Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1164

Uredba Komisije (EU) 2017/1164 z dne 22. junija 2017 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za akrinatrin, metalaksil in tiabendazol v ali na nekaterih proizvodih (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/4185

OJ L 170, 1.7.2017, p. 3–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1164/oj

1.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 170/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1164

z dne 22. junija 2017

o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za akrinatrin, metalaksil in tiabendazol v ali na nekaterih proizvodih

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS (1) in zlasti člena 14(1)(a) in člena 49(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mejne vrednosti ostankov (v nadaljnjem besedilu: MRL) za akrinatrin so bile določene v delu A Priloge III k Uredbi (ES) št. 396/2005. Za metalaksil in tiabendazol so bile MRL določene v Prilogi II in delu B Priloge III k navedeni uredbi.

(2)

Za akrinatrin je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložila obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (2). Predlagala je spremembo opredelitve ostanka. Pri MRL za banane, melone, papriko, lubenice, breskve in marelice je ugotovila tveganje za potrošnike. Zato je te MRL primerno znižati. Za druge proizvode je priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL. Ugotovila je, da v zvezi z MRL za motovilec, endivijo/eskarijolko, krešo, rukvico, ogrščico, sojo in vse proizvode živalskega izvora nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Agencija je ugotovila, da kljub pomanjkljivim podatkom kritična dobra kmetijska praksa ni bila skladna z omejitvami odobritve za akrinatrin za pečkato sadje, marelice, češnje, breskve, slive, jagode, banane, česen, čebulo, paradižnik, papriko, jajčevce, okro/jedilni slez, bučnice z užitno lupino, kumarice za vlaganje, bučke, melone, orjaške buče, lubenice, solato, fižol (svež, s stroki) in sojo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. MRL za te proizvode bi bilo treba določiti v višini specifične meje določljivosti.

(3)

Za metalaksil je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (3). Predlagala je spremembo opredelitve ostanka in priporočila znižanje MRL za glavnato zelje, kitajski kapus, kolerabice, špinačo, liste blitve, fižol (svež, s stroki ali brez), grah (svež, s stroki ali brez), šparglje/beluše, por, fižol (sušen), grah (sušen), bel volčji bob (sušen), lanena semena, mak, semena oljne ogrščice, gorčična semena, seme navadnega rička, koruzo, prašičje meso in maščevje, goveje meso in maščevje, ovčje meso in maščevje, kozje meso in maščevje, perutninsko meso in maščevje, mleko in ptičja jajca. Ugotovila je, da v zvezi z MRL za grenivke, pomaranče, limone, limete, mandarine, jabolka, hruške, namizno grozdje, vinsko grozdje, jagode, čebulo, papriko, sojo, prašičja jetra in ledvice, goveja jetra in ledvice, ovčja jetra in ledvice ter perutninska jetra nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe. Agencija je ugotovila, da v zvezi z MRL za kutine, nešplje, japonske nešplje, avokado, kumarice za vlaganje, bombaževo seme, ječmen, ajdo, proso, oves, riž, rž, sirek, pšenico, začimbe iz semen in sladkorno peso (koren) ni na voljo nobenih informacij in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. MRL za te proizvode bi bilo treba določiti v višini specifične meje določljivosti. MRL za začimbe iz sadja bi bilo treba določiti kot začasne MRL. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v štirih letih od objave te uredbe.

(4)

Za tiabendazol je Agencija predložila obrazloženo mnenje glede obstoječih MRL v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 (4). Pri MRL za mango in gojene gobe je ugotovila tveganje za potrošnike. Zato je te MRL primerno znižati. Agencija je predlagala spremembo opredelitve ostanka za mleko in druge proizvode živalskega izvora. Priporočila je znižanje MRL za jabolka, hruške, krompir, vitlof, prašičje mišičevje in maščevje ter perutninsko mišičevje in maščevje. Za druge proizvode je priporočila dvig ali ohranitev obstoječih MRL. Ugotovila je, da v zvezi z MRL za grenivke, pomaranče, limone, limete, mandarine, kutine, nešplje, japonske nešplje, kumkvate, avokado, banane, papaje, krompir, vitlof in vse proizvode živalskega izvora nekatere informacije niso na voljo in da je potreben nadaljnji premislek odgovornih za obvladovanje tveganja. Ker tveganja za potrošnike ni, bi bilo treba MRL za navedene proizvode določiti v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 396/2005 na obstoječi ravni ali ravni, ki jo določi Agencija. Te MRL bodo pregledane, pri pregledu pa se bodo upoštevale informacije, ki bodo na voljo v dveh letih od objave te uredbe.

(5)

Kar zadeva proizvode, na katerih uporaba zadevnega fitofarmacevtskega sredstva ni dovoljena in za katere ne obstajajo nobene uvozne tolerance ali mejne vrednosti ostankov iz Codexa (CXL), bi bilo treba MRL določiti v višini specifične meje določljivosti ali uporabljati privzeto MRL, kot je določeno v členu 18(1)(b) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(6)

Komisija se je glede potrebe po prilagoditvi nekaterih mej določljivosti posvetovala z referenčnimi laboratoriji Evropske unije za ostanke pesticidov. Pri številnih snoveh so navedeni laboratoriji ugotovili, da je zaradi tehničnega razvoja za nekatere proizvode treba določiti specifične meje določljivosti.

