EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0300

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2018/300 z dne 11. januarja 2018 o skladnosti skupnega predloga, ki so ga zadevne države članice predložile za razširitev atlantskega železniškega tovornega koridorja, s členom 5 Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 51)

C/2018/0051

UL L 56, 28.2.2018, p. 60–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/300/oj

28.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 56/60


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2018/300

z dne 11. januarja 2018

o skladnosti skupnega predloga, ki so ga zadevne države članice predložile za razširitev atlantskega železniškega tovornega koridorja, s členom 5 Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 51)

(Besedilo v francoskem, nemškem, portugalskem in španskem jeziku je edino verodostojno)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (1) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 5(5) Uredbe (EU) št. 913/2010 so ministrstva Nemčije, Španije, Francije in Portugalske, pristojna za železniški promet, Komisiji skupaj poslala pismo o nameri, ki ga je ta prejela 6. marca 2017. Pismo je vsebovalo predlog za razširitev atlantskega železniškega tovornega koridorja do terminala Valongo, mest Zaragoza, La Rochelle in Nantes St Nazaire.

(2)

Komisija je preučila ta predlog v skladu s členom 5(6) Uredbe. Meni, da je iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, skladen s členom 5 navedene uredbe.

(3)

Predlog upošteva merila iz člena 4 Uredbe. Razširitev železniškega tovornega koridorja zadeva ozemlje treh držav članic (Španije, Francije in Portugalske), medtem ko skupno število držav, ki sodelujejo pri koridorju, ostaja pri štirih državah. Nove povezave bodo zagotovile boljšo integracijo železniškega tovornega koridorja z drugimi načini prevoza. Razširitev bo v Zaragozi vzpostavila novo povezavo s sredozemskim železniškim tovornim koridorjem; zagotovljena je skladnost obeh železniških tovornih koridorjev, kakor tudi s TEN-T. Razširitve so v skladu z omrežjem TEN-T, saj sta razširitvi do Zaragoze in Nantes St Nazaira na jedrnem omrežju, razširitev do La Rochelle je del celovitega omrežja, razširitev do terminala Valongo pa v zaledju osrednjega vozlišča TEN-T Porta.

(4)

Rezultati raziskave trga prometa, ki jo je izvedel upravni odbor železniškega tovornega koridorja, kažejo, da naj bi razširitve privedle do dodatnega obsega mednarodnega železniškega prometa ob atlantskem železniškem tovornem koridorju in stalnega povečevanja modalnega deleža železniškega prometa. Ta prehod na drug način prevoza bo zagotavljal znatne družbeno-gospodarske koristi z zmanjšanjem emisij ogljika in prometnih zastojev. Povezava s sredozemskim železniškim tovornim koridorjem pri Zaragozi bo z zaledjem koridorja povezala avtonomni skupnosti Aragonija in Navarra. Raziskava trga ocenjuje, da bodo razširitve pomagale razvoju železniškega tovornega prometa s povečanjem modalnega deleža železniškega tovornega prometa med Portugalsko in tremi avtonomnimi skupnostmi Madrid, Navarra in Aragonija, in sicer z 28 % v letu 2010 na 60 % v letu 2050. To bi bilo v okviru ocenjenega šestkratnega povečanja skupne tonaže železniškega tovornega prometa. Podobno bodo tudi povezave do pristanišč in terminalov v mestih Nantes St. Nazaire, La Rochelle in Valongo okrepile koridor s spodbujanjem večmodalnih potovanj ter s povečanjem povpraševanja na koridorju, s čimer se bo oblikovala konkurenčnost evropskega železniškega tovornega prometa.

(5)

V skladu s pismom o nameri so bila opravljena posvetovanja z upravnim odborom in prosilci, ki so izrazili podporo tem razširitvam.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so skladni z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 21 Uredbe (EU) št. 913/2010 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Izraženi predlog v pismu o nameri, prejetem 6. marca 2017, o razširitvi atlantskega železniškega tovornega koridorja do terminala Valongo ter mest Zaragoza, La Rochelle in Nantes St Nazaire, ki so ga Komisiji skupaj poslala ministrstva Nemčije, Španije, Francije in Portugalske, pristojna za železniški promet, je v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 913/2010.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Zvezno republiko Nemčijo, Kraljevino Španijo, Francosko republiko in Portugalsko republiko.

V Bruslju, 11. januarja 2018

Za Komisijo

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  UL L 276, 20.10.2010, str. 22.


Top