EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0949

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/949 z dne 3. julija 2018 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/4054

OJ L 167, 4.7.2018, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/949/oj

4.7.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 167/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/949

z dne 3. julija 2018

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 33(2) in (3) ter člena 38(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga III k Uredbi Komisije (ES) št. 1235/2008 (2) določa seznam tretjih držav, katerih sistemi pridelave in nadzorni ukrepi za ekološko pridelavo kmetijskih proizvodov so priznani kot enakovredni tistim iz Uredbe (ES) št. 834/2007.

(2)

V skladu s Sporazumom med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi, odobrenim s Sklepom Sveta 2017/2307 (3), Unija in Čile dopustita uvoz proizvodov iz priloge k navedenemu sporazumu na svoje ozemlje in njihovo dajanje na trg kot ekoloških proizvodov, če so ti proizvodi v skladu z zakoni in predpisi obeh držav. Priloga I k navedenemu sporazumu obsega ekološke proizvode iz Čila, za katere Unija priznava enakovrednost. Zaradi jasnosti bi bilo treba Čile vključiti na seznam v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1235/2008.

(3)

Glede na informacije, ki jih je predložila Kostarika, je njen pristojni organ na seznam izvajalcev nadzora, ki jih priznava Kostarika, dodal novega izvajalca nadzora, in sicer „Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A“.

(4)

Glede na informacije, ki jih je predložila Švica, sta se imeni izvajalcev nadzora „Institut für Marktökologie (IMO)“ in „ProCert Safety AG“ spremenili v „IMOswiss AG“ oziroma „ProCert AG“.

(5)

Glede na informacije, ki jih je predložila Tunizija, se je spremenilo ime njenega pristojnega organa. Poleg tega je Tunizija Komisijo obvestila, da je njen pristojni organ na seznam izvajalcev nadzora, ki jih priznava Tunizija, dodal izvajalca nadzora „CERES GmbH“ ter da se je ime izvajalca nadzora „Ecocert SA en Tunisie“ spremenilo v „Ecocert SA“. Priznanje izvajalcu nadzora „Suolo e Salute“ je bilo preklicano. Izvajalcema nadzora „Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH“ in „Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)“ sta bili dodeljeni novi šifri.

(6)

Glede na informacije, ki jih je predložila Južna Koreja, sta na voljo nova internetna naslova za „OCK“ in „Neo environmentally-friendly“. Priznanje izvajalcu nadzora „Ecocert“ je bilo preklicano. Južnokorejski pristojni organ je priznal štiri dodatne izvajalce nadzora, ki bi jih bilo treba uvrstiti na seznam v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1235/2008: „Ecolivestock Association“, „Association for Agricultural Products Quality Evaluation“, „University Industry Liaison office of CNU“ in „Eco Agriculture Institute Inc“.

(7)

V Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 je določen seznam nadzornih organov in izvajalcev nadzora, ki so pristojni za izvajanje nadzora in izdajanje potrdil v tretjih državah za namen enakovrednosti.

(8)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Agreco R.F. Göderz GmbH“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno priznati „Agreco R.F. Göderz GmbH“ za kategorijo proizvodov B za vse tretje države, za katere je bil priznan za druge kategorije proizvodov, in razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategorijo proizvodov D na Zelenortske otoke, Fidži, Iran, Kambodžo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Salomonove otoke, Salvador, Tongo in Samoo ter za kategorijo proizvodov A za Mehiko in Urugvaj.

(9)

Komisija je prejela in proučila zahtevek „Bioagricert S.r.l.“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno priznati „Bioagricert S.r.l“ za kategorijo proizvodov D za Indonezijo.

(10)

Komisija je prejela in proučila zahtevek „Biocert International Pvt Ltd“ za vključitev na seznam v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno priznati „Biocert International Pvt Ltd“ za kategoriji proizvodov D in E za Indijo ter za kategoriji proizvodov A in D za Šrilanko.

(11)

Komisija je prejela in proučila zahtevek „Ecocert SA“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategoriji proizvodov A in D na Novo Kaledonijo, za kategorijo proizvodov B na Armenijo ter za kategorijo proizvodov E na Togo.

(12)

„Ecoglobe“ je Komisijo obvestil o spremembi svojega naslova in internetnega naslova.

