EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018H2051

Priporočilo Komisije (EU) 2018/2051 z dne 19. decembra 2018 o uskladitvi področja uporabe in pogojev za splošna dovoljenja za prenos za namene popravila in vzdrževanja iz točke (d) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8610) (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/8610

UL L 327, 21.12.2018, p. 94–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2018/2051/oj

21.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 327/94


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2018/2051

z dne 19. decembra 2018

o uskladitvi področja uporabe in pogojev za splošna dovoljenja za prenos za namene popravila in vzdrževanja iz točke (d) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8610)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 5 Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) morajo države članice objaviti najmanj štiri splošna dovoljenja za prenos.

(2)

Splošna dovoljenja za prenos so ključni element poenostavljenega sistema za izdajanje dovoljenj, ki je bil uveden z Direktivo 2009/43/ES.

(3)

Razlike v področju uporabe splošnih dovoljenj za prenos, ki jih objavijo države članice v zvezi z obrambnimi proizvodi, za katere veljajo, in različni pogoji, ki se uporabljajo za prenose teh proizvodov, bi lahko ovirale izvajanje Direktive 2009/43/ES in dosego njenega cilja glede poenostavitve. Uskladitev nacionalnih pristopov glede področja uporabe in pogojev za prenose na podlagi splošnih dovoljenj za prenos, ki jih objavijo države članice, je pomembna za zagotovitev večje privlačnosti in uporabe navedenih licenc.

(4)

Svet je v svojih sklepih z dne 18. maja 2015 med drugim ponovno poudaril potrebo po izvajanju in uporabi Direktive 2009/43/ES. Po sprejetju dveh prejšnjih priporočil o splošnih dovoljenjih za prenos za oborožene sile (2) in za certificirane prejemnike (3) je Komisija v evropskem obrambnem akcijskem načrtu (4) in v poročilu o oceni direktive o prenosih (5) napovedala osredotočenje na preostali dve splošni dovoljenji za prenos, ki zajemata prenose za namene predstavitve, vrednotenja, razstave, popravila in vzdrževanja.

(5)

Pobudo iz tega priporočila so močno podprli predstavniki držav članic v odboru, ustanovljenem s členom 14 Direktive 2009/43/ES. Smernice iz priporočila izražajo razprave strokovne skupine, ustanovljene v okviru tega odbora.

(6)

To priporočilo se uporablja za seznam vojaških proizvodov (ki ustreza skupnemu seznamu vojaškega blaga Evropske unije) iz Priloge k Direktivi 2009/43/ES. To priporočilo bo po potrebi posodobljeno, da bi izražalo prihodnje posodobitve seznama obrambnih proizvodov.

(7)

Na podlagi razprav z državami članicami in ob upoštevanju lastnosti proizvodov (vključno z izjemami), kot je na primer njihova občutljivost, so obrambni proizvodi, navedeni v točki 1.1 tega priporočila minimalni in neizčrpni seznam proizvodov, za katere države članice omogočajo prenos na podlagi svojih SDP-RM. To pomeni, da lahko SDP-RM, ki ga objavi država članica, omogoča tudi prenos drugih obrambnih proizvodov iz Priloge k Direktivi 2009/43/ES in ki niso navedeni v tem priporočilu.

(8)

V okviru razprav o tem priporočilu so države članice pripomnile, da jih zavezujejo obveznosti na podlagi evropskega prava, kot je Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP (6) in mednarodne obveznosti na področju nadzora izvoza. V tem okviru so države članice podpisale izjavo „Politična zaveza držav članic o zanesljivosti oskrbe“ (7) –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.   SPLOŠNA DOVOLJENJA ZA PRENOS ZA POPRAVILO IN VZDRŽEVANJE

Državam članicam se priporoča, da prilagodijo splošna dovoljenja za prenos za popravilo in vzdrževanje v skladu z naslednjimi elementi.

1.1   Obrambni proizvodi, upravičeni do prenosa v skladu s splošnim dovoljenjem za prenos za namene popravila in vzdrževanja iz točke (d) člena 5(2) Direktive 2009/43/ES

Naslednje kategorije ML so podsklop seznama obrambnih proizvodov iz Priloge k Direktivi 2009/43/ES. Splošno dovoljenje za prenos za namene popravila in vzdrževanja (SDP-RM) bi moralo omogočati najmanj prenos obrambnih proizvodov, navedenih v naslednjih kategorijah ML. Države članice se lahko odločijo, da v svoje SDP-RM vključijo več kategorij ML z ustreznimi obrambnimi proizvodi.

