Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0911

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/911 z dne 25. junija 2018 o določitvi začasnih zaščitnih ukrepov za preprečitev širjenja kuge drobnice v Bolgariji (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4071) (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/4071

OJ L 161, 26.6.2018, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2018; razveljavil 32018D0954

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/911/oj

26.6.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 161/67


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/911

z dne 25. junija 2018

o določitvi začasnih zaščitnih ukrepov za preprečitev širjenja kuge drobnice v Bolgariji

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 4071)

(Besedilo v bolgarskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kuga drobnice je huda virusna bolezen drobnice, torej ovc in koz, ki se prenaša predvsem prek neposrednega stika. Obolevnost in smrtnost zaradi kuge drobnice sta lahko zelo visoki, zlasti na področjih, kjer se kuga drobnice pojavlja prvič, in imata lahko resne gospodarske posledice za kmetijski sektor. Kuga drobnice se ne prenaša na človeka. Endemična je v številnih afriških, bližnjevzhodnih in azijskih državah, kar vzbuja veliko zaskrbljenost za zdravje in dobrobit živali.

(2)

Direktiva Sveta 92/119/EGS (3) določa splošne ukrepe za nadzor nekaterih živalskih bolezni, vključno s kugo drobnice. Ti vključujejo nadzorne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v primeru suma in potrditve kuge drobnice na kmetijskem gospodarstvu. Ti nadzorni ukrepi zajemajo tudi vzpostavitev okuženih in ogroženih območij okoli območij izbruhov in druge dodatne ukrepe za obvladovanje širjenja navedene bolezni.

(3)

V skladu s členom 14.7.7 Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE) (izdaja 2017) (v nadaljnjem besedilu: Kodeks) (4) mora v primeru izbruha kuge drobnice ali okužbe z virusom kuge drobnice na območju ali v državi, ki je prosta kuge drobnice, ter ob izvajanju politike pokončanja in uničenja okuženih živali po zakolu zadnje okužene živali preteči šest mesecev, preden se lahko območju ali državi ponovno prizna status prosto oziroma prosta kuge drobnice, pod pogojem, da se upošteva člen 14.7.32 navedenega kodeksa.

(4)

Bolgarija je 23. junija 2018 Komisijo in druge države članice obvestila o treh izbruhih kuge drobnice na kmetijskih gospodarstvih z drobnico v občini Boljarovo v okraju Jambol v Bolgariji.

(5)

Bolgarija je sprejela nadzorne ukrepe iz Direktive 92/119/EGS in zlasti poskrbela za pokončanje in uničenje okuženih čred ter vzpostavila okužena in ogrožena območja okoli izbruhov bolezni, kot je določeno v navedeni direktivi. Prav tako je okrepila nadzor v občinah, ki mejijo na prizadeta območja, ter v občinah, ki se nahajajo vzdolž meje Unije s tretjimi državami, ki niso proste kuge drobnice.

(6)

Poleg ukrepov iz Direktive 92/119/EGS je treba sprejeti začasne zaščitne ukrepe za preprečitev širjenja kuge drobnice. Da bi se preprečilo širjenje kuge drobnice na druga območja Bolgarije, v druge države članice in tretje države, zlasti prek trgovine z drobnico in njihovim zarodnim materialom, bi bilo treba nadzirati odpremo pošiljk drobnice ter dajanje na trg nekaterih proizvodov, pridobljenih iz drobnice.

(7)

Do sestanka Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo in v sodelovanju z zadevno državo članico bi morala Komisija sprejeti začasne zaščitne ukrepe v zvezi s kugo drobnice v Bolgariji.

(8)

Razmere se bodo ponovno pregledale na naslednji seji Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo, ukrepi pa se bodo po potrebi prilagodili –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Ta sklep določa začasne zaščitne ukrepe za preprečevanje širjenja kuge drobnice v Uniji.

Uporablja se za drobnico ter za seme, jajčne celice in zarodke teh živali ter nekatero blago iz navedenih živali.

Člen 2

1.   V tem sklepu se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„drobnica“ pomeni katero koli vrsto živali iz rodu ovc ali koz;

(b)

„nepredelani živalski stranski proizvodi“ pomenijo živalske stranske proizvode, kakor so opredeljeni v členu 3(1) Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (5);

2.   Poleg tega se uporabljajo opredelitve iz Priloge I k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

Člen 3

Bolgarija prepove odpremo naslednjega blaga iz okraja Jambol v druge dele Bolgarije, druge države članice in tretje države:

(a)

drobnice;

(b)

semena, jajčnih celic in zarodkov drobnice.

Člen 4

1.   Bolgarija prepove dajanje na trg zunaj okraja Jambol naslednjega blaga, pridobljenega iz drobnice iz okraja Jambol:

(a)

svežega mesa;

(b)

mletega mesa in mesnih pripravkov, pridobljenih iz mesa iz točke (a);

(c)

mesnih izdelkov in obdelanih želodcev, mehurjev in črev za prehrano ljudi, pridobljenih iz mesa iz točke (a), razen tistih, ki so bili obdelani po postopku za uničenje morebitnih povzročiteljev živalskih bolezni v skladu s Prilogo III k Direktivi Sveta 2002/99/ES (7);

(d)

surovega mleka in mlečnih izdelkov, razen tistih, ki so bili obdelani v hermetično zaprtih posodah z vrednostjo F0 3,00 ali več, kakor je opisano v Prilogi III k Direktivi 2002/99/ES;

(e)

proizvodov, ki vsebujejo blago iz točk (a) do (d);

(f)

nepredelanih živalskih stranskih proizvodov.

2.   Z odstopanjem od prepovedi iz odstavka 2(f) lahko pristojni organ odobri odpremo nepredelanih živalskih stranskih proizvodov pod uradnim nadzorom, ki so namenjeni predelavi ali odstranjevanju v obratu, ki ga je za ta namen tudi odobril, na ozemlju Bolgarije v skladu z določbo člena 4(4) Uredbe (ES) št. 1069/2009.

Člen 5

Ta sklep se uporablja do 23. decembra 2018.

Člen 6

Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo.

V Bruslju, 25. junija 2018

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29.

(3)  Direktiva Sveta 92/119/EGS z dne 17. decembra 1992 o splošnih ukrepih Skupnosti za nadzor nad določenimi živalskimi boleznimi in o posebnih ukrepih v primeru vezikularne bolezni prašičev (UL L 62, 15.3.1993, str. 69).

(4)  http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_ppr.htm.

(5)  Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

(6)  Uredba (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L 139, 30.4.2004, str. 55).

(7)  Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L 18, 23.1.2003, str. 11).


Top