Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1274

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1274 z dne 29. julija 2019 o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za referenčne vrednosti v Avstraliji, v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.)

C/2019/5476

OJ L 201, 30.7.2019, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1274/oj

30.7.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 201/9


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2019/1274

z dne 29. julija 2019

o enakovrednosti pravnega in nadzornega okvira, ki se uporablja za referenčne vrednosti v Avstraliji, v skladu z Uredbo (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, in spremembi direktiv 2008/48/ES in 2014/17/EU ter Uredbe (EU) št. 596/2014 (1) ter zlasti člena 30 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) 2016/1011 uvaja skupni okvir za zagotavljanje točnosti in celovitosti indeksov, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov v Uniji.

(2)

Navedena uredba se uporablja od 1. januarja 2018, upravljavci, ki niso iz Unije, pa imajo na voljo prehodno obdobje, v katerem je dovoljena uporaba referenčnih vrednosti tretjih držav v Uniji. Po izteku prehodnega obdobja se lahko referenčna vrednost ali kombinacija referenčnih vrednosti, ki jo zagotavlja upravljavec s sedežem v tretji državi, v Uniji uporablja le, če sta na podlagi sklepa Komisije o enakovrednosti ali priznanja ali odobritve s strani pristojnih organov referenčna vrednost in upravljavec vključena v register, ki ga vodi Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v nadaljnjem besedilu: ESMA).

(3)

Komisija je pooblaščena za sprejemanje izvedbenih sklepov, ki določajo, da je pravni in nadzorni okvir tretje države, kar zadeva posebne upravljavce ali posebne referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti, enakovreden zahtevam iz Uredbe (EU) 2016/1011. Komisija pri ocenjevanju te enakovrednosti upošteva, ali pravni okvir in nadzorna praksa tretje države zagotavljata skladnost z načeli IOSCO za finančne referenčne vrednosti ali, kjer je primerno, z načeli IOSCO za agencije za sporočanje cen nafte ter ali so ti posebni upravljavci ali posebne referenčne vrednosti ali skupine referenčnih vrednosti predmet stalnega učinkovitega nadzora in izvrševanja v navedeni tretji državi.

(4)

Referenčne vrednosti, kot sta Australian Bank Bill Swap Rate in S&P/ASX 200 Index, se upravljajo v Avstraliji, v Uniji pa jih uporabljajo številni nadzorovani subjekti. Zato je Komisija ocenila sistem referenčnih vrednosti v Avstraliji.

(5)

Zakonodajni okvir za vzpostavitev, nadzor in upravljanje referenčnih vrednosti v Avstraliji zajema shemo izdajanja dovoljenj in podeljuje pooblastila avstralski komisiji za vrednostne papirje in naložbe (Australian Securities and Investments Commission, v nadaljnjem besedilu: ASIC). Poleg tega od upravljavcev pomembnih referenčnih vrednosti zahteva, da od ASIC pridobijo dovoljenje za upravljavca referenčnih vrednosti. Za referenčne vrednosti, ki jih ASIC ni razglasil za pomembne, zakonodajni okvir v Avstraliji dovoljuje upravljavcem, da se vključijo v nacionalni regulativni okvir, tako da zaprosijo za dovoljenje ASIC v skladu z oddelkom 908BD zakona o gospodarskih družbah (Corporations Act), posledično pa zanje veljajo predpisi ASIC za upravljavce in prispevajoče osebe.

(6)

Za pridobitelje dovoljenja ASIC veljajo pogoji dovoljenja in vrsta zakonodajnih zahtev. Pravno zavezujoče zahteve za upravljavce so določene v zakonu o gospodarskih družbah iz leta 2001 (v nadaljnjem besedilu: zakon o gospodarskih družbah), (upravnih) predpisih ASIC iz leta 2018 o finančnih referenčnih vrednostih in (prisilnih) predpisih ASIC iz leta 2018 o finančnih referenčnih vrednostih. Regulativni priročnik ASIC 268 z naslovom – Sistem izdajanja dovoljenj za upravljavce finančnih referenčnih vrednosti (RG 268) – zagotavlja dodatna navodila za upravljavce referenčnih vrednosti. Z delom 7.5B zakona o gospodarskih družbah (kakor je bil spremenjen s spremembo zakona o državnih financah iz leta 2018 (ukrepi št. 5 iz leta 2017) se izvaja zakonodajni okvir za regulacijo finančnih referenčnih vrednosti.