(7)

Iz obrazloženih mnenj Agencije in ob upoštevanju dejavnikov, ki vplivajo na odločitev, je razvidno, da ustrezne spremembe MRL izpolnjujejo zahteve iz člena 14(2) Uredbe (ES) št. 396/2005.

(8)

Upoštevane so bile pripombe, ki so jih glede novih MRL v okviru posvetovanj v Svetovni trgovinski organizaciji izrazili trgovinski partnerji Unije.

(9)

Uredbo (ES) št. 396/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Da bi se omogočili normalno trgovanje s proizvodi ter njihova predelava in uživanje, bi bilo treba v tej uredbi določiti prehodno ureditev za proizvode, ki so bili proizvedeni pred spremembo MRL in za katere je iz informacij razvidno, da je ohranjena visoka raven varstva potrošnikov. Ker tveganja za potrošnike pri sedanjih MRL ni mogoče izključiti, bi bilo treba vrednost za akrinatrin v višini 0,01 mg/kg v in na bananah, melonah, papriki, lubenicah, breskvah in marelicah in vrednost 0,01 mg/kg za tiabendazol v in na mangu in gojenih gobah uporabljati za vse proizvode od datuma začetka uporabe te uredbe.

(11)

Državam članicam, tretjim državam in nosilcem živilske dejavnosti bi bilo treba pred začetkom uporabe spremenjenih MRL omogočiti primerno obdobje, da se bodo lahko pripravili na izpolnjevanje novih zahtev, ki bodo nastale ob spremembi MRL.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Različica Uredbe (ES) št. 396/2005 pred spremembami s to uredbo se še naprej uporablja za proizvode, ki so bili proizvedeni pred 21. januarjem 2018:

(1)

kar zadeva aktivno snov metalaksil v in na vseh proizvodih;

(2)

kar zadeva aktivno snov akrinatrin v in na vseh proizvodih, razen banan, melon, paprike, lubenic, breskev in marelic;

(3)

kar zadeva aktivno snov tiabendazol v in na vseh proizvodih, razen manga in gojenih gob.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 21. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. junija 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 70, 16.3.2005, str. 1.

(2)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for acrinathrin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za akrinatrin v skladu s členom 12 Uredbe (ES) št. 396/2005). EFSA Journal 2015;13(7):4203.

(3)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on combined review of the existing maximum residue levels (MRLs) for the active substances metalaxyl and metalaxyl-M. (Obrazloženo mnenje o skupnem pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za aktivni snovi metalaksil in metalaksil-M). EFSA Journal 2015;13(4):4076.

(4)  Evropska agencija za varnost hrane; Reasoned opinion on the revision of the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for thiabendazole (Obrazloženo mnenje o pregledu obstoječih mejnih vrednosti ostankov (MRL) za tiabendazol). EFSA Journal 2016;14(6):4516


PRILOGA

Prilogi II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 se spremenita:

(1)

Priloga II se spremeni:

(a)

stolpca za metalaksil in tiabendazol se nadomestita z naslednjim:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (1)

Metalaksil, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov, vključno z metalaksilom-M (vsota izomerov) (R)

Tiabendazol (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

 

0110000

Citrusi

 

7 (+)

0110010

Grenivke

0,7

 

0110020

Pomaranče

0,7

 

0110030

Limone

0,5 (+)

 

0110040

Limete

0,5 (+)

 

0110050

Mandarine

0,5 (+)

 

0110990

Drugo

0,5

 

0120000

Lupinarji

0,01  (*1)

0,02  (*1)

0120010

Mandeljni

 

 

0120020

Brazilski oreški

 

 

0120030

Indijski orehi

 

 

0120040

Kostanj

 

 

0120050

Kokosovi orehi

 

 

0120060

Lešniki

 

 

0120070

Oreški makadamije

 

 

0120080

Pekani

 

 

0120090

Pinjole

 

 

0120100

Pistacije

 

 

0120110

Orehi

 

 

0120990

Drugo

 

 

0130000

Pečkato sadje

 

 

0130010

Jabolka

1 (+)

4 (+)

0130020

Hruške

1 (+)

4

0130030

Kutine

0,01  (*1)

3

0130040

Nešplje

0,01  (*1)

3

0130050

Japonske nešplje

0,01  (*1)

3

0130990

Drugo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140000

Koščičasto sadje

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0140010

Marelice

 

 

0140020

Češnje

 

 

0140030

Breskve

 

 

0140040

Slive

 

 

0140990

Drugo

 

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

0,01  (*1)

0151000

(a)

Grozdje

 

 

0151010

Namizno grozdje

2 (+)

 

0151020

Vinsko grozdje

1 (+)

 

0152000

(b)

Jagode

0,6

 

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,02  (*1)

 

0153010

Robide

 

 

0153020

Ostrožnice

 

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

 

0153990

Drugo

 

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

 

 

0154010

Borovnice

0,01  (*1)

 

0154020

Ameriške brusnice

0,01  (*1)

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

0,4

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

0,3

 

0154050

Šipek

0,01  (*1)

 

0154060

Murve (črne in bele)

0,01  (*1)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

0,01  (*1)

 

0154080

Bezgove jagode

0,01  (*1)

 

0154990

Drugo

0,01  (*1)

 

0160000

Mešano sadje

 

 

