Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0716

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/716 z dne 10. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorčnimi obrazci, ki se uporabijo za informacije, ki se vključijo na seznam priznanih rejskih društev in rejskih podjetij (Besedilo velja za EGP)

C/2017/2233

OJ L 109, 26.4.2017, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/716/oj

26.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/716

z dne 10. aprila 2017

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorčnimi obrazci, ki se uporabijo za informacije, ki se vključijo na seznam priznanih rejskih društev in rejskih podjetij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („Uredba o reji živali“) (1) in zlasti člena 7(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 7(1) Uredbe (EU) 2016/1012 določa, da morajo države članice pripraviti in posodabljati seznam rejskih društev in rejskih podjetij, ki so jih njihovi pristojni organi priznali v skladu s členom 4(3) navedene uredbe in ki izvajajo vsaj en rejski program, ki je bil odobren v skladu s členom 8(3) navedene uredbe. Poleg tega Uredba (EU) 2016/1012 določa, da morajo države članice dati navedeni seznam na voljo javnosti.

(2)

Člena 7(2) in 19(5) ter točka 2 poglavja III dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012 določajo informacije, ki jih je treba navesti na seznamu priznanih rejskih društev in rejskih podjetij.

(3)

Poleg tega člen 7(3) Uredbe (EU) 2016/1012 določa, da morajo države članice na seznam priznanih rejskih društev in rejskih podjetij vključiti tudi vse pristojne organe, ki izvajajo rejski program v skladu s členom 38 navedene uredbe.

(4)

Zato je treba določiti vzorčne obrazce, ki jih morajo države članice uporabiti za pripravo seznama rejskih društev za čistopasemske plemenske živali vrste goveda, prašičev, ovc, koz in enoprstih kopitarjev ter rejskih podjetij za hibridne plemenske prašiče, ki so jih priznali pristojni organi v skladu z Uredbo (EU) 2016/1012.

(5)

Ob upoštevanju vloge držav članic pri priznavanju pasme kot ogrožene pasme v skladu z opredelitvijo iz člena 2(24) Uredbe (EU) 2016/1012, je treba navedeno informacijo vključiti na sezname priznanih rejskih društev, ki jih določa navedena uredba.

(6)

Da se olajšata trgovina s plemenskimi živalmi in uradni nadzor, ki ga izvajajo pristojni organi, je treba na seznamu priznanih rejskih društev in rejskih podjetij iz člena 7 Uredbe (EU) 2016/1012 navesti tudi datume, ko je bilo priznanje dodeljeno ali preklicano, ob upoštevanju določb člena 64(4) navedene uredbe, ali ko je bila odobritev rejskega programa dodeljena, začasno preklicana ali preklicana.

(7)

Ta uredba bi se morala uporabljati od 1. novembra 2018 v skladu z datumom začetka veljavnosti, določenim v Uredbi (EU) 2016/1012.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zootehniko –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Informacije, ki se vključijo na sezname priznanih rejskih društev in rejskih podjetij iz člena 7 Uredbe (EU) 2016/1012, se predložijo v skladu z vzorčnimi obrazci iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. novembra 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. aprila 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 171, 29.6.2016, str. 66.


PRILOGA

I.   Rejska društva, ki vodijo rodovniške knjige za čistopasemske plemenske živali

(a)   Čistopasemske plemenske živali vrste goveda

Uradni jezik/

Država članica

(vstaviti ime)

Uradni jezik/

Seznam rejskih društev, ki so jih pristojni organi priznali v skladu s členom 4(3), in pristojni organi, ki izvajajo rejske programe za čistopasemske plemenske živali vrste goveda, kakor je navedeno v členu 7(1) in (3) Uredbe (EU) 2016/1012

Uradni jezik/

Različica

(vstaviti dd/mm/llll)

1

2

3

4

5

6

Uradni jezik/

Rejsko društvo ali pristojni organ

Uradni jezik/

Rejski program (1)

Uradni jezik/

Začasni preklic, preklic in roki

Uradni jezik/

Ime rejskega društva/pristojnega organa

Kontaktni podatki

Datum priznanja rejskega društva

Uradni jezik/

Ime vrste, ki jo zajema odobreni rejski program

Dostop do informacij o rejskih programih na spletu (2)

Uradni jezik/

Geografsko območje vsakega odobrenega rejskega programa

Uradni jezik/

Odstopanja (3)

Uradni jezik/

Datum odobritve rejskega programa

(dd.mm.llll)

Uradni jezik/

Datum preklica priznanja rejskega društva (4)

Datum začasnega preklica ali preklica odobritve rejskega programa (4)

Rok odobritve rejskega programa (4)

Ime

Image

Image

Image

Image

www (2)

Datum priznanja: (dd.mm.llll)