(7)

V skladu z oddelkom 908AC zakona o gospodarskih družbah lahko ASIC z zakonodajnim instrumentom razglasi finančno referenčno vrednost za pomembno referenčno vrednost. Kot pomembne referenčne vrednosti se lahko označijo samo tiste referenčne vrednosti, ki izpolnjujejo merila, določena v zakonu. ASIC ugotovi, da (i) je referenčna vrednost sistemsko pomembna za avstralski finančni sistem; ali (ii) da obstaja pomembno tveganje finančne okužbe ali sistemske nestabilnosti v Avstraliji, če je motena razpoložljivost ali celovitost referenčne vrednosti; ali (iii) bi se pojavil bistven vpliv na male ali velike vlagatelje v Avstraliji, če je razpoložljivost ali celovitost referenčne vrednosti motena.

(8)

ASIC je z instrumentom ASIC za gospodarske družbe (pomembne finančne referenčne vrednosti) (ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument) 2018/420 več finančnih referenčnih vrednosti razglasil za pomembne referenčne vrednosti. Ta sklep je omejen na upravljavce tistih referenčnih vrednosti, ki so navedene v najnovejši veljavni različici instrumenta ASIC za gospodarske družbe (pomembne finančne referenčne vrednosti) 2018/420. Ne zajema upravljavcev finančnih referenčnih vrednosti, ki izpolnjujejo pogoje za izvzetje s področja uporabe Uredbe (EU) 2016/1011 v skladu s členom 2(2) navedene uredbe.

(9)

ASIC lahko izda dovoljenje upravljavcu referenčnih vrednosti v zvezi z eno ali več finančnih referenčnih vrednosti. ASIC mora pri odločanju o izdaji dovoljenja, uvedbi, spremembi ali preklicu pogojev dovoljenja, spremembi dovoljenja ali začasnem preklicu ali odpovedi dovoljenja upoštevati dejavnike iz oddelka 908BO(2) zakona o gospodarskih družbah. Za osebo se šteje, da je storila kaznivo dejanje, če upravlja (ali trdi, da upravlja) pomembno referenčno vrednost, vendar nima dovoljenja za upravljavca referenčnih vrednosti, v katerem je opredeljena finančna referenčna vrednost.

(10)

ASIC je v skladu z oddelkom 908CA zakona o gospodarskih družbah leta 2018 sprejel (upravne) predpise ASIC o finančnih referenčnih vrednostih (v nadaljnjem besedilu: upravni predpisi) in v skladu z oddelkom 908CD zakona o gospodarskih družbah leta 2018 (prisilne) predpise ASIC o finančnih referenčnih vrednostih (v nadaljnjem besedilu: prisilni predpisi). Upravni predpisi določajo zahteve za pridobitelje dovoljenja za upravljavca referenčnih vrednosti in prispevajoče osebe, vključno z zahtevami glede upravljanja in nadzora, zahtevami glede zunanjega izvajanja, zahtevami za zaščito pred navzkrižji interesov, zahtevami glede zasnove referenčnih vrednosti in metod ter zahtevami glede vhodnih podatkov. Prisilni predpisi urejajo obvezno oblikovanje ali upravljanje pomembne referenčne vrednosti ali podatke, ki jih je obvezno treba predložiti za pomembno finančno referenčno vrednost.

(11)

ASIC je pri pripravi upravnih predpisov upošteval načela IOSCO za finančne referenčne vrednosti, kot se zahteva v oddelku 908CK zakona o gospodarskih družbah. Poleg tega je ASIC proučil pravne in nadzorne okvire v zvezi z referenčnimi vrednostmi v tretjih državah, vključno z Uredbo (EU) 2016/1011, ter druge avstralske sisteme izdajanja dovoljenj na finančnem področju.

