EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1413

Uredba Komisije (EU) 2017/1413 z dne 3. avgusta 2017 o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/5338

OJ L 203, 4.8.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1413/oj

4.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 203/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1413

z dne 3. avgusta 2017

o spremembi Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE —

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih (1) in zlasti člena 31(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cinkov oksid je odobren kot barvilo v kozmetičnih izdelkih pod vnosom 144 Priloge IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009.

(2)

V svojem mnenju z dne 18. septembra 2012 (2), ki je bilo revidirano 23. septembra 2014 (3), je Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: ZOVP) sklenil, da je uporaba neprevlečenega cinkovega oksida, ki ni v obliki nanodelcev, kadar se uporablja kot barvilo v kozmetičnih izdelkih pri dermalni uporabi varna. ZOVP je tudi menil, da je ob upoštevanju vnetja pljuč, ki ga povzroči vdihavanje delcev cinkovega oksida, uporaba cinkovega oksida v kozmetičnih izdelkih, ki bi pri potrošnikih lahko povzročila izpostavljenost pljuč cinkovemu oksidu ob njegovem vdihavanju, zaskrbljujoča.

(3)

Na podlagi mnenj ZOVP bi bilo treba uporabo neprevlečenega cinkovega oksida, ki ni v obliki nanodelcev, kot barvilo v kozmetičnih izdelkih omejiti na tiste uporabe, ki pri končnem uporabniku ne bi povzročile izpostavljenosti pljuč ob njegovem vdihavanju.

(4)

Prilogo IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Industrija bi morala imeti dovolj časa, da pripravi potrebne prilagoditve formulacij izdelka z namenom dajanja na trg in umik neskladnih izdelkov s trga.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Od 24. februarja 2018 se na trg Unije dajejo le kozmetični izdelki, ki so skladni s to uredbo.

Od 24. maja 2018 so na trgu Unije dostopni le kozmetični izdelki, ki so skladni s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 342, 22.12.2009, str. 59.

(2)  SCCS/1489/12, revizija z dne 11. decembra 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf.

(3)  SCCS/1539/14, revizija z dne 25. junija 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf.


PRILOGA

Vnos 144 v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1223/2009 se nadomesti z naslednjim:

Referenčna številka

Opredelitev snovi

Pogoji

Besedilo pogojev uporabe in opozoril

Kemijsko ime

Številka barvnega indeksa/Ime skupnih sestavin kot v glosarju

Številka CAS

Številka ES

Barva

Vrsta izdelka, deli telesa

Najvišja koncentracija v izdelkih, pripravljenih za uporabo

Drugo

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

„144

Cinkov oksid (*1)

77947

1314-13-2

215-222-5

bela

 

 

Ni za uporabo na način, ki bi lahko pri končnem uporabniku povzročil izpostavljenost pljuč ob vdihavanju.

 


(*1)  Za uporabo kot UV filter glej Prilogo VI, št. 30 in št. 30a.“


Top