0161000

(a)

Užitna lupina

0,05 (*1)

 

0161010

Dateljni

 

0,01  (*1)

0161020

Fige

 

0,01  (*1)

0161030

Namizne oljke

 

0,01  (*1)

0161040

Kumkvati

 

7

0161050

Karambole

 

0,01  (*1)

0161060

Kakiji

 

0,01  (*1)

0161070

Jamun

 

0,01  (*1)

0161990

Drugo

 

0,01  (*1)

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0,01  (*1)

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

0,02  (*1)

 

0162020

Liči

0,01  (*1)

 

0162030

Pasijonke/marakuje

0,01  (*1)

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

0,01  (*1)

 

0162050

Zvezdasta jabolka

0,01  (*1)

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

0,01  (*1)

 

0162990

Drugo

0,01  (*1)

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

0,01  (*1)

 

0163010

Avokado

 

20 (+)

0163020

Banane

 

6

0163030

Mango

 

0,01  (*1)

0163040

Papaje

 

10

0163050

Granatna jabolka

 

0,01  (*1)

0163060

Čirimoje

 

0,01  (*1)

0163070

Gvave

 

0,01  (*1)

0163080

Ananasi

 

0,01  (*1)

0163090

Sadeži kruhovca

 

0,01  (*1)

0163100

Durian

 

0,01  (*1)

0163110

Plodovi trnaste anone

 

0,01  (*1)

0163990

Drugo

 

0,01  (*1)

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

 

 

0211000

(a)

Krompir

0,02  (*1)

0,04 (+)

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

 

0212020

Sladki krompir

 

 

0212030

Jam

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Drugo

 

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

0,01  (*1)

0213010

Rdeča pesa

0,02  (*1)

 

0213020

Korenje

0,1

 

0213030

Gomoljna zelena

0,01  (*1)

 

0213040

Hren

0,1

 

0213050

Topinambur/laška repa

0,01  (*1)

 

0213060

Pastinak

0,1

 

0213070

Koren peteršilja

0,01  (*1)

 

0213080

Redkev

0,06

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

0,02  (*1)

 

0213100

Podzemna koleraba

0,01  (*1)

 

0213110

Repa

0,01  (*1)

 

0213990

Drugo

0,01  (*1)

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

 

0,01  (*1)

0220010

Česen

0,02  (*1)

 

0220020

Čebula

0,5 (+)

 

0220030

Šalotka

0,02  (*1)

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

0,3

 

0220990

Drugo

0,01  (*1)

 

0230000

Zelenjava – plodovke

 

0,01  (*1)

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

 

0231010

Paradižnik

0,3

 

0231020

Paprika

0,5 (+)

 

0231030

Jajčevci

0,01  (*1)

 

0231040

Okra/jedilni oslez

0,01  (*1)

 

0231990

Drugo

0,01  (*1)

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

 

0232010

Kumare

0,5

 

0232020

Kumarice za vlaganje

0,01  (*1)

 

0232030

Bučke

0,01  (*1)

 

0232990

Drugo

0,01  (*1)

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

 

0233010

Melone

0,2 (+)

 

0233020

Orjaške buče

0,01  (*1)

 

0233030

Lubenice

0,2 (+)

 

0233990

Drugo

0,01  (*1)

 

0234000

(d)

Sladka koruza

0,05 (*1)

 

0239000

(e)

Druge plodovke

0,01  (*1)

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

 

0,01  (*1)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

0,2 (+)

 

0241010

Brokoli

 

 

0241020

Cvetača

 

 

0241990

Drugo

 

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

 

0242010

Brstični ohrovt

0,15

 

0242020

Glavnato zelje

0,06

 

0242990

Drugo

0,01  (*1)

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

 

0243010

Kitajski kapus

0,02  (*1)

 

0243020

Ohrovt

0,3

 

0243990

Drugo

0,01  (*1)

 

0244000

(d)

Kolerabice

0,02  (*1)

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

3

0,01  (*1)

0251010

Motovilec

 

 

0251020

Solata

 

 

0251030

Endivija/eskarijolka

 

 

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

 

 

0251050

Rana barbica

 

 

0251060

Rukvica/rukola

 

 

0251070

Ogrščica

 

 

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

 

 

0251990

Drugo

 

 

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

1,5

0,01  (*1)

0252010

Špinača

 

 

0252020

Tolščakovke

 

 

0252030

Listi blitve

 

 

0252990

Drugo

 

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0255000

(e)

Vitlof

0,4

0,05  (*1) (+)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

3 (+)

0,02  (*1)

0256010

Prava krebuljica

 

 

0256020

Drobnjak

 

 

0256030

Listi zelene

 

 

0256040

Peteršilj

 

 

0256050

Žajbelj

 

 

0256060

Rožmarin

 

 

0256070

Materina dušica

 

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

 

0256090

Lovorov list

 

 

0256100

Pehtran

 

 

0256990

Drugo

 

 

0260000

Stročnice

 

0,01  (*1)

0260010

Fižol (s stroki)

0,02  (*1)

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

0,02  (*1)

 

0260030

Grah (s stroki)

0,02  (*1)

 

0260040

Grah (brez strokov)

0,02  (*1)

 

0260050

Leča

0,01  (*1)

 

0260990

Drugo

0,01  (*1)

 

0270000

Stebelna zelenjava

 