 

 

 

 

 

(b)   Čistopasemske plemenske živali vrste prašičev

Uradni jezik/

Država članica

(vstaviti ime)

Uradni jezik/

Seznam rejskih društev, ki so jih pristojni organi priznali v skladu s členom 4(3), in pristojni organi, ki izvajajo rejske programe za čistopasemske plemenske živali vrste prašičev, kakor je navedeno v členu 7(1) in (3) Uredbe (EU) 2016/1012

Uradni jezik/

Različica

(vstaviti dd/mm/llll)

1

2

3

4

5

6

Uradni jezik/

Rejsko društvo ali pristojni organ

Uradni jezik/

Rejski program (5)

Uradni jezik/

Začasni preklic, preklic in roki

Uradni jezik/

Ime rejskega društva/pristojnega organa

Kontaktni podatki

Datum priznanja rejskega društva

Uradni jezik/

Ime vrste, ki jo zajema odobreni rejski program

Dostop do informacij o rejskih programih na spletu (6)

Uradni jezik/

Geografsko območje vsakega odobrenega rejskega programa

Uradni jezik/

Odstopanja (7)

Uradni jezik/

Datum odobritve rejskega programa

(dd.mm.llll)

Uradni jezik/

Datum preklica priznanja rejskega društva (8)

Datum začasnega preklica ali preklica odobritve rejskega programa (8)

Rok odobritve rejskega programa (8)

Ime

Image

Image

Image

Image

www (6)

Datum priznanja: (dd.mm.llll)

 

 

 

 

 

(c)   Čistopasemske plemenske živali vrste ovc

Uradni jezik/

Država članica

(vstaviti ime)

Uradni jezik/

Seznam rejskih društev, ki so jih pristojni organi priznali v skladu s členom 4(3), in pristojni organi, ki izvajajo rejske programe za čistopasemske plemenske živali vrste ovc, kakor je navedeno v členu 7(1) in (3) Uredbe (EU) 2016/1012

Uradni jezik/

Različica

(vstaviti dd/mm/llll)

1

2

3

4

5

6

Uradni jezik/

Rejsko društvo ali pristojni organ

Uradni jezik/

Rejski program (9)

Uradni jezik/

Začasni preklic, preklic in roki

Uradni jezik/

Ime rejskega društva/pristojnega organa

Kontaktni podatki

Datum priznanja rejskega društva

Uradni jezik/

Ime vrste, ki jo zajema odobreni rejski program

Dostop do informacij o rejskih programih na spletu (10)

Uradni jezik/

Geografsko območje vsakega odobrenega rejskega programa

Uradni jezik/

Odstopanja (11)

Uradni jezik/

Datum odobritve rejskega programa

(dd.mm.llll)

Uradni jezik/

Datum preklica priznanja rejskega društva (12)

Datum začasnega preklica ali preklica odobritve rejskega programa (12)

Rok odobritve rejskega programa (12)

Ime

Image

Image

Image

Image

www (10)

Datum priznanja: (dd.mm.llll)

 

 

 

 

 

(d)   Čistopasemske plemenske živali vrste koz

Uradni jezik/

Država članica

(vstaviti ime)

Uradni jezik/

Seznam rejskih društev, ki so jih pristojni organi priznali v skladu s členom 4(3), in pristojni organi, ki izvajajo rejske programe za čistopasemske plemenske živali vrste koz, kakor je navedeno v členu 7(1) in (3) Uredbe (EU) 2016/1012

Uradni jezik/

Različica

(vstaviti dd/mm/llll)

1

2

3

4

5

6

Uradni jezik/

Rejsko društvo ali pristojni organ

Uradni jezik/

Rejski program (13)

Uradni jezik/

Začasni preklic, preklic in roki

Uradni jezik/

Ime rejskega društva/pristojnega organa

Kontaktni podatki

Datum priznanja rejskega društva

Uradni jezik/

Ime vrste, ki jo zajema odobreni rejski program

Dostop do informacij o rejskih programih na spletu (14)

Uradni jezik/

Geografsko območje vsakega odobrenega rejskega programa

Uradni jezik/

Odstopanja (15)

Uradni jezik/

Datum odobritve rejskega programa

(dd.mm.llll)

Uradni jezik/

Datum preklica priznanja rejskega društva (16)

Datum začasnega preklica ali preklica odobritve rejskega programa (16)

Rok odobritve rejskega programa (16)

Ime

Image

Image

Image

Image

www (14)

Datum priznanja: (dd.mm.llll)

 

 

 

 

 

(e)   Čistopasemske plemenske živali vrste enoprstih kopitarjev

Uradni jezik/

Država članica

(vstaviti ime)