Seznam nujno vključenih kategorij ML:

ML 3. Vključeno je vse blago, razen:

podstreliva, ki spada na področje konvencije o kasetnem strelivu,

v končni fazi vodenih izstrelkov,

streliva, projektilov in pogonskih polnitev, posebej zasnovanih za vojaške namene,

ML 4. Vključeno je vse blago, razen:

podtočka 4.a): bombe, torpedi, rakete, vodeni izstrelki, druga eksplozivna telesa in polnjenja ter komponente, posebej zasnovane ali prirejene za vojaške namene,

podtočka 4.b): posebej izdelane komponente za izstreljevanje, polaganje, preslepitev, motenje, odkrivanje, ki spadajo v podtočko ML4.a),

ML 5. Vključeno je vse blago, razen:

podtočka 5.b): sistemi za akvizicijo ciljev, označevanje, merjenje razdalje, nadzorovanje ali sledenje ciljem; oprema za odkrivanje, zlivanje podatkov, prepoznavanje ali identifikacijo in oprema za integracijo senzorjev,

podtočka 5.c): oprema za protiukrepe zoper blago iz ML5.a. ali ML5.b.

Vse blago bi moralo biti dostavljeno brez šifrirnega sestavnega dela in brez integrirane zbirke podatkov,

ML 6. Vključeno je vse blago, razen:

dokončanih vozil,

šasij in kupol, ki spadajo pod podtočko ML6.a),

opreme in komponent opreme, ki je izključena iz drugih kategorij ML,

ML 7. Vključeno je naslednje blago:

podtočka 7.f): oprema za zaščito in dekontaminacijo, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, komponente in mešanice kemikalij,

podtočka 7.g): oprema, posebej zasnovana ali prirejena za vojaške namene, zasnovana ali prirejena za odkrivanje ali prepoznavanje materialov iz ML7.a., ML7.b. ali ML7.d., in posebej zanjo zasnovane komponente,

ML 8. Vključeno je vse blago, razen:

vseh snovi, ki imajo vse naslednje lastnosti:

detonacijska hitrost 8 000 m/s ali več,

gostota 1,80g/cm3 ali več,

vseh naslednjih eksplozivov in pripadajočih mešanic:

podtočka 8.a.15): HNS (heksanitrostilben) (CAS 20062-22-0),

podtočka 8.a.21): RDX in naslednji derivati:

RDX (ciklotrimetilenetrinitramin, ciklonit, T4, heksahidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin, 1,3,5-trinitro-1,3,5-triaza-cikloheksan, heksogen) (CAS 121-82-4),

keto-RDX (K-6 ali 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacikloheksanon) (CAS 115029-35-1),

podtočka 8.a.23): TATB (triaminotrinitrobenzen) (CAS 3058-38-6),

vse snovi, ki bi se lahko neposredno ali posredno uporabile pri proizvodnji podstreliva, ki spada pod Konvencijo o kasetnem strelivu, podpisano v Oslu 3. decembra 2008, razen v državah članicah, ki so ratificirale Konvencijo o kasetnem strelivu,

ML 9. Vključeno je vse blago, razen:

dokončanih vojaških plovil (površinskih ali podvodnih), ki spadajo v podtočko ML9.a),

dokončanih trupov,

blaga v ML9.c): podvodne naprave za odkrivanje, posebej zasnovane za vojaške namene, oprema za njihovo upravljanje in njihove komponente, posebej zasnovane za vojaške namene,

ML 10. Vključeno je vse blago, razen:

dokončanih zrakoplovov, vozil, lažjih od zraka, brezpilotnih zrakoplovov, ki spadajo v podtočko ML10.a) ali ML10.c.),

trupov za bojne zrakoplove in bojne helikopterje,

motorjev za bojne zrakoplove,

opreme in komponent opreme, ki je izključena iz drugih kategorij ML,

ML 11. Vključeno je naslednje blago:

podtočka ML11.a )g.: oprema za vodenje in navigacijo razen izdelkov, ki so posebej izdelani ali prirejeni za vodene izstrelke, rakete, nosilne rakete in brezpilotne zrakoplove,

podtočka ML11.a)h.: digitalna radijska oprema za prenos sporočil,

podtočka ML11.a)j.: avtomatizirani sistemi za poveljevanje in nadziranje,

ML 13. Vključeno je vse blago,

ML 14. Vključeno je vse blago,

ML 15. Vključeno je vse blago,

ML 16. Vključeno je vse blago, razen:

vsega blaga v zvezi z blagom, povezanim z balistično tehnologijo in širjenjem širjenje kemičnega, biološkega, radiološkega in jedrskega orožja,

