Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0715

Sklep Sveta (SZVP) 2018/715 z dne 14. maja 2018 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

OJ L 120, 16.5.2018, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/715/oj

16.5.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 120/4


SKLEP SVETA (SZVP) 2018/715

z dne 14. maja 2018

o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 22. aprila 2013 sprejel Sklep 2013/183/SZVP (1) o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (DLRK).

(2)

Svet je 2. julija 2015 sprejel Sklep (SZVP) 2015/1066 (2), s katerim je družbo Korean National Insurance Company (KNIC) GmbH in šest oseb, ki delujejo v njenem imenu ali v skladu z njenimi navodili, dodal v Prilogo II k Sklepu 2013/183/SZVP. Svet je 31. marca 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/475 (3), s katerim je v Prilogo II k Sklepu 2013/183/SZVP dodal KNIC in izbrisal vnos za KNIC GmbH. Sklep (SZVP) 2016/475 je tudi spremenil vnose za šest oseb, ki delujejo v imenu KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

(3)

Svet je 27. maja 2016 sprejel Sklep (SZVP) 2016/849 (4) o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Sklepa 2013/183/SZVP.

(4)

Varnostni svet Združenih narodov je 5. avgusta 2017 sprejel Resolucijo 2371 (2017), v kateri so bili določeni novi ukrepi proti DLRK, vključno z uvrstitvijo KNIC na seznam.

(5)

Svet je 10. avgusta 2017 sprejel Izvedbeni sklep (SZVP) 2017/1459 (5), s katerim je KNIC dodal v Prilogo I k Sklepu (SZVP) 2016/849; 24. avgusta 2017 pa je Svet sprejel Sklep (SZVP) 2017/1504 (6), s katerim je KNIC črtal iz Priloge II k Sklepu (SZVP) 2016/849.

(6)

Vnose za osebe, ki delujejo v imenu ali v skladu z navodili KNIC, bi bilo zato treba prestaviti v Prilogo III k Sklepu (SZVP) 2016/849 in jih črtati iz Priloge II k navedenemu sklepu.

(7)

Prilogo III in Prilogo II k Sklepu (SZVP) 2016/849 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Priloga III in Priloga II k Sklepu (SZVP) 2016/849 se spremenita, kot je določeno v Prilogi k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 14. maja 2018

Za Svet

Predsednica

E. ZAHARIEVA


(1)  Sklep Sveta 2013/183/SZVP z dne 22. aprila 2013 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Sklepa 2010/800/SZVP (UL L 111, 23.4.2013, str. 52).

(2)  Sklep Sveta (SZVP) 2015/1066 z dne 2. julija 2015 o spremembi Sklepa 2013/183/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L 174, 3.7.2015, str. 25).

(3)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/475 z dne 31. marca 2016 o spremembi Sklepa 2013/183/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L 85, 1.4.2016, str. 34).

(4)  Sklep Sveta (SZVP) 2016/849 z dne 27. maja 2016 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Sklepa 2013/183/SZVP (UL L 141, 28.5.2016, str. 79).

(5)  Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2017/1459 z dne 10. avgusta 2017 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L 208, 11.8.2017, str. 38).

(6)  Sklep Sveta (SZVP) 2017/1504 z dne 24. avgusta 2017 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji (UL L 221, 26.8.2017, str. 22).


PRILOGA

A.

V Prilogi III k Sklepu (SZVP) 2016/849 se pod naslovom „Seznam oseb iz točke (c) člena 23(1) in točke (c) člena 27(1)“ pod podnaslovom „A. Osebe“ dodajo naslednji vnosi:

 

Ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„19.

KIM Il-Su

tudi: KIM Il Su

Datum rojstva: 2.9.1965;

kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

3.7.2015

Vodja oddelka za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu in nekdanji pooblaščeni glavni predstavnik družbe KNIC v Hamburgu, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

20.