0,01  (*1)

0270010

Šparglji/beluši

0,02  (*1)

 

0270020

Kardij

0,01  (*1)

 

0270030

Belušna zelena

0,01  (*1)

 

0270040

Sladki komarček

0,01  (*1)

 

0270050

Artičoke

0,05 (+)

 

0270060

Por

0,03

 

0270070

Rabarbara

0,01  (*1)

 

0270080

Bambusovi vršički

0,01  (*1)

 

0270090

Palmovi srčki

0,01  (*1)

 

0270990

Drugo

0,01  (*1)

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0280010

Gojene gobe

 

 

0280020

Gozdne gobe

 

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

 

0290000

Alge in prokariontski organizmi

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0300000

STROČNICE

 

0,01  (*1)

0300010

Fižol

0,02  (*1)

 

0300020

Leča

0,01  (*1)

 

0300030

Grah

0,02  (*1)

 

0300040

Bel volčji bob

0,02  (*1)

 

0300990

Drugo

0,01  (*1)

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

 

0,02  (*1)

0401000

Semena oljnic

 

 

0401010

Lanena semena

0,02  (*1)

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

0,01  (*1)

 

0401030

Mak

0,02  (*1)

 

0401040

Sezamova semena

0,01  (*1)

 

0401050

Sončnična semena

0,02  (*1)

 

0401060

Semena oljne ogrščice

0,02  (*1)

 

0401070

Soja

0,1  (*1) (+)

 

0401080

Gorčična semena

0,02  (*1)

 

0401090

Bombaževo seme

0,01  (*1)

 

0401100

Bučna semena

0,01  (*1)

 

0401110

Semena navadnega rumenika

0,01  (*1)

 

0401120

Semena borage

0,01  (*1)

 

0401130

Seme navadnega rička

0,02  (*1)

 

0401140

Konopljina semena

0,01  (*1)

 

0401150

Semena kloščevca

0,01  (*1)

 

0401990

Drugo

0,01  (*1)

 

0402000

Plodovi oljnic

0,01  (*1)

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

 

0402020

Koščice oljne palme

 

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

 

0402040

Kapokovec

 

 

0402990

Drugo

 

 

0500000

ŽITA

 

0,01  (*1)

0500010

Ječmen

0,01  (*1)

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

0,01  (*1)

 

0500030

Koruza

0,02  (*1)

 

0500040

Proso

0,01  (*1)

 

0500050

Oves

0,01  (*1)

 

0500060

Riž

0,01  (*1)

 

0500070

0,01  (*1)

 

0500080

Sirek

0,01  (*1)

 

0500090

Pšenica

0,01  (*1)

 

0500990

Drugo

0,01  (*1)

 

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

 

0,05  (*1)

0610000

Čaj

0,05  (*1)

 

0620000

Kavna zrna

0,05  (*1)

 

0630000

Zeliščni čaji

0,05  (*1)

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

 

0631010

Kamilica

 

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

 

0631030

Vrtnica

 

 

0631040

Jasmin

 

 

0631050

Lipa

 

 

0631990

Drugo

 

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

 

0632010

Jagoda

 

 

0632020

Rooibos

 

 

0632030

Mate

 

 

0632990

Drugo

 

 

0633000

(c)

Korenine

 

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

 

0633020

Ginseng

 

 

0633990

Drugo

 

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

 

0640000

Kakavova zrna

0,1 (+)

 

0650000

Rožiči

0,05  (*1)

 

0700000

HMELJ

15 (+)

0,05  (*1)

0800000

ZAČIMBE

 

 

0810000

Semena

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0810010

Janež

 

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

 

0810030

Zelena

 

 

0810040

Koriander

 

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

 

0810060

Koper

 

 

0810070

Koromač/komarček

 

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

 

0810090

Muškatni orešček

 

 

0810990

Drugo

 

 

0820000

Plodovi

0,1  (*1) (+)

0,05  (*1)

0820010

Piment

 

 

0820020

Sečuanski poper

 

 

0820030

Kumina

 

 

0820040

Kardamom

 

 

0820050

Brinove jagode

 

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

 

0820070

Vanilija

 

 

0820080

Tamarinda

 

 

0820990

Drugo

 

 

0830000

Skorja

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0830010

Cimet

 

 

0830990

Drugo

 

 

0840000

Korenine ali korenike

 

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840020

Ingver

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840030

Kurkuma

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0840040

Hren

(+)

(+)

0840990

Drugo

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850000

Brsti

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

 

0850020

Kapre

 

 

0850990

Drugo

 

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0860010

Žafran

 

 

0860990

Drugo

 

 

0870000

Semenski ovoj

0,05  (*1)

0,05  (*1)

0870010

Muškatni cvet

 

 

0870990

Drugo

 

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,01  (*1)

0,01  (*1)

0900010

Koren sladkorne pese

 

 

0900020

Sladkorni trs

 

 

0900030

Koren cikorije

 

 

0900990

Drugo

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

(+)

(+)

1010000

Tkiva

 

 

1011000

(a)

Prašiči

 

 

1011010

Mišičevje

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1011020

Maščevje

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1011030

Jetra

0,05  (*1)

0,15

1011040

Ledvice

0,2

0,3

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,2

0,3

1011990

Drugo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1012000

(b)

Govedo

 

 

