EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1462

Uredba Komisije (EU) 2018/1462 z dne 28. septembra 2018 o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za nekatere sorbitan estre (E 491 – sorbitan monostearat, E 492 – sorbitan tristearat in E 495 – sorbitan monopalmitat) (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/6185

OJ L 245, 1.10.2018, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1462/oj

1.10.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 245/6


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1462

z dne 28. septembra 2018

o spremembi Priloge k Uredbi (EU) št. 231/2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, glede specifikacij za nekatere sorbitan estre (E 491 – sorbitan monostearat, E 492 – sorbitan tristearat in E 495 – sorbitan monopalmitat)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (1) in zlasti člena 14 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila (2) ter zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi Komisije (EU) št. 231/2012 (3) so določene specifikacije za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008.

(2)

Navedene specifikacije se lahko na pobudo Komisije ali na podlagi zahtevka posodobijo v skladu s skupnim postopkom iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(3)

Dne 14. oktobra 2014 je bil vložen zahtevek za spremembo specifikacij za naslednje aditive za živila: sorbitan monostearat (E 491), sorbitan tristearat (E 492) in sorbitan monopalmitat (E 495). Zahtevek je bil dan na voljo državam članicam v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1331/2008.

(4)

Veljavne specifikacije Unije določajo temperaturno območje strjevanja (parameter za identifikacijo) za sorbitan monostearat (E 491), sorbitan tristearat (E 492) in sorbitan monopalmitat (E 495).

(5)

Vložnik zahteva, da se sklicevanje na območje strjevanja kot metodo za identifikacijo sorbitan monostearata (E 491), sorbitan tristearata (E 492) in sorbitan monopalmitata (E 495) umakne iz specifikacij Unije, ker meni, da zaradi neobstoja jasne in skupne metodologije ta metoda ni optimalna za identifikacijo navedenih snovi.

(6)

Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je v svojem mnenju z dne 5. maja 2017 (4) navedla, da sprememba specifikacij v smislu umika parametra „območje strjevanja“ za identifikacijo sorbitan monostearata (E 491), sorbitan tristearata (E 492) in sorbitan monopalmitata (E 495), kot jo predlaga vložnik, ne bi pomenila tveganja za varnost.

(7)

Agencija je ugotovila tudi, da bi se z umikom območja strjevanja iz specifikacij Unije zmanjšalo območje določanja različnih sorbitan estrov nasičenih maščobnih kislin in bi se ta parameter za identifikacijo lahko nadomestil z drugim. Agencija je ugotovila, da se zdi, da izmed vseh razpoložljivih analiznih metod plinska kromatografija daje najnatančnejše in najbolj zanesljive rezultate in je primerna za nadzor hrane.

(8)

Zato je primerno spremeniti specifikacije Unije v smislu umika „območja strjevanja“ kot parametra za identifikacijo aditivov za živila sorbitan monostearata (E 491), sorbitan tristearata (E 492) in sorbitan monopalmitata (E 495) ter njegove zamenjave z „Identifikacijski preskus – s kislinskim številom, jodnim številom in plinsko kromatografijo“.

(9)

Prilogo k Uredbi (EU) št. 231/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 31.12.2008, str. 16.

(2)  UL L 354, 31.12.2008, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 231/2012 z dne 9. marca 2012 o določitvi specifikacij za aditive za živila, navedene v prilogah II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 83, 22.3.2012, str. 1).

(4)  Svet EFSA za aditive za živila in hranilne vire, dodane živilom, 2017. Znanstveno mnenje o ponovni oceni sorbitan monostearata (E 491), sorbitan tristearata (E 492), sorbitan monolaurata (E 493), sorbitan monooleata (E 494) in sorbitan monopalmitata (E 495) za uporabo kot aditivov za živila. EFSA Journal 2017;15(5):4788, 56 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4788.


PRILOGA

Priloga k Uredbi (EU) št. 231/2012 se spremeni:

(1)

v vnosu za aditiv za živila E 491 sorbitan monostearat se specifikacija glede „območja strjevanja“ nadomesti z naslednjim:

„Identifikacijski preskus

s kislinskim številom, jodnim številom (ne več kot 4) in plinsko kromatografijo“;

(2)

v vnosu pod aditivom za živila E 492 sorbitan tristearat se specifikacija glede območja strjevanja nadomesti z naslednjim:

„Identifikacijski preskus

s kislinskim številom, jodnim številom (ne več kot 4) in plinsko kromatografijo“;

(3)

v vnosu pod aditivom za živila E 495 sorbitan monopalmitat se specifikacija glede območja strjevanja nadomesti z naslednjim:

„Identifikacijski preskus

s kislinskim številom, jodnim številom (ne več kot 4) in plinsko kromatografijo“.


Top