Uradni jezik/

Seznam rejskih društev, ki so jih pristojni organi priznali v skladu s členom 4(3), in pristojni organi, ki izvajajo rejske programe za čistopasemske plemenske živali vrste enoprtsih kopitarjev, kakor je navedeno v členu 7(1) in (3) Uredbe (EU) 2016/1012

Uradni jezik/

Različica

(vstaviti dd/mm/llll)

1

2

3

4

5

6

7

Uradni jezik/

Rejsko društvo ali pristojni organ

Uradni jezik/

Rejski program (17)

Uradni jezik/

Začasni preklic, preklic in roki

Uradni jezik/

Ime rejskega društva/pristojnega organa

Kontaktni podatki

Datum priznanja rejskega društva

Uradni jezik/

Ime vrste, ki jo zajema odobreni rejski program

Dostop do informacij o rejskih programih na spletu (18)

Uradni jezik/

Geografsko območje vsakega odobrenega rejskega programa

Uradni jezik/

Odstopanja (19)

Uradni jezik/

Datum odobritve rejskega programa

(dd.mm.llll)

Uradni jezik/

Izvorna rodovniška knjiga za pasmo (20)

Ime rejskega društva/pristojnega organa

Kontaktni podatki

Uradni jezik/

Datum preklica priznanja rejskega društva (21)

Datum začasnega preklica ali preklica odobritve rejskega programa (21)

Rok odobritve rejskega programa (21)

Ime

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

Datum priznanja: (dd.mm.llll)

 

 

 

 

Ime

Image

Image

Image

Image

www (18)

UELN (18)  (22) -

 

II.   Rejska podjetja, ki vodijo rodovniške registre za hibridne plemenske prašiče

Uradni jezik/

Država članica

(vstaviti ime)

Uradni jezik/

Seznam rejskih podjetij, ki izvajajo rejske programe za hibridne plemenske prašiče (23) iz člena 7(1) Uredbe (EU) 2016/1012, ki so jih pristojni organi priznali v skladu s členom 4(3)

Uradni jezik/

Različica

(vstaviti dd/mm/llll)

1

2

3

4

5

6

7

Uradni jezik/

rejsko podjetje

Uradni jezik/rejski program (24)

Uradni jezik/

Začasni preklic, preklic in roki

Uradni jezik/

Ime rejskega podjetja

Kontaktni podatki

Datum priznanja rejskega podjetja

Uradni jezik/

Ime pasem, linij ali križancev, ki jih zajemajo odobreni rejski programi/

Dostop do informacij o rejskih programih na spletu (25)

Uradni jezik/

Geografsko območje vsakega rejskega programa, ki se izvaja

Uradni jezik/

Datum odobritve rejskega programa(dd.mm.llll)

Uradni jezik/

Datum preklica priznanja rejskega podjetja (26)

Datum začasnega preklica ali preklica odobritve rejskega programa (26)

Rok odobritve rejskega programa (26)

Ime pasme, linije ali čistopasemske linije

Ime križanca

Ime

Image

Image

Image

Image

www (25)

Datum priznanja: (dd.mm.llll)

 

 

 

 

 


(1)  Za vsak posamezni rejski program, ki ga izvaja rejsko društvo, se v tabeli izpolni posebna vrstica.

(2)  Kjer je na voljo.

(3)  Po potrebi navedite eno od naslednjih odstopanj:

„1“

oblikovanje nove pasme (člen 19(1) Uredbe (EU) 2016/1012);

„2“

obnovitev pasme (člen 19(2) Uredbe (EU) 2016/1012);

„3“

uvrstitev potomcev živali, vpisanih v dodatne dele, v glavni del rodovniške knjige (točka 2 poglavja III dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012);

„4“

za rejski program, ki se izvaja za ogroženo pasmo, kot je opredeljena v členu 2(24) Uredbe (EU) 2016/1012.

(4)  Po potrebi vstavite naslednje informacije:

„A

dd.mm.llll“ za datum preklica priznanja rejskega društva (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.llll“ za datum začasnega preklica odobritve rejskega programa (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.llll“ za datum preklica odobritve rejskega programa (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.llll“ za rok odobritve rejskega programa.

(5)  Za vsak posamezni rejski program, ki ga izvaja rejsko društvo, se v tabeli izpolni posebna vrstica.

(6)  Kjer je na voljo.

(7)  Po potrebi navedite eno od naslednjih odstopanj:

„1“

oblikovanje nove pasme (člen 19(1) Uredbe (EU) 2016/1012);

„2“

obnovitev pasme (člen 19(2) Uredbe (EU) 2016/1012);

„3“

uvrstitev potomcev živali, vpisanih v dodatne dele, v glavni del rodovniške knjige (točka 2 poglavja III dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012);

„4“

za rejski program, ki se izvaja za ogroženo pasmo, kot je opredeljena v členu 2(24) Uredbe (EU) 2016/1012.

