Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1733

Sklep Komisije (EU) 2018/1733 z dne 14. novembra 2018 o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe Dodatka 1 k Prilogi XIII k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem na drugi strani

C/2018/7447

OJ L 288, 16.11.2018, p. 15–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1733/oj

16.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 288/15


SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/1733

z dne 14. novembra 2018

o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe Dodatka 1 k Prilogi XIII k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem na drugi strani

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 2012/735/EU z dne 31. maja 2012 o podpisu Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani v imenu Unije in o njegovi začasni uporabi (1) ter zlasti člena 4 Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani (2) (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) se od 1. marca 2013 (3) začasno uporablja za Peru in od 1. avgusta 2013 (4) za Kolumbijo. Ekvador je k Sporazumu pristopil s protokolom o pristopu (5), ki se začasno uporablja od 1. januarja 2017.

(2)

Člen 209 Sporazuma določa, da je po končanem postopku ugovora in pregledu geografskih označb, kakor je navedeno v členu 208, v Dodatek 1 k Prilogi XIII k Sporazumu možno dodajati nove geografske označbe.

(3)

Kolumbija je Uniji predložila zahtevek za vključitev novih geografskih označb v Dodatek 1 k Prilogi XIII k Sporazumu. Unija je zaključila postopek ugovora in pregled devetih novih geografskih označb iz Kolumbije.

(4)

Člen 257(2) Sporazuma določa, da je Pododbor za intelektualno lastnino, ki so ga pogodbenice ustanovile v skladu s členom 257(1) Sporazuma, odgovoren, da oceni informacije iz člena 209 Sporazuma in Odboru za trgovino, ki so ga pogodbenice ustanovile v skladu s členom 12(1) Sporazuma, predlaga spremembe Dodatka 1 k Prilogi XIII k Sporazumu.

(5)

Pododbor za intelektualno lastnino je 5. oktobra 2018 ocenil informacije o devetih novih geografskih označbah Kolumbije in Odboru za trgovino predlagal ustrezno spremembo Dodatka 1 k Prilogi XIII k Sporazumu.

(6)

Člen 13(1)(d) Sporazuma določa, da je Odbor za trgovino odgovoren za ocenjevanje in sprejemanje sklepov, predvidenih v Sporazumu, o vseh zadevah, ki jih nanj naslovijo specializirani organi, ustanovljeni v skladu s Sporazumom.

(7)

V skladu s členom 14(3) Sporazuma v primerih iz člena 12(4) vsak sklep sprejmeta pogodbenica EU in zadevna andska država podpisnica ter ima učinek le med navedenima pogodbenicama. Zadeva spada na področje uporabe določb člena 12(4), saj se nanaša izključno na dvostranski odnos med pogodbenico EU in Kolumbijo, ter je bila obravnavana na dvostranskem srečanju Pododbora za intelektualno lastnino.

(8)

Dodatek 1 k Prilogi XIII k Sporazumu bi bilo zato treba spremeniti in spremembe odobriti v imenu Unije –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe Dodatka 1 k Prilogi XIII k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem na drugi strani iz osnutka sklepa Odbora za trgovino se odobrijo v imenu Evropske unije.

Osnutek sklepa Odbora za trgovino je v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Vodja delegacije Unije v Odboru za trgovino je pooblaščen, da v imenu Evropske unije odobri sklep navedenega odbora.

Člen 3

Sklep Odbora za trgovino se po sprejetju objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 21.12.2012, str. 1.

(2)  Trgovinski sporazum med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani (UL L 354, 21.12.2012, str. 3).

(3)  Obvestilo o začasni uporabi Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani s strani Evropske unije in Peruja (UL L 56, 28.2.2013, str. 1).

(4)  Obvestilo o začasni uporabi, s strani Evropske unije in Kolumbije, Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani (UL L 201, 26.7.2013, str. 7).

(5)  Sklep Sveta (EU) 2016/2369 z dne 11. novembra 2016 o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o pristopu k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo in Perujem na drugi strani, da se upošteva pristop Ekvadorja (UL L 356, 24.12.2016, str. 1).


PRILOGA

SKLEP ODBORA ZA TRGOVINO št. […]/2018

z dne […] 2018

o spremembi Dodatka 1 k Prilogi XIII k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem na drugi strani

ODBOR ZA TRGOVINO JE –

ob upoštevanju Trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem na drugi strani ter zlasti člena 13(1)(d) Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kolumbija je na podlagi člena 209 Sporazuma Uniji 11. februarja 2014 predložila zahtevek za vključitev novih geografskih označb v Dodatek 1 k Prilogi XIII k Sporazumu. Unija je zaključila postopek ugovora in pregled devetih novih geografskih označb Kolumbije.

(2)

Na podlagi člena 257(2) Sporazuma je Pododbor za intelektualno lastnino 5. oktobra 2018 na srečanju med pogodbenico EU in Kolumbijo ocenil informacije o devetih novih geografskih označbah Kolumbije in Odboru za trgovino predlagal ustrezno spremembo Dodatka 1 k Prilogi XIII k Sporazumu.

(3)

Dodatek 1 k Prilogi XIII k Sporazumu bi bilo zato treba spremeniti.

(4)

Sklep o spremembi Dodatka 1 k Prilogi XIII k Sporazumu se lahko na podlagi člena 14(3) Sporazuma sprejme na srečanju Odbora za trgovino med pogodbenico EU in Kolumbijo, saj se nanaša izključno na dvostranski odnos med njima in ne vpliva na pravice in obveznosti druge andske države podpisnice –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V preglednico pod točko (a) „Geografske označbe iz Kolumbije za kmetijske proizvode in živila, vina, žgane pijače in aromatizirana vina“ Dodatka 1 k Prilogi XIII k Sporazumu se dodajo vnosi iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep, pripravljen v dveh izvodih, podpišeta predstavnika Odbora za trgovino, ki sta za namene spremembe Sporazuma pooblaščena za delovanje v imenu pogodbenic. Ta sklep začne učinkovati na dan zadnjega podpisa.

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V/Na

Za Odbor za trgovino

Vodja delegacije EU

Vodja delegacije Kolumbije


PRILOGA

Café de Nariño

kava

Café de Cauca

kava

Café del Huila

kava

Bizcocho de Achira del Huila

kruh, fino pecivo, slaščice, keksi in drugi pekovski izdelki

Queso Paipa

siri

Queso del Caquetá

siri

Clavel de Colombia

cvetje in okrasne rastline

Rosa de Colombia

cvetje in okrasne rastline

Crisantemo de Colombia

cvetje in okrasne rastline


Top