1012010

Mišičevje

0,01  (*1)

0,1

1012020

Maščevje

0,01  (*1)

0,1

1012030

Jetra

0,05  (*1)

0,3

1012040

Ledvice

0,3

1

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,3

1

1012990

Drugo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1013000

(c)

Ovce

 

 

1013010

Mišičevje

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1013020

Maščevje

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1013030

Jetra

0,05  (*1)

0,15

1013040

Ledvice

0,3

0,3

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,3

0,3

1013990

Drugo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1014000

d)

Koze

 

 

1014010

Mišičevje

0,01  (*1)

0,1

1014020

Maščevje

0,01  (*1)

0,1

1014030

Jetra

0,05  (*1)

0,15

1014040

Ledvice

0,3

0,3

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,3

0,3

1014990

Drugo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

 

1015010

Mišičevje

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1015020

Maščevje

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1015030

Jetra

0,05  (*1)

0,15

1015040

Ledvice

0,3

0,3

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,3

0,3

1015990

Drugo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1016000

(f)

Perutnina

 

 

1016010

Mišičevje

0,01  (*1)

0,05

1016020

Maščevje

0,01  (*1)

0,05

1016030

Jetra

0,05  (*1)

0,2

1016040

Ledvice

0,05  (*1)

0,2

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,05  (*1)

0,2

1016990

Drugo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

 

1017010

Mišičevje

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1017020

Maščevje

0,01  (*1)

0,05  (*1)

1017030

Jetra

0,05  (*1)

0,15

1017040

Ledvice

0,3

0,3

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

0,3

0,3

1017990

Drugo

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1020000

Mleko

0,01  (*1)

0,2

1020010

Govedo

 

 

1020020

Ovce

 

 

1020030

Koze

 

 

1020040

Konji

 

 

1020990

Drugo

 

 

1030000

Ptičja jajca

0,01  (*1)

2

1030010

Kokoši

 

 

1030020

Race

 

 

1030030

Gosi

 

 

1030040

Prepelice

 

 

1030990

Drugo

 

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi

0,05  (*1)

0,05  (*1)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01  (*1)

0,01  (*1)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01  (*1)

0,01  (*1)

(b)

doda se naslednji stolpec za akrinatrin:

„Ostanki pesticidov in mejne vrednosti ostankov (mg/kg)

Številčna oznaka

Skupine in primeri posameznih proizvodov, za katere veljajo MRL (2)

Akrinatrin in njegov enantiomer (F)

(1)

(2)

(3)

0100000

SVEŽE ALI ZAMRZNJENO SADJE, LUPINARJI

 

0110000

Citrusi

0,02  (*2)

0110010

Grenivke

 

0110020

Pomaranče

 

0110030

Limone

 

0110040

Limete

 

0110050

Mandarine

 

0110990

Drugo

 

0120000

Lupinarji

0,02  (*2)

0120010

Mandeljni

 

0120020

Brazilski oreški

 

0120030

Indijski orehi

 

0120040

Kostanj

 

0120050

Kokosovi orehi

 

0120060

Lešniki

 

0120070

Oreški makadamije

 

0120080

Pekani

 

0120090

Pinjole

 

0120100

Pistacije

 

0120110

Orehi

 

0120990

Drugo

 

0130000

Pečkato sadje

0,02  (*2)

0130010

Jabolka

 

0130020

Hruške

 

0130030

Kutine

 

0130040

Nešplje

 

0130050

Japonske nešplje

 

0130990

Drugo

 

0140000

Koščičasto sadje

0,02  (*2)

0140010

Marelice

 

0140020

Češnje

 

0140030

Breskve

 

0140040

Slive

 

0140990

Drugo

 

0150000

Jagodičje in drobno sadje

 

0151000

(a)

Grozdje

 

0151010

Namizno grozdje

0,05 (*2)

0151020

Vinsko grozdje

0,1

0152000

(b)

Jagode

0,02  (*2)

0153000

(c)

Rozgasto sadje

0,02  (*2)

0153010

Robide

 

0153020

Ostrožnice

 

0153030

Maline (rdeče in rumene)

 

0153990

Drugo

 

0154000

(d)

Drugo drobno sadje in jagodičje

0,02  (*2)

0154010

Borovnice

 

0154020

Ameriške brusnice

 

0154030

Ribez (črni, rdeči in beli)

 

0154040

Kosmulje (zelene, rdeče in rumene)

 

0154050

Šipek

 

0154060

Murve (črne in bele)

 

0154070

Plodovi gloga azarol/sredozemske nešplje

 

0154080

Bezgove jagode

 

0154990

Drugo

 

0160000

Mešano sadje

0,02  (*2)

0161000

(a)

Užitna lupina

 

0161010

Dateljni

 

0161020

Fige

 

0161030

Namizne oljke

 

0161040

Kumkvati

 

0161050

Karambole

 

0161060

Kakiji

 

0161070

Jamun

 

0161990

Drugo

 

0162000

(b)

Neužitna lupina, drobni plodovi

 

0162010

Kiviji/aktinidije (zeleni, rdeči, rumeni)

 

0162020

Liči

 

0162030

Pasijonke/marakuje

 

0162040

Plodovi opuncije/kaktusovi sadeži

 

0162050

Zvezdasta jabolka

 

0162060

Persimon/virginijski kaki

 

0162990

Drugo

 