(13)

Komisija je prejela in proučila zahtevek „Ekoagros“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti priznanje za Rusijo na kategoriji proizvodov B in D.

(14)

„NASAA Certified Organic Pty Ltd“ je Komisijo obvestil o spremembi svojega internetnega naslova.

(15)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „OneCert International PVT Ltd“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategoriji proizvodov A in D na Benin, Indonezijo, Nigerijo, Filipine in Togo.

(16)

„Organic Certifiers“ je Komisijo obvestil, da je prenehal opravljati dejavnosti izdajanja potrdil v vseh tretjih državah, za katere je bil priznan. Zato bi ga bilo treba črtati s seznama v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008.

(17)

„ORSER“ je Komisijo obvestil o spremembi svojega naslova.

(18)

Komisija je prejela in preučila zahtevek „Q-check“ za uvrstitev na seznam v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno priznati „Q-check“ za kategoriji proizvodov A in D za Albanijo, Egipt, Jordan, Kosovo, Libanon, Peru, Saudovo Arabijo, Srbijo, Turčijo in Združene arabske emirate.

(19)

„Quality Partner“ je Komisijo obvestil, da je prenehal opravljati dejavnosti izdajanja potrdil v Indoneziji, edini tretji državi, za katero je bil priznan. Zato bi ga bilo treba črtati s seznama v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008.

(20)

„Soil Association Certification Limited“ je Komisijo obvestil, da bo prenehal opravljati dejavnosti izdajanja potrdil v Egiptu in Iranu. Zato bi bilo treba ti državi črtati s seznama v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008.

(21)

Komisija je prejela in proučila zahtevek „Valsts SIA ‚Sertifikācijas un testēšanas centrs‘“ za spremembo specifikacij. Na podlagi prejetih informacij je Komisija ugotovila, da je upravičeno razširiti geografsko območje uporabe priznanja za kategorijo proizvodov A na Belorusijo ter za kategoriji proizvodov A in B na Uzbekistan.

(22)

Zaradi vključitve Čila v Prilogo III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 bi morali biti zadevni izvajalci nadzora, doslej priznani za uvoz proizvodov iz kategorij A, D ali F iz Čila, še naprej priznani za Čile za navedene kategorije proizvodov, razen za proizvode, ki spadajo na področje uporabe trgovinskega sporazuma.

(23)

Prilogi III in IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(24)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1235/2008 se spremeni:

(1)

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

(2)

Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. julija 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334, 12.12.2008, str. 25).

(3)  Sklep Sveta (EU) 2017/2307 z dne 9. oktobra 2017 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Čile o trgovini z ekološkimi proizvodi (UL L 331, 14.12.2017, str. 1).


PRILOGA I

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se spremeni:

(1)

za vnosom, ki se nanaša na Kanado, se vstavi naslednji nov vnos:

„ČILE

1.

Kategorije proizvodov:

Kategorije proizvodov ali proizvodi

Določitev kategorij iz Priloge IV

Omejitve

Nepredelani rastlinski proizvodi

A

Samo proizvodi, navedeni v Sporazumu

Med

 

Samo proizvodi, navedeni v Sporazumu

Predelani rastlinski proizvodi, ki se bodo uporabili kot živilo

D

Samo proizvodi, navedeni v Sporazumu

Vegetativni razmnoževalni material in semena za gojenje

F

Samo proizvodi, navedeni v Sporazumu

2.

Poreklo: ekološko pridelane sestavine v proizvodih iz kategorij A in D, ki so bile pridelane v Čilu ali uvožene v Čile:

bodisi iz Unije

bodisi iz tretjih držav v okviru ureditve, ki jo Unija priznava kot enakovredno v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.

3.

Standardi pridelave: Zakon št. 20.089 z dne 17. januarja 2006 o vzpostavitvi nacionalnega sistema certificiranja za ekološke kmetijske proizvode.

4.

Pristojni organ: Servicio Agricola y Ganadero (SAG), Ministry of Agriculture. http://www.sag.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos

5.

Izvajalci nadzora:

Šifra

Ime

Internetni naslov

CL-BIO-001

Ecocert Chile S.A.

www.ecocert.cl

CL-BIO-004

ARGENCERT (Instituto Argentino para la Certificación y Promoción de productos)

www.argencert.com.ar

CL-BIO-005

CERES - Certification of Environmental Standards GmbH

http://www.ceres-cert.com/

CL-BIO-010

BIO CERTIFICADORA SERVICIOS LIMITADA

www.bioaudita.cl

6.

