) 2015/384 (1) o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum). Sporazum je začel veljati 20. novembra 2014 in še vedno velja.

(2)

Trenutno veljavni protokol o izvajanju Sporazuma se izteče 19. novembra 2019.

(3)

Komisija je v imenu Unije s pogajanji dosegla dogovor o novem protokolu o izvajanju Sporazuma (v nadaljnjem besedilu: Protokol). Po koncu teh pogajanj je bil novi Protokol parafiran 19. julija 2019.

(4)

Cilj Protokola je Uniji in Senegalu omogočiti tesnejše sodelovanje pri spodbujanju trajnostne ribiške politike in odgovornega izkoriščanja ribolovnih virov v senegalskih vodah ter podpreti prizadevanja Senegala za razvoj ribiškega sektorja.

(5)

Protokol bi bilo zato treba podpisati in ga začasno uporabljati do zaključka postopkov, potrebnih za njegovo sklenitev.

(6)

Za zagotovitev čimprejšnjega začetka ribolovnih dejavnosti plovil Unije bi bilo treba Protokol uporabljati začasno od njegovega podpisa –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis, v imenu Unije, Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu o med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu se odobri s pridržkom sklenitve navedenega protokola.

Besedilo Protokola je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Protokola v imenu Unije.

Člen 3

Protokol se v skladu s členom 16 Protokola začasno uporablja od datuma njegovega podpisa do zaključka postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 14. novembra 2019

Za Svet

Predsednica

T. TUPPURAINEN


(1)  Sklep Sveta (EU) 2015/384 z dne 2. marca 2015 o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu ter njegovega protokola o izvajanju, v imenu Evropske unije (UL L 65, 10.3.2015, str. 1).

(2)  Sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu (UL L 304, 23.10.2014, str. 3).


Top