EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0550

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/550 z dne 6. aprila 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 684/2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine

C/2018/1940

OJ L 91, 9.4.2018, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/550/oj

9.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 91/13


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/550

z dne 6. aprila 2018

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 684/2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (1) ter zlasti člena 29(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 (2) je za izpolnjevanje zahtev glede skupne carinske tarife, statistike o zunanji trgovini Unije ter drugih politik Unije v zvezi z uvozom in izvozom blaga uvedla nomenklaturo blaga (t. i. „kombinirano nomenklaturo“).

(2)

Za izpolnjevanje nekaterih podatkovnih polj v sporočilih, izmenjanih za namene členov 21 do 25 Direktive 2008/118/ES, se uporabijo oznake iz Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 684/2009 (3).

(3)

Proizvodi, za katere veljajo določbe Direktive Sveta 2003/96/ES (4), so opisani s sklicevanjem na oznake kombinirane nomenklature iz Uredbe Komisije (ES) št. 2031/2001 (5).

(4)

Nekateri energenti so našteti v preglednici v točki 11 (Trošarinski izdelek) Priloge II k Uredbi (ES) št. 684/2009 in so opisani s sklicevanjem na oznake kombinirane nomenklature iz Uredbe (ES) št. 2031/2001.

(5)

V skladu s spremembami Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87, pri čemer so se najnovejše uvedle z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1925 (6), so se oznake kombinirane nomenklature za nekatere energente iz Direktive 2003/96/ES nadomestile z novimi oznakami.

(6)

V skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2018/552 (7) so se oznake kombinirane nomenklature za nekatere energente, za katere veljajo določbe Direktive 2003/96/ES, posodobile zaradi sprememb kombinirane nomenklature, pri čemer so se najnovejše uvedle z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1925.

(7)

Zagotoviti je treba, da so oznake kombinirane nomenklature, ki se uporabljajo za energente, navedene pod točko 11 (Trošarinski izdelek) Priloge II k Uredbi (ES) št. 684/2009, oznake kombinirane nomenklature, na katere se nanaša Direktiva 2003/96/ES, kakor je bila spremenjena z Izvedbenim sklepom (EU) 2018/552.

(8)

Direktiva Sveta 95/60/ES (8) ne zahteva, da se skupno sredstvo za davčno označevanje uporablja za reaktivno letalsko gorivo, ki se uvršča pod oznako KN 2710 19 21. Zato se ta oznaka ne bi smela uporabljati za opis označenega kerozina.

(9)

Opis oznake trošarinskega izdelka E490 se nanaša na številne oznake KN, vendar bi morale biti samo nekatere od njih zajete s to oznako trošarinskega izdelka v skladu s členom 20(1)(c) Direktive 2003/96/ES. Zato bi bilo treba njen opis pojasniti, da bi bile navedene le zadevne oznake KN.

(10)

Uredbo (ES) št. 684/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trošarine –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V preglednici v točki 11 (Trošarinski izdelek) Priloge II k Uredbi (ES) št. 684/2009 se vrstice s trošarinskimi izdelki z oznakami E410 do E490 ter E910 in E920 nadomestijo z naslednjim:

EPC

CAT

ENOTA

Opis

A

P

D

E410

E

2

Osvinčeni bencin iz oznak KN 2710 12 31 , 2710 12 51 in 2710 12 59 (člen 20(1)(c) Direktive 2003/96/ES)

N

N

D

E420

E

2

Neosvinčeni bencin iz oznak KN 2710 12 31 , 2710 12 41 , 2710 12 45 in 2710 12 49 (člen 20(1)(c) Direktive 2003/96/ES)

N

N

D

E430

E

2

Plinsko olje, neoznačeno, iz oznak KN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 in 2710 20 19 (člen 20(1)(c) Direktive 2003/96/ES)

N

N

D

E440

E

2

Plinsko olje, označeno, iz oznak KN 2710 19 43 , 2710 19 46 , 2710 19 47 , 2710 19 48 , 2710 20 11 , 2710 20 15 , 2710 20 17 in 2710 20 19 (člen 20(1)(c) Direktive 2003/96/ES)

N

N

D

E450

E

2

Kerozin iz oznake KN 2710 19 21 in kerozin, neoznačen, iz oznake KN 2710 19 25 (člen 20(1)(c) Direktive 2003/96/ES)

N

N

D

E460

E

2

Kerozin, označen, iz oznake KN 2710 19 25 (člen 20(1)(c) Direktive 2003/96/ES)

N

N

D

E470

E

1

Težko kurilno olje iz oznak KN 2710 19 62 , 2710 19 64 , 2710 19 68 , 2710 20 31 , 2710 20 35 in 2710 20 39 (člen 20(1)(c) Direktive 2003/96/ES)

N

N

N

E480

E

2

Izdelki iz oznak KN 2710 12 21 , 2710 12 25 , 2710 19 29 in 2710 20 90 (samo za proizvode, katerih manj kot 90 vol. % (vključno z izgubami) destilira pri 210 °C in vsaj 65 vol. % (vključno z izgubami) destilira pri 250 °C po metodi ISO 3405 (enakovredna metodi ASTM D 86)) v obsežnem tržnem gibanju (člen 20(1)(c) Direktive 2003/96/ES)

N

N

D

E490

E

2

Izdelki iz oznak KN 2710 12 11 , 2710 12 15 , 2710 12 70 , 2710 12 90 , 2710 19 11 , 2710 19 15 , 2710 19 31 , 2710 19 35 , 2710 19 51 in 2710 19 55 (člen 20(1)(c) Direktive 2003/96/ES)

N

N

D

E910

E

2

Monoalkilni estri maščobnih kislin, ki vsebujejo vsaj 96,5 mas. % estrov, iz oznake KN 3826 00 10 (člen 20(1)(h) Direktive 2003/96/ES)

N

N

D

E920

E

2

Izdelki iz oznak KN 3824 99 86 , 3824 99 92 (razen antikorozijskih preparatov, ki vsebujejo amine kot aktivne sestavine, ter anorganskih sestavljenih topil in razredčil za lake in podobne proizvode), 3824 99 93 , 3824 99 96 (razen antikorozijskih preparatov, ki vsebujejo amine kot aktivne sestavine, ter anorganskih sestavljenih topil in razredčil za lake in podobne proizvode) in 3826 00 90 , če so namenjeni za uporabo kot gorivo za ogrevanje ali pogonsko gorivo (člen 20(1)(h) Direktive 2003/96/ES)

N

N

D

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 15. septembra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. aprila 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 9, 14.1.2009, str. 12.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L 197, 29.7.2009, str. 24).

(4)  Direktiva Sveta 2003/96/ES z dne 27. oktobra 2003 o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije (UL L 283, 31.10.2003, str. 51).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 2031/2001 z dne 6. avgusta 2001 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 279, 23.10.2001, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1925 z dne 12. oktobra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 282, 31.10.2017, str. 1).

(7)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/552 z dne 6. aprila 2018 o posodobitvi sklicev iz Direktive Sveta 2003/96/ES na oznake kombinirane nomenklature za nekatere proizvode (Glej stran 27 tega Uradnega lista).

(8)  Direktiva Sveta 95/60/ES z dne 27. novembra 1995 o davčnem označevanju plinskega olja in kerozina (UL L 291, 6.12.1995, str. 46).


Top