EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1125

Sklep Sveta (SZVP) 2018/1125 z dne 10. avgusta 2018 o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/740 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

ST/11215/2018/INIT

OJ L 204, 13.8.2018, p. 48–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1125/oj

13.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 204/48


SKLEP SVETA (SZVP) 2018/1125

z dne 10. avgusta 2018

o spremembi Sklepa (SZVP) 2015/740 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 7. maja 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/740 (1) o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu.

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 13. julija 2018 sprejel Resolucijo 2428 (2018), s katero je zlasti uvedel embargo na orožje in dodal dve osebi na seznam oseb in subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi.

(3)

Sklep (SZVP) 2015/740 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep (SZVP) 2015/740 se spremeni:

(1)

odstavek 2 člena 1 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Prepovedano je tudi:

(a)

neposredno ali posredno zagotavljati tehnično pomoč, posredniške ali druge storitve, vključno z zagotavljanjem oboroženega najemniškega vojaškega osebja, kateri koli pravni ali fizični osebi, subjektu ali organu v Južnem Sudanu v zvezi z vojaškimi dejavnostmi ali predmeti iz odstavka 1 ali v zvezi z dobavljanjem, izdelavo, vzdrževanjem in uporabo takih predmetov v tej državi;

(b)

neposredno ali posredno zagotavljati financiranje ali finančno pomoč v zvezi z vojaškimi dejavnostmi ali predmeti iz odstavka 1, vključno zlasti z nepovratnimi sredstvi, posojili in zavarovanji izvoznih kreditov, kakor tudi zavarovanji ali pozavarovanji za kakršno koli prodajo, dobavo prenos ali izvoz ali za zagotavljanje s tem povezane tehnične pomoči, posredniških ali drugih storitev kateri koli fizični ali pravni osebi, subjektu ali organu v Južnem Sudanu v zvezi s takimi predmeti ali za njihovo uporabo v tej državi;

(c)

zavestno in namerno sodelovati pri dejavnostih, katerih namen ali učinek je izogibanje ukrepom, navedenim v točkah (a) ali (b).“;

(2)

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Člen 1 se ne uporablja za prodajo, dobavo, prenos ali izvoz:

(a)

orožja in povezanega materiala ter usposabljanja in pomoči, namenjenih izključno za podporo osebju ZN, vključno z misijo Združenih narodov v Republiki Južni Sudan (UNMISS) in začasnimi varnostnimi silami Združenih narodov za Abyei (UNISFA), ali uporabo s strani tega osebja;

(b)

nesmrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za uporabo v humanitarne in varnostne namene, ter s tem povezane tehnične pomoči ali usposabljanja, o čemer je vnaprej uradno obveščen odbor Varnostnega sveta, ustanovljen v skladu z Resolucijo 2206 (2015) (v nadaljnjem besedilu: odbor);

(c)

zaščitnih oblačil, vključno z neprebojnimi jopiči in vojaškimi čeladami, ki so jih v Južni Sudan izključno za lastno uporabo začasno izvozili osebje ZN, predstavniki medijev ter delavci v humanitarnih in razvojnih organizacijah in povezano osebje;

(d)

orožja in povezanega materiala, ki ga v Južni Sudan začasno izvozijo sile države, ki v skladu z mednarodnim pravom ukrepa izključno in neposredno za lažjo zaščito ali evakuacijo svojih državljanov in tistih, za katere ima konzularno pristojnost v Južnem Sudanu, o čemer je vnaprej uradno obveščen odbor;

(e)

orožja in povezanega materiala ter tehničnega usposabljanja in pomoči za regionalno bojno skupino Afriške unije ali njej v podporo, ki so namenjeni izključno za regionalne operacije za boj proti Gospodovi odporniški vojski, o čemer je vnaprej uradno obveščen odboru;

(f)

orožja in povezanega materiala ter tehničnega usposabljanja in pomoči, ki so namenjeni izključno v podporo izvajanju pogojev mirovnega sporazuma, kot je vnaprej odobril odbor;

(g)

drugo prodajo ali dobavo orožja in povezanega materiala ali zagotavljanje pomoči ali osebja, kot je vnaprej odobril odbor.“;

(3)

vstavi se naslednji člen:

„Člen 2a

1.   Države članice v skladu z nacionalnimi pristojnostmi in zakonodajo ter skladno z mednarodnim pravom pregledajo ves tovor na njihovem ozemlju, vključno s pristanišči in letališči, ki je namenjen v Južni Sudan, če imajo informacije, na podlagi katerih utemeljeno domnevajo, da tovor vsebuje predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je prepovedan na podlagi člena 1.