(12)

Obrazložitev upravnih predpisov prikazuje, kako upravni in prisilni predpisi ASIC odražajo načela IOSCO. Natančneje, upravni predpisi določajo, da predpis 2.1.2 ustreza načelom IOSCO o ureditvah upravljanja za finančne referenčne vrednosti. Predpis 2.1.3 ustreza načelom IOSCO o nadzoru tretjih oseb, ki sodelujejo pri oblikovanju ali upravljanju vsake finančne referenčne vrednosti, opredeljene v dovoljenju pridobitelja dovoljenja za upravljavca referenčnih vrednosti. Predpis 2.1.4 ustreza načelom IOSCO o navzkrižju interesov za upravljavce finančnih referenčnih vrednosti. Predpis 2.2.1 ustreza načelom IOSCO o zasnovi referenčnih vrednosti. Predpis 2.2.2 ustreza načelom IOSCO o zadostnosti podatkov in notranjem nadzoru zbiranja podatkov. Predpis 2.2.3 ustreza načelom IOSCO o vsebini metodologije, ki se uporablja za določanje finančnih referenčnih vrednosti. Podpredpis 2.2.4(1) ustreza načelom IOSCO o spremembi metodologije, ki se uporablja za določanje finančnih referenčnih vrednosti. Predpis 2.3.1 ustreza načelom IOSCO o okviru kontrole za upravljavce, saj se nanaša na upravljanje tveganja in na glavne zahteve drugih avstralskih sistemov izdajanja dovoljenj. Predpis 2.4.1 ustreza načelom IOSCO o načrtovanju prehoda ali prenehanja dovoljene referenčne vrednosti. Predpis 2.5.1 ustreza načelom IOSCO o „kodeksu ravnanja predlagatelja“. Predpis 2.6.1 ustreza načelom IOSCO o preglednosti določanja referenčnih vrednosti.

(13)

Poleg tega ASIC zagotavlja regulativna navodila (RG 268) za subjekte, za katere veljajo upravni in prisilni predpisi. V njih je navedeno, kako ASIC razlaga zakonodajo, in vsebujejo praktična navodila o tem, kako lahko subjekti izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu z zakonodajo.

(14)

Komisija zato ugotavlja, da so zavezujoče zahteve glede upravljavcev pomembnih referenčnih vrednosti, kot so označene v instrumentu ASIC za gospodarske družbe (pomembne finančne referenčne vrednosti) 2018/420, enakovredne ustreznim zahtevam iz Uredbe (EU) 2016/1011.

(15)

V skladu s členom 30 Uredbe (EU) 2016/1011 morajo biti zahteve tudi predmet stalnega učinkovitega nadzora in izvrševanja v tretji državi.

(16)

Upravljavci referenčnih vrednosti, ki so pridobili dovoljenje v Avstraliji, so pod stalnim nadzorom ASIC. Oddelek 908AF zakona o gospodarskih družbah določa, da je ASIC odgovoren za nadzor finančnih referenčnih vrednosti, za katere je bilo izdano dovoljenje. ASIC je tudi odgovoren za zagotavljanje, da upravljavci referenčnih vrednosti izpolnjujejo svoje obveznosti iz zakona o gospodarskih družbah, upravnih in prisilnih predpisov, ter v zvezi s tem redno ocenjuje, ali upravljavci referenčnih vrednosti izpolnjujejo svoje obveznosti, ki izhajajo iz dovoljenj.

(17)

V skladu z oddelkom 908BQ zakona o gospodarskih družbah in predpisom 2.8.1 upravnih predpisov morajo upravljavci referenčnih vrednosti ASIC uradno obvestiti o nekaterih zadevah tudi v primeru, ko pridobitelj dovoljenja ni izpolnil ali ne more več izpolnjevati svojih regulativnih obveznosti. ASIC lahko oceni, kako pridobitelji dovoljenja upoštevajo zakon o gospodarskih družbah in upravne predpise v skladu z oddelkoma 908BR in 908BS zakona o gospodarskih družbah ter predpisoma 2.8.2 in 2.8.3 upravnih predpisov. ASIC lahko tudi zahteva poročilo o kateri koli zadevi v skladu z oddelkom 908BV zakona o gospodarskih družbah in v zvezi s tem zaprosi za revizijsko izjavo o poročilu pridobitelja dovoljenja. Oddelek 908BW zakona o gospodarskih družbah pooblašča ASIC za pripravo poročil o oceni, po potrebi izmenjavo teh poročil z nekaterimi avstralskimi vladnimi agencijami in objavo takih poročil.