(8)  Po potrebi vstavite naslednje informacije:

„A

dd.mm.llll“ za datum preklica priznanja rejskega društva (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.llll“ za datum začasnega preklica odobritve rejskega programa (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.llll“ za datum preklica odobritve rejskega programa (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.llll“ za rok odobritve rejskega programa.

(9)  Za vsak posamezni rejski program, ki ga izvaja rejsko društvo, se v tabeli izpolni posebna vrstica.

(10)  Kjer je na voljo.

(11)  Po potrebi navedite eno od naslednjih odstopanj:

„1“

oblikovanje nove pasme (člen 19(1) Uredbe (EU) 2016/1012);

„2“

obnovitev pasme (člen 19(2) Uredbe (EU) 2016/1012);

„3“

uvrstitev potomcev živali, vpisanih v dodatne dele, v glavni del rodovniške knjige (točka 2 poglavja III dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012);

„4“

za rejski program, ki se izvaja za ogroženo pasmo, kot je opredeljena v členu 2(24) Uredbe (EU) 2016/1012.

(12)  Po potrebi vstavite naslednje informacije:

„A

dd.mm.llll“ za datum preklica priznanja rejskega društva (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.llll“ za datum začasnega preklica odobritve rejskega programa (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.llll“ za datum preklica odobritve rejskega programa (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.llll“ za rok odobritve rejskega programa.

(13)  Za vsak posamezni rejski program, ki ga izvaja rejsko društvo, se v tabeli izpolni posebna vrstica.

(14)  Kjer je na voljo.

(15)  Po potrebi navedite eno od naslednjih odstopanj:

„1“

oblikovanje nove pasme (člen 19(1) Uredbe (EU) 2016/1012);

„2“

obnovitev pasme (člen 19(2) Uredbe (EU) 2016/1012);

„3“

uvrstitev potomcev živali, vpisanih v dodatne dele, v glavni del rodovniške knjige (točka 2 poglavja III dela 1 Priloge II k Uredbi (EU) 2016/1012);

„4“

za rejski program, ki se izvaja za ogroženo pasmo, kot je opredeljena v členu 2(24) Uredbe (EU) 2016/1012.

(16)  Po potrebi vstavite naslednje informacije:

„A

dd.mm.llll“ za datum preklica priznanja rejskega društva (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.llll“ za datum začasnega preklica odobritve rejskega programa (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.llll“ za datum preklica odobritve rejskega programa (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.llll“ za rok odobritve rejskega programa.

(17)  Za vsak posamezni rejski program, ki ga izvaja rejsko društvo, se v tabeli izpolni posebna vrstica.

(18)  Kjer je na voljo.

(19)  Po potrebi navedite eno od naslednjih odstopanj:

„1“

oblikovanje nove pasme (člen 19(1) Uredbe (EU) 2016/1012);

„2“

obnovitev pasme (člen 19(2) Uredbe (EU) 2016/1012);

„3“

za rejski program, ki se izvaja za ogroženo pasmo, kot je opredeljena v členu 2(24) Uredbe (EU) 2016/1012;

„4“

prepoved ali omejitev odvzema semena za umetno osemenitev in/ali odvzem jajčnih celic za pridobivanje zarodkov ali odvzem zarodkov za prenos zarodkov (člen 21(2) Uredbe (EU) 2016/1012).

(20)  Navedite informacije, če rodovniško knjigo vodi rejsko društvo/pristojni organ, ki se razlikuje od rejskega društva/pristojnega organa v stolpcu 1.

(21)  Po potrebi vstavite naslednje informacije:

„A

dd.mm.llll“ za datum preklica priznanja rejskega društva (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.llll“ za datum začasnega preklica odobritve rejskega programa (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.llll“ za datum preklica odobritve rejskega programa (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.llll“ za rok odobritve rejskega programa.

(22)  Vstavite ustrezno trimestno oznako države in trimestno kodo zbirke podatkov.

(23)  Kot so opredeljeni v členu 2(10) Uredbe (EU) 2016/1012.

(24)  Vsaka posamezna vrstica v tabeli se izpolni za vsak posamezni rejski program, ki ga izvaja rejsko podjetje.

(25)  Kjer je na voljo.

(26)  Po potrebi vstavite naslednje informacije:

„A

dd.mm.llll“ za datum preklica priznanja rejskega podjetja (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„B

dd.mm.llll“ za datum začasnega preklica odobritve rejskega programa (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„C

dd.mm.llll“ za datum preklica odobritve rejskega programa (člen 7(4) Uredbe (EU) 2016/1012);

„D

dd.mm.llll“ za rok odobritve rejskega programa.


Top