2.   Če države članice odkrijejo predmete, katerih dobava, prodaja, prenos ali izvoz je na podlagi člena 1 prepovedan, jih zasežejo in odstranijo (na primer tako, da jih uničijo, naredijo neuporabne, jih uskladiščijo ali pošljejo v uničenje v državo, ki ni država izvora ali namembna država).“;

(4)

v členu 3(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

ki jih je določil Varnostni svet ali odbor v skladu z odstavki 6, 7, 8 in 9 RVSZN 2206 (2015) in z odstavkom 14 RVSZN 2428 (2018), kot so navedene na seznamu v Prilogi I k temu sklepu;“;

(5)

v členu 6(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

osebe in subjekti, ki jih je določil Varnostni svet ali odbor v skladu z odstavki 6, 7, 8 in 12 RVSZN 2206 (2015) in z odstavkom 14 RVSZN 2428 (2018), kot so navedeni na seznamu v Prilogi I k temu sklepu;“.

Člen 2

Priloga I k Sklepu (SZVP) 2015/740 se spremeni, kot je določeno v Prilogi I k temu sklepu.

Člen 3

Priloga II k Sklepu (SZVP) 2015/740 se spremeni, kot je določeno v Prilogi II k temu sklepu.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 10. avgusta 2018

Za Svet

Predsednik

G. BLÜMEL


(1)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/740 z dne 7. maja 2015 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Južnem Sudanu in razveljavitvi Sklepa 2014/449/SZVP (UL L 117, 8.5.2015, str. 52).


PRILOGA I

Na seznam iz Priloge I k Sklepu (SZVP) 2015/740 se dodata naslednji osebi:

„7.   Malek REUBEN RIAK RENGU (tudi: (a) Malek Ruben)

Naziv: generalpodpolkovnik

Funkcija: (a) namestnik načelnika generalštaba za logistiko; (b) namestnik načelnika generalštaba in generalni inšpektor oboroženih sil

Datum rojstva: 1. januar 1960

Kraj rojstva: Yei, Južni Sudan

Državljanstvo: južnosudansko

Datum uvrstitve na seznam ZN: 13. julij 2018.

Druge informacije: Riak je bil kot namestnik načelnika generalštaba Sudanske ljudske osvobodilne vojske za logistiko eden od visokih uradnikov vlade Južnega Sudana, ki je načrtoval in nadzoroval ofenzivo v zvezni državi Unity leta 2015, ki je povzročila vsesplošno opustošenje in obsežno razselitev prebivalstva.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Malek Ruben Riak je bil na seznam uvrščen 13. julija 2018 v skladu z odstavki 6, 7(a) in 8 Resolucije 2206 (2015), kar je bilo ponovno potrjeno v Resoluciji 2418 (2018) za ‚dejanja ali politike, ki ogrožajo mir, varnost ali stabilnost Južnega Sudana‘; zaradi ‚dejavnosti ali politik, katerih namen ali učinek je širjenje ali podaljševanje konflikta v Južnem Sudanu …‘, ter kot vodja ‚katerega koli subjekta, tudi katere koli južnosudanske vlade, opozicije, milice ali katere druge skupine, ki je sodelovala ali katere člani so sodelovali v kateri koli od dejavnosti, opisanih v odstavkih 6 in 7‘, in v skladu z odstavkom 14(e) navedene resolucije zaradi ‚načrtovanja, vodenja ali zagrešitve dejanj, ki vključujejo spolno nasilje in nasilje na podlagi spola, v Južnem Sudanu‘.

Riak je bil v skladu s poročilom skupine strokovnjakov za Južni Sudan iz januarja 2016 (S/2016/70) eden iz skupine visokih varnostnih uradnikov, ki so načrtovali ofenzivo v zvezni državi Unity proti SPLM-IO z začetkom januarja 2015 in ki je nato nadzoroval njeno izvedbo od konca aprila 2015 naprej. Vlada Južnega Sudana je začela v začetku leta 2015 oboroževati mlade iz skupine Bul Nuer, da bi olajšala njihovo sodelovanje v ofenzivi. Večina mladih iz skupine Bul Nuer je že imela dostop do avtomatskih pušk modela AK, strelivo pa je bilo ključnega pomena za vzdrževanje njihovih operacij. Skupina strokovnjakov je poročala o dokazih, vključno s pričevanji iz vojaških virov, da je bilo s strani glavnega štaba Sudanske ljudske osvobodilne vojske skupinam mladih zagotovljeno strelivo posebej za ofenzivo. Riak je bil takrat namestnik načelnika generalštaba Sudanske ljudske osvobodilne vojske za logistiko. Ofenziva je povzročila sistematično uničevanje vasi in infrastrukture, prisilno razseljevanje lokalnega prebivalstva, neselektivno pobijanje in mučenje civilistov, vsesplošno uporabo spolnega nasilja, vključno z nasiljem nad starejšimi in otroki, ugrabitve in novačenje otrok vojakov ter obsežno razselitev prebivalstva. Po uničenju večine južnih in osrednjih delov zvezne države so številni mediji in humanitarne organizacije, pa tudi misija Združenih narodov v Južnem Sudanu (UNMISS), objavili poročila o obsegu zagrešenih zlorab.