0163000

(c)

Neužitna lupina, veliki plodovi

 

0163010

Avokado

 

0163020

Banane

 

0163030

Mango

 

0163040

Papaje

 

0163050

Granatna jabolka

 

0163060

Čirimoje

 

0163070

Gvave

 

0163080

Ananasi

 

0163090

Sadeži kruhovca

 

0163100

Durian

 

0163110

Plodovi trnaste anone

 

0163990

Drugo

 

0200000

SVEŽA ALI ZAMRZNJENA ZELENJAVA

 

0210000

Zelenjava – korenovke in gomoljnice

0,02  (*2)

0211000

(a)

Krompir

 

0212000

(b)

Tropske korenovke in gomoljnice

 

0212010

Gomolji kasave/manioka

 

0212020

Sladki krompir

 

0212030

Jam

 

0212040

Maranta

 

0212990

Drugo

 

0213000

(c)

Druge korenovke in gomoljnice razen sladkorne pese

 

0213010

Rdeča pesa

 

0213020

Korenje

 

0213030

Gomoljna zelena

 

0213040

Hren

 

0213050

Topinambur/laška repa

 

0213060

Pastinak

 

0213070

Koren peteršilja

 

0213080

Redkev

 

0213090

Beli koren/porovolistna kozja brada

 

0213100

Podzemna koleraba

 

0213110

Repa

 

0213990

Drugo

 

0220000

Zelenjava – čebulnice

0,02  (*2)

0220010

Česen

 

0220020

Čebula

 

0220030

Šalotka

 

0220040

Spomladanska čebula in zimski luk

 

0220990

Drugo

 

0230000

Zelenjava – plodovke

0,02  (*2)

0231000

(a)

Razhudnikovke

 

0231010

Paradižnik

 

0231020

Paprika

 

0231030

Jajčevci

 

0231040

Okra/jedilni oslez

 

0231990

Drugo

 

0232000

(b)

Bučnice z užitno lupino

 

0232010

Kumare

 

0232020

Kumarice za vlaganje

 

0232030

Bučke

 

0232990

Drugo

 

0233000

(c)

Bučnice z neužitno lupino

 

0233010

Melone

 

0233020

Orjaške buče

 

0233030

Lubenice

 

0233990

Drugo

 

0234000

(d)

Sladka koruza

 

0239000

(e)

Druge plodovke

 

0240000

Kapusnice (razen korenin kapusnic in rastlin kapusnic z mladimi listi)

0,02  (*2)

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

 

0241010

Brokoli

 

0241020

Cvetača

 

0241990

Drugo

 

0242000

(b)

Glavnate kapusnice

 

0242010

Brstični ohrovt

 

0242020

Glavnato zelje

 

0242990

Drugo

 

0243000

(c)

Listnate kapusnice

 

0243010

Kitajski kapus

 

0243020

Ohrovt

 

0243990

Drugo

 

0244000

(d)

Kolerabice

 

0250000

Listna zelenjava, zelišča in užitni cvetovi

 

0251000

(a)

Solata in solatnice

 

0251010

Motovilec

0,06 (+)

0251020

Solata

0,02  (*2)

0251030

Endivija/eskarijolka

0,06 (+)

0251040

Kreša ter drugi kalčki in poganjki

0,06 (+)

0251050

Rana barbica

0,02  (*2)

0251060

Rukvica/rukola

0,06 (+)

0251070

Ogrščica

0,06 (+)

0251080

Rastline z mladimi listi (vključno z vrstami kapusnic)

0,02  (*2)

0251990

Drugo

0,02  (*2)

0252000

(b)

Špinača in podobni listi

0,02  (*2)

0252010

Špinača

 

0252020

Tolščakovke

 

0252030

Listi blitve

 

0252990

Drugo

 

0253000

(c)

Trtni listi in podobne vrste

0,02  (*2)

0254000

(d)

Vodna kreša

0,02  (*2)

0255000

(e)

Vitlof

0,02  (*2)

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0,02  (*2)

0256010

Prava krebuljica

 

0256020

Drobnjak

 

0256030

Listi zelene

 

0256040

Peteršilj

 

0256050

Žajbelj

 

0256060

Rožmarin

 

0256070

Materina dušica

 

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

 

0256090

Lovorov list

 

0256100

Pehtran

 

0256990

Drugo

 

0260000

Stročnice

0,02  (*2)

0260010

Fižol (s stroki)

 

0260020

Fižol v zrnju (brez strokov)

 

0260030

Grah (s stroki)

 

0260040

Grah (brez strokov)

 

0260050

Leča

 

0260990

Drugo

 

0270000

Stebelna zelenjava

0,02  (*2)

0270010

Šparglji/beluši

 

0270020

Kardij

 

0270030

Belušna zelena

 

0270040

Sladki komarček

 

0270050

Artičoke

 

0270060

Por

 

0270070

Rabarbara

 

0270080

Bambusovi vršički

 

0270090

Palmovi srčki

 

0270990

Drugo

 

0280000

Gobe, mahovi in lišaji

0,02  (*2)

0280010

Gojene gobe

 

0280020

Gozdne gobe

 

0280990

Mahovi in lišaji

 

0290000

Alge in prokariontski organizmi

0,02  (*2)

0300000

STROČNICE

0,01  (*2)

0300010

Fižol

 

