EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R2364

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2364 z dne 18. decembra 2017 o spremembi Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/7691

OJ L 337, 19.12.2017, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/2364/oj

19.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 337/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2364

z dne 18. decembra 2017

o spremembi Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti za uporabo v postopkih za oddajo naročil

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (1) in zlasti drugega pododstavka člena 17(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom 2014/115/EU (2) odobril Protokol o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (v nadaljnjem besedilu: Sporazum) (3), sklenjenega v okviru Svetovne trgovinske organizacije. Sporazum je večstranski instrument, njegov namen pa je vzajemno odpreti trge javnih naročil med podpisnicami. Uporablja se za vsa naročila z vrednostjo, ki dosega ali presega zneske (v nadaljnjem besedilu: mejne vrednosti), določene v njem in izražene v posebnih pravicah črpanja.

(2)

Eden od ciljev Direktive 2014/25/EU je omogočiti naročnikom, ki jo uporabljajo, da hkrati izpolnjujejo obveznosti iz Sporazuma. V ta namen bi bilo treba prilagoditi mejne vrednosti, ki jih določa navedena direktiva za javna naročila in ki so zajete tudi v Sporazumu, da ustrezajo protivrednostim mejnih vrednosti iz Sporazuma, izraženim v eurih in zaokroženim navzdol na najbližjo tisočico.

(3)

Zaradi skladnosti je primerno uskladiti tudi mejne vrednosti iz Direktive 2014/25/EU, ki niso zajete v Sporazumu.

(4)

Direktivo 2014/25/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 15 Direktive 2014/25/EU se spremeni:

(1)

v točki (a) se znesek „418 000 EUR“ nadomesti s „443 000 EUR“,

(2)

v točki (b) se znesek „5 225 000 EUR“ nadomesti s „5 548 000 EUR“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. decembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 94, 28.3.2014, str. 243.

(2)  Sklep Sveta 2014/115/EU z dne 2. decembra 2013 o sklenitvi Protokola o spremembi Sporazuma o vladnih nabavah (UL L 68, 7.3.2014, str. 1).

(3)  UL L 68, 7.3.2014, str. 4.


Top