8.   Paul MALONG AWAN (tudi: (a) Paul Malong Awan Anei, (b) Paul Malong, (c) Bol Malong)

Naziv: General

Funkcija: (a) nekdanji načelnik generalštaba Sudanske ljudske osvobodilne vojske (SPLA), (b) nekdanji guverner province Severni Bahr el-Ghazal

Datum rojstva: (a) 1962, (b) 4. december 1960, (c) 12. april 1960

Kraj rojstva: Malualkon, Južni Sudan

Državljanstvo: (a) južnosudansko, (b) ugandsko

Št. potnega lista.: (a) S00004370, Južni Sudan, (b) D00001369, Južni Sudan, (c) 003606, Sudan, (d) 00606, Sudan, (e) B002606, Sudan

Datum uvrstitve na seznam ZN: 13. julij 2018.

Druge informacije: Kot načelnik generalštaba SPLA je Malong s kršenjem dogovora o premirju in sporazuma iz leta 2015 o rešitvi spora v Južnem Sudanu (ARCSS) razširil oziroma podaljšal konflikt v tej državi. Usmerjal naj bi prizadevanja za uboj opozicijskega vodje Rieka Macharja. Enotam SPLA je odredil, da preprečijo prevoz humanitarne pomoči. Pod njegovim vodstvom je SPLA napadala civiliste, šole in bolnišnice, civiliste prisilila, da so se razselili, izvajala prisilna izginotja, samovoljno zadrževala civiliste ter jih mučila in posiljevala. Mobiliziral je plemensko milico Mathiang Anyoor Dinka, ki uporablja otroke vojake. Pod njegovim vodstvom je SPLA omejevala delo UNMISS, Skupnega odbora za spremljanje in evalvacijo (JMEC) ter osebju mehanizma za spremljanje izvajanja sporazumov o premirju in zagotavljanju varnosti v prehodnem obdobju (CTSAMM) onemogočala dostop do lokacij, kjer bi lahko preiskovali in evidentirali zlorabe.

Informacije iz povzetka razlogov za uvrstitev na seznam, ki ga je pripravil Odbor za sankcije:

Paul Malong Awan je bil na seznam uvrščen 13. julija 2018 v skladu z odstavki 6, 7(a), 7(b), 7(c), 7(d), 7(f) in 8 Resolucije 2206 (2015), kot je bila potrjena v Resoluciji 2418 (2018), zaradi ‚dejavnosti ali politik, katerih namen ali učinek je širjenje ali podaljševanje konflikta v Južnem Sudanu ali oviranje pogovorov ali procesov za spravo ali mir, vključno s kršitvami dogovora o premirju‘; ‚dejanj ali politik, ki ogrožajo prehodne sporazume ali spodkopavajo politični proces v Južnem Sudanu‘; ‚napadov na civiliste, tudi ženske in otroke, z izvajanjem nasilnih dejanj (vključno z ubijanjem, pohabljanjem, mučenjem ali posilstvi ali drugimi oblikami spolnega nasilja), ugrabitev, prisilnih izginotij, prisilnih razselitev ali napadov na šole, bolnišnice, verske kraje ali lokacije, na katerih civilisti iščejo zatočišče, ali z ravnanjem, ki bi pomenilo hudo zlorabo ali kršitev človekovih pravic ali mednarodnega humanitarnega prava‘; ‚načrtovanja, dajanja navodil ali izvajanja dejanj, s katerimi se krši veljavno mednarodno pravo na področju človekovih pravic ali mednarodno humanitarno pravo, ali dejanj, s katerimi se zlorabljajo človekove pravice, v Južnem Sudanu‘; ‚uporabe ali rekrutiranja otrok s strani oboroženih skupin ali oboroženih sil v okviru oboroženega konflikta v Južnem Sudanu‘; ‚oviranja dejavnosti mednarodnih mirovnih, diplomatskih ali humanitarnih misij v Južnem Sudanu, vključno z mehanizmom IGAD za spremljanje in preverjanje premirja, ali dostave ali razdeljevanja humanitarne pomoči ali dostopa do nje‘ ter kot vodja ‚katerega koli subjekta, tudi katere koli južnosudanske vlade, opozicije, milice ali druge skupine, ki je ali katere člani so sodelovali v kateri koli dejavnosti, opisani v odstavkih 6 in 7‘.