0300020

Leča

 

0300030

Grah

 

0300040

Bel volčji bob

 

0300990

Drugo

 

0400000

OLJNICE – SEME IN PLODOVI OLJNIC

0,02  (*2)

0401000

Semena oljnic

 

0401010

Lanena semena

 

0401020

Zemeljski oreški/arašidi

 

0401030

Mak

 

0401040

Sezamova semena

 

0401050

Sončnična semena

 

0401060

Semena oljne ogrščice

 

0401070

Soja

 

0401080

Gorčična semena

 

0401090

Bombaževo seme

 

0401100

Bučna semena

 

0401110

Semena navadnega rumenika

 

0401120

Semena borage

 

0401130

Seme navadnega rička

 

0401140

Konopljina semena

 

0401150

Semena kloščevca

 

0401990

Drugo

 

0402000

Plodovi oljnic

 

0402010

Oljke za proizvodnjo olja

 

0402020

Koščice oljne palme

 

0402030

Plodovi oljne palme

 

0402040

Kapokovec

 

0402990

Drugo

 

0500000

ŽITA

0,01  (*2)

0500010

Ječmen

 

0500020

Ajda in druga neprava žita

 

0500030

Koruza

 

0500040

Proso

 

0500050

Oves

 

0500060

Riž

 

0500070

 

0500080

Sirek

 

0500090

Pšenica

 

0500990

Drugo

 

0600000

ČAJ, KAVA, ZELIŠČNI ČAJI, KAKAV IN ROŽIČI

0,05 (*2)

0610000

Čaj

 

0620000

Kavna zrna

 

0630000

Zeliščni čaji

 

0631000

(a)

Cvetovi

 

0631010

Kamilica

 

0631020

Hibiskus/oslez

 

0631030

Vrtnica

 

0631040

Jasmin

 

0631050

Lipa

 

0631990

Drugo

 

0632000

(b)

Listi in zelišča

 

0632010

Jagoda

 

0632020

Rooibos

 

0632030

Mate

 

0632990

Drugo

 

0633000

(c)

Korenine

 

0633010

Zdravilna špajka, baldrijan

 

0633020

Ginseng

 

0633990

Drugo

 

0639000

(d)

Kateri koli drugi deli rastline

 

0640000

Kakavova zrna

 

0650000

Rožiči

 

0700000

HMELJ

0,05 (*2)

0800000

ZAČIMBE

 

0810000

Semena

0,05 (*2)

0810010

Janež

 

0810020

Črnika/črna kumina

 

0810030

Zelena

 

0810040

Koriander

 

0810050

Kumin/orientalska kumina/rimska kumina

 

0810060

Koper

 

0810070

Koromač/komarček

 

0810080

Božja rutica/sabljasti triplat

 

0810090

Muškatni orešček

 

0810990

Drugo

 

0820000

Plodovi

0,05 (*2)

0820010

Piment

 

0820020

Sečuanski poper

 

0820030

Kumina

 

0820040

Kardamom

 

0820050

Brinove jagode

 

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

 

0820070

Vanilija

 

0820080

Tamarinda

 

0820990

Drugo

 

0830000

Skorja

0,05 (*2)

0830010

Cimet

 

0830990

Drugo

 

0840000

Korenine ali korenike

 

0840010

Sladki koren (likviricija)

0,05 (*2)

0840020

Ingver

0,05 (*2)

0840030

Kurkuma

0,05 (*2)

0840040

Hren

(+)

0840990

Drugo

0,05 (*2)

0850000

Brsti

0,05 (*2)

0850010

Nageljnove žbice/klinčki

 

0850020

Kapre

 

0850990

Drugo

 

0860000

Cvetni pestiči

0,05 (*2)

0860010

Žafran

 

0860990

Drugo

 

0870000

Semenski ovoj

0,05 (*2)

0870010

Muškatni cvet

 

0870990

Drugo

 

0900000

SLADKORNE RASTLINE

0,02  (*2)

0900010

Koren sladkorne pese

 

0900020

Sladkorni trs

 

0900030

Koren cikorije

 

0900990

Drugo

 

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

 

1010000

Tkiva

0,01  (*2)

1011000

(a)

Prašiči

 

1011010

Mišičevje

 

1011020

Maščevje

 

1011030

Jetra

 

1011040

Ledvice

 

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1011990

Drugo

 

1012000

(b)

Govedo

 

1012010

Mišičevje

 

1012020

Maščevje

 

1012030

Jetra

 

1012040

Ledvice

 

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1012990

Drugo

 

1013000

(c)

Ovce

 

1013010

Mišičevje

 

1013020

Maščevje

 

1013030

Jetra

 

1013040

Ledvice

 

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1013990

Drugo

 

1014000

d)

Koze

 

1014010

Mišičevje

 

1014020

Maščevje

 

1014030

Jetra

 

1014040

Ledvice

 

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1014990

Drugo

 

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

 

1015010

Mišičevje

 

1015020

Maščevje

 

1015030

Jetra

 

1015040

Ledvice

 

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1015990

Drugo

 

1016000

(f)

Perutnina

 

1016010

Mišičevje

 

1016020

Maščevje

 

1016030

Jetra

 

1016040

Ledvice

 

1016050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1016990

Drugo

 

1017000

(g)

Druge gojene kopenske živali

 