Izvajalci in organi za izdajo potrdil: kakor v točki 5.

7.

Trajanje vključitve: do 31. decembra 2020.“;

(2)

v vnosu, ki se nanaša na Kostariko, se v točki 5 doda naslednja vrstica v zvezi s šifro CR-BIO-007:

„CR-BIO-007

Primus Auditing Operations de Costa Rica S.A

www.primusauditingops.com“

(3)

v vnosu, ki se nanaša na Švico, se v točki 5 vrstici, ki se nanašata na šifri CH-BIO-004 in CH-BIO-038, nadomestita z naslednjim:

„CH-BIO-004

IMOswiss AG

www.imo.ch

CH-BIO-038

ProCert AG

https://www.procert.ch/“

(4)

v besedilu, ki se nanaša na Tunizijo, se točki 4 in 5 nadomestita z naslednjim:

„4.

Pristojni organ: Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche, www.agriculture.tn and www.onagri.tn.

5.

Izvajalci nadzora:

TN-BIO-001

Ecocert SA

www.ecocert.com

TN-BIO-007

Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI)

www.innorpi.tn

TN-BIO-008

CCPB Srl

www.ccpb.it

TN-BIO-009

CERES GmbH

www.ceres-cert.com

TN-BIO-010

Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH

www.kiwabcs.com“

(5)

v vnosu, ki se nanaša na Republiko Korejo, se točka 5 spremeni:

(a)

vrstici, ki se nanašata na šifri KR-ORG-005 in KR-ORG-019, se nadomestita z naslednjim:

„KR-ORG-005

OCK

http://www.greenock.co.kr/

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly

http://neoefcc.modoo.at“

(b)

KR-ORG-016 se črta;

(c)

dodajo se naslednje vrstice:

„KR-ORG-025

Ecolivestock Association

http://www.ecolives.co.kr

KR-ORG-026

Association for Agricultural Products Quality Evaluation

http://apqe.co.kr

KR-ORG-027

University Industry Liaison office of CNU

http://sanhak.jnu.ac.kr/eng/

KR-ORG-029

Eco Agriculture Institute Inc.

http://blog.daum.net/ifea2011“.


PRILOGA II

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se spremeni:

(1)

v vnosu, ki se nanaša na „A CERT European Organization for Certification S.A.“, se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in proizvodi iz Priloge III.“;

(2)

v vnosu, ki se nanaša na „Agreco R.F. Göderz GmbH“, se točka 3 spremeni:

(a)

v vrsticah, ki se nanašata na Mehiko in Peru, se doda križec v stolpcu A;

(b)

v vrsticah, ki se nanašajo na Azerbajdžan, Bosno in Hercegovino, Burkino Faso, Bolivijo, Kamerun, Kolumbijo, Kubo, Zelenortske otoke, Dominikansko republiko, Ekvador, Egipt, Etiopijo, Fidži, Gruzijo, Gano, Gvatemalo, Honduras, Indonezijo, Iran, Kenijo, Kirgizistan, Kambodžo, Kazahstan, Šrilanko, Maroko, Moldavijo, Črno goro, Madagaskar, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Mali, Mehiko, Nigerijo, Nikaragvo, Nepal, Peru, Papuo Novo Gvinejo, Filipine, Paragvaj, Srbijo, Rusijo, Salomonove otoke, Senegal, Surinam, Salvador, Togo, Tajsko, Turkmenistan, Tongo, Tuvalu, Tanzanijo, Ukrajino, Ugando, Urugvaj, Uzbekistan, Venezuelo, Vietnam, Samoo in Južno Afriko, se doda križec v stolpcu B;

(c)

v vrsticah, ki se nanašajo na Zelenortske otoke, Fidži, Iran, Kambodžo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Salomonove otoke, Salvador, Tongo in Samoo, se doda križec v stolpcu D;

(3)

v vnosu, ki se nanaša na „Bioagricert S.r.l.“, se v točki 3 v vrstici za Indonezijo doda križec v stolpcu D;

(4)

za vnosom, ki se nanaša na „BIOcert Indonesia“, se vstavi naslednji nov vnos:

„‚Biocert International Pvt Ltd

1.

