EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0175

Uredba Komisije (EU) 2018/175 z dne 2. februarja 2018 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač

C/2018/0530

OJ L 32, 6.2.2018, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2021; implicitno zavrnjeno 32019R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/175/oj

6.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 32/48


UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/175

z dne 2. februarja 2018

o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 110/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o opredelitvi, opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb žganih pijač (1) ter zlasti člena 26 Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga II k Uredbi (ES) št. 110/2008 določa, da se mora prodajno poimenovanje žganih pijač iz kategorije 9 „sadna žganja“ glasiti „žganje“, pred katerim je navedeno ime uporabljenega sadja, jagodičja ali rastlin. Vendar pa se v nekaterih uradnih jezikih navedena prodajna poimenovanja tradicionalno izrazijo tako, da se imenu sadja doda pripona. Zato bi morale biti označbe prodajnih poimenovanj, sestavljene iz imena sadja, ki se mu doda pripona, dovoljene za žganja iz sadja, označena v navedenih uradnih jezikih.

(2)

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 110/2008 specifikacije kategorije 10 „žganje iz jabolčnika in žganje iz hruškovca“ ne določajo jasno možnosti za skupno destilacijo žganja iz jabolčnika in žganja iz hruškovca, da bi se proizvedla ta kategorija žganih pijač. Vendar pa se v nekaterih primerih žgana pijača tradicionalno pridobiva iz skupne destilacije žganja iz jabolčnika in žganja iz hruškovca. Zato bi bilo treba opredelitev te kategorije žganih pijač spremeniti, da bi se izrecno omogočila skupna destilacija žganja iz jabolčnika in žganja iz hruškovca, kadar je to v skladu s tradicionalnimi metodami proizvodnje. V navedenih primerih je treba določiti tudi pravila za ustrezna prodajna poimenovanja. Da gospodarski subjekti ne bi imeli težav, je ustrezno določiti prehodno določbo o prodajnem poimenovanju žganih pijač, proizvedenih pred začetkom veljavnosti te uredbe.

(3)

Prilogo II k Uredbi (ES) št. 110/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za žgane pijače –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga II k Uredbi (ES) št. 110/2008 se spremeni:

(1)

točka (f) kategorije 9 se nadomesti z naslednjim:

„(f)

Prodajno poimenovanje za žganje iz sadja je ‚žganje‘, pred katerim je navedeno ime sadja, jagodičja ali rastlin, kot na primer češnjevo žganje, ki se imenuje tudi kirsch, slivovo žganje, ki se imenuje tudi slivovka, mirabelovo, breskovo, jabolčno, hruškovo, marelično, figovo, limonino ali grozdno žganje ali drugo sadno žganje. To prodajno poimenovanje se lahko v češkem, hrvaškem, grškem, poljskem, slovaškem, slovenskem in romunskem jeziku izrazi z imenom sadja, ki se mu doda pripona.

Lahko se imenuje tudi wasser z imenom sadja.

Ime sadja lahko nadomesti ‚žganje‘, pred katerim je ime sadja samo pri naslednjem sadju ali jagodičju:

mirabela (Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.) Janch. ex Mansf.),

sliva (Prunus domestica L.),

češplja (Prunus domestica L.),

sadeži rastline arbutus (Arbutus unedo L.),

jabolka ‚zlati delišes‘.

Če obstaja tveganje, da končni potrošnik ne bi razumel katerega od teh prodajnih poimenovanj, ki ne vsebujejo besede ‚žganje‘, morata označba in predstavitev vsebovati besedo ‚žganje‘, po možnosti dopolnjeno z razlago.“;

(2)

kategorija 10 se nadomesti z naslednjim:

„10.

Žganje iz jabolčnika, žganje iz hruškovca ter žganje iz jabolčnika in hruškovca

(a)

Žganje iz jabolčnika, žganje iz hruškovca ter žganje iz jabolčnika in hruškovca so žgane pijače, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(i)

proizvedene so izključno z destilacijo jabolčnika ali hruškovca do največ 86 vol. % alkohola, tako da ima destilat aromo in okus sadja;

(ii)

vsebujejo najmanj 200 gramov hlapnih snovi na hektoliter 100 vol. % alkohola;

(iii)

njihova največja vsebnost metanola je 1 000 gramov na hektoliter 100 vol. % alkohola.

Pogoji iz točke (i) ne izključujejo žganih pijač, proizvedenih na podlagi tradicionalnih metod proizvodnje, ki omogočajo skupno destilacijo žganja iz jabolčnika in žganja iz hruškovca. V navedenih primerih se prodajno poimenovanje glasi ‚žganje iz jabolčnika in hruškovca‘.

(b)

Najmanjši volumenski delež alkohola v žganju iz jabolčnika, žganju iz hruškovca ter žganju iz jabolčnika in hruškovca je 37,5 %.

(c)

Ni dodajanja razredčenega ali nerazredčenega alkohola, kakor je opredeljeno v točki 5 Priloge I.

(d)

Niti žganje iz jabolčnika niti žganje iz hruškovca niti žganje iz jabolčnika in hruškovca se ne aromatizira.

(e)

Žganje iz jabolčnika in žganje iz hruškovca ter žganje iz jabolčnika in hruškovca lahko vsebujejo samo dodan karamelni sladkor kot sredstvo za prilagoditev barve.“

Člen 2

Žgane pijače iz kategorije 10 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 110/2008 in prodajna poimenovanja, ki izpolnjujejo pogoje iz navedene uredbe v času začetka veljavnosti te uredbe, se lahko še naprej dajejo na trg do porabe zalog.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 39, 13.2.2008, str. 16.


Top