1017010

Mišičevje

 

1017020

Maščevje

 

1017030

Jetra

 

1017040

Ledvice

 

1017050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

 

1017990

Drugo

 

1020000

Mleko

0,01  (*2)

1020010

Govedo

 

1020020

Ovce

 

1020030

Koze

 

1020040

Konji

 

1020990

Drugo

 

1030000

Ptičja jajca

0,01  (*2)

1030010

Kokoši

 

1030020

Race

 

1030030

Gosi

 

1030040

Prepelice

 

1030990

Drugo

 

1040000

Med in drugi čebelarski proizvodi

0,05 (*2)

1050000

Dvoživke in plazilci

0,01  (*2)

1060000

Kopenski nevretenčarji

0,01  (*2)

1070000

Divji kopenski vretenčarji

0,01  (*2)

(2)

V Prilogi III se črtajo stolpci za akrinatrin, metalaksil in tiabendazol.


(*1)  Označuje spodnjo mejo analitskega določanja.

(**)

Kombinacija pesticid – številčna oznaka, za katero velja MRL, kot je določena v delu B Priloge III.

Metalaksil, vključno z drugimi zmesmi sestavnih izomerov, vključno z metalaksilom-M (vsota izomerov) (R)

(R)

=

opredelitev ostanka se razlikuje za naslednje kombinacije pesticid – številčna oznaka:

metalaksil – oznaka 100000 razen 1040000: vsota metalaksila (vsota izomerov) in njegovih metabolitov, ki vsebujejo delež 2,6-dimetilanilina, izražen kot metalaksil

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov metalaksila in metalaksila-M navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 1. julija 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0110030

Limone

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov metalaksila navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 1. julija 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0110040

Limete

0110050

Mandarine

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov metalaksila in metalaksila-M navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 1. julija 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0130010

Jabolka

0130020

Hruške

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov metalaksila navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 1. julija 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0151010

Namizno grozdje

0151020

Vinsko grozdje

0220020

Čebula

0231020

Paprika

0233010

Melone

0233030

Lubenice

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov metalaksila in metalaksila-M navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 1. julija 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0241000

(a)

Cvetoče kapusnice

0241010

Brokoli

0241020

Cvetača

0241990

Drugo

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov metalaksila-M navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 1. julija 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0256000

(f)

Zelišča in užitni cvetovi

0256010

Prava krebuljica

0256020

Drobnjak

0256030

Listi zelene

0256040

Peteršilj

0256050

Žajbelj

0256060

Rožmarin

0256070

Materina dušica

0256080

Bazilika in užitni cvetovi

0256090

Lovorov list

0256100

Pehtran

0256990

Drugo

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov metalaksila navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 1. julija 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0270050

Artičoke

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov metalaksila in metalaksila-M navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 1. julija 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0401070

Soja

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o poskusih za ugotavljanje ostankov metalaksila-M in analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 1. julija 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

0640000

Kakavova zrna

0700000

HMELJ

(+)

Začasna MRL, veljavna do 1. julija 2021. Po tem datumu bo MRL 0,05 (*) mg/kg, razen če bo spremenjena z uredbo glede na nove razpoložljive informacije.

0820000

Plodovi

0820010

Piment

0820020

Sečuanski poper

0820030

Kumina

0820040

Kardamom

0820050

Brinove jagode

0820060

Poper (črni, zeleni in beli)

0820070

Vanilija

0820080

Tamarinda

0820990

Drugo

(+)

Veljavna mejna vrednost ostanka za hren (Armoracia rusticana) v skupini Začimbe (oznaka 0840040) je enaka vrednosti za hren (Armoracia rusticana) v skupini Zelenjava – korenovke in gomoljnice (oznaka 0213040), pri čemer se v skladu s členom 20(1) Uredbe (ES) št. 396/2005 upoštevajo spremembe v vrednostih ostankov, ki so posledica predelave (sušenja).

0840040

Hren

(+)

Evropska agencija za varnost hrane je za nekatere informacije o analitskih metodah navedla, da niso na voljo. Pri pregledu MRL bo Komisija upoštevala informacije iz prvega stavka, če bodo predložene do 1. julija 2019, če pa navedene informacije do navedenega datuma ne bodo predložene, bo upoštevala, kot da jih ni.

1000000

PROIZVODI ŽIVALSKEGA IZVORA – KOPENSKIH ŽIVALI

1010000

Tkiva

1011000

(a)

Prašiči

1011010

Mišičevje

1011020

Maščevje

1011030

Jetra

1011040

Ledvice

1011050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1011990

Drugo

1012000

(b)

Govedo

1012010

Mišičevje

1012020

Maščevje

1012030

Jetra

1012040

Ledvice

1012050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1012990

Drugo

1013000

(c)

Ovce

1013010

Mišičevje

1013020

Maščevje

1013030

Jetra

1013040

Ledvice

1013050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1013990

Drugo

1014000

(d)

Koze

1014010

Mišičevje

1014020

Maščevje

1014030

Jetra

1014040

Ledvice

1014050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1014990

Drugo

1015000

(e)

Enoprsti kopitarji

1015010

Mišičevje

1015020

Maščevje

1015030

Jetra

1015040

Ledvice

1015050

Užitna drobovina (razen jeter in ledvic)

1015990

Drugo