EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0668

Sklep Sveta (EU) 2019/668 z dne 15. aprila 2019 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije na devetem zasedanju Konference pogodbenic glede uvrstitve nekaterih kemikalij v Prilogo III k Rotterdamski konvenciji o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini

ST/7103/2019/INIT

UL L 113, 29.4.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/668/oj

29.4.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/4


SKLEP SVETA (EU) 2019/668

z dne 15. aprila 2019

o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije na devetem zasedanju Konference pogodbenic glede uvrstitve nekaterih kemikalij v Prilogo III k Rotterdamski konvenciji o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 192(1), člena 207(3) in prvega pododstavka člena 207(4) v povezavi s členom 218(9) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je začela veljati 24. februarja 2004 in jo je Unija sklenila na podlagi Sklepa Sveta 2006/730/ES (1).

(2)

Konvencija se v Uniji izvaja v okviru Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2).

(3)

Konferenca pogodbenic lahko v skladu s členom 7 Konvencije v Prilogo III h Konvenciji vključi kemikalije po priporočilu odbora za pregled kemikalij.

(4)

Da se pogodbenicam uvoznicam zagotovi varstvo, ki ga zagotavlja Konvencija, in ker so vsa zadevna merila iz Konvencije izpolnjena, je potrebno in ustrezno podpreti priporočilo odbora za pregled kemikalij glede vključitve v Prilogo III h Konvenciji acetoklora, karbosulfana, krizotilnega azbesta, fentiona (formulacije z zelo majhnim volumnom (ULV) s koncentracijo aktivne snovi 640 g/l ali več), heksabromociklododekana, forata in tekočih formulacij (koncentrat za emulzijo in topni koncentrat), ki vsebujejo parakvat diklorid v koncentraciji 276 g/l ali več, kar ustreza koncentraciji parakvat iona 200 g/l ali več. V Uniji so te kemikalije že prepovedane ali pa je njihova uporaba strogo omejena, zato za njih v na podlagi Uredbe (EU) št. 649/2012 veljajo strožje izvozne zahteve od zahtev iz Konvencije.

(5)

Pričakuje se, da bodo na devetem zasedanju Konference pogodbenic sprejeti sklepi o vključitvi nadaljnjih kemikalij v Prilogo III h Konvencije.

(6)

Primerno je določiti stališče, ki se v imenu Unije zastopa na devetem zasedanju Konference pogodbenic glede vključitve nekaterih kemikalij v Prilogo III, saj bodo spremembe Priloge III h Konvenciji za Unijo zavezujoče –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Stališče, ki v imenu Unije zastopa na devetem zasedanju Konference pogodbenic Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) je, da Unija podpre glede vključitve acetoklora, karbosulfana, krizotilnega azbesta, fentiona (formulacije z zelo majhnim volumnom (ULV) s koncentracijo aktivne snovi 640 g/l ali več), heksabromociklododekana, forata in tekočih formulacij (koncentrat za emulzijo in topni koncentrat), ki vsebujejo parakvat diklorid v koncentraciji 276 g/l ali več, kar ustreza koncentraciji parakvat iona 200 g/l ali več v Prilogo III h Konvenciji.

Člen 2

Glede na razvoj dogodkov na devetem zasedanju Konference pogodbenic se lahko predstavniki Unije, v posvetovanju z državami članicami med usklajevalnimi srečanji na samem zasedanju, sporazumejo o manjših spremembah stališča iz člena 1 brez nadaljnjega sklepa Sveta.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Luxembourgu, 15. aprila 2019

Za Svet

Predsednik

P. DAEA


(1)  Sklep Sveta 2006/730/ES z dne 25. septembra 2006 o sklenitvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 299, 28.10.2006, str. 23).

(2)  Uredba (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (UL L 201, 27.7.2012, str. 60).


Top