EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0026

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/1377 z dne 31. julija 2019 o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/26)

OJ L 224, 28.8.2019, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2020; razveljavil 32020D1335

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1377/oj

28.8.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 224/6


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/1377

z dne 31. julija 2019

o imenovanju vodij delovnih enot za sprejetje delegiranih sklepov o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/26)

IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 11.6 Statuta,

ob upoštevanju Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2017/933 z dne 16. novembra 2016 o splošnem okviru za prenos pooblastil za odločanje o pravnih instrumentih v zvezi z nadzorniškimi nalogami (ECB/2016/40) (1) ter zlasti členov 4 in 5 Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa Evropske centralne banke (EU) 2019/1376 z dne 23. julija 2019 o prenosu pooblastila za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam (ECB/2019/23) (2) ter zlasti člena 3 Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa ECB/2004/2 z dne 19. februarja 2004 o sprejetju Poslovnika Evropske centralne banke (3) in zlasti člena 10 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za obravnavo velikega števila odločitev, ki jih mora Evropska centralna banka (ECB) sprejeti pri opravljanju nadzorniških nalog, je bil vzpostavljen postopek za sprejetje nekaterih delegiranih sklepov.

(2)

Sklep o prenosu pooblastil začne učinkovati, ko Izvršilni odbor sprejme sklep o imenovanju vodje ali več vodij delovnih enot za sprejemanje odločitev na podlagi sklepa o prenosu pooblastil.

(3)

Izvršilni odbor mora pri imenovanju vodij delovnih enot upoštevati pomembnost sklepa o prenosu pooblastil in število naslovnikov, ki jim je treba poslati delegirane sklepe.

(4)

O tem, na katere vodje delovnih enot bi bilo treba prenesti pooblastilo za sprejetje odločitev o čezmejnem opravljanju storitev, pridobitvi kvalificiranih deležev in odvzemu dovoljenj kreditnim institucijam, je bilo opravljeno posvetovanje s predsednikom Nadzornega odbora –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 1 Sklepa (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23).

Člen 2

Delegirani sklepi o kvalificiranih deležih

1.   Delegirane sklepe na podlagi členov 3 in 4 Sklepa (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), ki se nanašajo na pomembne nadzorovane subjekte, kakor so opredeljeni v točki 16 člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/17) (4), sprejmeta generalni direktor ali namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata Sekretariat Nadzornega odbora ali v primeru njune odsotnosti vodja oddelka Dovoljenja in eden od naslednjih vodij delovnih enot:

(a)

generalni direktor ali namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor I, če nadzor zadevnega nadzorovanega subjekta ali skupine opravlja generalni direktorat Mikrobonitetni nadzor I;

(b)

generalni direktor ali namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor II, če nadzor zadevnega nadzorovanega subjekta ali skupine opravlja generalni direktorat Mikrobonitetni nadzor II.

Če se delegirani sklep na podlagi členov 3 in 4 Sklepa (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) nanaša na več kot en pomemben nadzorovani subjekt, je zadevni nadzorovani subjekt tisti nadzorovani subjekt ali skupina, v kateri se pridobiva kvalificirani delež.

2.   Delegirane sklepe na podlagi členov 3 in 4 Sklepa (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), ki se ne nanašajo na pomembne nadzorovane subjekte, sprejme generalni direktor ali namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor III.

Člen 3

Delegirani sklepi o odvzemu dovoljenja

1.   Delegirane sklepe na podlagi členov 3 in 5 Sklepa (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), ki se nanašajo na pomembne nadzorovane subjekte, kakor so opredeljeni v točki 16 člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), sprejmeta generalni direktor ali namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata Sekretariat Nadzornega odbora ali v primeru njune odsotnosti vodja oddelka Dovoljenja in eden od naslednjih vodij delovnih enot:

(a)

generalni direktor ali namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor I, če nadzor zadevnega nadzorovanega subjekta ali skupine opravlja generalni direktorat Mikrobonitetni nadzor I;

(b)

generalni direktor ali namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor II, če nadzor zadevnega nadzorovanega subjekta ali skupine opravlja generalni direktorat Mikrobonitetni nadzor II.

2.   Delegirane sklepe na podlagi členov 3 in 5 Sklepa (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23), ki se nanašajo na manj pomembne nadzorovane subjekte, kakor so opredeljeni v točki 7 člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17), sprejme generalni direktor ali namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor III.

Člen 4

Delegirani sklepi o čezmejnem opravljanju storitev

Delegirane sklepe na podlagi členov 3 in 6 Sklepa (EU) 2019/1376 (ECB/2019/23) sprejme eden od naslednjih vodij delovnih enot:

(a)

generalni direktor ali namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor I, če nadzor zadevnega nadzorovanega subjekta ali skupine opravlja generalni direktorat Mikrobonitetni nadzor I;

(b)

generalni direktor ali namestnik generalnega direktorja generalnega direktorata Mikrobonitetni nadzor II, če nadzor zadevnega nadzorovanega subjekta ali skupine opravlja generalni direktorat Mikrobonitetni nadzor II.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Frankfurtu na Majni, 31. julija 2019

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 141, 1.6.2017, str. 14.

(2)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.

(3)  UL L 80, 18.3.2004, str. 33.

(4)  Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).


Top