EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1354

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1354 z dne 20. julija 2017 o navedbi informacij iz člena 10(10) Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/5058

OJ L 190, 21.7.2017, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1354/oj

21.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 190/7


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1354

z dne 20. julija 2017

o navedbi informacij iz člena 10(10) Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o harmonizaciji zakonodaj držav članic v zvezi z dostopnostjo radijske opreme na trgu in razveljavitvi Direktive 1999/5/ES (1), zlasti člena 10(10) in 45(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 10(10) Direktive 2014/53/EU določa, da v primerih, ko je dajanje v uporabo omejeno ali če morajo biti za dovoljenje za uporabo izpolnjene nekatere zahteve, informacije, navedene na embalaži, omogočajo identifikacijo države članice ali geografskega področja države članice, kjer je dajanje v uporabo omejeno ali morajo biti za dovoljenje za uporabo izpolnjene nekatere zahtev, ter so take informacije dopolnjene v navodilih, priloženih radijski opremi.

(2)

V skladu s členom 10(10) Direktive 2014/53/EU lahko Komisija sprejme izvedbene akte o navedbi informacij iz člena 10(10).

(3)

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 45(2) Direktive 2014/53/EU.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ugotavljanje skladnosti in nadzorovanje telekomunikacijskega trga, ustanovljenega v skladu s členom 45 Direktive 2014/53/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa navajanje informacij iz člena 10(10) Direktive 2014/53/EU in se uporablja samo za radijsko opremo, za katero veljajo omejitve dajanja v uporabo ali zahteve za dovoljenje za uporabo v vsaj eni državi članici.

Člen 2

1.   Če za radijsko opremo veljajo omejitve dajanja v uporabo ali zahteve za dovoljenje za uporabo, kot je določeno v členu 10(10) Direktive 2014/53/EU, je na embalaži radijske opreme vidno in čitljivo navedeno naslednje:

(a)

piktogram, kot je določen v Prilogi I, ali

(b)

besede „omejitve ali zahteve“ v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo in ga določi zadevna država članica, besedam pa sledijo kratice za države članice, kot je določeno v Prilogi II, kjer take omejitve ali zahteve obstajajo.

2.   Če za radijsko opremo veljajo omejitve dajanja v uporabo ali zahteve za dovoljenje za uporabo, kot je določeno v členu 10(10) Direktive 2014/53/EU, se v navodilih, priloženih radijski opremi, v jeziku, ki ga končni uporabniki brez težav razumejo in ga določi zadevna država članica, navede seznam držav članic in geografskih območij držav članic, kjer take omejitve ali zahteve obstajajo, ter vrste omejitev ali zahtev, ki se uporabljajo v vsaki državi članici in na vsakem geografskem območju države članice.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije in se uporablja od 9. avgusta 2018.

Za radijsko opremo, ki je dana na trg po 8. avgustu 2017 in je v skladu s to uredbo, se šteje, da je skladna s členom 10(10) Direktive 2014/53/EU.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. julija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 153, 22.5.2014, str. 62.


PRILOGA I

Piktogram

1.

Piktogram je v obliki tabele.

2.

Piktogram vključuje naslednji znak:

Image

3.

V piktogramu so pod znakom iz odstavka 2 ali poleg njega navedene tudi kratice držav članic, kot so določene v Prilogi II, v katerih obstajajo kakršne koli omejitve dajanja v uporabo ali zahteve za dovoljenje za uporabo.

4.

Piktogram in njegove vsebine so lahko različnih oblik (npr. barva, poln ali prazen znak, debelina črt), pod pogojem, da so vidni in čitljivi.

5.

Primera piktograma:

Image

ES

LU

RO

CZ

FR

HU

SI

DK

HR

Image

BG

EE

BE


PRILOGA II

Kratice

Kratice za posamezne države članice so, kot sledi:

Belgija (BE), Bolgarija (BG), Češka (CZ), Danska (DK), Nemčija (DE), Estonija (EE), Irska (IE), Grčija (EL), Španija (ES), Francija (FR), Hrvaška (HR), Italija (IT), Ciper (CY), Latvija (LV), Litva (LT), Luksemburg (LU), Madžarska (HU), Malta (MT), Nizozemska (NL), Avstrija (AT), Poljska (PL), Portugalska (PT), Romunija (RO), Slovenija (SI), Slovaška (SK), Finska (FI), Švedska (SE) in Združeno kraljestvo (UK).


Top