EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0032

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/48 z dne 30. novembra 2018 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

OJ L 9, 11.1.2019, p. 196–197 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2020; razveljavil 32020D0136

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/48/oj

11.1.2019   

SL

Uradni list Evropske unije

L 9/196


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/48

z dne 30. novembra 2018

o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/31 (ECB/2018/32)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 47 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 47 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) določa, da nacionalnim centralnim bankam držav članic z odstopanjem (v nadaljnjem besedilu: NCB zunaj euroobmočja) ni treba vplačati svojega vpisanega kapitala, razen če Razširjeni svet Evropske centralne banke (ECB) z večino, ki predstavlja vsaj dve tretjini vpisanega kapitala ECB in vsaj polovico delničarjev, ne odloči, da mora biti vplačan minimalni odstotek kot prispevek za stroške poslovanja ECB.

(2)

Člen 1 Sklepa ECB/2013/31 (1) določa, da vsaka NCB zunaj euroobmočja z učinkom od 1. januarja 2014 vplača 3,75 % svojega deleža v vpisanem kapitalu ECB.

(3)

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/43 (ECB/2018/27) (2) določa uskladitev ključa za vpis kapitala ECB (v nadaljnjem besedilu: kapitalski ključ) v skladu s členom 29.3 Statuta ESCB ter z učinkom od 1. januarja 2019 uvaja nove ponderje, določene za vsako NCB v spremenjenem kapitalskem ključu (v nadaljnjem besedilu: ponderji v kapitalskem ključu).

(4)

Zaradi petletne uskladitve kapitalskega ključa ECB je treba sprejeti nov sklep ECB, ki bo razveljavil Sklep ECB/2013/31 z učinkom od 1. januarja 2019 in določil odstotek vpisanega kapitala ECB, ki so ga z učinkom od 1. januarja 2019 obvezane vplačati NCB zunaj euroobmočja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Višina in oblika vpisanega in vplačanega kapitala

Vsaka NCB zunaj euroobmočja z učinkom od 1. januarja 2019 vplača 3,75 % svojega deleža v vpisanem kapitalu ECB. Ob upoštevanju novih ponderjev v kapitalskem ključu, določenih v členu 2 Sklepa (EU) 2019/43 (ECB/2018/27), ima vsaka NCB zunaj euroobmočja skupni vpisani in vplačani kapital v znesku, ki je prikazan poleg njenega imena v naslednji tabeli:

NCB zunaj euroobmočja

Vpisani kapital na 1. januar 2019

(v EUR)

Vplačani kapital na 1. januar 2019

(v EUR)

Българска народна банка

(Bolgarska narodna banka)

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Člen 2

Uskladitev vplačanega kapitala

1.   Glede na to, da so vse NCB zunaj euroobmočja že vplačale 3,75 % svojih deležev v vpisanem kapitalu ECB, kot veljajo na 31. december 2018 po Sklepu ECB/2013/31, vsaka od njih bodisi prenese dodaten znesek na ECB bodisi od ECB prejme znesek nazaj, tako da se dosežejo zneski, prikazani tretjem stolpcu tabele v členu 1.

2.   Vsi prenosi na podlagi tega člena se opravijo v skladu s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2019/45 (ECB/2018/29) (3).

Člen 3

Začetek veljavnosti in razveljavitev

1.   Ta sklep začne veljati 1. januarja 2019.

2.   Sklep ECB/2013/31 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2019.

3.   Sklicevanje na Sklep ECB/2013/31 se šteje za sklicevanje na ta sklep.

V Frankfurtu na Majni, 30. novembra 2018

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Sklep ECB/2013/31 z dne 30. avgusta 2013 o vplačilu kapitala Evropske centralne banke s strani nacionalnih centralnih bank zunaj euroobmočja (UL L 16, 21.1.2014, str. 63).

(2)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/43 z dne 29. novembra 2018 o odstotnih deležih nacionalnih centralnih bank v ključu za vpis kapitala Evropske centralne banke in o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/28 (ECB/2018/27) (glej stran 178 tega Uradnega lista).

(3)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2019/45 z dne 29. novembra 2018 o določitvi pogojev za prenose kapitalskih deležev Evropske centralne banke med nacionalnimi centralnimi bankami in za uskladitev vplačanega kapitala ter o razveljavitvi Sklepa ECB/2013/29 (ECB/2018/29) (glej stran 183 tega Uradnega lista).


Top