EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R2041

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/2041 z dne 17. decembra 2018 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

C/2018/9090

OJ L 327, 21.12.2018, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2041/oj

21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/50


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/2041

z dne 17. decembra 2018

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (1) ter zlasti člena 57(4) in člena 58(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi se zagotovila enotna uporaba kombinirane nomenklature, priložene Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (2), je treba sprejeti ukrepe za uvrstitev blaga iz Priloge k tej uredbi.

(2)

Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature. Ta pravila se uporabljajo tudi za vsako drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali pa uvaja dodatne pododdelke ter se s posebnimi določbami Unije predpiše zaradi uporabe tarifnih in drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo.

(3)

Po teh splošnih pravilih bi bilo blago iz stolpca 1 razpredelnice iz Priloge treba uvrstiti pod oznako KN v stolpcu 2 na podlagi utemeljitve v stolpcu 3 navedene razpredelnice.

(4)

Primerno je določiti, da se lahko imetnik v skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 še nekaj časa sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki se izdajo za blago, na katero se nanaša ta uredba, in niso v skladu s to uredbo. To obdobje bi moralo biti omejeno na tri mesece.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, opisano v stolpcu 1 razpredelnice iz Priloge, se uvrsti v kombinirano nomenklaturo pod oznako KN iz stolpca 2 navedene razpredelnice.

Člen 2

V skladu s členom 34(9) Uredbe (EU) št. 952/2013 se je na zavezujoče tarifne informacije, ki niso v skladu s to uredbo, mogoče sklicevati še tri mesece po začetku veljavnosti te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2018

Za Komisijo

V imenu predsednika

Stephen QUEST

Generalni direktor

Generalni direktorat za obdavčenje in carinsko unijo


(1)  UL L 269, 10.10.2013, str. 1.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).


PRILOGA

Opis blaga

Uvrstitev

(oznaka KN)

Utemeljitev

(1)

(2)

(3)

Bakreni kabelski konektorji (t. i. moški ali ženski tip) za napetost do največ 1 000 V.

Izdelek ima na eni strani bodisi vtič (t. i. moški tip konektorja) bodisi vtičnico (t. i. ženski tip konektorja), na drugi pa spojno napravo v obliki vpenjala, obloženega s slojem izolirnega materiala.

Izdelek se uporablja za povezovanje žic ali kablov, razen koaksialnih kablov.

Izdelek omogoča povezavo brez uporabe kakršnih koli orodij z vpetjem „moškega“ konektorja v „ženski“ konektor.

Glej sliko (*1).

8536 69 90

Uvrstitev opredeljujejo splošni pravili 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature ter besedilo oznak KN 8536 , 8536 69 in 8536 69 90 .

Izdelek ima objektivne značilnosti vtiča (t. i. moški tip konektorja) ali vtičnice (t. i. ženski tip konektorja) z nameščeno drugo spojno napravo (glej tudi pojasnjevalne opombe harmoniziranega sistema k tarifni številki 8536 , skupina (III), točka (A), točka (1), in pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature k tarifnim številkam 8536 69 10 do 8536 69 90 ). Njegova uvrstitev pod druge vezne in kontaktne elemente za žice in kable pod tarifno številko 8536 90 10 torej ni mogoča.

Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 8536 69 90 pod druge vtiče in vtičnice.

Image

(*1)  Slika je samo informativne narave.


Top