KANG Song-Sam

tudi: KANG Song Sam

Datum rojstva: 5.7.1972;

kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

3.7.2015

Nekdanji pooblaščeni predstavnik družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Hamburgu, ki še naprej deluje za ali v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

21.

CHOE Chun-Sik

tudi: CHOE Chun Sik

Datum rojstva: 23.12.1963;

kraj rojstva: Pjongjang, DLRK;

št. potnega lista: 745132109;

veljaven do 12.2.2020

3.7.2015

Direktor oddelka za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

22.

SIN Kyu-Nam

tudi: SIN Kyu Nam

Datum rojstva: 12.9.1972;

kraj rojstva: Pjongjang, DLRK;

št. potnega lista: PO472132950

3.7.2015

Direktor oddelka za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu in nekdanji pooblaščeni predstavnik družbe KNIC v Hamburgu, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

23.

PAK Chun-San

tudi: PAK Chun San

Datum rojstva: 18.12.1953;

kraj rojstva: Pjongjang, DLRK;

št. potnega lista: PS472220097

3.7.2015

Direktor za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu najmanj do decembra 2015 in nekdanji pooblaščeni glavni predstavnik družbe KNIC v Hamburgu, ki še naprej deluje za ali v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

24.

SO Tong Myong

Datum rojstva: 10.9.1956

3.7.2015

Predsednik družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC), predsednik izvršnega upravnega odbora KNIC (junij 2012); generalni direktor družbe Korea National Insurance Corporation (september 2013), ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.“

B.

V Prilogi II k Sklepu (SZVP) 2016/849 se pod naslovom „II. Osebe in subjekti, ki zagotavljajo finančne storitve in bi lahko prispevali k programom DLRK, povezanim z jedrskim orožjem, balističnimi izstrelki ali drugim orožjem za množično uničevanje“ pod podnaslovom „A. Osebe“ črtajo naslednji vnosi:

 

Ime

Drugo ime

Podatki za ugotavljanje istovetnosti

Datum uvrstitve na seznam

Utemeljitev

„3.

KIM Il-Su

KIM Il Su

Datum rojstva: 2.9.1965;

kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

3.7.2015

Vodja oddelka za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu in nekdanji pooblaščeni glavni predstavnik družbe KNIC v Hamburgu, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

4.

KANG Song-Sam

KANG Song Sam

Datum rojstva: 5.7.1972;

kraj rojstva: Pjongjang, DLRK

3.7.2015

Nekdanji pooblaščeni predstavnik družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) v Hamburgu, ki še naprej deluje za ali v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

5.

CHOE Chun-Sik

CHOE Chun Sik

Datum rojstva: 23.12.1963;

kraj rojstva: Pjongjang, DLRK;

št. potnega lista: 745132109;

veljaven do 12.2.2020

3.7.2015

Direktor oddelka za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

6.

SIN Kyu-Nam

SIN Kyu Nam

Datum rojstva: 12.9.1972;

kraj rojstva: Pjongjang, DLRK;

št. potnega lista: PO472132950

3.7.2015

Direktor oddelka za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu in nekdanji pooblaščeni predstavnik družbe KNIC v Hamburgu, ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

7.

PAK Chun-San

PAK Chun San

Datum rojstva: 18.12.1953;

kraj rojstva: Pjongjang, DLRK;

št. potnega lista: PS472220097

3.7.2015

Direktor za pozavarovanja družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC) na sedežu v Pjongjangu najmanj do decembra 2015 in nekdanji pooblaščeni glavni predstavnik družbe KNIC v Hamburgu, ki še naprej deluje za ali v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.

8.

SO Tong Myong

 

Datum rojstva: 10.9.1956

3.7.2015

Predsednik družbe Korea National Insurance Corporation (KNIC), predsednik izvršnega upravnega odbora KNIC (junij 2012); generalni direktor družbe Korea National Insurance Corporation (september 2013), ki deluje v imenu družbe KNIC ali v skladu z njenimi navodili.“


Top