Malong je deloval kot načelnik generalštaba SPLA od 23. aprila 2014 do maja 2017. Kot nekdanji načelnik generalštaba je s kršenjem dogovora o premirju in sporazuma iz leta 2015 o rešitvi spora v Južnem Sudanu (ARCSS) razširil ali podaljšal konflikt v tej državi. Od začetka avgusta 2016 naj bi Malong usmerjal prizadevanja za uboj vodje južnosudanske opozicije Rieka Macharja. Z namernim ignoriranjem ukazov predsednika Salve Kiirja je 10. julija 2016 odredil tankovske napade, streljanje iz helikopterjev in pehotne napade na objekt ‚Jebel‘, Macharjevo rezidenco in bazo sudanskega ljudskega osvobodilnega gibanja v opoziciji (SPLM-IO). Malong je iz glavnega štaba SPLA osebno nadzoroval dejavnosti za onemogočenje Macharja. Od začetka avgusta 2016 si je Malong prizadeval, da bi SPLA takoj izvedla napad na objekt, kjer naj bi bil Machar, in od poveljnikov SPLA zahteval, da Macharja ne smejo prijeti živega. Poleg tega podatki kažejo, da je Malong v začetku leta 2016 enotam SPLA odredil, naj preprečijo prevoz humanitarne pomoči po reki Nil, na kraj, kjer je več deset tisoč civilistov trpelo lakoto, pri čemer je trdil, da pomoč v hrani ne bo prispela do civilistov, temveč jo bodo prestregle milice. Zaradi Malongovih ukazov je bil transport hrane po reki Nil preprečen za najmanj dva tedna.

Ves čas mandata načelnika generalštaba SPLA je bil Malong odgovoren za hude zlorabe, ki so jih zakrivili SPLA in njene zavezniške sile, vključno z napadi na civiliste, prisilnim razseljevanjem, prisilnimi izginotji, samovoljnimi pridržanji, mučenjem in posilstvi. SPLA je pod njegovim vodstvom sprožila napade proti civilnemu prebivalstvu in namerno ubijala neoborožene civiliste na begu. Samo na področju mesta Yei so ZN med julijem 2016 in januarjem 2017 evidentirali 114 ubojev civilistov s strani SPLA in njenih zavezniških sil. SPLA je namerno napadala šole in bolnišnice. Malong naj bi aprila 2017 odredil SPLA, naj odstrani vse ljudi, vključno s civilisti, s področja okoli mesta Wau. Malong domnevno ni odvračal od pobojev civilistov s strani vojakov SPLA, osebe, osumljene skrivanja upornikov, pa naj bi bilo treba odstraniti.

Po navedbah poročila preiskovalne komisije Afriške unije o Južnem Sudanu z dne 15. oktobra 2014 je bil Malong odgovoren za množično mobilizacijo plemenske milice Mathiang Anyoor Dinka, za katero je osebje mehanizma za spremljanje izvajanja sporazumov o premirju in zagotavljanju varnosti v prehodnem obdobju (CTSAMM) evidentiralo, da uporablja otroke vojake.

V času, ko je Malong vodil SPLA, so vladne sile misiji Združenih narodov v Južnem Sudanu (UNMISS), Skupnemu odboru za spremljanje in evalvacijo (JMEC) in osebju mehanizma za spremljanje izvajanja sporazumov o premirju in zagotavljanju varnosti v prehodnem obdobju (CTSAMM) redno omejevale dostop, kadar so skušali raziskovati in dokumentirati zlorabe. Na primer 5. aprila 2017 je skupna patrulja ZN in CTSAMM skušala priti v mesto Pajok, vendar so jo vojaki SPLA poslali nazaj.“


PRILOGA II

Vnosi za osebi, ki sta navedeni spodaj, se črtajo v Prilogi II k Sklepu (SZVP) 2015/740:

1.

Paul Malong;

3.

Malek Reuben Riak.


Top