Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1575

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1575 z dne 23. junija 2017 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/242 o določitvi podrobnih pravil o delovanju svetovalnih svetov v okviru skupne ribiške politike

C/2017/4238

OJ L 239, 19.9.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/1575/oj

19.9.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1575

z dne 23. junija 2017

o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/242 o določitvi podrobnih pravil o delovanju svetovalnih svetov v okviru skupne ribiške politike

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremmbi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (1) in zlasti člena 45(4) Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 43 Uredbe (EU) št. 1380/2013 določa ustanovitev svetovalnih svetov za spodbujanje uravnotežene zastopanosti vseh zainteresiranih strani na področju ribištva in akvakulture ter prispevanje k ciljem skupne ribiške politike.

(2)

Komisija je v skladu s členom 45(4) Uredbe (EU) št. 1380/2013 sprejela Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/242 (2) o določitvi podrobnih pravil o delovanju svetovalnih svetov v okviru skupne ribiške politike.

(3)

V členu 2 Delegirane uredbe (EU) 2015/242 sta med drugimi opredeljena izraza „sektorske organizacije“ in „druge interesne skupine“, ki se nanašata na kategoriji zainteresiranih strani, ki so na podlagi člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 zastopane v svetovalnih svetih.

(4)

Da bi se izognili morebitnim težavam z razlaganjem, je treba opredelitev izraza „sektorske organizacije“ bolje uskladiti z besedilom člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(5)

Glede na to, da morda obstajajo mešane organizacije, ki zastopajo tako ribiški sektor kot druge interesne skupine, je treba navesti, da generalna skupščina odloči o razvrstitvi članov svetovalnih svetov v eno od kategorij iz člena 45(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013.

(6)

Člen 4 Delegirane uredbe (EU) 2015/242 določa sestavo in organizacijo svetovalnih svetov, še posebej imenovanje izvršnega odbora s strani generalne skupščine.

(7)

Glede na sestavo svetovalnih svetov, kot je določena v točki 2(a) Priloge III k Uredbi (EU) št. 1380/2013, v kateri je 60 % sedežev v generalni skupščini in izvršnem odboru namenjenih sektorskim organizacijam, 40 % pa drugim interesnim skupinam, je treba obema kategorijama dodeliti pravico, da samostojno odločita o svojih predstavnikih v izvršnem odboru, s čimer se bo zagotovila uravnotežena zastopanost vseh zainteresiranih strani v svetovalnih svetih –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delegirana uredba (EU) 2015/242 se spremeni:

1.

odstavek 2 člena 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

‚sektorske organizacije‘ pomenijo organizacije, ki zastopajo gospodarske subjekte v sektorju ribištva (vključno z zaposlenimi ribiči) in po potrebi akvakulture, ter predstavnike sektorjev predelave in trženja;“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se doda naslednja točka (c):

„(c)

odloči o razvrstitvi članov svetovalnih svetov v kategoriji ‚sektorske organizacije‘ in ‚druge interesne skupine‘. Odločitev temelji na objektivnih in preverljivih merilih, kot so predložitev statutov, seznam članov in narava dejavnosti zadevnih organizacij.“;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Na podlagi imenovanj sektorskih organizacij in drugih interesnih skupin za sedeže, ki so jim namenjeni, generalna skupščina imenuje izvršni odbor z največ 25 člani. Po posvetovanju s Komisijo se generalna skupščina lahko odloči za imenovanje izvršnega odbora z največ 30 člani, da bi tako zagotovila ustrezno zastopanost malega priobalnega ribolova.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 354, 28.12.2013, str. 22.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/242 z dne 9. oktobra 2014 o določitvi podrobnih pravil o delovanju svetovalnih svetov v okviru skupne ribiške politike (UL L 41, 17.2.2015, str. 1).


Top