(18)

Če upravljavec referenčnih vrednosti ne izpolnjuje svojih regulativnih obveznosti v skladu z oddelkom 908BT zakona o gospodarskih družbah, lahko ASIC izda pridobitelju dovoljenja pisno navodilo za sprejetje posebnih ukrepov, za katere meni, da bodo zagotovili, da bo pridobitelj dovoljenja izpolnil navedene obveznosti. Če pridobitelj dovoljenja ne upošteva tega pisnega navodila, lahko ASIC predloži zadevo sodišču, ki lahko odredi, da mora pridobitelj dovoljenja upoštevati navodila ASIC. ASIC lahko v skladu z oddelkoma 908CH in 908CI zakona o gospodarskih družbah izda obvestila o kršitvah ali sprejme zaveze upravljavcev, ki niso izpolnili svojih regulativnih zahtev. Oddelek 908CG Zakona o gospodarskih družbah določa okvir, v skladu s katerim lahko upravljavec, ki domnevno ni ravnal v skladu z upravnimi predpisi, kot nadomestno možnost za civilne postopke plača kazen, sprejme ali uvede popravne ukrepe (vključno s programi izobraževanja) ali sprejme sankcije, ki niso plačilo kazni. ASIC lahko tudi začasno odvzame ali prekliče dovoljenje v določenih okoliščinah v skladu z oddelkoma 908BI in 908BJ zakona o gospodarskih družbah.

(19)

Prisilni predpisi omogočajo ASIC, da v primeru, če meni, da je to v javnem interesu, od pridobitelja dovoljenja zahteva, da še naprej oblikuje ali upravlja pomembno referenčno vrednost ali da na določen način oblikuje ali upravlja pomembno referenčno vrednost, vključno s spremembo metode, ki se uporablja za oblikovanje ali upravljanje pomembne referenčne vrednosti. Prisilni predpisi prav tako omogočajo ASIC, da od prispevajoče osebe zahteva, da prispeva podatke ali informacije pridobitelju dovoljenja za oblikovanje ali upravljanje pomembne referenčne vrednosti ali ASIC za namene, povezane z oblikovanjem ali upravljanjem pomembne referenčne vrednosti.

(20)

Komisija zato ugotavlja, da so zavezujoče zahteve glede upravljavcev katere koli referenčne vrednosti, ki se z instrumentom ASIC za gospodarske družbe (pomembne finančne referenčne vrednosti) 2018/420 razglasi za pomembno finančno referenčno vrednost, predmet stalnega učinkovitega nadzora in izvrševanja.

(21)

Upravljavcem referenčnih vrednosti v EU ni treba pridobiti dovoljenja za to, da bi se njihove referenčne vrednosti uporabljale v Avstraliji, razen če ASIC referenčno vrednost označi kot pomembno ali kadar si upravljavec referenčnih vrednosti prostovoljno prizadeva pridobiti dovoljenje v Avstraliji. ASIC je obvestil Komisijo, da referenčnih vrednosti EU nima namena označiti za pomembne.

(22)

Ta sklep bo dopolnjen z dogovori o sodelovanju, da se zagotovita učinkovita izmenjava informacij in usklajevanje nadzornih dejavnosti med ESMA in ASIC.

(23)

Ta sklep temelji na oceni veljavnih pravno zavezujočih zahtev, ki se v zvezi z referenčnimi merili uporabljajo v Avstraliji ob sprejetju tega sklepa. Komisija bo še naprej redno spremljala razvoj trga, pravnega in nadzornega okvira referenčnih vrednosti ter učinkovitost nadzornega sodelovanja v zvezi s spremljanjem in izvrševanjem teh zahtev, da bi zagotovila stalno izpolnjevanje zahtev, na podlagi katerih je bil sprejet ta sklep.

(24)

Ta sklep ne posega v pooblastila Komisije, da kadar koli izvede poseben pregled, če mora zaradi razvoja dogodkov ponovno oceniti ta sklep.

(25)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za vrednostne papirje –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Za namene člena 30 Uredbe (EU) 2016/1011 se šteje, da je pravni in nadzorni okvir Avstralije, ki se uporablja za upravljavce finančnih referenčnih vrednosti, ki se z instrumentom ASIC za gospodarske družbe (pomembne finančne referenčne vrednosti) (ASIC Corporations (Significant Financial Benchmarks) Instrument) 2018/420, kot je določen v najnovejši veljavni različici, razglasijo za pomembne referenčne vrednosti, enakovreden zahtevam iz Uredbe (EU) 2016/1011 ter da je predmet stalnega učinkovitega nadzora in izvrševanja.

Člen 2

Ta sklep začne veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 29. julija 2019

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 171, 29.6.2016, str. 1.


Top