ML 17. Vključeno je naslednje blago:

podtočka ML17.b): gradbena oprema, posebej zasnovana za vojaške namene,

podtočka ML17.d): oprema za tehnično podporo na terenu, posebej zasnovana za vojaške namene,

podtočka ML17.j): premične servisne delavnice, posebej zasnovane ali prirejene za servisiranje vojaške opreme,

podtočka ML17.k): premični električni generatorji, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene,

podtočka ML17.l): zabojniki, posebej zasnovani ali prirejeni za vojaške namene,

podtočka ML17.m): trajekti, razen tistih, ki so navedeni drugje na Skupnem seznamu vojaškega blaga EU, mostovi in pontoni, posebej zasnovani za vojaške namene,

podtočka ML17.o): oprema za zaščito pred laserskimi žarki, posebej zasnovana za vojaške namene,

ML 21. Vključeno je naslednje blago:

podtočka ML21.a): programska oprema, posebej zasnovana ali prirejena za uporabo blaga, navedenega v SDP,

podtočka ML21.b)4.: programska oprema, posebej zasnovana za vojaške namene ali posebej zasnovana za poveljevalne, komunikacijske, nadzorne in obveščevalne (Command, Communications, Control and Intelligence – C3I) oziroma poveljevalne, komunikacijske, nadzorne, računalniške in obveščevalne aplikacije (Command, Communications, Control, Computer and Intelligence – C4I),

ML 22. Vključeno je naslednje blago:

potrebna tehnologija za uporabo blaga, ki je dovoljeno v istem splošnem dovoljenju za prenos.

1.2   Pogoji, ki se vključijo v splošno dovoljenje za prenos za popravilo in vzdrževanje

Naslednji seznam pogojev ni izčrpen. Vendar drugi pogoji, ki jih država članica doda, ne smejo nasprotovati naslednjim pogojem ali jih ogrožati.

Geografsko področje uporabe

:

Evropski gospodarski prostor (8).

Prenos za popravilo

:

Prenos obrambnega proizvoda za popravilo in ne nadgradnjo ali izboljšanje v smislu boljše učinkovitosti.

Prenos za vzdrževanje

:

Prenos obrambnih proizvodov z namenom vzdrževanja in ne nadgradnje ali izboljšanja v smislu izboljšanja zmogljivosti.

Vrnitev

:

Države članice lahko zahtevajo obstoj predhodnega dovoljenja za prvotni prenos blaga, ki se vrne po popravilu. Države članice izberejo eno od naslednjih možnosti za vrnitev obrambnih proizvodov po popravilu ali vzdrževanju:

(a)

izjema od obveznosti predhodne odobritve v skladu s členom 4(2)(e) Direktive 2009/43/ES;

(b)

objava posebnega splošnega dovoljenja za prenos za vrnitev obrambnih proizvodov po popravilu ali vzdrževanju, kot je ustrezno, z najmanj istim seznamom upravičenih obrambnih proizvodov;

(c)

vključitev vrnitve v splošno dovoljenje za prenos za popravilo in/ali vzdrževanje.

Trajanje

:

Države članice lahko določijo rok za vrnitev obrambnega proizvoda.

2.   NADALJNJI UKREPI

Države članice se poziva k uveljavitvi tega priporočila najpozneje do 1. julija 2019.

Države članice se spodbuja, da Komisijo obvestijo o vseh ukrepih, sprejetih za uveljavitev tega priporočila.

3.   NASLOVNIKI

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 2018

Za Komisijo

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Članica Komisije


(1)  Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L 146, 10.6.2009, str. 1).

(2)  UL L 329, 3.12.2016, str. 101.

(3)  UL L 329, 3.12.2016, str. 105.

(4)  C(2016) 950 final.

(5)  C(2016) 760 final.

(6)  Skupno stališče Sveta 2008/944/SZVP z dne 8. decembra 2008, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme (UL L 335, 13.12.2008, str. 99).

(7)  Ki so ga sprejeli predstavniki vlad držav članic, ki sodelujejo v Evropski obrambni agenciji, na 3551. zasedanju Sveta 19. junija 2017.

(8)  Sklep Skupnega odbora EGP št. 111/2013 z dne 14. junija 2013 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP (UL L 318, 28.11.2013, str. 12), ki je vključil Direktivo 2009/43/ES v Sporazum EGP, je vseboval izrecno prilagoditveno besedilo: „Ta direktiva se ne uporablja za Lihtenštajn“.


Top