Naslov: 701 Pukhraj Corporate, Opposite Navlakha Bus Stop, Indore, 452001, India

2.

Internetni naslov: http://www.biocertinternational.com

3.

Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:

Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

IN-BIO-177

Indija

x

x

LK-BIO-177

Šrilanka

x

x

4.

Izjeme: proizvodi iz preusmeritve

5.

Trajanje vključitve: do 30. junija 2021“;

(5)

v vnosu, ki se nanaša na „CERES Certification of Environmental Standards GmbH“, se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in proizvodi iz Priloge III.“;

(6)

v vnosu, ki se nanaša na „Ecocert SA“, se točka 3 spremeni:

(a)

po vrstnem redu šifer se vstavi naslednja vrstica:

„NC-BIO-154

Nova Kaledonija

x

x

—“

(b)

v vrstici, ki se nanaša na Armenijo, se doda križec v stolpcu B;

(c)

v vrstici, ki se nanaša na Togo, se doda križec v stolpcu E;

(7)

v vnosu, ki se nanaša na „Ecoglobe“, se točki 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.

Naslov: 80 Aram Street, 0002 Yerevan, Armenia

2.

Internetni naslov: http://www.ecoglobe.com“;

(8)

v vnosu, ki se nanaša na „Ekoagros“, se v točki 3 v vrstici za Rusijo doda križec v stolpcih B in D;

(9)

v vnosu, ki se nanaša na „IMOcert Latinoamérica Ltda“, se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in proizvodi iz Priloge III.“;

(10)

v vnosu, ki se nanaša na „LACON GmbH“, se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in proizvodi iz Priloge III.“;

(11)

v vnosu, ki se nanaša na „NASAA Certified Organic Pty Ltd“, se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Internetni naslov: www.nasaacertifiedorganic.com.au“;

(12)

v vnosu, ki se nanaša na „OneCert International PVT Ltd“, se v točko 3 po vrstnem redu šifer vstavijo naslednje vrstice:

„BJ-BIO-152

Benin

x

x

ID-BIO-152

Indonezija

x

x

NG-BIO-152

Nigerija

x

x

PH-BIO-152

Filipini

x

x

TG-BIO-152

Togo

x

x

—“

(13)

v vnosu, ki se nanaša na „Oregon Tilth“, se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Izjeme: proizvodi iz preusmeritve in proizvodi iz Priloge III.“;

(14)

vnos, ki se nanaša na „Organic Certifiers“ se črta;

(15)

v vnosu, ki se nanaša na „ORSER“, se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Naslov: Prof. Dr. Ahmet Taner Kislali Mah.2842 Sok.No: 4, 06810 Cayyolu, Cankaya-Ankara-TURKEY“;

(16)

za vnosom, ki se nanaša na „Overseas Merchandising Inspection Co., Ltd“, se vstavi naslednji nov vnos:

„‚Q-check

1.

Naslov: 9-17 Erithrou Stavrou str., Larissa, Greece

2.

Internetni naslov: http://www.qcheck-cert.gr

3.

Šifre, tretje države in zadevne kategorije proizvodov:

Šifra

Tretja država

Kategorija proizvodov

A

B

C

D

E

F

AL-BIO-179

Albanija

x

x

AE-BIO-179

Združeni arabski emirati

x

x

EG-BIO-179

Egipt

x

x

JO-BIO-179

Jordanija

x

x

RKS-BIO-179

Kosovo

x

x

LB-BIO-179

Libanon

x

x

PE-BIO-179

Peru

x

x

TR-BIO-179

Turčija

x

x

SA-BIO-179

Saudova Arabija

x

x

RS-BIO-179

Srbija

x

x

4.

Izjeme: proizvodi iz preusmeritve

5.

Trajanje vključitve: do 30. junija 2021.“;

(17)

vnos, ki se nanaša na „Quality Partner“, se črta;

(18)

v vnosu, ki se nanaša na „Soil Association Certification Limited“, se v točki 3 črtata vrstici za Egipt in Iran;

(19)

v vnosu, ki se nanaša na „Valsts SIASertifikācijas un testēšanas centrs‘“, se v točko 3 po vrstnem redu šifer vstavita naslednji vrstici:

„BY-BIO-173

Belorusija

x

UZ-BIO-173

Uzbekistan

x

x

—“


Top